Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace
Kryon - Monika Muranyi - Kvantová EFT – kapitola šestá - Doplněk ke knize Lidská akáša
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 20 Březen 2019 18:45

Během KRYONOVÝCH SÉRIÍ OBJEVENÍ pořádaných v Mt. Shastě v Kalifornii jsem se setkala s kamarádkou z Austrálie, která vytvořila specifické léčebné způsoby, které ostatním pomáhají „dolovat“ jejich Akášu. Jenny Johnstonová pracuje v oboru lékařství, je klinickou hypnoterapeutkou, regresní terapeutkou minulých životů, lektorkou a praktikující EFT, provádí přetištění matrixu a pracuje s reiki. Během svých duchovních studií objevila zprávy od Kryona channelované Leem Carrollem. Jenny se s Leem setkala v roce 2012 a hovořila s ním o svém nápadu na propojení techniky emocionálního osvobození s pomocí poklepávání na meridiány (EFT) se záměrem dolovat Akášu. Lee jí na to okamžitě odpověděl, aby se „do toho pustila“, jelikož přesně to nám Kryon říkal, že máme udělat. Výsledkem bylo vytvoření experimentálních workshopů nazvaných kvantová EFT a dolování Akáši.

Kvantová EFT vždy začíná vyjádřením a udržováním záměru pro nejvyšší učení a léčení pro klienta i praktikujícího. Převážnou část tvoří klientovo poklepávání po svém těle a přidávají se další energetické techniky a metody, které mohou být vhodné. Smyslem kvantové EFT je odkrýt základní problémy a víry, zatímco se klientovi dostává vyšší učení a pochopení. Někdy může přijaté léčení ovlivnit všechny generace v klientově rodině, jelikož se nové energetické zarovnání odehrává v kvantovém stavu, kde minulost, přítomnost a budoucnost se všechny odehrávají v okamžiku „teď“.

Použití techniky kvantové EFT, kterou Jenny vyvinula, zahrnuje učení a moudrost od Kryona k dolování Akáši. Jenny pomáhá svým klientům energeticky se přesunout do svých minulých životů (i toho současného) – tam, kde nasbírají další dovednosti, talenty, dary a lekce, které už se naučili,aby to vše přinesli do své 3D fyzické reality a energie skrze současnou biologii, přičemž to aktivují s pomocí systému meridiánů. Nová energie hovoří k otisku kmenových buněk, a jak říká Kryon – ty změny mohou být trvalé.

Zde je několik slov od Jenny ohledně kvantové EFT a o tom, jak vám může pomoci v čištění jakýchkoli bloků, které ještě můžete mít, abyste pak mohli dolovat svou Akášu.

Když jsem se v roce 1998 seznámila s Kryonovými učeními, nořila jsem se do těchto „nových“ znalostí a informací, jak nám byly předávány. V roce 2013 jsem byla na živých channelinzích v Melbourne v Austrálii, v Mt. Shastě v Kalifornii během série odhalení a při Kryonově Kundalini Tour po Jižní Americe – a Kryonovu energii jsem si zamilovala. V roce 2014 jsem při Kryonově setkání představila informace o kvantové EFT ve spojení s dolováním Akáši a později jsem se také zúčastnila Kryonovy Letní světelné konference konané v Mt. Shastě v Kalifornii.

Vždy jsem se snažila aplikovat Kryonova učení a své vlastní „rozpomenutí“ do svého života, dovedností a učení. Coby lektorka a praktikující techniky emocionálního osvobození (EFT), praktikující re-imprinting matrixu, klinická hypnoterapeutka a regresní terapeutka jsem aplikovala to, co učí Kryon, v kombinaci s tím, co jsem se naučila při své profesionální praxi. Mé vyšší já a má vlastní Akáša mne vedly k tomu, abych to konzultovala s Leem a zjistila tak, jestli jsem „na trati“ s tím, k čemu jsem vedena. Lee mi k vytvoření workshopů „Kvantové EFT a dolování Akáši“ gratuloval a řekl, že tyto techniky jsou velmi mocným nástrojem, který může ostatním pomoci v přístupu k jejich akášické moudrosti. Vědomí planety se posouvá a Kryon říká, že výsledkem bude to, že lidstvo obdrží nové nápady, inovace a vynálezy. Tyto workshopy se i nadále vyvíjejí s novou energií a informacemi ve spojitosti s těmito planetárními změnami.

Během dvoudenního workshopu, nejčastěji konaného o víkendu, se účastníci naučí propojit se svou intuicí a svým vyšším já. Jsou používány různé techniky jako metoda „požádej a obdrž“, testování svalů, psychometrie, prožitek regresí dvou minulých životů (jiných životů) a EFT v čase, prostoru a místě (kvantová EFT). Tyto techniky u mnoha účastníků způsobují, že na povrch vyplují traumatické zážitky a výzvy, které se odehrály v minulých životech. Důraz je kladen na rozpuštění strachů, fobií a výzev z minulosti. Aby účastníci mohli celý proces dokončit, rozhlédnou se poté po jakýchkoli darech, talentech a rysech, které měli, a přinášejí to s sebou, aby to otiskli do svého současného života. To je v zásadě „dolování“ Akáši.

Kromě dvoudenních workshopů nabízím i „osobní akášické cesty“ pro ty, kdo si přejí osobní intenzivní cestu ve vhodném časovém rámci. Tato osobní sezení nabízejí intimnější nastavení, kdy mohu klientům při tomto procesu věnovat individuální pozornost. Při „osobní akášické cestě“ navštívíte jiné životy se záměrem nalézt strach, drama a nedokončené záležitosti, které jsou dodnes přítomné na vědomé energetické úrovni či na úrovni konání či nekonání v rámci režimu přežití. Jakmile je to identifikováno, je použita kvantová EFT k vyřešení těchto záležitostí v místě vzniku, aby to na vás již nemělo vlivv přítomnosti ani v budoucnosti.Když jsou dramata a záležitosti přežití očištěny, můžete „dolovat svou Akášu“s vyšším záměrem nalezení lásky, štěstí, úspěchu, zdraví, dovedností a talentů a pak je přivést s sebou do současného života a aktivovat je s pomocí systému meridiánů a vaše multidimenzionální DNA může komunikovat s předlohou kmenových buněk.

V Kryonově Knize Třináct Rekalibrace lidstva, 2013 a dál od Leeho Carrolla a v knize Moniky Muranyi Lidská Akáša Kryon odhalil, že lidstvo je podporováno více než kdy dřív. V minulosti Akášu poháněla válka, strach a nedokončené záležitosti.Novým motorem Akáši jsou soucitné činy, láska a dokončené záležitosti. Co to znamená? To znamená, že do budoucna si místo strachu a dramatu budeme pamatovat úspěch, lásku a soucit. Líbilo by se vám to začlenit do vašeho života? Možná by vám mohl pomoci můj workshop nebo sezení.

Proces kvantové EFT a dolování Akáši, ať už na skupinovém workshopu či při osobním sezení, vám pomůže odkrýt traumata, strachy, fobie a výzvy z minulosti a vyřešit je. Můžete pak pro sebe spolutvořit novou budoucnost. Tyto bloky a minulé zkušenosti může být obtížné pustit a vyřešit bez asistence. Toto je proces, který se propojuje a je katalyzátorem pro vytvoření vaší nové budoucnosti v rekalibrované energii, která je osvobozena od starých motorů boje o přežití.

Líbilo by se vám řídit svůj život a vytvořit novou budoucnost? Co kdybyste se mohli stát mírumilovnější osobou bez ohledu na to, jaké drama vás obklopuje? Které záležitosti jsou pro vás spouštěčem? Líbilo by se vám, kdybyste je mohli odpojit? Kvantová EFT je proces, kdy hlasitě vyslovíte svůj záměr a umožníte svým buňkám, mozku a energii, aby to uslyšeli a ucítili. Budete mít ve svém životě více klidu a budete žít déle. Objevíte mistrovství, které žije ve vás, a ztělesňuje frázi „vše je v pořádku/dobré“.

Chtěla bych vás pozvat, abyste se podívali na některé EFT sezení na mém YouTube kanálu – „EFT Australia“.

Zde je jedno z mých oblíbených videí (trvá 12 minut) od studentky kvantové EFT, u které byl spouštěčem koncept „konfrontace“ poté, co slyšela Kryonovo podobenství „Minulé životy, současné strachy – strach z konfrontace“ – https://www.youtube.com/watch?v=uOoIpLTdI_w

Celé její tělo křičelo emocionálními a fyzickými pocity strachu ze smrti tváří tvář konfrontaci. Tyto pocity stále ovlivňovaly její každodenní život a vycházely přitom z minulých životů. Po sezení kvantové EFT se tyto pocity rozpustily. Při konfrontaci už se netřese a nebojí o život a ani se takovým situacím nevyhýbá. Dřívější spouštěč strachu už u ní není přítomný a ona se od něj zcela osvobodila.

Jaké spouštěče založené na strachu vás stále ovládají? Pokud byste se jich rádi „zbavili“ a pohybovali se svobodněji do schopnosti zhmotnit a spolutvořit svou budoucnost, stejně jako sesbírat talenty, dary, dovednosti a zdraví z předchozích životů, můžete mne kontaktovat ohledně workshopu či osobního sezení.

www.quantumeft.com.au

Reference

Zde jsou některé zpětné reakce od lidí, kteří se účastnili mého workshopu, včetně krátkého videa: https://www.youtube.com/watch?v=qOro5vO7Hlc

Jane – „Byla to skutečně organická, zásadní zkušenost. Nádherně jasná a evokativní ponoření do hluboké minulosti, která ovlivnila mé současné „já“. Obdržela jsem vedení nabízející směr do nových oblastí v mé praxi. Cítím, že to bylo vyrovnané a miluji způsob, jakým jsi nás vedla do skupinových prožitků minulých životů. Byl to božský zážitek a podobné to bylo u dolování Akáši. Byly mi předány opravdu důležité znalosti. Děkuji ti.“

Vanessa – „Ten víkend se mi opravdu moc líbil. Nikdy by mě nenapadlo, že budu schopná napojit se takto na minulé životy. Do takové míry se mi to do té doby nepovedlo.“

Janine – „Tento workshop pro mne byl skutečně hodnotný. Ani jsem ještě nedokázala vstřebat všechno to učení a vhledy, které jsem obdržela.“

Delena – „Ten workshop mi otevřel zcela nové světy – doslova. Nově jsem nalezla důvěru ve svou vlastní moc, když vím, že mám přístup ke všem svým minulým znalostem. Byl to velmi jemný a přesto silný workshop. Děkuji ti za vytvoření bezpečného prostoru pro nás všechny, kde jsme mohli expandovat, růst a hrát si.“

Julee – „Nádherný víkend. Napojila jsem se na několik minulých životů a vyřešila jsem hodně záležitostí, které jsem měla a odkud jsem přišla. Získala jsem neuvěřitelnou zpětnou reakci a také jsem vyřešila své problémy. Setkala jsem se se dvěma úžasnými lidmi z mých minulých životů – Joshuou a Leilou. Oba mi toho tolik dali…“

Trish – „Jenny je excelentní trenérka. Umožní vám cestovat svou vlastní rychlostí a pomůže vám vést vaše učení jemně a s respektem. Je intuitivní a má vhledy ohledně vaší cesty. Vždy tu je, aby pomohla vašemu pochopení a pošťouchla vás k němu. Moc ti děkuji, Jenny, že jsi byla mou průvodkyní na této cestě sebepoznání.“

Louise – „Skutečný kurz osvícení. Tolik podnětů k přemýšlení a tolik nových uliček vedoucích k praktikování kvantové EFT. Hodně jsem se toho dozvěděla o sobě a své osobní cestě životem – obrovské vedení pro cestu, kterou mám před sebou.“

Clare – „Tento víkend pro mne byl velmi přínosný, ale ne způsobem, který jsem očekávala. Je fantastické přistoupit k takovým věcem v bezpečném a láskyplném prostředí a dovolit, aby se odkrylo to, co je zapotřebí odkrýt. Jenny, máš velmi výjimečnou, nádhernou energii a já si velmi vážím tvého vkladu, láskyplné podpory a trpělivosti.“

Craig – „Tento víkend mi přinesl to, oč jsem žádal – potvrzení mé klíčové role v tomto životě. Zajímavá byla Jennyina schopnost získat energetický prostor, který byl spouštěčem pro účastníky, a který přinášel myšlenky/zprávy. Považují proces „zmocnění“ za velmi hluboký a celistvý. Skvělý víkend a potvrzení o procesu, moci a přínosu kvantové EFT. Jenny, jsi skvělá průvodkyně. Díky.“

Caroline – „Miluji, když se dozvídám o vyšších úrovních duše, vyššího uvědomění a toho, jak k nim získat přístup s pomocí různých cvičení. Dobrá kombinace teorie a praxe. Moc jsem si užila podobenství. Díky za tento kurz. Bylo to přesně to, co jsem potřebovala.“

Diane – „Děkuji ti, Jenny, za skutečně příjemnou cestu. Cítím, že se „hluk v hlavě“ ztišuje. Cítím se klidnější a více ve svém středu. Opravdu jsem si užila naší skupinu a všechna požehnání toho, že jsme byli společně osobně, v prostoru a čase. S láskou a požehnáním.“

Madeleine – „Šla jsem na tento workshop převážně proto, že jsem doufala, že na určité úrovni ucítím léčení, a to se také stalo. Kryonův channeling a dolování Akáši pro mne odkryly nové oblasti učení v rozšíření mého uvědomění, abych mohla nalézt svou pravdu. Skupina PLR mi tentokrát přinesla potěšující prožitek (už jsem se připojila ke skupině PLR při workshopu Briana Weisse před několika lety, ale nebyl to ten zážitek, ve který jsem doufala). Součástí toho všeho bylo tvé vedení celým prožitkem. Tvůj hlas je skvělý pro hypnoterapii. Jazyk kvantové EFT je trochu jiný, ale ta myšlenka je naprosto brilantní. Umožňuje klientovi i praktikujícímu vydat se jinou cestou k prozkoumání a osvobození bloků, které nás brzdí. Celý víkend umožnil spoustu diskuzí, zejména ohledně Kryonových podobenství a PLR. Bylo to také opravdové kvantové EFT. Líbilo se mi to tolik, že bych jich ráda zažila víc, abych zjistila, jak jsi nás dokázala zavést do uzamčeného prostoru podvědomé mysli a jak jsi byla schopna transformovat tyto scény napříč časem, prostorem a vesmírem. Znovu žasnu nad všestranností EFT, kterou mi ukázala kvantová EFT. Pro mne je kvantová EFT nová, inovativní a funguje! Byl to skvělý workshop i víkend. Užila jsem si nové vhledy, spoustu smíchu, skvělou společnost a další příležitost uvidět úžasný dosah a rozmanitost EFT.“

Elizabeth – „Byly to hluboké a dojemné 2 dny s tolika podněty k přemýšlení a zpracování pro následující týdny. „Nestrukturovaný“ přístup vede k hlubšímu pokroku a propojení skupiny. Můj dojem je, že to byl vzor pro mnohé prožitky ve velmi krátkém čase. Vidím vzrušující možnosti pro budoucí rozvoj vedoucí do větších hloubek a rozsahu bádání a léčení. Pánbůh požehnej.“

Michele – „Úžasná cesta sebe-objevení a transformace. Během procesu jsem se také naučila nádhernému a jemnému způsobu použití EFT na hlubší úrovni duše pro sebe i své budoucí klienty. Neuvěřitelný víkend, Jenny. Velmi si toho cením.“

Nyní je načase spolutvořit a zrychlit přesun do nové energie pro lidské bytosti. S vaším nejvyšším záměrem pro cestu VAŠÍ duše i lidstva se těším a jsem poctěna, že s vámi mohu spolupracovat, pokud se pro to rozhodnete.

Ve službě lidstvu,

Jenny Johnston

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU

 

Vyhledávání