Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Paprsky Perleťově tyrkysový paprsek
Perleťově tyrkysový paprsek PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 16 Říjen 2005 17:50

Informace a poselství o perleťově tyrkysovém paprsku, jak jsme je přijali na duchovních školičkách v srpnu a září 2005.

 

Kvality perleťově tyrkysového paprsku:

Paprsek dětství, žití srdcem, otevřeného srdce.

Paprsek údivu nad krásou a pestrostí života

Paprsek přijímání života na Zemi s láskou a otevřeností, zvídavostí a radostí.

Paprsek poznání a duchovního vhledu, duchovního naplnění v nevinnosti, moudrosti a nadhledu.

Paprsek moře, čistoty moře.

Paprsek pravdy a ochrany.

Paprsek esence vody /citu/ a pravdy.

 

Kde pomáhá aneb oblasti jeho použití:

 • K dosažení nadhledu v situacích, pochopení širších souvislostí dané situace a jejich přijetí
 • Ochrana ve složitých situacích všedního dne, uklidňuje všeobecnou nervozitu a stres
 • Poznáni pravých hodnot, čistota mysli
 • Vedení ke správnému cíli
 • Pomáhá přijímat život s láskou a bez očekávání
 • Léčí vnitřní dítě a přijímá jej, léčí zraněné dětství
 • Uvolňuje komunikaci ve vztazích, projevení pocitů, zklidňuje partnerské vztahy
 • Je jako balzám na rány vzniklé z komunikačního nedorozumění ve vztahu
 • Rozpouští bolesti srdce a ublížení, emoce, velice rychle vyvede ze sebelítosti znovu do středu
 • Otevírá komunikaci s vnitřním dítětem
 • Probouzí a čistí vnitřní ženu a vnitřní dítě, posiluje je.
 • Otevírá komunikaci s dalšími částmi své osobnosti, pomáhá pochopení jedinečnosti a celistvosti každé osobnosti
 • Pomáhá projevení radostné a upřímné lásky, projevení na fyzické úrovni, uvolňování bloků
 • Uvolňuje zablokované a nepřijaté emoce
 • Otevírá srdce a hloubku prožitku
 • Klidně přijímá vnitřní sílu a projevuje ji
 • Pomáhá přijímat proměnlivost a pomíjivost života, právě prožívaného okamžiku, jeho krásu i něhu.
 • Rozjasňuje mysl a otevírá jasnozřivost, intuici a přináší tvořivost do myšlenek
 • Přináší pocit uvolnění a poznání, pocit čistoty prostoru a svobody
 • Pokud se propojíme s TP, pocítíme tichou, bezbřehou volnost, která nás povede k poznání naší minulosti i budoucnosti
 • Vzájemně propojuje všechny dimenze.
 • Pomáhá při potížích se spánkem, zklidňuje emoce
 • Čistí tekutiny v těle
 • Ženám pomáhá léčit neplodnost
 • Léčí kůži
 • Čistí buňky a harmonizuje je, doplňuje chybějící energie a propojuje buňky mezi sebou
 • Pomáhá propojení se sebou, se Zemí, vesmírem, procítění jednoty
 • Nejprve léčí – otevře vědomí jednoty buněk a pak se propojí s vesmírem, tím vyléčíme sebe i naše vztahy
 • Léčí strach z vody, nemoci spojené s vodou a čistí vodu
 • Uvádí do rovnováhy hormonální systém a oživuje energii brzlíku. (pozn. brzlík reguluje růst a řídí mízní systém v těle, povzbuzuje a posiluje imunitu)
 • Léčí člověkem utrápená zvířata a napomáhá komunikaci se zvířaty
 • Pomáhá v komunikaci s delfíny a velrybami
 • Tvořivá energie, která se prohlubuje spojením s přírodou, přináší vhled poznání a uvědomění
 • Léčí poškozenou kůru a kořeny stromů
 • Zklidňuje element vzduchu
 • Pomáhá léčit a čistit veškeré vodstvo a oživuje vodu
 • Vnitřním zrakem pak můžeme poznat léčivost vody, např. ve studánkách
 • Léčí veškeré nemoci očí
 • Pomáhá regenerovat minerální říši a otevírá kódy za pomoci elementární říše
 • Posílat tam, kde je zloba a kde je potřeba "obrousit" husté a temné E, zjemnit a zlehčit
 • Pomáhá nastartování samočisticích a obnovovacích schopností prvotních energií
 • Pomáhá léčení srdce a srdečních potíží, očí, zákalů, střeva a konečníku
 • Léčí žlučník, játra, slezinu , slinivku a to mentálně nebo přikládáním
 • Je propojen s minerální říší a jeho síla se odráží ze všech kamenů tyrkysového zabarvení
 • Umožňuje přijetí a pochopení atlantských inkarnací a jejich rychlé pročištění.
 • TP neb tyrkysový kámen položený na srdce podporuje vnitřní sílu a čistí emoce, které přijímáme od jiných lidí

 

Poselství 1:

Léčení vnitřního dítěte a pohled na svět očima nevinnosti je jedním z důležitých momentů na cestě duchovního vývoje každého. Rád vám pomohu procítit nevinnost Vaší podstaty a harmonickou komunikaci se sebou samým.

 

Poselství 2:

Pracujte s paprskem často, získáte tvořivost i vhledy. Posílejte jej vládám, pomáhá při důležitých rozhodováních. Přináší správný duchovní směr, očisťuje negativní energie a nachází nová řešení. Pomáhá pochopit vaše děti a různorodost lidí.

 

Poselství 3:

Tyrkysový paprsek bychom měli přijímat po dobu asi jednoho měsíce 5 až 10 minut denně a tento čas rozdělit nejlépe na dvě části kvůli soustředění a udržení pozornosti. V TP je skryt energetický kód Matky Země. /MZ/ Léčí nepřijetí života na Zemi, je důležitý pro ty, kteří Zemi necítí jako svůj domov.

TP je převedený číselný kód čísla 8.

TP je zároveň kódem České republiky.

/Modrý tyrkysový kámen ruší geopatogenní zóny až do síly 5, 6, 7/

 

Poselství 4:

Má sám velkou transformační sílu, ale působí i jako součást mozaiky ostatních transformačních paprsků. Tak jako ony pozvedá a podporuje duchovní růst lidstva i jednotlivců, kteří se tak stávají pomocníky při transformaci Země, nebo je alespoň vede k uvědomění Matce Zemi neškodit.

 

Poselství 5:

Přináším harmonii a klid obecný, který se ve zpěv s radostí rozhostí.

Vaše těla pohladím a duši rozveselím.

K duchovní cestě lidstvo naladím a intuici v nich probudím.

Rozbouřené hladiny emocí uklidním.

Vaše vodstvo ozdravím a oceány se zpěvem rozezním.

Pro vodní živočichy a rostlinstvo jsem pomocník.

Vzduch na Zemi pročistím.

Též ku pomoci minerální říše přicházím.

Nechte mé paprsky prostoupit Krystalem Zemským.

Vaše fyzická těla odlehčím, až budete cítit vznášení se nad Zemí.

Ve svých myšlenkách mou barvou zahalujte planetu Zemi.

Také do míst emočních nepokojů a válečných bolestí mě posílejte.

 

Pomoc Matce Zemi:

Je dobré ho směrovat do oceánů a vod. Pak pod vlivem této energie dochází ke správné harmonii v rozložení vodstva na planetě, aby někde nebylo vody příliš a jinde zase málo. Posíláním paprsku na místa, kde je sucho a nedostatek vody si dle zákona resonance tyto energie doslova vodu přitáhnou - deště. Tím dochází k harmonickému rozvrstvení množství vody po planetě. Touto harmonií se mnohem více eliminují záplavy a katastrofy spojené s vodním živlem. Tyrkysový paprsek doslova přitahuje na svoji vibraci vodu! Tudíž je možné " odvést" velké množství vody do jiných míst, o kterých víme, že jsou naopak suchá. Použít k tomu stačí jen myšlenku a třetím okem označit prostor do něhož necháme proudit tyrkysový paprsek a poprosit živel vody, zda by se nemohl více rovnoměrně rozprostřít do těchto míst a tím tak ulevil místům,kde je vody příliš. Není se třeba starat už o to, jak to živel vody udělá. Nechte ho konat. Prosím, ale nezapomeňte, že k takové prosbě je vždy nutné brát v úvahu, je-li toto vše i v souladu s boží vůlí!

Pomáhá i tam, kde je zdevastovaná krajina po těžbě čehokoliv. Pokud víme o takovém těžbou zničeném místě, vědomě tam posíláme tyrkysový paprsek, který pomůže vše rychle zotavit.

Také lesům dodává a obnovuje jejich sílu růstu a to zejména pro jejich kořeny.Též jako ochrana proti škůdcům.

 

Pomoc pro čištění fyzického těla a aury:

Čistí a léčí buňky. Je vněm obsažena moudrost Vesmíru.
Vše, co není v harmonii v těle, v našem vědomí, získá jakousi esenci vědění, pochopení.Získá chybějící článek ve skládance, a doplněním této energie nastává zklidnění a harmonie, následné propojení buněk mezi sebou, prozáření těla, to vše pokračuje v propojení se Zemí i Vesmírem, spojení s Jednotou, v harmonickou Jednotu. Tato energie nás obrací dovnitř sebe sama a přes sebe sama dojdeme k Jednotě v sobě, s ostatními bytostmi, se Zemí, k naprosté celistvé jednotě.Už tím, že léčíme sebe sama, léčíme vztahy.
Nejprve léčí, a potom propojuje v Jednotu. Propojuje tím způsobem, že otevře vědomí Jednoty buněk, Jednoty Vesmíru.

 

Přijato na duchovních školičkách v srpnu a září 2005.

 

Vyhledávání