Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Áriové - Co nevíme o egu a duši
Áriové - Co nevíme o egu a duši PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 27 Srpen 2013 21:49
Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z. a Karin L.

Vaše duše je moudrá, protože její podstatou je duch, čili samotná energie Zdroje.  Ona sama sobě dává šanci poznávat. Je to veliký dar i hra zároveň. To dává duch sám sobě. Sobě – a protože je součástí Zdroje – tak i Zdroji. Možnosti Ducha Duše jsou pro lidskou bytost nepředstavitelné. Proto si duše pro své poznání= svůj život v lidské formě, volí své role = archetypy, které chce hrát a pomocí jich poznávat, dokonale, mnohočetně poznávat. Ale co by to bylo za poznání, kdyby vše probíhalo plynule a hladce? A tak část energie duše se odklonila od ducha, osamostatnila se a začala hrát určitou opozici proti duši. A tak tu máme onu specifickou energii, které říkáme ego. Ego je spjaté s bytostnými zkušenostmi člověka. Své povědomí o potřebách a možnostech člověka, který se snaží přežít. Je nabité lidským strachem, úzkostí, ale i agonií. Schopností se prosadit, ukázat světu, kdo já jsem. A tak jdou spolu ego a duše v jediné lidské bytosti. Nádherně si hrají a tvoří. Ano, tvoří lidský život, jež naplňuje poznání duše i ega. Oba totiž poznávají. Jenže v současné době vás lidi duše-duch vede k prozření toho, kým skutečně jste. Duchem, bytostí Zdroje. Láskou, Světlem, Silou. A ego, které má tzv. závoj zapomnění, tzn. že zapomnělo, že i ono je součástí ducha, čili Zdroje se může mnohdy tomuto prozření bránit vší silou.

Proč to dělá? Bojí se. Cestou, kterou nám ukazuje duch-duše ono nestoupá. Tvrdošíjně chce zůstat v tom co zná. Nechce žádné novoty. Proto se brání někdy velmi zarputile. I jemu se otevře závoj zapomnění, ale potřebuje pomoci. Láskyplné vysvětlování, ujišťování, ale i poděkování za vše, co pro vás již dříve udělalo. Chce ujistit, že tam kam jdete mu nic zlého nehrozí. Že to, co teď poznává, je sice nové teď, ale že si na to zvykne a že mu to potom bude pomáhat. Vaše ego, ta vaše součást, bylo zvyklé na stereotypy. Život setrvával v řádu, kde vše bylo již dopředu dané. A vy teď veškerá schémata chcete bourat, stereotypy rušit, zastaralé řády nechcete akceptovat. Uvědomte si sami, jak se asi vaše ego může cítit. Je plné strachu. Tzn., že vy jste plní strachu. Mluvte se svým egem, cokoliv starého chcete zrušit, vysvětlete mu to. Řekněte mu, že nový svůj život chcete tvořit s ním. Jednou plným pochopením vaše ego sejme svůj závoj zapomnění a uvědomí si svou sílu, kterou bude sdílet s duší a jejími záměry. Jste na správné cestě lidé. VYDRŽTE.


Ego i duše jedno jsou, ego je nástrojem duše pro poznání nás samých, naší podstaty na Zemi. Můžeme si ego představit jako vysoce duchovní bytost, která na sebe vzala tento úkol. Tímto připomínáním můžeme své ego také uklidňovat a léčit. Stejně jako s duší můžeme si s prvotní energií ega povídat a žádat o radu – jeho úhel pohledu. Nemusí to být zákonitě špatně. Prvotní energie ega je samozřejmě láska. Nabytá zkušenost a moudrost je jeho bohatstvím. Pro zcelení všech našich částí nám pomáhá je rozeznat a zviditelnit známými způsoby. Po skončení inkarnací se ego vrací jako moudrost k duši a Zdroji. Ego své energie rozprostírá do všech našich vztahů, aby ve spolupráci s ostatními egy splnilo svůj úkol, naplnilo naše poznání.

Vytváří v našich vztazích takové kapsy, kde se můžeme dozvědět, co se v tom kterém vztahu máme naučit, pochopit, dokončit …. Splnit plán své duše. Ten je možno transformovat v tom místě „kapsy“, probrat, pročistit budoucí energie, staré emocionální stopy atp..

Je možné s ním už pracovat jako s duší a tím jej transformovat. Nebrat ego jako bytost plnou strachu a bloků, ale jako vysokou duchovní bytost s moudrostí, vnímat podstatu jeho sdělení „mezi řádky“.

Duše funguje jako veliký dirigent opojený krásou poznání a poznávání, prožívání. Jejím úkolem je provést skladbu našeho života v co největší harmonii, jako oslavu stvoření. Hráči jsme tam my všichni a nástroje jsou naše emoce jako nosná energie 3D na Zemi. Cílem je vše sladit v oslavný chorál. Všechny emoce tu mají své místo, jsou součástí skladby. Hluboké tóny hněvu, pištivé strachu a oslavné radosti. Je na nás harmonizovat symfonii našeho života v celém rozsahu a šíři. Všechny hlasy mají své místo a svou nezaměnitelnou část v celé skladbě, harmonii. Nelze hrát skladbu jen s jedním nástrojem a ostatní umlčovat. Jen v celistvosti lze procítit krásu a sílu.


Ty se ptáš co je duše? Už po věky věků hledají lidé odpověď a chtějí vědět vše o duši. Je to energie, kterou když chcete spatřit lidským zrakem, je jako byste chtěli vidět za zakřivený horizont. Je to energie, kterou můžete poznat a pochopit jedině srdcem. A také ve svém srdci můžete najít všechny odpovědi na otázky spojené s duší. Vypravte se do svého srdce do krajiny duše a vstupte. Pochopíte, že duši můžete nahlížet z mnoha úhlů pohledu a vše se nakonec spojí opět v jedinou láskyplnou energii. Duše k vám může promlouvat různým způsobem, může znít jako harmonie akordů při koncertu nebo jako jednotlivé tóny. Mimo běžnou komunikaci s duší, kdy jí např. pokládáte konkrétní otázky, můžete se s ní propojovat i prostřednictvím poselství barev, tónů, zvuků, obrazů a takto umožníte duši, aby spouštěla procesy čištění, aktivace energií, transformace,... Stále se ještě snažíte vše pochopit, pojmenovat, řídit, ale pokud přichází vhodný čas, duše může tyto procesy za určitých podmínek sama aktivovat.

Vaše ego ale v tuto chvíli aktivuje kontrolní síť a také právě díky jí se nemůžete udržet v propojení, právě proto přicházejí někdy tak velké propady. I když jste uzlové body ega rušili a tyto energie zpracovávali, tak otisky a zbylé energie vás budou ovlivňovat do té doby, dokud vaše duše nerozhodne, že vaše zkušenost s egem a vším, co je s ním spojené, je naplněna. Ego i duše jsou opět jediná energie vyjádřená v jiné kvalitě a dokud se láskyplně neprolnou, budete je poznávat a pracovat s nimi.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání