Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Áriové - Jaké jsou priority v současné době pro osobní rozvoj jedince a lidstva?
Áriové - Jaké jsou priority v současné době pro osobní rozvoj jedince a lidstva? PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 19 Září 2013 19:35
Jaké jsou priority v současné době pro osobní rozvoj jedince a lidstva?
Jaké nové pomůcky a techniky můžeme použít?


Áriové prostřednictvím Evy P., Lenky Z., Ivany H., a Míni N., 17.9.2013

Nejdůležitější je pro vás vědomí otevřeného srdce. To je alfa i omega vašeho rozvoje. Budete-li mít otevřené srdce, budete přístupní práci na sobě. Budete propojeni se svou duší, která vás povede. Láskyplné vnímání života otevřeným srdcem je prioritou č.1. protože však každý řešíte své neláskyplné emoce, a ty vám srdce zavírají, je třeba, abyste se každý naučil poznávat, kdy máte srdce zavřené. Když to vycítíte, napojte se na svou zdrojovou energii a splývejte s ní. Můžete si ji poslat a ošetřit jí své emocionální i mentální tělo. Způsoby práce se zdrojovou energií znáte, praktikujte je. Svou zdrojovou energií můžete také pracovat s egem. V této době je lidské ego bytostí, které duchovně pracují, ve velké nepohodě. Požádejte své ego, jestli s vámi chce vstoupit do zdrojové energie. (Pokud ne, vysvětlete mu, že se tam bude cítit lépe) a společně s ním tam vstupte. Budete-li to dělat pravidelně, vaše ego si na energii  Zdroje zvykne a bude ji vyhledávat. Až toto nastane, zmizí mnohým z vás vážná překážka v duchovní práci, protože většina z vás dobře ví, jak ego vaši duchovní snahu dovede blokovat. Potom i vaše propojení s duší bude mít hladký průběh a váš postup bude rychlejší.

Toto období kolem podzimní rovnodennosti je energeticky velmi silné, protože do energetického obalu Země se uvolňují další transformační energie na pomoc lidstvu. Můžete se na ně napojit a přijmout je do svého bytí.

S Láskou Áriové


Přijetí situací v běžném životě vám pomůžeme řešit novými technikami. Nyní je každému z vás přidělen další pomocník pro dokončení rozpracovaných témat  a vaši transformaci do zimního slunovratu. Má pro každého z vás účinné nástroje přímo na míru vaší vibrace. Je ze skupiny Archandělů, napojte se na něj a více po tuto dobu spolupracujte. Lze mu odevzdávat již nepotřebné energie a schémata i prosit o pomoc v řešení složitých situací. Když budete chtít, naplní vás energií odpuštění, abyste lépe zvládali odpuštění sami sobě, což je v této době jedno z prioritních témat. Dalším důležitým tématem je propojení s Matkou Zemí, uvědomění si a přijetí života a dobrodružství na Zemi. Pročištění těchto oblastí úzce souvisí s tématem žití radosti, která  následně ve vašich životech přirozeně vyplyne.

Vaši Áriové


Jaké jsou priority v současné době,pro osobní rozvoj i lidstvo?


Priority? Opravdu je to čištění těla a mysli. Úmyslně a s plnou odhodlaností v sobě vyvolávejte pozitivní emoce, které jsou viditelné na vaši tváři, úsměv je známka vaší veliké snahy a lásky k sobě a tím nakazíte své okolí a přátelé.

Fyzické tělo je potřeba pravidelně očišťovat nejméně 2x roka a celoživotně udržovat v čistotě vaši vnitřní továrnu.

Přemýšlejte kam jdete, co děláte, s kým jste, co povídáte, co předáváte druhým svými názory a v jakém prostředí bydlíte. Pracujte na duchovní očistě, ale pokud nedochází k fyzickým změnám ve vašem okolí domova, práci, a vzhledu (zdraví), jako byste nic nevyčistili, nezměnili. Stálé naříkání a stěžování vás vrací a neposouvá, ale je to důkaz vašeho neposunutí se.

Nejprve v umělé radosti (s úsměvem) a pak přidávejte pocitovou radost, se život změní - nejprve v nepříjemném strachu a pak přichází velká radost z PŘEBUDOVÁVÁNÍ.

Nové pomůcky,techniky které můžeme použít v tomto období?

Měňte své zvyklosti, udělejte vše jinak než jste zvyklí - celý den! To je důležité, pro rozhýbání energie - abyste byli stále ve střehu - co děláte. Plánujte DEN, než jste zvyklí -VĚDOMĚ.

Vaši ARIOVÉ

Prioritou v současné době je aktivovat vědomě své srdce na pomoc lidstvu. Zaměřit pozornost více skupin na Sýrii a zdrojovou energií a láskou tam pomáhat. Napojte se vědomě na srdce všech meditujících lidí na planetě a vysílejte lásku, tam, kde je to třeba. Tato pomoc bude pak ohromná. Zaměřte se na vlády, které rozhodují o situaci ve světě a otevírejte jejich srdce lásce. Připojujte se k celosvětovým výzvám, které probíhají na internetu. Internet přináší opravdu celosvětové trendy a informace.

Začali jste pracovat opět s Tvůrci křídel, je to SOS pro vás všechny. Jejich prostřednictvím můžete vyřešit záležitosti, na které zatím sami nedosáhnete. Jsou tu, aby nám všem pomáhali. Prostřednictvím jejich energií získáte nové kódy i pro nové techniky. Je to energie vaší budoucnosti, která vám pomůže otevřít novou cestu, kde zatím přešlapujete a nevíte, jak začít. Týká se to vaší tvořivosti, vaší existence, ale i vašeho zdraví. Čím více lidí si otevře tyto kódy, tím více se  budou objevovat nové techniky, ale i technologie pro objevy ve vědě, ve zdravotnictví, i v nových ekologických postupech. Vše je krásně ve vesmíru propojeno a lidská srdce, která jsou otevřená lásce a ještě načerpávají nové kódy nových vizí a inspirací pro vás jako jedince, ale i celek vše urychlují. Nacházíte pochopení a začnete rozumět náznakům, které přicházejí z vesmíru.

A další prioritou je úhel pohledu jedince a pak lidstva.
Jak je obtížné někdy jedno slovo k pochopení. Např. nejdůležitější = priorita. Stejné slovo, ale priorita vystihuje ucelenost pohledu, kde více lidí se dívá na stejnou věc a každý ji vidí jinak. Teď je důležité nazývat věci jednoduše a správně, aby to vystihovalo potřebu celistvosti. Proto také Tvůrci křídel používají symboly a kódy. Nechat každému svobodnou cestu k pochopení, aby se každý mohl rozhodnout sám za  sebe. Pak uvidíš jako pozorovatel tu krásnou cestu, která vede k lásce k druhým. Vy lidé se toto musíte prioritně naučit. Nechat svobodný a láskyplný pohled na věc druhým lidem bez manipulace a vnucování své pravdy. Tím postoupí lidstvo do vyšších vibrací a začne úplně jinak komunikovat. To bude také průlom ve vztazích mezi lidmi, ale i národy. Zatím vás brzdí stará schémata, která se stala závislostmi na nich a ta je třeba urychleně a vědomě transformovat.

S láskou Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Ivana H., Míňa N.  (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání