Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Paprsky Smaragdový paprsek
Smaragdový paprsek PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pondělí, 01 Srpen 2005 19:36

Informace o smaragdovém paprsku přijaté na duchovní školičce v Horním Podluží 28.-31. 7. 2005.

 

Smaragdový paprsek

Procítění jeho energie a kvalit - doporučení pro jeho používání od jednotlivých meditujících:

 • Paprsek DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (léčba psychiky, neuróz, léčí hluboká lidská zranění, deprese, bolesti, pocity marnosti, léčí strachy (zklidněním ega).
 • Otevírá duchovní vnímání, jasnozřivost, rádce na DUCHOVNÍ CESTĚ (nezná omezení, otevírá vše, co pomůže Tobě k duch. vývoji), osvícení ducha, zesiluje telepatické vnímání, otevírání multidimenzionálního vhledu.
 • Znásobuje sílu i účinnost ostatních perleťových paprsků.
 • Sjednocení DUŠE A EGA (ukončení vnitřního boje, nastolení vnitřního klidu).
 • Hluboké propojení s MINERÁLNÍ ŘÍŠÍ.
 • Paprsek tvoření skřítků a víl.
 • Propojování s jinými (i minulými) civilizacemi.
 • Čistí husté tekutiny, léčí odumřelé tkáně, léčí žilní systém, cévy, lidské srdce, (i jako ochrana proti škůdcům na rostlinách), působí na orgány 6. čakry zejm. sluch, čich, čistí mozkové buňky, harmonizuje a otevírá třetí oko.
 • Odstranění falešných zrcadel (čirý pohled na sebe, rozpouští falešné pravdy osobní i obecné, ruší stará nefunkční schémata, obecné nepravdy).
 • Očista hlubokých emocionálních bolestí, uvolňuje veškeré bolesti lidstva a bloky, očišťuje hluboké smutky, bolesti a skryté strachy v hlubinách podvědomí.
 • Usmíření, absolutní přijetí čehokoliv.
 • Láskyplná KOMUNIKACE, úcta vůči druhému, tolerance,vede k novému a hlubšímu prožitku a porozumění sobě i druhým, pomáhá řešit problémy v práci a ukazuje nové způsoby myšlení, nacházíme řešení, projasňuje myšlenky.
 • Životní moudrost, vznešenost, vědomí Jednoty.
 • Je tvořivý tak, jak tvořivý jsi TY.
 • Pochopení POSLÁNÍ.
 • Pomáhá realizaci duchovních projektů, otevírá vysokou tvořivost a propojení s velkou moudrostí duch. učitelů.
 • Otevírá nové programy pro 5 dimenzi.
 • Pomáhá najít řešení (myšlenka, podpořená „fouknutím“ má mnohonásobně větší sílu, získá tak úžasnou podporu).
 • Harmonie na duchovní cestě.
 • Harmonizuje a probouzí VNITŘNÍ SÍLU.
 • Harmonizuje vztahy (posílat jej do konfliktů na Zemi, kritiky a rozpory a jiná jednání vycházející z ega transformuje, pomáhá řešit náboženské problémy, paprsek duchovního míru, sjednocuje).
 • Řeší harmonii v prostoru (harmonizuje energetické body Země, geopatogenní zóny, zmírňuje negativní zóny).
 • Harmonizuje auru, čakry, meridiány, pravou a levou mozkovou hemisféru.
 • Celkově HARMONIZUJE VESMÍRNOU ENERGII (tj. pohyb, tzn. i pohyb na fyzickém těle, např. harmonizace ukládání tuků aj.).
 • Možné ho “prostřít“ jako ubrus na stůl před jídlem nebo obchodním jednáním.
 • Napravuje veškerou nerovnováhu (pročišťuje výkyvy, které člověk v přírodě působí).

 

Zapsáno v srpnu 2005.

 

Kvality smaragdového perleťového paprsku (3.ročník duchovní školy 7.11.2010 ve Skokovech)

 • Paprsek úzce souvisí s 6.čakrou, pomáhá jít za hranice běžného vnímání, zvyšovat vibrace vnímání, pohltit a pochopit celistvost, překonat hranice, zvyšuje vibrace různých míst a přenáší úroveň běžného vnímání na úroveň duchovní. Překonávání překážek včetně strachu.Při řešení běžných záležitostí, pracovních konfliktů, požádat o paprsek pro lepší pochopení situace, soulad, možnost dosáhnout nadhledu. Dokáže zjemnit atmosféru zhuštěných negativních vibrací a přenést ji do vyšší duchovní oblasti. „Čistička hustého vzduchu.“
 • Přímá komunikační linie, paprsek spolupráce mezi lidmi, duchovními bytostmi, propojenost. Koncentrace a napojení na vysoké vibrace Lásky, ochrana, bezpečí, podpora, harmonie.
 • Doporučení, které Janičce přišlo a má platnost pro všechny: „Zabaluj se sestřičko po dobu 30ti dní každé ráno do smaragdového perleťového parsku, teď v souvislosti s čištěním 6. čakry a uvidíš, jak se Ti zjemní vnímání, jak jiný pohled budeš mít na věci denních záležitostí, jak lépe se budeš moci vcítit do druhých lidí.
 • Jsme kolečka v systému, a když se budeme vzpírat, tak stejně to velké kolo se bude točit a my budeme jenom trpět. A pokud si uvědomíme, že jsme tohoto součástí, tak poznáme důležitost každé součásti. 
 • Léčí strach z toho být otevřený a pomáhá udělat krok do neznáma s důvěrou, odpoutání od starého, euforie, nadšení, optimismus, odvaha a radost ze změny, radovat se ze života, pomáhá zacelit otevřené rány, ve kterých se pořád zacykleně rýpeme a nedáváme jim prostor, aby se přirozeně uzdravily. Otevírá srdce a s důvěrou pomáhá ve spojení nás s bytostmi světla a v tomto spojení dělá hotové zázraky.
 • Zdroj vody v domácnosti obalit „smaragdovým generátorem“. Tato smaragdová voda nám pak pomůže v těle uvolnit, rozpustit a vyplavit staré usazeniny, které jsou již na toto vyloučení připraveny. Koupel ve smaragdové vodě nás bude touto energií nabíjet a obalovat, zacelovat energetické díry v auře.
 • Pomoc pro Matku Zemi: Tuto energii v podobě malých semínek rozsévat kolem sebe, semínka budou přirozeně klíčit, kořenit a energie se bude sama rozšiřovat. Posílat tuto energii stromům, které si ji přes svůj kořenový systém budou mezi sebou šířit.
 • Zacelování starých ran, léčení na úrovni duše, vše s velkou jemností. Čirá harmonie Světla a Lásky. Láskyplné respektování druhých. Zabalovat lidi i lesy do spirály smaragdového paprsku.
 • Kvalitou paprsku je hluboké čištění a léčení na všech úrovních, v běžném životě projeveno nadějí a vírou v lepší život a tato víra se projeví regenerací přírody. Paprsek lze použít na léčení nejen těla, ale i emocí, duše, pročišťování prostředí, léčení vztahů. Vysílat paprsek přírodě, ona jej zesílí a bude předávat dál. Léčení těla, psychických problémů, na úrovni Země léčení ekologických zátěží.
 • Paprsek jemně hladivě chladivě láskyplně léčí emoční rozladění, stresové a chaotické stavy. Zemi pomáhá léčit přírodní a válečné katastrofy.
 • Slouží k propojení vědomí lidí, zvířat, rostlin, Země. Bytosti, které chceme spojit, obalit paprskem či spojit v Srdcích, dojde pak k pochopení vztahu, emocí.
 • Pomáhá odhalit hlubokou a zapomenutou moudrost. Malachit má v sobě určitou esenci tohoto paprsku, skrze něj je velice dobré propojení se smaragdovým paprskem.
 • Léčení ducha, zpřístupňuje vyšší příčiny vnějších stavů, vnáší uvolnění do energií bytosti a navozuje podmínky pro zpřístupňování léčivých procesů v tom nejširším slova smyslu, ať už jde o cokoliv, tělo, psychiku, vztahy atd. Lze použít zvláště u nespolupracujících, neprobuzených lidí, k léčbě otřesů, konfliktů, stavů podrážděnosti, malátnosti apod. Dokáže vnést uklidnění a pomůže vstřebávání nových energetických vln, i do fyzického těla.
 • Tento paprsek lze posílat ostatním lidem, záleží jen na nich, zda jej přijmou, je to nabídka, ne manipulace, není třeba se jejich duše ptát.
 • Pomáhá otevřít a pročistit staré bolesti.Očista, detoxikace a regenerace ovzduší a půdy. Pomáhá lidem si uvědomit sounáležitost s přírodou, uvědomit si následky svých činů, uvědomit si, co je příčinou toho co se nám nelíbí.
 • Pomáhá pročistit tělo i duši od strachů a obav, negativních emocí, pomáhá odklidit vše staré a nepotřebné.

 

 

Vyhledávání