Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Energetické pole lidstva
Energetické pole lidstva PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pondělí, 21 Únor 2005 19:03

Co je to energetické pole lidstva? Zjednodušeně řečeno je to všechno, co vyzařujeme svými pocity, emocemi, slovy, přes média, filmy, to co sdělujeme světu, nač myslíme, veškeré zkušenosti, poznání za celou historii lidstva na planetě, jsou tam všechny naše chyby i úspěchy.

 

Energetické pole lidstva je součástí energetického obalu Země. Obsahuje veškeré lidské poznání, všechna naše mentální těla (pole), to znamená naše myšlenky, názory, ale i záležitosti podvědomí a nevědomí, zkušenosti, vzorce chování, jisticí programy, kódy…

Obsahuje však také absolutní vědění našich duší. To samozřejmě naše “těžké” energie vyvažuje, ale protože není v našem lidském vědomí (zastřeném závojem zapomnění), je jaksi statické. Hodně energeticky zatěžující jsou pro nás i celou Zemi naše těla emocionální - plná emocí, a to zejména těch destruktivních (strachy, obavy, pocity viny, bezmoci,…). Emoce se usazují i na našich tělech fyzických a my, pokud s nimi neumíme pracovat, můžeme onemocnět (abychom získali čas a mohli určité věci pochopit).

Je důležité vědět, že všechno naše počínání se energeticky odráží mj. právě prostřednictvím energetického pole lidstva i na ostatní obyvatele Země i na Zem samotnou a podle vesmírných zákonů mj. přitahování stejného stejným zase zpět na nás. A tak žijeme v kruhu našich energií – vzorců, které jsme si společně dávno osvojili, zmatků, z kterých jakoby nebyla cesta (ale cest je nekonečně mnoho, pokud je nevidíme, můžeme požádat o pomoc).

Když najdeme novou cestu, je to nové duchovní poznání. Když toto vědomě jako energii pošleme do energetického pole lidstva, dáváme ho energeticky k dispozici dalším lidem, kteří hledají. Má se to z naší strany dít vědomě, protože tím dáváme najevo svou božskou tvořivost přítomnosti - jedině vědomým žitím Boží přítomnosti – když se vnímáme jako Boží přítomnost tady a teď, posouváme se na cestě zpět k Bohu, do vědomé celistvosti svého poznání.

 

21. února 2005 dle Evy Puklové

 

Vyhledávání