Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Paprsky Perleťové paprsky z 5. dimenze na pomoc Zemi
Perleťové paprsky z 5. dimenze na pomoc Zemi PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Úterý, 22 Únor 2005 19:09

První tři z nových dvanácti plejádských perleťových paprsků, které mají svými vysokými vibracemi podpořit co nejhladší průběh přechodu naší planety do 5. dimenze.

 

Perleťový bílý paprsek

Je symbolem průzračné čistoty, univerzální všezahrnující základ. Jeho energie očišťuje, desinfikuje bolavé rány jak na fyzických tělech, tak na duši Země a všech jejích dětí. Tiší, zklidňuje, halí do světla Boží lásky a Univerza. Je hojivým obkladem na smutky a bolesti světa. Svou velkou sílou nastoluje klidný řád, mír a stabilitu spektra duhy do rozbouřeného dění.

Svým charakterem je chladivý, pomáhá zmírňovat oteplování Země i vzedmuté emoce lidí. Je zároveň první pomocí při ekologických a jiných katastrofách. Rovněž má schopnost dematerializovat negativní záznamy v energetických polích Země a umožnit tak zvyšování jejích vibrací. Stejně tak zde likviduje materiální představy hrabivosti, ziskuchtivosti a ovládání jiných.

Vzkaz Matky Země: “Naplňujte tímto paprskem buňky svého fyzického těla i těla Země a držte energii bílé perleti co nejdéle. Nastala doba, abyste bez bázně šířili tyto informace, aby co nejvíce lidí mohlo začít ihned pomáhat. Budou schopni i ochotni naslouchat zvláště teď, po prosincových událostech v Asii.”

 

Perleťový modrý paprsek

Jeho energie uklidňuje, odstraňuje nevíru a strach z budoucnosti a probouzí odvahu pokračovat v nastoupené cestě.

Svou harmonizační a zklidňující sílou uhlazuje vyhrocené osobní vztahy (vyzařováním modrého obláčku a obalováním lidí, kteří jsou v nepohodě, lze bezprostředně pozorovat změny v jejich chování). Přináší odpovědi na nejasnosti ve vztazích, pochopení souvislostí. Dává odvahu vidět věci tak, jak jsou a nevyhýbat se problémům, ale řešit je. Svou naléhavostí nás paprsek vede k šíření transformačních myšlenek a k realizaci všech našich plánů a cílů, které s nimi souvisejí.

Modrá perleť zvyšuje naši intuici, přeměňuje v našem těle strukturu krve a připravuje nás tak na vyšší vibrace.

“Jsem jas svobody v temném stínu strachu, kde představuji mír, ztišení a klid. Jsem láskyplný i jásavý dotek, svobodné vzlétnutí, odpoutání se, rozpřáhnutá náruč Vesmíru. Jsem pamětí Země. Přináším pradávné vzpomínky na dobu, kdy Země byla krásná svou neporušeností a všechny bytosti žily v lásce a zhmotňuji je ve skutečnost.

Vnáším mír, laskavost a víru do srdcí. Víra se probouzí a vede další spáče k procitnutí, pomáhá semínkům klíčit – neboť já probouzím. Jakkoliv jsem klid a harmonie, působím s velkou naléhavostí.

Noste mne stále v srdce, vyzařujte mne každým svým pohledem i myšlenkou. Dívejte se na svět, jakoby vaše oči byly zdrojem mého záření, s mým vědomím v srdci. Jsem útěšný, něžný i silný. Jsem svoboda v jasu lásky otevřeného srdce. Jsem vaším přechodem přes most.”

 

Perleťový jantarově-žlutý paprsek

Lze jej chápat a používat v široké škále jantaru od smetanové barvy přes teplou medovou až po tmavohnědou.

Jeho základním tématem je sjednocování protikladů, spojuje cit s rozumem. Má sílu a moc rozumu prodchnutého citem, soucítěním a láskou. Je balzámem na veškerá zmatení a lidská bloudění, ujasňuje cíle a odstraňuje pochybnosti, plynoucí z rychlého vývoje událostí na Zemi. Dodává vnitřní razanci našim záměrům, myšlenkám a projektům.

Jantarový paprsek navrací láskyplný řád a uzdravuje a vyživuje vše zubožené a strádající, slabé a vyčerpané. Má sytící funkci ve fyzickém těle, rovněž tak zvyšuje vyzařování světelného těla. Fixuje dosaženou úroveň růstu a léčení.

Vrací přírodě její životaschopnost a všem bytostem jejich vitalitu a radost. Přináší pochopení karmy, vyššího řádu Přírody a vesmírných zákonů do obecného povědomí. Svou lehkou, hladivou a odpouštějící energií přináší radost a jas do cesty životem Nabádá nás brát vše lehčeji, radostněji a se stálými díky. S jeho pomocí je naše pouť obohacena zostřeným vnímáním krás jak přírodních, tak lidmi vytvořených.

Jeho symbolem je i sladký med jako výsledek činnosti jak Matky Země, tak živlů, rostlin, včel a v konečném důsledku i lidí. Každý přispívá svou láskou, takže i med – jantar – dává sílu ke vstupu do Jednoty.

 

Naléhavost jejich používání je obrovská - ihned a pokud možno denně! Perleťově bílým paprskem je vhodné prosycovat po dobu pěti minut mentální pole, perleťově modrým paprskem emocionální a jantarovým pak éterické pole Země. Není to však striktně dáno, lze je použít intuitivně a nelze v žádném případě udělat chybu. Jejich záře má své opodstatnění ve všech silně znečištěných sférách Země. V současné době volají velmi naléhavě o pomoc bytosti 2. dimenze – telurické říše, kde jsme ukotvili perleťově bílo-modro-jantarový trojplamen, stejně jako v krystalu Země (1. dimenze).

Postup: Poprosíme stvořitele vybraného paprsku, necháme se jím energeticky prostoupit, naplnit každou buňku těla a nejlépe přes své srdce posíláme dál – lidem, národům, zemím, oceánům, matce Zemi, bytostem druhé dimenze, podzemní telurické říši, energetickému poli lidstva,… všude, kde cítíme potřebu veliké lásky a pomoci.

 

Únor 2005, po týdenní duchovní škole Evy Puklové ve Velkém Oseku sestavila: Eliška Reicheltová

 

Vyhledávání