Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Dimenze Zprávy z 2. dimenze
Zprávy z 2. dimenze PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Sobota, 03 Leden 2004 19:13

Aneb co nám vzkazují víly a elfové prostřednictvím Zorky Moulisové.

 

Výzva bytostí druhé dimenze
Milé lidské bytosti,
skončil náš čas radosti,
poslání naše smysl ztrácí,
možnost kontaktů se též vytrácí.

My pečujeme o váš hmotný svět,
však dávno není nám co závidět,
my bráníme se ze všech sil,
přec pokrok váš nad námi zvítězil.
Vyměnili jste svět společný skvělý
za stres, neony a decibely,
pohádky o nás se ztratily,
ba i šťastný smích,
když děti káču honily
a jezdily na saních.
Z polí vytratil se lidský zpěv,
vystřídala ho závist a častý hněv,
chemií nahradili jste přírodní zdroje,
to vyvolává v nás velké nepokoje.

My už lásky vaší málo máme,
pokoru a soucítění nevnímáme,
společnou cestou vždy šli jsme spolu,
teď zatlačili jste nás až moc dolů.
Ani v podzemí už není klid,
nemáme místo, kde mohli bychom žít.
Podzemní garáže, metro, obchody i disco sály,
mnohého z nás už život stály,
podzemní výbuchy ničí Země strukturu,
toto považujete za vyspělou lidskou kulturu?

Na poplach bijí všechny zvony,
už není doba pro poklony,
vzpamatujte se, lidé, dokud máte čas,
než navždy pozbudete i Slunce jas.

Najděte v srdci svém dobrotu
a probuďte nás zpět k životu,
ztraceno ještě není nic,
jen musíte se snažit o trochu víc.
Vyjděte ven do přírody,
nebojte se nepohody,
jen tam venku nás uvidíte,
a tam naše hlasy uslyšíte.

Můžeme spolu Matku Zemi od jedů očistit,
ukážeme vám, jak užiteční pro vás můžem být,
umíme mnohé spustit či zastavit,
dejte nám šanci pomáhat vám a s vámi žít!
S láskou zapsala Zora Moulisová 18. 2. 2005


Lidské sebepřijetí a ideál - poselství víly Levandule

Moji milí,

vstupuji do vašeho hmotného světa s poselstvím ze světa víl, skřítků a elfů. Přináším Světlo, lásku a mír do vašich srdcí a klid do vašich duší.
Vím, co vás všechny trápí a žene vpřed. Stále rychleji a rychleji. Spousta závojů zapomnění, které zahalují vaši mysl, vám nedovoluje vše zcela pochopit a vaší mnohdy bezhlavé honbě za lidským štěstím porozumět. Všichni toužíte po svém pravém domově. Vy nevíte, odkud jste na Zemi přišli a kam se vrátíte. Ví to však vaše duše. Velmi touží po zkušenostech, které může získat pouze na této planetě, ale touha po domově je velmi silná. Vaše duše si pro život na Zemi vybírá místa, rodiny a situace, kde může plánované zkušenosti získat. Při tomto výběru však málo dbá na vzhled fyzického těla. Není to podstatné. Vy lidé však neustále vytváříte fyzické idoly, vzory, kterým se chcete rovnat. Podvědomě vnímáte půvab bytostí světů, které nevidíte, ale cítíte. Pak se snažíte se jim přiblížit svou fyzickou podobou. Chcete vypadat lépe než jak se vnímáte. Jste zvyklí se porovnávat a hodnotit. To je velkým trápením pro mnoho z vás. Proto se stavíte lepšími, než se vám zdá, že jste. Neumíte se přijmout takoví, jací jste. Proto i kritizujete, lžete a podvádíte. Proto měníte barvy vlasů, krášlíte své obličeje, nehty, podstupujete mnohdy velmi bolestivé operace, abyste se přiblížili svým idolům. Vůbec si neuvědomujete, že to vše nevede k pocitu štěstí a naplnění. O tělo máte pečovat jako o schránku pro svou duši. Tělo nemá být cílem vašeho pozemského snažení, ale jen prostředkem. Neustále zapomínáte na duši. Uvědomte si, jak málo vám vadí vzezření člověka milujícího, láskyplného a chápajícího. Setkáte-li se s někým, kdo má silné vyzařování Božího světla, nevnímáte ani jeho fyzickou podobu.
Proč neustále zdokonalovat fyzické tělo? Proč nerozdmýchávat v sobě Boží jiskru, kterou každý člověk nosí ve svém nitru? Proč nehledat a neuvědomovat si v sobě Světlo Boží? Proč milovat očima a ne celým srdcem a celou duší?
Čím více si toto všechno budete uvědomovat, tím více času budete věnovat svému nitru. Tím více budete nacházet lásky sami k sobě. Tím více najdete lásky pro druhé. Tím více uspokojení a naplnění života svého budete cítit. Tím více lásky a pochopení budete nacházet. Tím více budete se navracet ke Světlu a domů. Tím více spokojeni budete a štěstí na Zemi najdete.
Pro pochopení toho všeho přicházíme my – andělé, poslové Světla, i my – víly, skřítkové a elfové. My víly jsme více podobné vašemu hmotnému tělu. My více rozumíme vašim bolestem a trápení. My více, než si vůbec uvědomujete, můžeme vám pomoci uzdravovat vaše tělesné schránky. I my vás velmi milujeme a jsme zde i pro vás. Jste středem našeho zájmu stejně jako bytosti rostlinné, živočišné a minerální říše. Všichni spolu můžeme komunikovat. My jsme nezapomněly. Vy se to musíte znovu učit. Ale věřte, že to není vůbec těžké. Stačí milující srdce a duše naplněná vírou. A proto já k vám teď přicházím. Se Světlem a Láskou. S bylinkou, která provoní váš svět a která vás zavede do našeho světa. S bylinkou, která vás naučí milovat. Věřte a pojďte.

S láskou vaše Levandulová
Zapsala Zora Moulisová 9. 11. 2003


Nebojte se nemoci ani bolesti - poselství paní Divizny

Drazí moji,

do roku 2005 zase vstupujete s nadějí, že bude lepší než ten předcházející. Přesvědčujete sebe i ostatní, že budete lepšími, vstřícnějšími, milejšími, že budete lépe pracovat, že se budete lépe starat o rodinu či pečovat o své tělo, a tak dále a tak dále. Jak dlouho vám vaše předsevzetí vydrží než zase vklouznete do svého pohodlného stereotypu? Jak dlouho dokážete být milí, pozorní a nekritizovat a nehodnotit vše, co se vám nelíbí?
Moji milí, čeho se neustále obáváte? Proč se bojíte rázně vykročit vstříc své budoucnosti? Co vám svazuje nohy? Proč se nemůžete volně a zhluboka nadechnout? Co svírá vám hrdlo a proč tají se vám dech? Jaký tlak neustále pociťujete? Tyto otázky si klaďte, když saháte po sirupu či pilulce proti kašli, bolesti v krku, zánětu průdušek či léčíte záněty svých orgánů antibiotiky.
Drazí moji, nechci poučovat ani vás napomínat. Jsem vaší přítelkyní ze světa víl. Velmi vás miluji a proto jsem vás přišla upozornit na to, na co neustále zapomínáte, a to je přijetí bolestí a nemocí jako informace, že někde děláte chybu, že nesouzníte s vesmírnými zákony. Vy víte, že vše, co se ve vašem životě děje, je pro vaše dobro, pro vaše poučení, pochopení a pro získání zkušeností.
Znám velmi dobře vaše bolesti i vaše trápení, proto vám nyní nabízím svoji pomoc. Jsem víla Divizna. Jsem ochránkyní kouzelné byliny, kterou na louce nepřehlédnete. Je velká svým vzrůstem i svou energií. Přináší do vašeho života svobodu a volnost.


S láskou zapsala Zora Moulisová v lednu 2004

 

Vyhledávání