Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - ÚVOD - LEE CARROLL A OBSAH KNIHY
Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - ÚVOD - LEE CARROLL A OBSAH KNIHY
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 09 Duben 2014 22:29
Ukázka z knihy "12 vrstev DNA"
Úvod
Lee Carroll

Já jsem Lee Carroll, první Kryonův channeler a také spisovatel a přednášející v oblasti New Age. Říkám vám to proto, že předpokládám, že jste si tuto knihu vybrali s vědomím, že se jedná o esoterické informace channelované nádhernou energií zpoza závoje. To znamená, že téměř vše, co bude následovat, pochází ze zdroje, který je metafyzické povahy, a nikoli z vědeckých studií.

Cestuji po celé Zemi a channeluji Kryona pro tisíce posluchačů v auditoriích na velmi exotických místech - jako třeba v Moskvě, Jeruzalémě, Santiagu, Caracasu, Paříži, Ženevě, Bogotě, Rize, Sao Paulu. Má práce mne přivádí do oblastí, o kterých jsem si myslel, že je nikdy neuvidím. Kryonova poselství vysvětluji už 21 let a ve 14 dalších knihách, které vyšly již ve 24 jazycích po celém světě. Od roku 1989 předávám poselství o uvědomění si vlastní síly a o duchovním vedení od této milující entity. Sedmkrát jsem na pozvání channeloval ve Společnosti pro osvícení a transformaci v OSN v New Yorku. V průběhu celé mé práce se mi však nestalo, že by jedno jediné téma zabralo tolik lekcí či dokonce celou knihu - až nyní.

V roce 2003 mi Kryon začal naznačovat, že bude odhaleno něco výjimečného, z čeho vzejde samostatná kniha. Do té doby mne nikdy nenapadlo, že se budu muset učit hebrejská slova nebo studovat numerologii, abych tyto informace mohl předat. Zjevně to ale bylo součástí plánu. Kryon mi začal předávat esoterické významy energie DNA v našich tělech. Dělal to pečlivě po dlouhou dobu, aby to ulpělo v mé paměti a mohl jsem to zapsat a studovat.

Je celkem 12 energií či vrstev DNA a každá z nich má hebrejské jméno. Navíc je každé z těchto hebrejských jmen i „jménem Boha“. Aby to bylo ještě esoteričtější, každé z nich má i numerologickou energii a vzájemně na sebe působí. A proto místo pouhého „seznamu“ vrstev DNA nejprve odhalím „systém“… systém posvátnosti a záměru, který vypovídá o lásce a přiměřenosti.

Nemůžete číst tuto knihu a nebýt si vědomi, že máte své nádherné a důležité místo ve vesmíru. Až skončíte a odložíte tuto knihu, budete se muset zhluboka nadechnout a uvažovat… „Pokud je toto všechno pravda, pak jsem skutečně součástí vesmírného Božího plánu!“ A budete mít pravdu, protože o tom tato kniha skutečně je.

Nakonec představím každou vrstvu - jednu po druhé - s příslušným učením, které se k ní vztahuje. Abyste si z této knihy skutečně něco vzali, musíte vidět toto všechno nikoli jako studii 12 věcí, ale jako učení o skvělém systému, který určitým způsobem umisťuje „kousky Boha“ na planetu a poté je žádá, aby objevily „zbytek příběhu“. To jsme my! Mohla by to být pravda? Pokud ano, co s touto informací uděláte?

Nečtěte tuto knihu, pokud si jen chcete přidat pár dalších věcí na svůj seznam toho, co víte. Místo toho ji čtěte s myšlenkou, že je toho mnoho, co se o sobě chystáte dozvědět. Pak si také uvědomte, že se sebe-objevováním přichází změna, často velká změna, a mnoho dalších otázek.

První kapitola je diskuzí o tom, proč jsou tyto informace a energie neviditelné pro logiku našich myslí a proč je nemůžeme vidět svýma očima. My všichni v těchto dnech začínáme „spojovat body“ s tím, co i věda začíná brát na vědomí. Neověřuje naše esoterická tvrzení, ale spíše poskytuje jakési vědecké lože, do kterého můžeme naše esoterické informace uložit, což nám v očích mnoha umožňuje posunout naše dříve „podivné nápady“ do „možné reality“. Jednoduše řečeno - děje se to, že vědecká fakta začínají zapadat do tohoto učení. Jednoho dne se samozřejmě může stát, že si věda a spiritualita budou natolik podobné, že bude těžké je od sebe oddělit…

Dále vám předám původ tohoto učení a budu hovořit o těch, kteří se na něm podíleli, ať už dobrovolně či nikoli, abyste pochopili, odkud se vzala hebrejština a numerologie, a proč se věci odehrály právě tímto způsobem.

Následovat bude pojednání o struktuře DNA a odhalení věcí, které jsou „mimo logiku“, ale stávají se čím dál logičtější. Zahrnuje to i nejnovější informace o „odpadní DNA“ – co to může být a proč se jí tak vůbec říká.

Svou nejoblíbenější část jsem pojmenoval „Věci, o kterých nikdy nikdo nepřemýšlí“. Přímo před námi jsou věci, které odporují logickému myšlení, a přesto se s nimi v životě setkáváme, aniž bychom vnímali zřetelný rozpor, který představují! Hovořím zde o některých velmi kontroverzních a esoterických informacích, které jsou základem Kryonova učení. Než se pustíte do učení o tom, co je obsaženo v naší DNA, musíte znát větší obraz toho, co se na Zemi stalo. Mnoho z toho, co je dle Kryona uvnitř naší DNA, je totiž historické a nese v sobě více než 100 000 let toho, „kým jsme mohli být“. To je velká kapitola, rozdělená do několika částí. Nevynechejte část o tom, jak jsem byl v Austrálii - tu s mouchami.

 V kapitole nazvané „Učení začíná“ budu hovořit o tom, jak Kryon chce, abychom vnímali DNA, a jak si přeje, abychom o ní uvažovali. V této kapitole vám také povím o základní numerologii, což je mnohem komplexnější téma, než si mnozí myslí. Je to multidimenzionální pojednání a je tak úplné, jak jen to bylo v rámci uvedení do této vědy možné.

Dále už, vrstva po vrstvě, začíná Kryonova rozprava o lidské DNA - jména, energie, významy a projekt „vnitřního mistrovství“. Na konci tohoto pojednání je obrat, jak sami uvidíte, ale o tom teď nebudu hovořit. To udělá Kryon.

V průběhu čtení této knihy zjistíte, že definice a učení o jednotlivých vrstvách netvoří většinu knihy. Je to tak záměrně, protože tato kniha nevznikla proto, aby vám předala další seznam věcí do vašeho metafyzického šuplíku. Místo toho doufám, že vás obklopí hloubkou toho, co DNA ve skutečnosti může být a co pro nás opravdu znamená. V rámci učení o vrstvách se Kryon často rozhovoří o dalších tématech, vypráví příběhy a vypráví dokonce i o vlastnostech mimozemšťanů! Takže je to živá rozprava, mírně řečeno.

Dále vám předám čtyři Kryonovy channelingy o aktivaci DNA, lidské vědecké předpojatosti a multidimenzionální existenci obecně. Tyto channelingy byly předány v posledních měsících dokončování této knihy a jsou skvělým způsobem, jak upozornit na větší praktické využití tohoto esoterického učení.

Některé informace jsou v knize duplicitně, zejména v živých channelinzích. Jednoduše to přejděte, protože tyto channelingy byly předány nezávisle na informacích z této knihy. Takže zde najdete například několikrát vysvětlení, že „odpadní DNA“ je ve skutečnosti energií naší spirituality. Kdybychom to vynechali, zeslabili bychom tím energii živého prožitku. Já si koneckonců ani nemyslím, že bychom to mohli slyšet až příliš často!

Všimněte si, že v celé této knize já i Kryon používáme slovo kvantový zaměnitelně s multidimenzionální. Skutečným fyzikálním významem slova kvantový je minimální jednotka hmoty nebo energie v procesu přenosu. Toto slovo pochází z latinského „quantum“ a znamená odpověď na otázku: „Kolik?“. Nicméně my ho používáme jako populární hovorový výraz odpovídající tomu, co dnes slýcháme, nikoli jako skutečnou fyzikální terminologii. Proto „kvantový stav“ v této knize znamená „multidimenzionální stav“. Důvodem, proč tento termín nabyl tento populární význam, bylo možná to, že fyzici odkazují na věci v čistém empirickém stavu, nicméně teorie kvantové mechaniky nám přinesla začátek pochopení věcí, které se zdály být v „nahodilém“ stavu či dokonce v tom, čemu se říká „chaos“. Tato nahodilost či „realita založená na pravděpodobnosti“ může být jen způsobem, jakým ji vnímáme, a vůbec ne nahodilá dle kritérií nových fyzikálních zákonů, které ještě ani neznáme nebo je nechápeme.

Na závěr vám předám k zamyšlení některé současné události. Jaká si myslíte, že je reakce Ducha na transplantaci lidských orgánů? Pokud je DNA naprosto jedinečná a obsahuje naše akášické záznamy, jaká je duchovní integrita transplantací? Měly by se provádět? Co když bez nich ta osoba zemře? V této sekci jsou některé velmi dobré odpovědi s použitím zdravého rozumu.

Dále hovořím o nejnovějším „člověkem uměle vytvořeném životě“ - velmi malé molekule DNA, která byla kompletně vytvořena v laboratoři v roce 2010. Je to správné? Ovlivní nás to? Jaké to má všechno důsledky? Opakuji, že je to aktuální a odpovědi jsou v souladu se zdravým rozumem… což se vždy zdá mít alespoň trochu problematickou energii.

Na samém konci knihy jsou nádherné, plně barevné, channelované ilustrace vrstev DNA od umělce Elan Dubro - Cohena. Jsou skutečně úžasným doplněním této knihy!

Poslední poznámky budou o faktu, že tuto knihu budou někteří kopírovat a nazývat něčím jiným. Také bude přepracována pod jiným jménem a prohlášena za zlo století a jiné obvyklé věci, které se mým knihám vždy dějí.

Ale, hej… kdyby to tak nebylo, jaká by to pak byla zábava?


OBSAH  KNIHY

Předmluva
        Dr. Todd Ovokaitys

Úvod -
        Lee Carroll

KAPITOLA PRVNÍ
Neviditelné věci!
Lee Carroll

KAPITOLA DRUHÁ
Jak to začalo
Lee Carroll

KAPITOLA TŘETÍ
DNA zkoumaná novým způsobem.
Lee Carroll

KAPITOLA ČTVRTÁ
Věci, o kterých nikdo nepřemýšlí
Lee Carroll

KAPITOLA PÁTÁ
Učení začíná
Lee Carroll

KAPITOLA ŠESTÁ
Dvanáct vrstev DNA
Kryon

KAPITOLA SEDMÁ
DNA skupina I – vrstvy Jedna, Dvě a Tři
Kryon

KAPITOLA OSMÁ
DNA skupina II – vrstvy Čtyři, Pět a Šest
Kryon

KAPITOLA DEVÁTÁ
 DNA skupina III - vrstvy Sedm, Osm a Devět

KAPITOLA DESÁTÁ
DNA skupina IV - vrstvy Deset, Jedenáct a Dvanáct
Kryon

KAPITOLA JEDENÁCTÁ
Shrnutí skupin DNA a velké děsivé tajemství!
Kryon

KAPITOLA DVANÁCTÁ
Aktivace pole DNA
Kryon v Boulderu, Colorado - živý channeling

KAPITOLA TŘINÁCTÁ
Začátek aktivace specifických energií DNA 
Kryon v Rize v Lotyšsku – živý channeling

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ
Dějiny DNA a lidské rasy
Kryon v Portlandu v Oregonu – živý channeling

KAPITOLA PATNÁCTÁ
Velká vědecká předpojatost
Kryon v Gaithersburgu v Marylandu – živý channeling

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ
Současné události - transplantace - umělý život - závěrečné slovo
Lee Carroll

KRYONOVY INFORMACE

ILUSTRACE DNA
 

Vyhledávání