Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Dvanáct vrstev DNA - 1. Kryonova kniha v češtině
Kryon - Dvanáct vrstev DNA - 1. Kryonova kniha v češtině
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 14 Červenec 2014 15:49
Milí přátelé, dovolte, abychom Vám představili jedinečnou knihu. Knihu v níž najdete hlubokou duchovní sondu do podstaty života lidské bytosti. Dozvíte se, že lidská DNA není jen tou známou biochemickou dvojšroubovicí, ale že má energetickou, kvantovou podstatu v podobě kvantového elektromagnetického informačního pole, kterým je ta hmotná, biochemická část DNA, obklopená a které řídí a upravuje činnost této dvojšroubovice, jednotlivých jejích genů. Tato kvantová část naší DNA je propojená s naším vědomím, myslí a na podkladě našich myšlenek, emocí, pocitů, nálad  pak dochází (skrze toto propojení) k programování a změnám biochemické DNA. Ta pak ovlivňuje činnost a kvalitu života fyzického těla člověka a dalších vnějších okolností života. Dá se říci, že naše DNA se v průběhu života spontánně, pod naším vlivem, mění a postupně spouští různé děje a procesy v našem těle a životě v závislosti na tom, jaké názory, postoje, pocity, emoce generujeme, neboli jaké energie tvoříme a držíme. Bohužel však v současnosti, vzhledem k vývoji jaký na planetě dosud byl, tak činíme na zcela nevědomé úrovni.
 


Složitost kvantových procesů Kryon při svém výkladu principů fungování celé naší DNA obchází jistou linearizací a předložením teorie celkem 12 vrstev DNA, kde je 11 kvantových energetických vrstev a 1 vrstva do celkového počtu je ta nám známá biochemická. Přičemž např. jedna z těchto kvantových energetických vrstev je současně naším osobním akášickým záznamem. A pochopitelně v knize hovoří o tom, jak člověk se svou DNA pracuje, i v současné, "nevědomé době", jak se svou DNA může lépe komunikovat a rozvíjet své Mistrovství. Zdůrazňuje, např. že jsme již ve svých minulých inkarnacích dosáhli různého mistrovství, myšleno např. profesionálního, naše dovednosti a znalosti, jsou tam uloženy, a můžeme je z naší akášické vrstvy aktivovat a žít v současnosti. Když např, nyní vidíme množství dětí, které neskutečně až božsky překrásně a vyspěle zpívají, jiné malují, jiné zvládají techniku atd., tak de facto nejde o nic jiného, než, když použiji Kryonova slova.. „... když přicházely na svět, tak "vydolovaly svou Akášu...".  A to bude stále narůstat.

Toto jsou skutečnosti, které jsou oficiální, té nejvyspělejší vědě do jisté míry známé, nicméně, věda k nim aspoň prozatím přistupuje jen z pozice možného užití vědou, lékařstvím v určitém prospěchu člověka. Není zde ten aspekt osobního Mistrovství ponechaného v moci každého člověka. Nebo-li, věda nadále jde cestou poskytování pomoci člověku specializovaným pracovištěm, specialistou, lékařem, technikem a ponecháním jednotlivého člověka závislého na vnějších okolnostech.

Naopak, Kryon nás v knize seznamuje s tím, že za vším, co žijeme stojí náš osobní přístup a přínos ať již je prožívaná realita jakákoliv. A vysvětluje nám naši odpovědnost, schopnosti, možnosti a moc vše utvářet ve svém životě v nejlepším slova smyslu v lásce, v míru se sebou samotným i s celým lidstvem, planetou či Vesmírem a pro svůj nejlepší a nejvyšší užitek, prospěch i radost z vnitřního, duchovního pohledu.  A proto ukazuje jak naše DNA funguje, jak k ní můžeme mít dokonalejší a stále kvalitnější přístup, abychom mohli její funkce a možnosti stále více a kvalitněji používat a stát se Mistrem života.

A jelikož je kniha esoterickou studií, nikoliv jen odbornou, technickou, knihou, dozví se čtenář i řadu duchovních resp. duchovně energetických pravd, souvislostí a vlivů, které zapříčiňují různé skutečnosti a úrovně života a člověk, čtenář, tak může zavádět do svého života změny. Především změny na úrovni vědomí a z toho vyplývající změny ve svých názorech, postojích. Je to kniha opravdu spirituální o technické věci jakou je DNA.

Vše je vývoj a práce na sobě, na svém spirituálním, vnitřním, rozvoji. Nečekejte prosím, že si přečtete knihu a budete schopni např. okamžitě upravovat svůj zdravotní stav v plném rozsahu. Přečtením knihy se vám otevře nový svět, může se vám i významně posunout, rozšířit vědomí a mnozí začnou lépe vnímat kvantové aspekty života, začnou zlehka cítit o čem je kvantové Vědomí a mysl. A vykročíte k možnosti vědomé spolupráce se svou DNA, k vědomějšímu žití svého života a k žití ve vědomí větší odpovědnosti za svůj život.

Předmluvu ke knize napsal vystudovaný genetik Dr. Todd Ovokaitys, který, jak sám uvádí, studoval u nositele Nobelovy ceny za DNA, Dr. D. Nathans..

Další články ke knize a ukázky vč. informací jak knihu koupit:


Kryon - "12 vrstev DNA" - JAK KNIHU KOUPIT

Kryon - "12 vrstev DNA" - O PRVNÍCH REAKCÍCH ČTENÁŘŮ

Kryon - "Dvanáct vrstev DNA" - Názory čtenářů

Kniha "Kryon - 12 vrstev DNA" -  Další názory čtenářů


Kryon - "12 vrstev DNA" - ÚVOD - LEE CARROLL A OBSAH KNIHY


Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - PŘEDMLUVA - Dr. TODD OVOKAITYS

Kryon - "12 vrstev DNA"  - 1. KRYONOVA KNIHA OD LEE CARROLLA V ČEŠTINĚ

Kryon - "12 vrstev DNA" - KNIHA OPĚT V PRODEJI
 

Vyhledávání