Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Dvanáct vrstev DNA - 1. Kryonova kniha v češtině
Kryon - Dvanáct vrstev DNA - 1. Kryonova kniha v češtině
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 14 Červenec 2014 15:49
Milí přátelé, dovolte, abychom Vám představili jedinečnou knihu. Knihu v níž najdete hlubokou duchovní sondu do podstaty života lidské bytosti. Dozvíte se, že lidská DNA není jen tou známou biochemickou dvojšroubovicí, ale že má energetickou, kvantovou podstatu v podobě kvantového elektromagnetického informačního pole, kterým je ta hmotná, biochemická část DNA, obklopená a které řídí a upravuje činnost této dvojšroubovice, jednotlivých jejích genů. Tato kvantová část naší DNA je propojená s naším vědomím, myslí a na podkladě našich myšlenek, emocí, pocitů, nálad  pak dochází (skrze toto propojení) k programování a změnám biochemické DNA. Ta pak ovlivňuje činnost a kvalitu života fyzického těla člověka a dalších vnějších okolností života. Dá se říci, že naše DNA se v průběhu života spontánně, pod naším vlivem, mění a postupně spouští různé děje a procesy v našem těle a životě v závislosti na tom, jaké názory, postoje, pocity, emoce generujeme, neboli jaké energie tvoříme a držíme. Bohužel však v současnosti, vzhledem k vývoji jaký na planetě dosud byl, tak činíme na zcela nevědomé úrovni.
 


Složitost kvantových procesů Kryon při svém výkladu principů fungování celé naší DNA obchází jistou linearizací a předložením teorie celkem 12 vrstev DNA, kde je 11 kvantových energetických vrstev a 1 vrstva do celkového počtu je ta nám známá biochemická. Přičemž např. jedna z těchto kvantových energetických vrstev je současně naším osobním akášickým záznamem. A pochopitelně v knize hovoří o tom, jak člověk se svou DNA pracuje, i v současné, "nevědomé době", jak se svou DNA může lépe komunikovat a rozvíjet své Mistrovství. Zdůrazňuje, např. že jsme již ve svých minulých inkarnacích dosáhli různého mistrovství, myšleno např. profesionálního, naše dovednosti a znalosti, jsou tam uloženy, a můžeme je z naší akášické vrstvy aktivovat a žít v současnosti. Když např, nyní vidíme množství dětí, které neskutečně až božsky překrásně a vyspěle zpívají, jiné malují, jiné zvládají techniku atd., tak de facto nejde o nic jiného, než, když použiji Kryonova slova.. „... když přicházely na svět, tak "vydolovaly svou Akášu...".  A to bude stále narůstat.

Toto jsou skutečnosti, které jsou oficiální, té nejvyspělejší vědě do jisté míry známé, nicméně, věda k nim aspoň prozatím přistupuje jen z pozice možného užití vědou, lékařstvím v určitém prospěchu člověka. Není zde ten aspekt osobního Mistrovství ponechaného v moci každého člověka. Nebo-li, věda nadále jde cestou poskytování pomoci člověku specializovaným pracovištěm, specialistou, lékařem, technikem a ponecháním jednotlivého člověka závislého na vnějších okolnostech.

Naopak, Kryon nás v knize seznamuje s tím, že za vším, co žijeme stojí náš osobní přístup a přínos ať již je prožívaná realita jakákoliv. A vysvětluje nám naši odpovědnost, schopnosti, možnosti a moc vše utvářet ve svém životě v nejlepším slova smyslu v lásce, v míru se sebou samotným i s celým lidstvem, planetou či Vesmírem a pro svůj nejlepší a nejvyšší užitek, prospěch i radost z vnitřního, duchovního pohledu.  A proto ukazuje jak naše DNA funguje, jak k ní můžeme mít dokonalejší a stále kvalitnější přístup, abychom mohli její funkce a možnosti stále více a kvalitněji používat a stát se Mistrem života.

A jelikož je kniha esoterickou studií, nikoliv jen odbornou, technickou, knihou, dozví se čtenář i řadu duchovních resp. duchovně energetických pravd, souvislostí a vlivů, které zapříčiňují různé skutečnosti a úrovně života a člověk, čtenář, tak může zavádět do svého života změny. Především změny na úrovni vědomí a z toho vyplývající změny ve svých názorech, postojích. Je to kniha opravdu spirituální o technické věci jakou je DNA.

Vše je vývoj a práce na sobě, na svém spirituálním, vnitřním, rozvoji. Nečekejte prosím, že si přečtete knihu a budete schopni např. okamžitě upravovat svůj zdravotní stav v plném rozsahu. Přečtením knihy se vám otevře nový svět, může se vám i významně posunout, rozšířit vědomí a mnozí začnou lépe vnímat kvantové aspekty života, začnou zlehka cítit o čem je kvantové Vědomí a mysl. A vykročíte k možnosti vědomé spolupráce se svou DNA, k vědomějšímu žití svého života a k žití ve vědomí větší odpovědnosti za svůj život.

Předmluvu ke knize napsal vystudovaný genetik Dr. Todd Ovokaitys, který, jak sám uvádí, studoval u nositele Nobelovy ceny za DNA, Dr. D. Nathans..

Další články ke knize a ukázky vč. informací jak knihu koupit:


Kryon - "12 vrstev DNA" - JAK KNIHU KOUPIT

Kryon - "12 vrstev DNA" - O PRVNÍCH REAKCÍCH ČTENÁŘŮ

Kryon - "Dvanáct vrstev DNA" - Názory čtenářů

Kniha "Kryon - 12 vrstev DNA" -  Další názory čtenářů


Kryon - "12 vrstev DNA" - ÚVOD - LEE CARROLL A OBSAH KNIHY


Kryon - Kniha 12 - "12 vrstev DNA" - PŘEDMLUVA - Dr. TODD OVOKAITYS

Kryon - "12 vrstev DNA"  - 1. KRYONOVA KNIHA OD LEE CARROLLA V ČEŠTINĚ

Kryon - "12 vrstev DNA" - KNIHA OPĚT V PRODEJI
 

Vyhledávání