Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Obrácení se dovnitř k Duševní Síle - Planeta a obyvatelstvo v Přechodu
AA Michael - Obrácení se dovnitř k Duševní Síle - Planeta a obyvatelstvo v Přechodu
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 06 Srpen 2014 09:00

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fen

Nový rok červenec/srpen 2014

Zase jste jednou dospěli k „Novému roku“ vaší planety. Až dosáhnete konce července 2014, neklidného měsíce naplněného výzvami, budete připraveni překročit práh a vstoupit do Nového roku Světla, Času a Zkušeností. Vyberete si jít se stoupajícím světlem a do nové úrovně zkušeností, nebo budete jednoduše pokračovat, abyste opakovali ty stejné zkušenosti stále znovu i v přicházejícím roce?

Je to oprávněný dotaz, protože planetární energie stoupají a nabírají na intenzitě, každé živé bytosti na Planetě je dána příležitost zahájit nový stupeň osobního růstu a zkušenosti v souladu s energiemi Planety a vstupujících Světelných kódů, které jsou vysílány z Velkého Centrálního Slunce a Galaktického Centra v podobě světelných impulsů z Velkého Kosmického Srdce a Mysli.

Pro nikoho z vás to není snadná doba, protože Planeta prochází obdobím Přechodu od toho starého systému a řádu před rokem 2012, do jeho projevení a formy Nové Země, podle blueprintů a snů Kolektivního Srdce a Mysli v akci. Možná, že to není zjevné, protože stupeň zmatení, násilí a chaosu na Planetě je intenzívní. Přesto v tom vidíme projevení se upadajících starých energií, aby umožnily vznik něčeho nového, co bude podporovat život na Planetě Zemi v letech, která přijdou.

Každý z vás, na osobní úrovni, bude veden k tomu, aby zapochyboval o svém životě a svých hodnotách, a aby si vybral novou cestu, která vice odpovídá tomu, co pokládáte ve svém životě za pravdivé.

Možná také zjistíte, že zatímco se vám říká “nechte to běžet”, nemusí tam být nic, co by zaujalo uvolněné místo. Může to být děsivá vyhlídka, být žádán udělat krok do prázdna, a nemít nic než víru, že budete podporováni a vedeni. Ale po pravdě, Milovaní, na tento okamžik jste byli po mnoho let připravováni.

Ano, toto je okamžik, kdy opravdu máte udělat krok vpřed jako Mistři Světla, Mistři Času a Prostoru, a nárokovat svou Duševní Sílu.

Duševní Síla a jak vás podporuje a vede při Přechodu

Možná se zeptáte… a co je to ta Duševní Síla, o které mluvíme? Je to velmi hluboká vnitřní síla a poznání, kterou rozvíjíte od té doby, co začal váš proces probouzení a transformace.

Když jste se probudili, začali jste proces aktivace svého Světelného Těla a aktivace své DNA v souladu s Božským Vzorem neboli Blueprintem lidského života. Když jste byli připraveni, byli jste schopni získat Světelné Kódy, které aktivovaly Kristovo Vědomí s jeho Zlatým Kristovým Světlem a Diamantové kódy, které aktivovaly vaše Galaktické Vědomí a umožnily vám plně se vyladit s přicházejícími Galaktickými Světelnými Kódy.

Kombinace aktivního Světelného Těla a Světelné Aktivované DNA vytváří mocný energetický proud
, který může být řízen prostřednictvím Srdce a Vyšších Čaker, aby vytvořil něco, co bychom nazvali „Duševní Síla” v každém probuzeném a vědomém jedinci.

To znamená, že máte sílu a vliv, které jdou mimo vaši mysl a vaše jednoduché mentální myšlení a posuzování. Máte jakýsi proud energie, který je sladěný s Kosmickým Srdcem a vy můžete z této síly čerpat v době, kdy se cítíte zablokovaní, odmítaní nebo bez záměru a vedení na Mentální úrovni.

Duševní Síla se koncentruje na Srdce, a musí být procítěna a zažita, místo aby se o ní přemýšlelo. Je větší než mentální a emocionální aspekty bytí a je primárně vyjádřena v podobě pocitů, touhy, intuice a důvěry.

Jakmile je jednou tato úroveň cítění a touhy v Těle/Světelném Těle, aktivována, potom může být vedena směrem dolů do Mentálních, Emocionálních a Fyzických aspektů Bytí, umožňujících vyřešení a příležitosti k projevení jednoduchým a přirozeným způsobem.

Jakmile začnete pracovat s Duševní Silou, všimnete si dvou věcí. Zaprvé, budete úkolováni na mnoha úrovních, a  zadruhé se budete učit nechat odejít a dovolit síle proudit a vytvářet řešení ve vašem životě.

Výzva přijde z dovolení Duševní Síle převzít a být vedoucí silou ve vašem životě. Vaše mysl a emoce budou usilovat o to, aby prosadily svou kontrolu nad vámi. Měly vás pod kontrolou po většinu vašeho života, a nebudou chtít jen tak nechat odejít svou iluzi kontroly. Proto vznikne mnoho situací, při kterých budete konfrontováni s výběrem, buď použít svou Duševní Sílu nebo následovat svou mysl a své emoce, nebo jim jako Mistři dovolíte pracovat v harmonii a rovnováze. Protože „přirozený“ proud energie je zaměstnat Duševní Sílu a potom ji pomoci, aby mohla být projevena jako mentální, emocionální a fyzická energie ve „skutečném“ světě.

Použití Duševní Síly v přicházejícím novém cyklu změny a přechodu

Milovaní, v tomto novém cyklu Času a Prostoru, který bude zahájen v Novém roce a v rámci portálu Lví brány, naleznete mnoho příležitostí pro využití vaší Duševní Síly. Opravdu, můžeme říci, že pokud nevyužijete tuto Duševní Sílu, můžete pocítit ztrátu a uvíznout ve zmatku a chaosu těch kolem vás, kteří se stále ještě probouzejí do své vlastní síly a duševní síly.

Také teď řekneme, Milovaná rodino, že toto období Přechodu na vaší Planetě, bude pravděpodobně pokračovat i v přicházejícím roce a do roku 2016, proto je opravdu důležité, že přijmete své Mistrovství a svou Duševní sílu a práci z této energie při vašem pohybu kupředu.

Také teď řekneme, že Duševní Síla se musí používat vyváženým způsobem. Opravdu, jak poznáte, Božská Ženská energie se v minulých letech ukotvila na Planetě nádherným způsobem a je důležité dovolit aspektu Božské Ženské energie Duševní Síly, aby se zúčastnil. To znamená dovolit Životu proudit a být blízce spojen s Láskou, Pravdou a Přijetím. Poznejte, kdy jen dovolit, aby vám proud života přinesl nezbytné příležitosti a volby, ale buďte připraveni vykročit vpřed a uchopit tyto příležitosti a udělat ty změny ve správný čas. Buďte ochotni vidět svůj život jako umělecké dílo, ve kterém si vědomě vybíráte tvary, formy, barvy a tóny, které budou vyjadřovat Krásu a Harmonii.

Ale také buďte ochotní zabývat se Božskými Mužskými aspekty vaší Duševní Síly, se vší zodpovědností a celistvostí. Když provádíte svou volbu, buďte oprávněni vstoupit s osobní integritou a zodpovědností, buďte nevinní a kráčejte ve světle poctivosti a pravdy. To zahrnuje neobviňovat sebe ani druhé za provedené volby, ale prostě jen dovolit proudu života projevit se ve formě. Ve vaší Mužské energii poznáte, že každá forma, která se projeví, je částí manifestační síly Duševní Energie a hraje svou roli při odhalování příběhu vaší Časové osy nebo Časové Spirály ve vašem životě.

A potom, když jste jednou provedli volbu, nezapomeňte následovat svou cestu a svůj osud v Časové ose s Touhou, Tvořivostí a Radostí!

Milovaná rodino, teď přišel čas, abyste si vzpomněli, že jste se učili, abyste se stali Mistry Světla a Mistrovskou Duší. Máte přístup k Duševní Síle a nejste nikdy sami. Vždy jsou zde Vyšší Energie a Andělské Síly, které máte po ruce, aby vám pomáhaly a vedly vás při vašem učení zapojení vaší Duševní Síly a existovat na Pozemské Pláni jako Lidští Andělé a Pozemské Bytosti Světla, Lásky a Síly.

Až si vzpomenete, Kdo Jste a zaměříte se na to, Čím se Stáváte, zjistíte, že je snadnější projít tímto významným obdobím Přechodu na vaší Planetě, a vyrovnat se s ukončením a změnami, které jsou součástí uvolnění starého a příchodem Nového.

To bude obzvlášť intenzívní v tomto období na konci července a začátkem srpna, protože tyto nové energie a frekvence příštího cyklu zaplavují Planetu.

Vzpomeňte si také, že tento Přechod zahrnuje posun do nové Diamantové Krystalové Mřížky na Zemi, kde se znovu spojíte s Přírodou a s novými Světelnými Kódy, které se připravují manifestovat novou a udržitelnou Zemi, jakmile budou povolány těmi, kteří procházejí výcvikem, aby se stali novými Šamany na Zemi. V příštích dvou letech, budou mnozí povoláni, aby následovali cestu Nového Pozemského Šamana, a pracovat s přírodou a energiemi Živlů při uvedení Nové Země do manifestace na Planetě prostřednictvím Snů, Ceremonií a Kruhů Síly, stejně tak jako prací se Zemí v komunálních programech a stvoření udržitelných způsobů bytí na Zemi.

Planetární Nový rok a Nové cykly času

Podle galaktických kalendářů, které vedli Mayové a jiné pokročilé rasy na Zemi, „přirozený” Nový rok Planety je 26. července. Protože ty tradičnější kalendáře nedodržují přesný čas při synchronizaci s Galaktickými cykly, tento 25. červenec je označen jako „Den mimo čas“, kdy se Země znovu srovná s Galaktickým časem při přípravě na Nový Cyklus Vzestupu a Stvoření. Toto je magický den naplněný Radostí a Tvořivostí a Kouzlem, protože se zrodila Nová Energie.

26. července znamená Nový rok samotný, jako okamžik, kdy Nové Světelné Kódy jsou plně uzemněny, a může začít nový cyklus stvoření. Tento cyklus je vždy zažíván na vyšší úrovni vědomí v přirozeném řádu věcí, protože vědomí se vždy vyvíjí směrem vzhůru ke Světlu. Avšak ve vašem matrixu staré energie si mnozí vybrali nepohybovat se kupředu, ale udržovat oscilaci stále ve stejných starých energiích a provádět stejné staré volby.  V této době se také ti u moci často snaží vést masové vědomí na úrovni strachu a zloby vytvářením dramatu a rozdělení tak, aby se Pozemská skupina lidí „přirozeně“ neposunula vzhůru, ale zůstala přišpendlena na úrovních strachu a násilí. Je proto velice nezbytné, Milovaná rodino světla, abyste sami sobě nedovolili být zataženi do masových emocí této doby, ale dovolili sami sobě pohnout se vzestupným proudem evoluční energie, která je ve vaší existenci na Zemi „přirozená“.

Tím, že individuálně děláte tuto volbu, a tím, že do toho zapojujete svou Duševní sílu, umožňujete i ostatním, aby také začali provádět tuto volbu. Pole rezonance těch provádějících volbu, poskytuje mocné vyrovnání s Božským Světlem a umožňuje Planetě začít snadněji seřazení s Božským Světlem. Vaše volby právě teď jsou mocné a mohou pomoci Planetě na její cestě do Vyššího Vědomí jako Kolektiv.

V přicházejícím měsíci srpnu tyto energie vyvrcholí ve Lví bráně 8. 8. a mocný okamžik integrace a uzemnění nových energií a světelných kódů a od 12. srpna bude ustanoveno vaše nové vedení pro nadcházející cyklus, jak na osobní tak i na planetární úrovni.

Milovaná Rodino světla, přejeme vám mnoho radosti při prosazování energie vašeho Vědomého Stvořitele a práce s Galaktickým Diamantovým Světlem. Ať vstoupíte do Čistoty Srdce, Duše a Mysli při vytváření Nového Cyklu na planetě Zemi.
* * * * *

 

© Celia Fenn,, http://starchildglobal.com/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání