Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.8. 2014 – 24.8. 2014
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 17.8. 2014 – 24.8. 2014
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 20 Srpen 2014 14:40
Milovaní,
žijeme skvělý čas planety Země, která prochází další fází kosmického vzestupu, což pocítí v nejbližších dnech celé lidstvo. Intenzita této energie bude postupně slábnout, aby všichni lidé mohli přijmout i její jemnější nuance. Je užitečné častěji se zvnitřnit a zároveň se otevřít přicházejícím energiím. Přitom držet záměr využít stávající energie naplno a také se vyrovnávat vědomě několikrát denně s nejvyššími aspekty přítomnosti svého Já Jsem. Začněte každý den s vědomým sladěním se s JÁ JSEM a prociťte úctu, vděčnost a radost ve svém srdci –  za privilegium a čest být součástí událostí, které se odehrávají. Není čeho se bát - jen si umožněte radost a pocit oslavy, že se to děje skrze vás. Láska ve všech svých aspektech se vrací domů na planetu Zemi a začne být zřejmá ve všem, co se děje na světové scéně i v rámci každého lidského srdce.

Buďte si více vědomi starých mentálních programů, které mohou stále běžet ve vaší mysli a měňte je na programy, které vás podporují a vracejí vám vaši moc. Staré způsoby se rychle stávají minulostí, protože dochází ke stahování nových energií. Každý den běžte svou cestou coby milující a soucitný vyslanec Boha rozvíjející božský plán. Mnozí se brzy probudí a budou hledat odpovědi jak vysmýčit pavučiny ze své mysli. Vy už jste tím prošli a nyní mějte potřebnou trpělivost – jen si vzpomeňte, jak těžké to bylo pro vás. Jejich probuzení nebude tak obtížné jako vaše, protože jste ve své věrnosti už ledasco vykonali v toku kosmických událostí, a současné převažující energie už jsou podporující. Uvědomte si, že by v probouzejících měla stoupat energie kundalini, proto jim posílejte lásku a soulad.

Nyní přecházíme do zrychleného času pro celé lidstvo, protože lidská srdce začínají bořit bariéry a hradby starých šablon. Tím se otevře vaše povědomí o nových způsobech vztahového jednání mezi lidmi a uvidíte řešení dlouhodobých problémů z mnoha různých perspektiv. Pocítíte to jako závan čerstvého vzduchu a najdete v tom smysl pro obnovu všeho, co se odehrává podle stávajících ujednání. Nové energetické šablony už více nepodporují staré systémy a paradigmata a lidstvo jako celek se bude cítit svobodněji a více naplněno mocí, ne už tolik omezené a uvězněné v dualitě a polaritě vědomí. Převládající energie je sladěna s jednotou všeho. Budete zakoušet vědomí jednoty jako nové paradigma Země a všeho na ní. Vše staré se průběžně rozkládá na prach a nové vzniká v široké škále potenciálů a možností.

Vy, kteří kotvíte Světlo na planetě a v jejím nitru, jste nadějí a oporou reality nové Země. Říkáme vám, sněte své sny a rozšiřujte své vize do nových a nezmapovaných území. Opět vám připomínáme, že celková atmosféra kolem vás je plná nových informací, nových ideí, nových vynálezů, nových technologií a nových řešení pro vás všechny, což vás všechny posunuje vstříc vašemu individuálnímu a kolektivnímu osudu. Nalaďte se k přijímání znalostí a darů, které k vám vanou s větrem změn. Jediné, co musíte udělat, je každý den sladit váš záměr, aby byl otevřen všemu novému a všemu, co je připraveno k manifestování ve vašem nitru. Zjistíte, že se vše děje podle toho, nakolik laskavě a harmonicky budete užívat svůj božský dar svobodné vůle.

Vše, co hledáte, je ve vás. Každému z vás bude slušet nějaký čas strávený meditací a tichým rozjímáním. V této samotě přijdou odpovědi na vaše otázky a život celkově bude klidnější a plný půvabných synchronicit, které vás navíc provedou změnami k nejvyššímu  a nejlepšímu žití. Pokud se vzdáte něčeho na čem bazírujete, život se stane ohňostrojem úžasných a podivuhodných zázraků, které se rozprostřou a zakoření ve vašem osobním i kolektivním životě. Když kráčíte po Zemi coby mistr myšlenek, slov, akcí a záměrů, váš vlastní potenciál se rozvine a rozkvete do nových a úžasných skutečností. Bez ohledu na váš chronologický věk, právě jste s tím začali!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání