Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.9. 2014 – 28.9. 2014
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 22.9. 2014 – 28.9. 2014
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 24 Září 2014 08:23
Milovaní,
ti, kteří jsou schopni se dostat za běžné rozptýlení, se spojují a soustřeďují na mírový svět. Ve vyšších dimenzích se tato energie zvyšuje a násobí, takže, jak jsme uvedli již dříve, když se sejdou dva nebo více lidí, je tam také vědomí Kristovo. Síly světla a lásky se s potěšením připojí k těm, kteří se po celém světě soustředí na to, aby přinesli nejvyšší možný výsledek pro Zemi a celé lidstvo. V důsledku úsilí těchto sil světla se ve světě děje mnoho pozitivních a laskavých změn. Ti, kdo reagovali na výzvu, provádějí tuto posvátnou a zbožnou práci s láskou a úctou. Osvícené duše po celém světě se obracejí dovnitř sebe, aby vyslovili k Stvořiteli Všeho Co Je z hloubi svých srdcí přání, ve víře a v hlubokém pochopení, že každý z nich je božskou jiskrou božské manifestace na Zemi.

Pak se otočí, aby rozjímali nad krásou světa, který je kolem nich a oslavovali zázraky přírody, neuvěřitelný východ a západ slunce, myriády malých stvoření které je obklopují. Každé je jedinečné a neuvěřitelné ve svém jedinečném detailu. Nasávají barvy květin a pozorují, jak každá tyčinka jakoby ze sebe vyzařovala světlo. Propojují se se stromy a poslouchají jejich nadčasové zprávy o bratrství, hojnosti a podpoře. Začínají si uvědomovat, že jejich planeta překypuje životem, že vše je spojeno se Vším Co Je  a že oni jsou také toho nedílnou součástí. Cítí, že každý moment, který tráví rozjímáním a obdivováním zázraků světa ve kterém žijí, je  podporou a vyjádřením  vděčnosti za hojnost, která byla stvořena k jejich potěše. Uvědomují si,  že takto vesmír odpovídá, když jim přináší více toho, co naplňuje jejich srdce radostí.

Mír na světě je vytvářen jedním vědomím, a když toto vědomí v každé osobě chápe, že vyjádření pocty všemu, co je v jejich životě dobré, i když se to tak druhým nemusí jevit, udržuje proud vděčnosti, dobra a pozitivní energie, což představuje konstantní hlavní sílu, fungující v jejich životech. Dveře k vyššímu vědomí, k vzestupu, spočívají v trvalém a neutuchajícím pociťování jemných stavů radosti, blaženosti a vděčnosti. Prožívání a prociťování těchto stavů  spojuje lidi s vyššími říšemi vnímání, a jakmile si tyto vyšší reality uvnitř sebe uvědomí, na návrat ke starým způsobům nelze ani pomyslet.

Úkolem tedy je, snažit se o dosažení těchto stavů bytí a cítění. Učit se rozpoznávat staré myšlenky, které se vynořují zdánlivě odnikud, pozorovat  se, a pozvedat tyto myšlenky, a vidět, že se jedná o starou energii, kterou již v životě nepotřebujeme a propustit ji, aniž bychom tuto energii připoutali k něčemu v našem současném životě. Rychle nahradit tuto starou myšlenku  nějakou novou a posilňující. Když se toto praktikuje, stává se stále  jednodušším, zůstávat v jemném stavu radosti a nadšení, které automaticky vytváří pocity vděčnosti.  Čím víc lidí začne ztělesňovat tento stav bytí , tím víc budou svět a lidé kolem nich odpovídat pozitivní energií. Když začne každý člověk ctít své sestry a bratry tak, jak si ctí sebe, přirozeným a vděčným následkem bude  mír.  

Jsou to ti, jejichž srdce jsou tváří v tvář největším výzvám klidná, kdo vytváří lepší svět pro sebe a pro druhé. Jsou to ti, kteří chápou, že když propustí  roztrpčení, vztek a potřebu mstít se, podporují  a pozvedávají každého a všechno  v celé  oblasti svého vlivu.  Stačí vám  podívat se na dějiny vašeho světa, abyste rozpoznali tato úžasná zářící světla, ty lidi, kteří stojí ve svém světle, ve své trvalé víře  a oddanosti, kteří udržují božské plány míru, odpuštění a jednoty s obrovskou odvahou a  odhodláním v tváři nebezpečí a chápejte, že vy k nim můžete také patřit. Stůjte silně a pevně v jednotě s božským a vše bude dobré. .

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání