Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

0. čakra PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pondělí, 19 Září 2005 11:45
0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

 

Nultá čakra - meditace 15.–19. 9. 2005 Dobronice

Poselství bytosti nulté čakry

Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje naše čakry, vědomí, vše se bude propojovat v běžném životě. Před čištěním si udělejte v sobě kruh světla a 13x zazpívejte Óhm, abyste byli propojeni s jednotou. Bytosti z 9. dimenze (9D) vstupují do kruhu a jsou s námi.

 

Meditace na čištění 0. čakry ve třinácti úrovních:

Stáhneme proud světla a roztočíme svůj čakerní kanál od 12. čakry a zůstaneme vědomím v nulté čakře. Přistupuje k nám bytost 0. čakry a propojíme se s ní, potom se podíváme vzhůru čakerním kanálem a seshora k nám přichází barevné světlo, bytost, naše duše. Seznámíme se s ní, procítíme spojení a naše duše nás bere do náruče a odnáší.

 

1. úroveň 0. čakry: Naše duše nás odnáší na planetu, kde jsme byli před příchodem na Zemi. Procházíme se po této planetě a ona nám ukazuje, co jsme na této planetě měli zažít, jaké zkušenosti. Přichází bytost této planety a přidává se k naší duši a bytosti 0. čakry a stává se naším průvodcem.

Otázky:

Jak se završilo poznání na této planetě?

Zůstaly nějaké zkušenosti ještě k získání pro části naší duše, které zůstaly na této planetě?

Přijímáme poselství od duchovní bytosti planety a naší duše.

 

2. úroveň 0. čakry: Naše duše nás vede na Alcyon, kde na nás čeká Rada moudrých Alcyonu – je to naše první setkání. Propojíme se, sedneme si do kruhu. Jsme bytost, jsme duší, která ukončila své poslání na planetě, jíž jsme v předchozí meditaci navštívili. O Zemi ještě nic nevíme. Nyní nám Rada moudrých Alcyonu podává informace o možnosti zúčastnit se experimentu „3D člověk a lidstvo na Zemi“.


Otázky:

Proč je to neobvyklá záležitost?
Proč je tento projekt výjimečný?
Jaké jsou naše pocity?
Zajímá mě to?
Jaké jsou hranice člověk a 3D a co potom, až skončí tento experiment?
Existuje podobný projekt i mimo Mléčnou dráhu?
Jaké největší překážky nás potkají na této cestě?
Jaká bude úloha planet sluneční soustavy a jak budou ovlivňovat člověka?

 

3. úroveň 0. čakry: Pak Rada moudrých Alcyonu dává otázku, zda se toho chce duše zúčastnit. Pak se s duší odebereme na domovskou planetu, kde se poradí se svými blízkými, zda se tohoto experimentu chce zúčastnit.

Otázky:

Jaké je hlavní téma zkušeností, které chce duše nabýt při Experimentu člověk a lidstvo na Zemi?
Kde je má domovská planeta?
Jaké jsou mé pocity před a po přijetí rozhodnutí se Experimentu zúčastnit?

Sděluji Radě moudrých Alcyonu své rozhodnutí

Přijímáme poselství Duchovní bytosti 0. čakry – co je třeba si ještě uvědomit, pochopit, udělat.

Poselství pro rok 2005 pro lidstvo.

Uvědomuji si sama sebe jako člověka v tuto chvíli na Zemi a cítím jak přichází z Alcyonu modré světlo a stéká do 1. úrovně naší 0. čakry, rotuje v ní, čistí ji až ji zcela zaplní, totéž se děje postupně ve 2. a 3. úrovni 0. čakry.


4. úroveň 0. čakry: Naše duše nás vede na Zemi v době, kdy přišli první lidé.

Otázky:

Jak vypadá Země v době prvního osídlení lidmi?
Kde se tito lidé usadili?
Jaké je klima?
S jakým úkolem tyto bytosti přicházejí na Zemi?
Jak moc je jejich vědomí odpojené, či není?
Do jaké míry je rozvinuta individualita?
Jaký je způsob jejich života a společenského uspořádání?
Jaká mají fyzická těla?
Přibližně lze určit doba?

Naše duše a bytost 0. čakry nás vede do zemského krystalu, propojujeme se s ním.

Otázky:

Co je zemský krystal – kde je 0. čakra Země?
Kde je 0. čakra galaxie?

Poselství zemského krystalu za veškerou dobu lidské civilizace na Zemi – co nám chce sdělit?

Stoupneme si do zemského krystalu „Propojuji se s tebou bratře v lásce, splývám s tebou bratře v lásce“, procítíme splynutí – stále zůstáváme v době prvních osídlení Země

 

5. úroveň 0. čakry: Přichází duchovní bytost planety Země v době prvních osídlení Země, předestírá záměr spolupráce s lidmi na společných úkolech ve 3D.

Otázky:

Jaké zkušenosti má získat Země a lidé?
Jaké prostředky k tomu oba máme?
Jak vypadá duchovní bytost planety Země v době prvních osídlení?

Poselství duchovní bytosti planety Země pro lidstvo.

 

6. úroveň 0. čakry: Objasnění karmického zákonu

Otázky:

Jaké varianty existují v rozpuštění karmické zátěže planety, lidstva i jednotlivců?

Může se stát, že to planeta, lidstvo, či jednotliví lidé nezvládnou?

Co bude potom?


Uvědomuji si sama sebe jako člověka v tuto chvíli na Zemi a cítím jak přichází z Alcyonu modré světlo a stéká do 4. úrovně naší 0. čakry, rotuje v ní, čistí ji až ji zcela zaplní, totéž se děje postupně ve 5. a 6. úrovni 0. čakry.7. úroveň 0. čakry: Propojíme se s naší duší a duchovní bytostí 0. čakry, představují se nám civilizace, které nám budou pomáhat uvědomovat si při průchodu lidskými inkarnacemi svou vlastní sílu a cestu zpět do jednoty

Otázky:

Jak přicházeli cizí entity k lidem a jak působili?
Proč přicházeli, co chtěli získat?
Jakou má člověk možnost na toto působení reagovat?
Ptám se entity jak se jmenují, co chtějí, jak to chtějí?
Sleduji jak reagují lidé, jaká je možnost volby?
Jaké entity tu ještě působí, event. budou působit?
Zda tu byli i na fyzické úrovni, či jenom energeticky?
Co lidé nejsou schopni zvládat a proč?
Na co lidé nejvíce reagují?

 

8. úroveň 0. čakry: Představují se nám naši pomocníci, kteří nám pomáhají, abychom mohli projít ke světlu. Představují se andělé, archandělé, mistři a další světelné bytosti z našich domovských galaxií.

 

9. úroveň 0. čakry: Přichází Matka Země, poprosíme, aby nám představila co obsahuje naše fyzické tělo.

Otázky:

Jak je v našem lidském těle obsažen makrokosmos_
Jak se lidské tělo měnilo v evoluci?
Jak se bude měnit fyzické tělo lidí i Země po vstupu do fotonového pásu?

Uvědomuji si sama sebe jako člověka v tuto chvíli na Zemi a cítím jak přichází z Alcyonu modré světlo a stéká do 7. úrovně naší 0. čakry, rotuje v ní, čistí ji až ji zcela zaplní, totéž se děje postupně ve 8. a 9. úrovni 0. čakry.


10. úroveň 0. čakry:
Jsme u zemského krystalu, propojíme se s duší a se zemským krystalem. V zemském krystalu nacházíme databázi lidsky nezpracovaných emocí, zviditelníme je a se svými pomocníky je řešíme.
úroveň 0. čakry: kruh světelných bytostí nás bere za ruce, cítíme jejich energii – uvědomujeme si energii bodu vnitřní síly. Energie kruhu bod vnitřní síly čistí a naplňuje energií – velmi výrazně bod vnitřní síly posiluje.


11. úroveň 0. čakry:
Naše duše nám ukazuje situaci přechodu z éry fyzického do světelného lidství

Otázky:

Jaké překážky je třeba zvládnout?
Co pochopit?
Co znamená ukončení fyzického lidství?
Jak probíhá a bude probíhat regenerace fyzického těla?
Jak bude probíhat přechod z fyzického do světelného těla?
Jak tento proces zvládne Matka Země?
úroveň 0. čakry: oslava společně s Radou moudrých 9D a Radou moudrých Alcyonu
Otázky: Jak proběhne roztočení 12 knihoven 12 galaxií?

 

Uvědomuji si sama sebe jako člověka v tuto chvíli na Zemi a cítím jak přichází z Alcyonu modré světlo a stéká do 10. úrovně naší 0. čakry, rotuje v ní, čistí ji až ji zcela zaplní.

Totéž se děje postupně ve 11., 12. a 13. úrovni 0. čakry.

 

 

Zapsala na duchovní školičce 15.–17. 9. 2005 Lenka
 

Vyhledávání