Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Dimenze 2. dimenze, plameny léčitelů, techniky léčení s živly
2. dimenze, plameny léčitelů, techniky léčení s živly PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 28 Leden 2007 20:00

Meditace s Evičkou Puklovou na téma 2. dimenze, plameny léčitelů, techniky léčení s živly...

 

"7x já jsem boží přítomnost...(nebo Já jsem Láska, já jsem Světlo)

Uvědomíme si univerzální světlo nad hlavou a spustíme široký rozptyl paprsků na nás na všechny. Shora se spouští krásná široká modrá spirála, sem přímo k nám a my se na ní napojíme svým srdcem - přijímám, přijímám tě - ty nádherná lásko prvního srdce, splývám s tebou v lásce. Vysílám modrou energii ze svého bodu služebníků světla a lásky. Spojuji se. Lásko, lásko, lásko. Slovo láska je obrovská síla - i jen toto obyčejné slovo. Zkusme to procítit. V té překrásné modré spirále lásky prvního srdce se spouštíme dolů do Zemského krystalu. Spouštíme se do samého středu Zemského krystalu. Ta modrá spirála, jakoby se do nás dostala a řekla: "Dovol, dovol mi člověče, dovol mi v Tobě být". S velkou láskou dovoluji té nádherné lásce, aby v nás zůstala. A přicházíme k srdci Zemského krystalu a srdíčko říká: "Já vidím tvou krásnou modrou spirálu, pojď ty moje lásko, pojď." A my s láskou vstupujeme.

 

A v Zemském krystalu už na nás čeká malá delegace z 2.dimenze. Lui a Lea a Ahmed přicházejí k nám s otevřenou náručí a tak se obejmeme. Bratříčku Ahmede, ty náš milovaný, Lui a Leo. A oni říkají: "Víme, že je to vaše poslední meditace na této vaší školičce a protože vám bylo dáno mnoho darů samotným Prvobodem a že jste přijali vlákna minerální říše a potřebné kódy, tak prosím přijměte i malé dárky od nás. Protože my víme, že specielně s vaší skupinou se budeme stýkat, v rámci Venezuelské mise, ať přímo tam fyzicky nebo tady se skupinou v České republice meditačně a mentálně. Tak, moji milí, vedeme vás za ruce. Pojďte s námi do 2.dimenze. Bratříček Ahmed má vždy ze Zemského krystalu, ať už se jde kamkoli, samé zkratky." Takže my teď jdeme tou zkratkou a zastavujeme se. A bratříček Ahmed nám říká: "Nyní bych vám, nyní jako bytost říše minerálů, rád něco předal. Byl bych rád, jestli máte nyní u sebe nějaký kamínek, minerál, abyste si ho vzali do ruky. Nějaký svůj oblíbený kamínek. Pokud ho tu nemáte, tak si ho mentálně představte. Naučili jste se, v předchozí práci s aurou, že vaše myšlenky jsou v oblasti energií tvůrčí. Nyní tedy kamínek odhmotníme a zbydou nám krystalická světelná vlákna. Řekněte si: "S velikou láskou, můj kamínku, Tě odhmotňuji z hrubé hmoty na krystalická světelná vlákna". Jen si to uvědomte, že to tak je, to je vše. S láskou držte tento kamínek a to, co se v něm dělo, je pravda, to víte.

Nyní si ve svém srdci uvědomte své plameny léčitele. Svůj nádherný zelený a své lečitelské plameny (či plamen) a do těch krystalických světelných vláken svého kamínku nyní pošlete své plameny léčitele. "S velikou láskou, můj kamínku, vkládám do tvých vláken plameny léčitele". A prociťte si to.....

Nyní cítíte změnu - když ho držíte v rukách nebo ve své představě. Nádhernou, laskavou energii.

Ahmed: "A nyní má tento kamínek pro Tebe velkou léčivou sílu. Tímto kamínkem můžeš sám sebe léčit. Můžeš ho přikládat na místa, která tě bolí. Můžeš ho vkládat do svých emocí, do svých myšlenek do svých jemněhmotných těl. Můžeš ho používat i pro druhé - s jejich svolením. Ale jen tě prosím, je potřeba, aby jsi 1x měsíčně tyto plameny léčitele do kamínku vyslal. Aby ta léčivá síla se obnovovala a zůstávala stále v té intenzitě, jako je teď. Nyní si zkusme tento kamínek přiložit fyzicky nebo mentálně na nějakou část těla, kde máme problém. Vyzkoušejme si to. Já bych Ti, bratříčku, sestřičko, chtěl ještě říct, že tento způsob se netýká jen kamínků, je v podstatě univerzální. Každá hmota má svá krystalická světelná vlákna, do nichž svůj plamen/plameny léčitele můžeš poslat. Když si (nebo někomu) dáváš například obklad, tak odhmotníš myšlenkou tento obklad na krystalická světelná vlákna a pošleš do nich své plameny léčitele. Takto krásně a jednoduše si můžete nabít třeba ponožky, cokoli. Vše ve vašem fyzickém světe je tvořeno z hrubé hmoty. A hrubá hmota se dá odhmotnit na krystalická světelná vlákna. Jen vás prosím o jedno. Nikdy své plameny léčitele nezneužijte proti druhému nebo z čistě egoistických vašich zájmů. Tam byste si vytvořili karmické dluhy. Můžete tedy pomáhat sobě a druhým vždy v lásce. Takže to je ode mě", říká Ahmed.

 

Nyní přichází Guel - duchovní bytost živočišné říše.

On říká: "I já vám, mojí milí, přináším určitou techniku, při níž můžete své plameny léčitele používat. Jak můžete léčit svá aurická těla i fyzická těla. Je to pro vás velice známá technika, kterou jste si nazvali "technikou 3 nádechů". Například si uvědomte své éterické tělo. A uvědomte si své lečitelské plameny a třemi nádechy a výdechy jimi naplníte své éterické tělo. A toto provedete 4x třemi nádechy, protože éterické tělo je veliké. Ve fyzickém těle toto cítíte nejméně - v jemných tělech to cítíte výrazně. Takto můžete léčit celou svou auru. Můžete postupovat od éterického těla až po 3 těla, jež odchází z aury. Ale můžete začít i od shora směrem k dolů k fyzickému tělu - včetně něj. Na závěr třeba můžete vše propojit - třemi nádechy - a to celé 4x.

Nyní si vyzkoušíme éterické tělo: "Uvědomuji si své éterické tělo. Uvědomuji si své plameny léčitele božího a třemi nádechy a výdechy tyto plameny posílám do mého éterického těla." Tedy 3x se nadechnu a při výdechu vysílám. Toto celé pak 4x opakujeme... Celkem tedy 12 nádechů/uvědomuji si své plameny léčitele a 12 výdechů/vysílám je do méha éterického těla. Nyní, jako navíc, můžeme s výdechy vyslat do éterického těla amen, amen, amen.

Specielně v těle emocionálním a mentálním tímto božím slovem "amen" způsobíte velkou harmonizaci a zklidnění. Vidíte, jak dostáváte stále více nástrojů k tomu, abyste se mohli cítit harmonicky. Děkuji vám moji milí, jsem moc rád, že jsme se zase mohli vidět. Ale protože tu stojí další, kteří vám také s láskou chtějí předat své dárky, tak jim předávám slovo".

 

A přichází k nám Julia, nádherná bytost - královna rostlinné říše, a říká:

"Vítám vás, moji milovaní a děkuji vám, že chcete přijmout toto od bytostí rostlinné říše. Já vás teď prosím, abyste si uvědomili své plameny léčitele. Ztište se ve svém srdci s myšlenkou uvědomuji si své plameny léčitele božího. A nyní si vložte do středu svých plamenů nádhernou kytici květů. Jakou chcete. Ale dávejte zatím jednodruhovou, abyste procítili energii jednotlivých květů. Nyní máte ve svých plamenech nádhernou kytici a doslova nasajte tuto vůni. Protože tyto květy překrásně voní."

A Julia zesiluje tu nádhernou vůni. "A tuto vůni s těmito svými plameny pošli do celé své aury - opět třeba technikou 12-ti nádechů a výdechů. Nemusíš říkat kam přesně, vůně vystupuji do velmi vysokých vrstev aury - je to trochu jiný způsob. Někdo jste volil růže, růžové růže jsou projev čisté lásky, někdo jste volil lilie či konvalinky - to je bílá čistota, nanebevzetí, vzkříšení. Bílé konvalinky = potřebujete svobodu a transformaci. Jsou to vlastně energie paprsků, jak je znáte. Ty se promítají všude - tyto energie paprsků. A jak teď cítíš svou auru? Myslím, že příjemně. Tak toto je dárek z rostlinné říše, pro tebe, člověče. Já vím, že máte rádi květiny. A květiny, které máte tady u mandaly jsou krásné. Víte proč nevadnou? Protože je drží energie vaší lásky. Všimněte si, co se děje s květinami v energiích bez lásky...A nyní předávám slovo bytostem živlů". A tato nádherná, něžňounká, jemná Julia odchází...

 

Nyní přichází duchovní bytost živlů:

"My bytosti živlů, jestli dovolíte, prosíme vás, abyste tyto techniky s plameny léčitele božího používali ku pomoci. Specielně já, bytost živlu vody, vás prosím. Vy jste byli zatím zvyklí posílat do vody fialovou energii. Ale teď máte v sobě aktivovány plameny léčitele, které mají obrovskou sílu. Prosím, uvědomte si své plameny léčitele a uvědomte si jakoukoliv vodní hladinu. Může to být řeka nebo třeba sklenice vody. Specielně do sklenice vody, když pošlete plameny léčitele, vytvoříte tzv. živou vodu. Můžete plameny posílat do odpadů, když budete vypouštět pračku atd. Posílejte do té vody nejméně 7 nádechy a výdechy své plameny léčitele s myšlenkou léčím, s láskou. Věřte síle vašich plamenů - je veliká, přestože nyní ji ještě nedokážete docenit. Věřte jí, protože když nebudete věřit, budete energie nevíry či strachu vkládat do této energie a tak snižovat účinnost plamenů".

 

A nyní přichází duchovní bytost živlu Vzduchu:

"O totéž vás, moji milí, chci poprosit já. Stejným způsobem prosím i o léčení vezduchu. Můžete léčit i při chůzi na ulici s myšlenkou: "Uvědomuji si své plameny léčitele a 7 až 12 nádechy a výdechy je posílám do ovzduší". Pokud si nebudete ze začátku věřit, můžete zavolat nás-bytosti živlů na pomoc vždy, když takto budete s plameny pracovat.

 

A teď přichází duchovní bytost živlu Ohně:

I já moji milí přicházím s další možností. Jestliže se někdy dostanete do extrémně znečištěného, zamořeného prostředí, tak má energie dokáže spalovat. Budete to potřebovat. Využijte i tento způsob, pokud bude třeba. Opět s myšlenkou": "Prosím Tě, bratříčku ohni, podpoř mě. Uvědomuji si své plameny léčitele a 7 až 12 nádechy a výdechy je posílám... = do toho místa, kde je extrémně znečištěné ovzduší" .

Přichází duchovní bytost živlu Země:

Chci i já vás poprosit, moji milí. Víte, v jakém stavu jsou vaše tzv. zemědělské půdy, místa znečištěná skládkami, prosáknutá jedy, kde byly války a podobně. Opět s myšlenkou": "Uvědomuji si své plameny léčitele a 7 až 12 nádechy a výdechy je posílám do této půdy/země". Tam, kde je to extrémní, pozvěte si zároveň bytost živlu Ohně".

 

"Máte neuvěřitelný nástroj. Vaše plameny léčitele božího dokáží zázraky. Ale protože vaše víra ještě není taková, jaká by měla být, tak prosím opakujte a obnovujte toto léčení. Alespoň 1x za měsíc, u extrémně znečištěných míst i vícekrát"

 

"Toto je tedy na pomoc přírodě. Ale my, bytosti živlů, dáváme stejnou možnost i vám - lidem, stejnou technikou. I vaše fyzické tělo je složeno ze živlů - voda ve vašich cévách, oheň může spalovat toxiny ve vašem těle. Dovolí-li to vaše duše, můžete takto spalovat i tuky. Kosti -to je živel země, plíce-živel vzduchu... Tímto způsobem si tedy můžete svými vlastními plameny léčitele božího léčit své vlastní fyzické tělo."

 

"Moji milí, děkujeme vám, že jsme měli možnost vám toto předat. Víme, že se nevidíme naposled. Tyto techniky užívejte, dáváme vám je s velikou láskou. Nechť vám slouží. Máme vás rádi, lidé, jsme vaši bratři a sestry a vy jste zase naši. Přijměte tyto techniky v lásce, ať je váš život zdravější a šťastnější. A díky vašim plamenům léčitele božího ať je i zdravější příroda, ve které žijete. Děkujeme vám."

 

 

Duchovní škola Harmonie, Velký Osek, neděle 28. 1. 2007

Zapsala: Chantée

 

Vyhledávání