Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Knihy Kryona a Lee Carrolla
Knihy Kryona a Lee Carrolla
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 25 Listopad 2014 16:28

KNIHY KRYONA a LEE CARROLLA

Lee Carrol jako Kryonův channeler je autorem dnes již celkem 13 knih, v nichž Kryon předává lidstvu poznání pro věk transformace a růst duchovního uvědomění a poznání.  Je také spoluautorem 3 knih o indigových dětech, které v ČR již dříve vyšly.

Díky vstřícnosti majitelů a pracovníků nakladatelství BEN a nově nakladatelství WIKINA se podařilo vydat tři Kryonovy knihy  v českém překladu.

Úvodem ale, pro všechny, kteří se s Kryonem a jeho učením ještě buď vůbec neseznámili. nebo jen letmo a z toho kusého kontaktu nemohli poznat kdo je Kryon a v čem je podstata jeho učení, doporučujeme si přečíst článek "O Kryonovi a učení, které lidstvu přináší", který v "kostce" shrnuje vše podstatné a na takové otázky odpovídá.

 

1) KRYON - KNIHA 12 - DVANÁCT VRSTEV DNA  - více ZDE
    Esoterická studie vnitřního mistrovství      

 

alt

 

 

2) KRYON - KNIHA 1 -  KONEC ČASU  -  více ZDE
    Nové informace pro osobní mír

alt

 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wikina jsou připravovány další Kryonovy knihy. Nabízíme malé upoutávky k některým z nich.

 

3) KRYON - KNIHA 2 - NEPŘEMÝŠLEJTE JAKO ČLOVĚK - více ZDE

alt

Druhá Kryonova kniha byla první, která se stala více praktickou, a začala tradici ... přítomnou v každé Kryonově channelované knize od té doby ... kapitola VĚDY. Kryonův realistický přístup k něčemu tak "divnému", jako je channeling nám přinesl průběžné vědecké validace toho, co nám řekl, abychom hledali.

 

4) KRYON - KNIHA 3 -  ALCHYMIE LIDSKÉHO DUCHA - více ZDE
    Průvodce lidským přechodem do nového věku

  alt

Třetí Kryonova kniha je doposud nejrozsáhlejší ... 376 stran. Pokračovala v řadě praktických informací, poskytla nejlepší channellingy z roku 1995, a přicházely některé nové předměty (jako je vzestup a odpovědnosti). Atribut, který označuje knihu tři je vše o MATEMATICE (ale jen doušek).

 

5) KRYON - KNIHA 4 - Kryonova podobenství -více ZDE

 alt

Tato čtvrtá Kryonova kniha byla svým vznikem velmi zvláštní. Louise Hay, autorka bestsellerů o osobním růstu a průkopník New Age léčení mysli, a jejíž knihy jsou také velmi známé v ČR, se začala zajímat o Kryonovu práci. Její nakladatelství, Hay House nabídlo, že sestaví 20 nejlepších Kryonových podobenství z posledních tří let. Vznikla tak kniha Kryonova podobenství, a připravila půdu pro silný vztah Kryona a Louise Hay.

 

6)  KRYON - KNIHA 5 - Cesta Domů-více ZDE

alt

Jde o jeden celistvý příběh hrdiny knihy  a dá se říci, že již jde o jistého druhu duchovní či metafyzický román. Kniha vypráví příběh duchovního probouzení, uvědomování a růstu Michaela Thomase, jak se hrdina románu jmenuje. Vypráví o jeho setkání se s duchovním rozměrem života a jak často to bývá i v reálném životě každého jednoho člověka, za určitých náročnějších podmínek.

 

7) KRYON - KNIHA 6 - PARTNERSTVÍ S BOHEM - více ZDE

alt

Tato 6. Kryonova kniha navazuje na vyučovací formát, jak jsme to poznali v knihách 1 - 3.  Dostáváme se však na úplně novou, vyšší, úroveň; postupujeme k ještě praktičtějším a konkrétnějším věcem. Číslo Šest numerologicky představuje posvátnost, komunikaci, harmonii, rovnováhu a lásku. Tato charakteristika  je patrná od prvních řádků. Při samotném čtení knihy je možné cítit vztah s Bohem na úplně nové úrovni a silněji než kdy dříve. Kniha obsahuje  nádherné channelingy o lásce, fyzickém těle, míru, vzestupu, Kryonových předpovědích, Indigových dětech, vědě jakož i 2 channelingy pro OSN. Kniha je doplněná kapitolou předkládající odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek  ať již čtenářů  knih, pisatelů dopisů či přímých účastníků seminářů s Kryonem. Je zatím, se svými 412 stranami, nejrozsáhlejší Kryonovou knihou vydávanou v češtině. 8) KRYON - KNIHA 7 - DOPISY Z DOMOVA -  více ZDE

 alt

Tato 7. Kryonova kniha pokračuje v rozvíjení učení nového člověka a jeho přípravě na nový život, resp. v jeho učení uvědomování si toho, co je třeba v sobě měnit, aby mohl nastat na planetě mír a onen tzv. "Nový Jeruzalém".  Opět se můžeme poněkud orientovat, pokud jde o pochopení charakteru knihy, i numerologickým významem čísla SEDM – "BOŽSTVÍ". Je to o celistvosti, dokonalosti a studiu života a přesně tak je to s touto knihou. K tomu přicházejí dobré zprávy od "rodiny", uváděné v této knize.  Kniha 7 se zaměřuje více na "duchovní pozadí" - principy, významy a fungování věcí, na samotný důvod, proč jsme na této planetě - "skládačka" začíná být již velmi dobře viditelná a my jsme zase o kus "celistvější"...

 

9) KRYON - KNIHA 8 - PŘEKROČENÍ MILNÍKU -  více ZDE

alt

Kniha  8 – Překročení milníku nás již zavádí do doby překračování milníku roku 2000. Do doby zcela nedávné. Seznamuje nás se všemi souvislostmi a dále pak je polovina knihy věnována fenoménu ČAS a práci s ním. Podstatnou částí je hluboké dovysvětlení duchovního i lidského významu příběhu Michaela Thomase z knihy  5 – Cesta domů. A další témata jako např. o vědě, kam se posunula, co je před ní, ale i informace o tom, jak se naplňují skutečnosti, které Kryon říkal ve svém poselství v OSN.

 

 

10) KRYON - KNIHA 9 - NOVÝ ZAČÁTEK -  více ZDE

alt

V knize 9 – Nový začátek – pokračuje učení o interdimenzionalitě a čase. A jsou rozebírány další aspekty života lidské bytosti ve vyšších energiích. Je zde informace a zamyšlení nad událostí 9/11 (destrukce „Dvojčat“ v NY), jakož i Kryonovo sdělení. Také najdeme vysvětlení fenoménu „dvojpaprsku“, jsou rozebírány lidské strachy a speciálně také strach z temných entit, pak také vztah světla a temnoty. A rovněž tak světelné tělo a vstup lidské bytosti do světelného těla.

 

11) KRYON - KNIHA 10 - NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - více ZDE

alt

V této knize, kterou Kryon s Leem pojmenovali „Nové uspořádání“ pokračuje výklad vysvětlování vývoje, kterým jsme jako lidstvo, pochopitelně i jako individuální bytosti, prošli. Vysvětluje nám charakteristiky této naší nové doby. O silném uvědomování a odhalováni. O tom, že probíhá bitva, ale ne ta, jakou si lidé umí představit a kdy dochází k ničení a zabíjení, ale bitva vědomí Kniha též napomůže v chápání naší interdimenzionality a pochopení toho, co tvoří naše mistrovství,a co je potřebné k jeho dosažení. A dozvíme se i o fenoménu sebeúcty a asebelásky. Jak významnou roli bv našich životech hraje. Přináší informaci o spoltvořen, co to je, ajk probíhhá. Hovoří o změnách, které přinášejí nové energie a vysvětluje co znamená straé a nové. A najdeme informace k mnoha dalším tématům. Kniha je další stupínek nadzvedávání závoje zapomnění vedoucí k sebeuvědomění a dalšímu postupu k osbě samým, ke své vlastní vnitřnbí tvořivé síle.

 

12) KRYON - KNIHA 11 - NADZVEDÁNÍ ZÁVOJE  -   více ZDE

alt

Pod slovem apokalypsa si často představujeme něco hrozného – konec světa, zánik lidstva, děs a utrpení. A při pohledu na celosvětové dění by se mohlo zdát, že přesně tam také směřujeme. Tedy alespoň podle toho, co se na nás valí z televize i některých jiných médií – chrlí jednu špatnou zprávu za druhou, zatímco ignorují všechny ty dobré. Apokalypsa však pochází z řečtiny a doslova znamená „nadzvedání závoje“. A přesně to také nabízí tato kniha.
Kniha 11 – Nadzvedání závojemezi nás přichází v době, kdy již toto nadzvedání započalo a mnoho lidí na planetě začalo vstupovat do mnohem širšího uvědomění, které pak vyzařují a ovlivňují své okolí, lidstvo a planetu vůbec. Pod tímto vlivem dochází k další eskalaci napětí v geopolitickém uspořádání tak, jako i v životech jednotlivců, neboť starý vládnoucí systém, který tím začal odcházet, vnímá ten svůj konec a čím více nás se probouzí, tím agresivněji vystupuje. Opravdu se nacházíme na křižovatce civilizace a Kryonova láskyplná a povzbuzující slova nám i tentokrát přinášejí jasnější pochopení skutečného významu aktuálního dění. Kam Země směřuje? Měl být rok 2012 důvodem ke strachu nebo k oslavám? Co je naším skutečným úkolem na Zemi? Naděje pro planetu spočívá v našem vědomí a naší schopnosti vystoupit ze starých předpovědí o zániku a zkáze.

 

13) KRYON - KNIHA 13 - REKALIBRACE LIDSTVA  -   více ZDE

alt

Třináctka se v numerologii často vysvětluje jako přerod, obrození, nový směr vývoje. Rekalibrace zase naznačuje nové nastavení, přeladění… no prostě naprostou revoluci. Připravte se, čekají na vás zásadní změny pohledu i existence.

V této knize se dozvíte o těch nejzásadnějších změnách, kterými musíme projít, abychom mohli překročit stará omezení a stát se novým člověkem s lépe fungující DNA. Budeme moci žít déle, zdravěji a hlavně lépe. Je možné, že už touto rekalibrací osobně procházíte a divíte se, co se to s vámi, vaším životem a také tělem děje – gratulujeme, přecházíte na další úroveň. A v této knize se dočtete, co vás ještě čeká, než se zcela „přenastavíte“ a budete si moci lépe užít všech výhod, které z ní vyplývají… Mnoho lidí si říká při čtení těchto řádků, že to již je za námi, již se to stalo a není třeba se s tím až tak seznamovat … Ale je to omyl. Ono se to nestane tím, že se lineární čas posune k další „metě“, vyššímu datu, ale tak, že každý z nás vědomě změní sebe ve smyslu jak např. v této knize říká Kryon. Pak energie změny reálně vstoupí do života lidské společnosti.

 

14) KRYON - KNIHA 14 - NOVÝ ČLOVĚK - více ZDE 

alt

Na začátek knihy 14 pro nás Lee připravil velmi zajímavý pohled do minulosti – povídání o Lemurii a Atlantidě z „lidského“ pohledu. Má ve zvyku si Kryonovy informace ověřovat – koneckonců i sám Kryon ho k tomu vybízí – a tak se i u tohoto tématu porozhlédl potom, zda pro tyto civilizace existují nějaké důkazy. Lee zde také dosti poukazuje na šarlatánské přístupy některých rádoby „ezoteriků“, které pak moudré, inteligentní lidi přímo odhánějí od ezoteriky, metafyziky.No a pak už se s pomocí channelingů přeneseme do současnosti. Dozvídáme se, jaké to je, být novým člověkem – jaké máme k dispozici nástroje, jaké kroky jsou bezprostředně před námi a jak krásně je nastaven celý systém, aby všechno proběhlo jak má… A vysvětluje nám, že úplně každý zde má své jedinečné místo. Kryon nám také říká, co se (prozatím) týká jen pracovníků světla, ale poukazuje i na věci, které zahrnují celé lidstvo. No a pochopitelně nám dává také nahlédnout do toho, co se teprve chystá a na co se můžeme těšit. Opět dokonale vyvážená energie minulosti, současnosti a budoucnosti, které se společně setkávají a prolínají v tzv. čase teď.

 

15) KRYON - TÉMATICKÁ KNIHA  - LIDSKÁ DUŠE ODHALENÁ - více ZDE 

alt

Co je to duše?“ To je nejspíš jedna z nejobtížněji vysvětlitelných otázek, jaké kdy může duchovně založený člověk položit. A přesto právě o tom je tato kniha… a o mnohém dalším. Monika Muranyi shromáždila všechny Kryonovy channelingy o naší duši! Více než dvacet šest let nám Kryon prostřednictvím Lee Carrolla (originálního Kryonova channelera) předává láskyplná poselství, která už jsou známa po celém světě. Tato kniha je již třetí v rámci „tematicky zaměřené“ trilogie a je výsledkem skvěle odvedené výzkumné práce – obsahuje vše, co nám kdy Kryon sdělil o lidské duši, a kromě toho i materiály, které Kryon/Lee Carroll dosud nikdy nepublikoval. Navíc zde naleznete i Kryonovy odpovědi na zcela nové otázky, které Monika Kryonovi prostřednictvím Lee Carrolla při psaní knihy položila.

 

 

 

 

Vyhledávání