Aktualitky

Každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00 a vysílejte s námi harmonii do center strachu na planetě. Více zde.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství od Montyho - Montague Keen a Veronika Keen – 18. ledna 2015
Poselství od Montyho - Montague Keen a Veronika Keen – 18. ledna 2015
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 20 Leden 2015 23:02
ROZDĚLUJ A PANUJ je dnes ve vašem světě úspěšně používáno. V minulosti to vždy fungovalo. Připustíte, aby to fungovalo i dnes? Nikdy to neselže v tom, aby to zamlžilo a narušilo proud PRAVDY, která se objevuje, aby probudila lidstvo. Lidé si většinou nejsou vědomi skutečnosti, že jsou využíváni k  tomu, aby šířili falešné informace. Ty jsou pečlivě umístěny mezi informace pravdivé, o kterých ti lidé hovoří, za účelem, aby byla zpochybněna poctivost těch, které chce Kabala umlčet. Prosím, pozorně to zvažujte a mějte se na pozoru. Pozorně zkoumejte skutečná fakta, než začnete soudit. Je to hra, kterou Kabala úspěšně hrála po staletí. Neskočte jim na to znovu.   

Kabala nemá co ztratit od doby, kdy boj prohrála. Chtějí pouze vytvořit mezi vámi zmatek. Neposuzujte, protože rozhodnutí, která teď učiníte, ovlivní budoucnost, kterou tvoříte. Podívejte se na historii: tento scénář se znovu a znovu opakuje, a někteří se na to znovu nachytají. Otevřete oči, podívejte se do srdce a sami se rozhodněte - poté, co jste pečlivě posoudili všechna fakta. Pak se sami rozhodněte, čemu věříte a co přijmete jako pravdu.

Vaši utlačovatelé jsou závislí na tom, jak lehce se necháte odvést od pravdy. Tyto poslední týdny byly pro ty, kdo hledají pravdu, noční můrou. Pamatujte, že ne vždy vidíte to, na co se díváte. Přijímáte (jako pravdu), TO, CO JE VÁM ŘEČENO, ŽE SE NA TO DÍVÁTE. To je něco úplně jiného. Je to trik, který je znovu a znovu používán. Je mi líto, že to musím říct, ale je lehké vás vést, jste jako ovce. Máte toho tolik co ztratit, když věříte tomu, co není pravda. Od doby, co jsem přešel k  Duchu, jsem vám často připomínal, že NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ.   

Dlužíte to sobě, abyste plně zkoumali PRAVDU
. Ptejte se sami sebe, kdo má z  toho (z té zprávy, informace) největší užitek? Tím je vždy dobré začít. Kdo zajde až nejdál, aby bylo dosaženo, co chtějí? Kdo je veden chamtivostí a nemá žádnou úctu k  lidskému životu?

Bitva je skončena, ale mnozí z  nich tento fakt ještě nepřijali. Nesmíte se mezi sebou přít. Vy jste JEDNO, oni se pokoušejí vás rozdělit tím, že vytvořili mezi vámi falešné rozdíly a zaseli pochybnosti do vašich myslí. Neskočte na tento trik. Jste v situaci MY nebo ONI. „My“ bylo příliš silné, takže muselo být narušeno a vy jste na to naletěli!

VÁM záleží na pravdě. Nedovolte, aby vás jejich pečlivě volené magické lži svedly z cesty. Použijí jakýchkoliv prostředků, aby převzali Planetu Zemi. Nechtějí lidi, opovrhují vámi. Mnozí z  vás to nechtějí vidět, ale když předstíráte, že to není, oslabujete své postavení. Je vůlí Zdroje vám pomoci odstranit vše, co je temné a negativní, abyste mohli znovu začít s čistým štítem. Pomoc pro to je již připravena, a čeká v záloze, až otevřete oči. Spojte se, abyste vytvořili budoucnost beze všeho stresu a potíží, které pro vás vytvořili, aby vás udrželi v  otroctví. Otevřete vrata vašeho vězení a okuste ve vašem světě svobodu.

Podívejte se na pokrok, jaký jste učinili od doby, kdy jste si uvědomili důležitost uvolňování energie ley linií*. Tento proces otevřel dveře informacím, které byly před vámi skryty. Prosím, pokračujte v této mimořádně důležité a potřebné práci. Energie může být použita pro dobro nebo pro zlo. Posvátná místa musí být vždy udržována ve světle, zejména v Irsku, protože odtud je ovládáno mnohé. Časem se dovíte o mimořádné důležitosti Irska. Snažně prosím irský lid, aby ochraňoval svůj posvátný ostrov. Ceňte si všeho, co je posvátné a co je ve vaší péči.

Veronika s tím měla trpkou zkušenost, když byla silná energie posvátného místa v Irsku použita, aby jí ublížila, lidmi, kterým neměla věřit. Zlí lidé přicházejí v různých převlečeních, tak se mějte vždy na pozoru. Přicházejí, aby pomohli...ale pomohli k čemu? Nyní je nesmírně důležité, komu věříte. Buďte vždy ve střehu.

Je plánováno mnoho dalších událostí pod falešnou vlajkou. Očekávejte je, protože pokaždé se odhalí. Jsou tak pečlivě připraveny - jak byste si vůbec mohli myslet, že je provedli nováčci? Někdy mohou někoho ošálit, ale ne všechny a ne trvale. Poznejte svého nepřítele - kdo pokaždé ukáže prstem. Je zajímavé, jak téměř okamžitě prohlašují, kdo to provedl. Mají připravené své „mouly“, kteří jsou zranitelní, a pokaždé je to stejný scénář.

To, co v těchto nejistých časech děláte, je velmi důležité. Musíte kráčet po cestě k lepšímu světu pro celé lidstvo. Byli jste vybráni, abyste byli v této době na Zemi, abyste to uskutečnili. Je to obrovská odpovědnost. Jste na ni připraveni?

Společně to můžete dokázat. Nenechte se zlákat k nenávisti k jiným lidem, protože to bylo pečlivě zorganizováno, aby byly mezi vámi vytvořeny rozdíly. Všechna náboženství byla vymyšlena a vytvořena Vatikánem, aby vzniklo mezi lidmi rozdělení, války a konflikty. Musíte připustit, že to fungovalo. Každý na to skočil. Ale nyní je čas vidět světlo a k  tomu, abyste se z  těchto léček vyprostili. O vedení žádejte Zdroj a ne PROSTŘEDNÍKA. Nebyl nikdy zapotřebí, ale bylo pro něj vhodnější předstírat, že tomu tak je. Vyhrál; vy, bohužel, jste prohráli, když jste svou důvěru vložili do špatných rukou. Když se vrátíte k Duchu, vše se stane zcela jasné, a okamžitě uvidíte, jak byla náboženství zneužívána k manipulaci s lidskou rasou. Osvoboďte se, přátelé. Odstraňte všechny falešné bariéry a spojte se v lásce a přátelství.  

Moje drahá Veroniko, opatruj se a buď stále ostražitá. Nepřepínej se. Pomoc se objeví, když ji nejméně očekáváš. Nyní jsme pár metrů od cíle. Již nemohou udržet krok.

Miluji tě. Tvůj oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

* Jsou to ty zvláštní linie, které vedou krajinou a spojují místa nějak sobě podobná. Mají energetický význam.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání