Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kosmické Vědomí - Ztroskotání letadla Germanwings
Kosmické Vědomí - Ztroskotání letadla Germanwings
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 08 Duben 2015 07:14
PÁR SLOV ÚVODEM:

Rád bych vám nyní nabídl poselství, sdělení, channeling k události, která je pojímána jako dosti kontroverzní. Existuje k tomu velké množství názorů, ale především článků. V prvé řadě jsou tady články oficiálních médií hlavního mediálního proudu, který reprezentuje oficiální stanoviska. A pak články reflektující názory nezávislé odborné veřejnosti. Tyto zprávy a postoje jsou protichůdné. Neviděl jsem však až dosud žádné vyjádření některé duchovní bytosti. A jako na zavolanou se objevilo nedávno vyjádření Kosmického Vědomí. Jistě si vzpomenete na jeho předchozí sdělení k tématu očkování. V tomto sdělení se vyjadřuje k té tragické a kontroverzně komentované i takto vyšetřované události havárie německého letadla nad francouzským územím při letu do Německa. Takže dnes poselství Kosmického Vědomí  s názvem „Ztroskotání letadla Germanwings“.

Je to zajímavé a mnozí z nás byli i blízko až takovýchto postojů a odhalení. Je to ale pochopitelně hodně silné, a určitě budou i lidé, kteří tomuto neuvěříJe to právo a volba každého jednotlivce.

Nikomu to nelze mít za zlé, že čte tisk mainstreamu a sleduje TV zpravodajství a není schopen přijmout fakt, že mainstream je nástrojem mocných, kteří až dosud planetu ovládali jak si kdy zamanuli, a kteří jsou náhle konfrontováni se skutečností, že to tak již nefunguje a jejich akce jsou odhalovány prakticky již téměř „on-line“. Jakoby v tom okamžiku, kdy se odehrají.

Proč tyto akce jsou? Je to jednoduché. Prostě proto, že lidské vědomí, lidé, to ještě potřebují, aby se odpoutali od své naučené, schématické závislosti na žití bez přemýšlení. Na automatickém přebírání všeho, co kde uslyší a uvidí a také, aby si sejmuli to pozlátko, které mají nasazeno na vnímání „autorit“.  Aby i na těchto akcích pochopili, kdo jsou ti, co se snaží si udržet nadvládu nad celým světem, čeho jsou schopni v zájmu moci a bohatství a také, aby si uvědomili, kdo jsou oni sami a uvědomili si, zda to takto chtějí atd.  Proto se tyto akce dějí a zřejmě ještě dále budou dít. Je třeba to chápat jako součást uvědomovacího a  transformačního procesu.  To, co se děje (vč. těch různých lokálních válek a mocenských rozepří), má hlubokou duchovní logiku a význam. Nelze na to pohlížet jen očima tragiky té či oné události, jakkoliv je každá taková např. havárie letadla velikým neštěstím. Dívejme se na vše právě skrze pohled duchovní logiky a lépe pochopíme pravdu a lépe pak zůstaneme v klidu, harmonii, ve svém srdci a klidně, s láskou, pak můžeme poslat všemu lidstvu, nejen pozůstalým, světlo poznání i Lásku svého Božího srdce.

V tomto poselství od Kosmického Vědomí  s věcným, strohým, názvem, „Ztroskotání letadla Germanwings“ se dočtete o tom, co se dle Kosmického Vědomí odehrálo. Mnohým to bude znít jako sci-fi. Nedivím se. Hovoří se tady o použití velmi vyspělé techniky, o níž veřejnost nemá povědomí a tudíž je to pro každého automaticky absurdní. Automaticky se objeví postoj, tohle není možné, tohle přece neexistuje apod. Co mozek nezná, odmítá. Kolikrát nám to Kryon řekl.  Mozek je nejlepší superpočítač na planetě, ale pracuje jen s daty / informacemi do něj vloženými. Jako počítač.

Takže, v rámci tohoto, bych rád upozornil na to, že již ve 40. letech minulého století, byla k dispozici (tajná) technika, byť na „primitivní“ úrovni, ale přesto, která umožnila provedení toho, co je mnohým dnes známé jako „Projekt Filadelfia“, kdy celá vojenská námořní loď USA byla „emitovaná“ do jiné reality, byla přemístěna o tisíce kilometrů dál, aby se posléze vrátila na původní místo, a mj. 2 námořníci se vrátili až asi o 30 let později. Bylo v USA prováděno mnoho dalších tehdy tajných pokusů v rámci projektu „Montauk“, v 50. až 60. letech, jako např. pokus ovlivnit přítomnost změnou událostí v minulosti (tedy cestování v čase), pokusy s ovlivňováním a manipulaci s vědomím. Jak píše Dr. Greer ve své knize Utajovaná pravda, byly vyvinuty přístroje (ve spolupráci s mimozemskou civilizací), které např. na dálku dokáží v člověku vyvolat rakovinu v pokročilém stadiu (což se jemu stalo).  Atd. Tyto pokusy a bádání pokračovaly. Dnes jsou mnohem dál, jsou přesnější, technika je miniaturnější. Nechci dále vyjmenovávat to či ono, snad jakoby s cílem, mohlo by se i někomu zdát, přesvědčit někoho o nějaké své pravdě. Ne. Chci jen nabídnout minimálně potřebný rozsah informací k vlastním úvahám. A o tom, kde je pravda, ať si rozhodne každý sám.

Poznámka na závěr:   Sdělení Kosmického Vědomí bylo velmi rozsáhlé; zvl. když se rozpoutala rozsáhlá diskuse a byly vřazeny i odpovědi na vzniklou diskusi kolem toho na webu channelera. Nebylo potřebné to vše překládat (asi 21 stran). Pro naši potřebu jsme připravili jen opravdu to nejzávažnější.

Láďa M., www.transformace.info

Ztroskotání letadla Germanwings

Poselství Kosmického Vědomí, 28. 3. 2015


Děkuji Kosmickému vědomí, že je tu dnes s námi na veřejném setkání. Hlasem pro vaše zprávy je Will Berlinghof a Joan Mills se ptá a energetizuje situaci.

Vědomí by se chtělo zaměřit na záležitost letadla z nedávna. Mnozí se ptají, o čem to bylo. Lidé se ptají, že nebylo zmiňováno, že letadlo doprovázela při sestupu dvě vojenská letadla a poté, co ztroskotalo, odletěla. Řízení letadla byla převzato na dálku, pilot zůstal bezmocný a naletěl do hory, stejně tak byla převzata letadla z 11. září.

Kosmické vědomí říká, že na tom skutečně něco je. Nebude oficiálně nic přiznáno, protože by to nabouralo verzi, která již byla o příčině neštěstí vydána. Vina je jednoznačně přisuzována německému druhému pilotovi. Že byl v depresi, měl sebevražedné sklony a zamknul dveře. To je oficiální verze. Kosmické vědomí říká, že to nebyla vojenská letadla, která doprovázela ztroskotané letadlo, ale spíše dva stroje, které jisté osoby použily, a které mají takovou technologii a skrytě ji používají. Podobné letadlo a stroje byly zapleteny i v dalších událostech, jako u malajsijského letadla, které zmizelo před rokem. Nebyla to vojenská letadla létající pro národní armádu, ale pokročilé stroje, které již byly použity dříve.

Také je zvláštní, že verze byla předložena méně než 48 hodin po ztroskotání, tedy v krátké době po události, vydaly ji newyorské noviny a potom ji vyhlásil francouzský úřední vyšetřovatel. Takový postup je bezprecedentní. Není obvyklé, aby byla pravá příčina neštěstí uvedena tak rychle. Proč tedy tomu tak bylo? Upoutalo to pozornost světa a teď všichni vědí o německém druhém pilotovi. Ten muž byl použit jako návnada.

Mnozí nepřijmou alternativní vysvětlení. Ale při normálním vyšetřováni, i kdyby bylo podezření na příčinu nehody, není obvyklé toto podezření zveřejnit tak rychle. Ptejme se tedy, proč? Kosmické vědomí říká, že to byla událost pod falešnou vlajkou, byla zmanipulována, jako většina podobných událostí, aby nebylo potřeba ptát se dál.

Za nehodou je víc, než by se zdálo. Jsou zde příběhy  o školácích, učitelích, operních zpěvácích, sportovcích, aby se vzbudily sympatie veřejnosti. Ale mezi pasažéry byla jedna osoba, která byla důležitá, která měla jistou důležitou informaci, a mohla tuto informaci prozradit a poškodila by tak určité elity a určité národy, jako je Amerika.

Tato osoba byla pravým cílem. Je zřejmé, že tato cestující byla v podezření, že informaci vypustí a ona bude nepříjemná pro stávající vládnoucí síly, pro Ameriku a její plány a jej skryté operace. Proto ji bylo třeba zničit.

Když dojde k takové události, často je k tomu vícero důvodů. V tomto případě byla příčina, že se to stalo německému letadlu: byl to vzkaz kancléřce Angele Merkelové.

V nedávné době Německo pomýšlelo na to, že opustí tzv. Západní národy, mocenskou skupinu Ameriky a Velké Británie; dívalo se na Rusko. Chtělo se připojit k Bance BRICS, která se vymezuje od stávající oligarchie moci, která vládla tak dlouho a chtělo se spojit s nově se vynořujícími národy, jako jsou Rusko a zejména Čína.

Ztroskotání německého letadla byla střela do lodě Merkelové. Byla to jasná zpráva „můžeme skutečně převzít kontrolu, skutečně můžeme zničit vaše letadla, i takové, v nichž budeš letět ty, když se nepodvolíš, když nebudeš spolupracovat.“ Toto poselství neušlo ani Merkelové ani žádnému dalšímu vůdci EU, kteří zvažují, jako např. Francie, že naváží hlubší kontakty s Ruskem a Čínou. Bylo to tedy varování vůdcům Francie a Německa, zejména Německa.

Ohledně pilota: nebyly žádné indikace, že by byl v takovém stavu, i když prostřednictvím médií byl takový dojem vytvořen. Pokud by tomu tak bylo, bylo by mu dovoleno letět? Žádné známky toho nebyly. Nepřijímejte informace pouze proto, že byly řečeny ve zpravodajství v CNN atd. Ptejte se.

Dalším cílem bylo upevnit ve veřejnosti přesvědčení, že vše, co je ve zpravodajství, je na 100% pravdivé. Je to o manipulaci, o propagandě, o kontrole mysli mas proti pátrání po pravdě, o tom, být neutrální, a nestranně pozorovat události, abychom si vytvořili vlastní názor.

Mějte se na pozoru, v nejbližších dnech se určitě objeví další zprávy o pilotovi. V této době dochází k mnoha událostem pod falešnou vlajkou. Zejména v této době je proto důležité zůstat neutrálním, pozorovat, ptát se. Pokud tuto schopnost v sobě rozvinete, další události pod falešnou vlajkou vám budou zřejmější.

Tato událost není tak zřejmá, protože nemá v sobě prvek džihádistického terorizmu. Zdá se to být akce osamělého muže, který byl mentálně nemocný a je tu šok ze smrti tolika dalších nevinných lidí. Dotýká se to srdcí a soucitu lidí, a oni chtějí odpovědi. A tak se to dozví: byla to akce vykolejeného jedince. Je to akce sil u moci. Osamělý střelec, ale není to docela pravda.

Byli další, kteří byli angažováni do akce proti tomuto letadlu, a pilotovi. Byly tam dva stroje, které letěly s letadlem. Měly technologie, které způsobily, že pilot jednal tak, jak jednal. Technologie ovládla jeho mysl a zneutralizovala ho a utlumila jeh schopnost myslet jasně, udělala z něj drona s ovládnutou myslí, který si vzal do hlavy, že letadlo zničí a zničí člověka, který byl na palubě a byl problémem a nebezpečím pro ně a poslal zprávu Merkelové a dalším vůdcům EU; jasnou zprávu, aby se nepouštěli do křížku se silami u moci. A aby byla vytvořena reakce ve společné mysli lidstva proti takové události.

Když kapitán opustil kabinu, byla ta technologie zapojena. Pilot ani nemusel vstát, stačilo zmáčknout knoflík, který dveře zamkl, a jak ukázaly záznamy, bylo slyšet jenom dech, nemluvil. Byl ovládnut, a držen v šachu. Jeho myšlení normální lidské bytosti bylo vyřazeno z provozu, myslel si, že řídí letadlo a nemyslel si, že dělá něco špatně. Nevěděl, že nechal letadlo sestupovat. Nacházel se v jakoby zhypnotizovaném stavu, v tranzu, a v iluzi, že řídí správně. Kosmické vědomí tento čin nevidí jako úmysl pilota zničit letadlo. Je si vědomo, že co říká, je kontroverzní a protiřečí to důkazům, které byly doposud předloženy. Každý si o tom může udělat názor sám.

Je nebezpečné přijímat vše, co je nám předkládáno. Od začátku roku  se událo již víc událostí pod falešnou vlajkou. Děje se mnoho lží a toto je další případ. Ale je na každém, aby si udělal svůj vlastní názor. …Mnozí tomuto nebudou věřit a raději uvěří CNN a veřejným prohlášením.  Přesto se ale Vědomí zeptá: jak to, že informace o příčinách nehody přišla tak brzy, ve srovnání s běžnými postupy, kdy nějakou dobu trvá, než jsou shromážděny důkazy? Komu to slouží? …

Je to nejenom smutné, ale zločinné. Ale oni tak postupují. Obětní beránek je běžná technika, a je klasické obvinit někoho, aby se odpoutala pozornost od skutečné příčiny. Iluzionisté to dělají také tak.  Na lidi planety je nahlíženo jako na hlupáky, kteří si nezaslouží soucit ani ohledy, ale pouze jsou použiti, jak se to hodí těm u moci. Dělají to po tisíciletí.

Pilot si nebyl vědom toho, že je naprogramován a že dělá něco špatně. Jeho mysl vnímala jakoby jinou realitu, než jaká se ve skutečnosti odehrávala.

Pokyny přicházely z letadla, které letělo ve dvojici s dalším strojem. Pilot nevnímal kapitána, který bušil na dveře, pouze řídil letadlo, jak byl naučen, a nevnímal realitu.
 
Děkujeme za tuto informaci.

Ztroskotání letadla Germanwings – část 2

Poselství Kosmického Vědomí, 29. 3. 2015


Kosmické vědomí by rádo diskutovalo k tomu, co to bylo, co německé letadlo před nehodou doprovázelo. Byly to pokročilé létající stroje, které by se daly běžně označit za UFO nebo mimozemské stroje.  Již dlouho se má za to, že existují agentury  vlády USA a dalších vlád světa, které takové letadla mají a že mnoho hlášení o UFO není o pozorování  mimozemských objektů, ale o takových, které byly vybaveny popsanou technologií. Které jsou utajovány a ukryty a jsou používány k letům, o kterých se nechce, aby se o nich vědělo.   Létají velmi potichu, proto nebyly na zemi slyšet. .. také utlumily komunikační pole a zabránily tomu, aby správně fungovaly bezpečnostní kódy.
            
Elity, které jsou u moci, mají skryté agendy, vidí, jak jejich moc slábne, vidí, jak jejich tradiční spojenci opouštějí loď, a proto vyslaly tuto zprávu. Také je cílem elit udržet masy  ve stavu spánku, kontrolované a manipulované a udržované ve strachu a obavách. Tyto elity nedělají nic polovičatě, za útoky je plán a příprava, podobně to bylo i s útokem v Paříži.

Je třeba připomenout, že pro vládnoucí síly je to kritická doba. Toto Vědomí již dříve řeklo, že rok 2015 je jejich posledním oknem příležitosti pro ovlivňování planety, ovlivňování kolektivního vědomí lidstva, aniž by se museli příliš odhalit.

V r. 2016 si bude mnohem více lidi uvědomovat,  že není všechno, jak se zdá, že je. Ale ti, kdo se  zaseklí ve starých vzorcích chování, budou ve svých akcích pokračovat. Ale tyto akce budou stále průhlednější. Letos ještě jednají s pocitem, že nebudou odhaleni. Ale i toto začíná být povážlivé. Jako např. s tímto letadlem - mnozí o tom pochybují a kladou otázky.

Mnohým se tato uvedená teorie o úmyslné akci proti letadlu zdá příliš divoká, než aby tomu věřili. Skutečnost, že existují skryté agendy proti jednotlivcům a že je ochota obětovat stovky i tisíce životů, aby bylo docíleno toho, co chtějí ti, kdo mají moc, se většině lidí zdá směšná a takové extrémní „konspirační teorie“ nechtějí přijmout. Ale jen proto, že jsou extrémní, neznamená, že nejsou správné.   

Děkujeme.

Zdroj originálního textu:  http://rainbow-phoenix.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání