Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Poselství Mistra Kuthumi na listopad 2008
Poselství Mistra Kuthumi na listopad 2008 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 01 Prosinec 2008 21:53

Mistr Kuthumi přináší poselství prostřednictvím Michelle EloffC na listopad 2008. V tomto chanellingu nám Mistr Kuthumi poskytuje informace, které nás připravují na jeden z největších dosavadních energetických posunů a na příležitost se zbavit některých z našich nejvíce ochromujících strachů.


Já jsem Kuthumi a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych o tomto čase pozdravil každého jednoho z vás a přinesl vám požehnání koncentrace, podpory, porozumění a božské moudrosti. Zdravím, milovaní. A je to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme v tento den sejít s každým z vás, jelikož vás objímáme pevně v srdci Krista a bezpečně v rukách Božích.
Milovaní, aktivace v tomto klíčovém datu pro 11. 11. 2008 je velmi důležitá. Je to čas obratu proudu. Nacházíte se v místě, kde je vše okolo vás ve stavu neustálé změny, vypadá to, jako by nebylo jisté nic kromě změn. Nicméně tento vnímatelný nepokoj, chaos a pád je nezbytný kvůli postupu vás všech kupředu.
 
Důvod, proč je toto klíčové datum tak důležité, spočívá v tom, že mezi 11. a 13. listopadem budou zapečetěny dveře a všechny přístupové body, které Pán temnoty využíval pro vstup do světa. Nyní mluvím o světě plynoucí energie, plynoucího paradigmatu. Doba temnoty se chýlí ke konci a v tomto případě končíte putování Věkem temnoty, jenž označujeme jako věk nevědomosti. Věk Ryb byl vážně takový, byla to doba, kdy každý očekával, že mu bude řečeno, co má dělat, jak to má dělat a kdy to má dělat. Nyní vstupuje do Věku Vodnáře. Toto je čas znovu získat vaši sílu a vkročit do vědění, kým jste a jaká je vaše pravda. Se zapečetěním těchto portálů jste propuštěni do nové časové linie, do nového zážitku toho, jaká je vlastně energie Vodnáře.
 
Mezi 11. a 13. 11. se budete cítit, jako by vaše velká část byla odpojena, snad dokonce můžete vnímat či cítit uvnitř sebe jistý druh rozvratu. Během těchto tří dnů bude námi aktivovaný proces za účelem zneškodnění přístupových bodů vyžadovat klid, a tyto tři dny ticha jsou časem, kdy pocestujete do svého nitra a bude vám ukázána některá z vašich vlastních silných vlastností a moudrost, jenž ve vás dlí. Vaše mysl podstoupí mocné osvobození od starých vzorů a onen posun, k němuž dojde, vás doslova přenese z jednoho místa na druhé. Proto navrhujeme, abyste během těchto 3 dnů strávili svůj čas soustředěním se na to, co vás vyživuje, co přináší rovnováhu a podporu do vašeho života. Zaměřte se na ty vnitřní kvality, které tomuto umožní se rozvinout. Zjistíte také, že na povrch vyplují podporu neposkytující a zaostalé systémy přesvědčení. Nicméně díky přítomné podpoře, jíž se vám bude dostávat, se nebudou potulovat okolo příliš dlouho. 11. a 12. 11. budou mezi vámi mé vlastní energie, energie Kuthumiho. Všichni Elohimové se budou soustředit na tento velkolepý čas změny. Zažijete uzavření portálů uvnitř vás, skrze něž měla temnota přístup k vašim největším strachům, a zjistíte, že uvědomění si toho, čím strach je, vychází do popředí. Je životně důležité, abyste opravdu porozuměli iluzi ležící uvnitř, pod, nad, před, za a po každé straně strachu. Je velký rozdíl mezi přirozeným pudem sebezáchovy a uměle vyrobenými strachy.
 
V minulých týdnech jsme poskytli množství informací ohledně práce s těmito vašimi aspekty. Neodkládejte je stranou jako nedůležité, a jestliže cítíte, že se nacházíte v silné části svého života s velmi malým množstvím strachů, neznamená to, že byste neprofitovali z toho, co jsme již zprostředkovali. Brána, která se otevírá od 13. 11., vnáší všechny energie Světla. Bohové a Bohyně, Dámy a Páni Světla vstoupí do světa Plynoucího vesmíru a prostoupí dvanáctibodým čakrovým systémem v otevřeném srdci každé svolné duše, a tím myslíme ty ochotné duše připravené stanout plně tváří v tvář sobě samým, zcela si vyžádat zpět svou sílu a s důvěrou ve své poslání postoupit kupředu.
 
Od 13.11. se energie zcela změní, do DNA vašeho těla bude pomalu začleněn úplně nový "podpis". Tento proces integrace bude probíhat od 13. do 21. 11. a během této doby shledáte, že jednoduše pouštíte to, co již nadále nepovažujete za důležitou část svého života, svého procesu, svých myšlenek, svých přístupů a svých přesvědčení. Není to nic, čeho byste se měli obávat, bude k tomu docházet s milostí a lehkostí. Jedná se o jeden z nejkouzelnějších okamžiků vašeho roku a je nezbytný v další fázi vaší přípravy na 21.12.2008.
Někteří z vás si již uvědomují skutečnost, že značný počet nás, vzestoupených Mistrů, přechází v důsledku našeho vlastního pokroku do mnohem vyšší vibrace a dostali jsme svolení s sebou vzít ty z vás, kteří jsou připraveni. Ne do stejné sféry, ale jste pozvedáváni na vyšší úroveň, než v jaké jste byli dříve. Nicméně to vyžaduje neuvěřitelné množství osobní odpovědnosti, sebe-uvědomění, lásky k sobě samotnému a sebepřijetí, jelikož nyní jste připravováni na to, abyste se mohli vynořit jako opravdové světelné majáky Zlatého věku.

Od 21. prosince 2008 do 11. listopadu 2011 vaše životní cesta, vaše životní poslání a váš záměr, pokud to tak chcete nazvat, nabere zcela nový význam. Rozkvete v jednom okamžiku jako květ vítající první paprsky Slunce, a tehdy pochopíte, proč jste byli tak rozhodní ohledně ovládnutí sebe sama tím, že sami sebe přijmete, budete se mít rádi a převezmete za sebe plnou odpovědnost, jelikož právě zde je třeba uplatnit všechno, co jste se dosud naučili. Na této nové úrovni není místo pro lidské jednání nižší frekvence, vynořujete se jako osvícenější lidské bytosti a vytváříte nové vzorce. Je vaším osudem toto udělat, a proto to děláte dnes.
 
Dnešní přenos se poněkud odlišuje od toho, co děláme obvykle a po vás chceme, abyste dělali určitá cvičení, která dají dohromady úplný obrázek toho, co my tvoříme. Jako úplně první věc byste měli sepsat úplně všechno, čeho jste kdy ve svém životě litovali a litujete. Zapište každý strach a schéma negativních přesvědčení, která máte sami o sobě, ohledně svého zdraví, vztahů, peněz, rodiny, svých schopnosti a tvořivosti minimálně 4 položky pod každý z těchto nadpisů. Jakmile to uděláte, odložte tyto stránky a představte si sebe jako Boha či Bohyni shlížející na vás z kosmu, z říší čirého Božího Světla a lásky. Věnujte několik minut vdechování této esence do svého těla a nezačínejte další cvičení, dokud neucítíte nezměrnost této síly a tohoto Světla uvnitř sebe. Jakmile jste toto procítili, chci, abyste sepsali každou perlu moudrosti, již jste schopni vidět z pohledu mysli Boha a Bohyně a již jste získali jako důsledek svých životních zkušeností. Chci, abyste sepsali každou naději, každý sen a každou radost, které jste ve svém životě zažili, a pak chci, abyste sami sobě napsali dopis od Boha/Bohyně. V tomto prostoru vás Bůh/Bohyně použije jako prostředníka. Pokud shledáte, že vás vaše mysl zkouší rozptylovat, přestaňte, zhluboka se nadechněte a použijte afirmaci "Já jsem Bůh, Já jsem Bohyně" a opakujte ji jako mantru tak dlouho, jak bude zapotřebí, dokud se onen silný pocit nevrátí, a pokračujte v psaní. Přestaňte, až když budete mít pocit, že vše bylo řečeno. Neanalyzujte tento proces, nezastavujte se a nepřemýšlejte o tom, co píšete. Nechte to plynout. Pokud se během psaní vynoří nějaký soud, zastavte se, zhluboka se nadechněte, znovu použijte uvedené mantry, a pokračujte.
 
Toto cvičení představuje výzvu staré formě vašeho Já, aby uctivě sestoupila z pódia, z nějž vládla vašemu životu, a aby přenechala dohled onomu vyššímu aspektu lidského Já, jímž se stáváte. Je to jedno z nejdůležitějších cvičení, která pro sebe v tomto okamžiku učiníte.
Účelem tohoto cvičení je podpořit uzavření oněch přístupových bodů, jichž využívala temnota pro přístup k vašemu strachu. Můžete je propustit, jen když uvidíte, podle čeho jste žili - ve vztahu ke svým strachům, svým přesvědčením a postojům vůči sobě samému. Vaše lítost se stává spouštěčem, jenž motivuje vás a vaše jednání, což se často manifestuje jako kompromis, sabotáž sebe sama a sebezraňování, říkání "ano", když myslíte ne a naopak. Všechny vaše strachy... když uvidíte, čím tyto strachy jsou, a vzpomenete si na má slova ze začátku, kde se říká, že všechno uvnitř strachu, nad ním, pod ním, před ním, za ním a po každé jeho straně, je iluzí, začnete chápat skutečnost, že člověk vyšší moudrosti má ve své esenci obsaženu schopnost a nástroje toto všechno přetvořit. Je to jedna z vašich hlavních "iniciací" a "zkoušek", dá se říci, jako alchymistů. Alchymista musí přeměnit svůj vlastní život dříve, než může opravdu praktikovat alchymii u ostatních.
 
Tím alchymickým procesem je otevření kříšťálového srdce, onoho místa uvnitř vás, v němž je obsažena čirá esence Boha a Bohyně, dvou Božských vyjádření jednoho Já. Dopis, jenž vám Bůh a Bohyně předávají, obsahuje pravdu, a vaše výzva spočívá v akceptaci pravdy o sobě. Většina lidí s tímto má potíže, jelikož oni i vy jste si vybudovali své identity na mylných přesvědčeních a obavách ze své minulosti, přijali jste je jako pravdivé, ať už jste to mohli nebo nemohli dokázat, ať již byly skutečné či nikoliv, a řekli jste "To jsem já". Mám na vás jednu otázku: Ještě stále jste ochotni žít svůj život na základě hrůzných a odsuzujících projekcí externího světa nebo jste připraveni se stát svým opravdovým Já?

Ego bude zpochybňovat to, co vám Bůh a Bohyně řekli, ale to není váš problém, vy jste zaměřeni na začleňování tohoto Světla a toto cvičení je součástí vaší cesty ven z Věku temnoty, z věku nevědomosti do nové říše tekutého Světla. Právě toto Světlo nyní utváří jako podpůrnou konstrukci za vámi jakousi stěnu a právě o toto tekuté Světlo se můžete opřít a důvěřovat, že vás bude nést a posouvat kupředu. Jeho energie je nekonečná a všudypřítomná.
Toto konkrétní cvičení vám pomůže pochopit a získat vyjasnění, porozumění tomu, co vás motivovalo během vašeho života a vnitřní ujasnění, že tyto motivace neodpovídaly tomu, kdo skutečně jste. Toto cvičení vás nejen připraví na druhou vlnu vzestupu, ale též obohatí základy vašeho nového světa, jenž jsme nazvali "Příslibem nového života".

Lady Nada vás v tomto podpoří, neboť ona je tou prozařující bytostí po mém boku pro tyto energie Příslibu nového života. Bude vám mnoha způsoby ukázána důležitost využívání oněch perel moudrosti, jež jste získali, důležitost spojení s vaším zdrojem radosti, vděčnosti a důležitost schopnosti věřit ve své naděje, sny a svá přání, aniž byste se vázali na výsledky nebo vytvářeli omezení tím, že budete očekávat něco konkrétního. Položte svůj sen do kapaliny této průzračné lásky a důvěřujte, že místo, kde se nacházíte, vás dovede tam, kde být potřebujete, a to tím nejkrásnějším, nejzázračnějším a někdy dokonce kouzelným a vždy uhlazeným způsobem. Vaše zkušenosti se mění způsobem, jaký jste si nedokázali představit ve svých nejdivočejších snech. Jako byste nyní pronikali nějakým druhem panenské blány. Právě v tomto novém světě se ukáže, že všechna učení, která jste kdy následovali, vás vždy připravovala na tento okamžik. Uvědomíte si též ty brzdící vlastnosti nevědomé lidské bytosti, díky nimž není schopna pochopit to, co leží za touto blánou. Výraz panenská blána používáme cíleně, protože vskutku vstupujete na panenské území, a touto blánou můžete proniknout jen vy, jelikož jde o svět, jenž byl stvořen vámi, s vámi a pro vás. Jsou bilióny jiných, kteří pracuji s podobnou šablonou, ale pro každého z vás existuje jen jeden jediný specifický vstupní bod, a ty staré vstupní body musí být bezpečně zapečetěny, abyste mohli proniknout do tohoto "panenského světa".
Uvidíte, jak významná tato cesta pro vás byla. Také si začnete uvědomovat, jak důležité byly všechny vaše problémy. Navrhuji, abyste - až dočtete, znovu a znovu přečtete dopis od Boha/Bohyně - chvíli poseděli ve vděčnosti za každou výzvu, každou slzu, již jste uronili, za každý okamžik, kdy jste plakali, byli zraněni a zažívali bolest a utrpení, protože toto vše vás dovedlo tam, kde jste nyní. A je to právě tato smíšená energie emocionální, mentální a duchovní zralosti, jež vám zaručuje přístup do světů tekoucího Světla, tekoucí lásky a plynoucího vědomí. Vcházíte do takové části Království nebeského, do níž dosud vaše noha nevstoupila. Mistr Ježíš řekl, že dům jeho otce má mnoho místností.
Chystáte se vyplout na cestu, která zaručuje, že už nikdy nebudete stejní.

Tak, milovaní, začněte s tímto cvičením co nejdříve. Já, Kuthumi, jsem již aktivoval energetickou mřížku okolo vás, jež vás v průběhu této doby podpoří. Též jsme kolem vás stvořili třídimenzionální křišťálové srdce, v tomto křišťálovém srdci je vaše skutečná esence. Vaši osobní průvodci, váš průvodce "strážce dveří", vaši uzdravující andělé a mistr učitel, ti všichni budou během této doby zahrnuti do tohoto křišťálového srdce s vámi. Využijte ho k vytvoření plánu toho, co si v této nové časové linii přejete zasadit, vyživovat, pěstovat a sklidit. Jestli je to vůbec možné, začněte s tímto procesem okamžitě poté, co bude můj přenos ukončen a oslavte nové svítání v novém světě tekutého Světla.

Milovaní, zasloužili jste si vstup do této sféry v Království nebes. Je to poslední fáze cyklu. Není to tak dlouho, co jsem říkal, že to je jako běh na posledních 100 m - dejte do toho vše, co máte a ani na chvíli nepochybujte o tom, že si zasloužíte jen to absolutně nejlepší a nic menšího. Vložte do tohoto cvičení své srdce, svou duši, svého ducha a svou esenci, a já vám slibuji, že toho nebudete litovat.

Buďte si vědomi toho, že kolektivní vědomí bude během těchto 3 dnů přechodu pod dodatečným stresem a tlakem. V důsledku většího napětí ekonomické situace ve vašem světě se může v kolektivním vědomí vytvořit strach, a je to právě toto napětí, které onen kolektivní strach přikrmuje. Ale vy byste již měli vědět, že temná energie se bude držet vší mocí a zajistí, aby při svém pádu s sebou strhla vše, co bude moci. Jsem si jist, že vy nejste jednou z těch věcí, které plánují s ní klesnout ke dnu, že ne? /Ne./ Výborně.

A nyní, to Světlo, toto tekuté Světlo, je velice důležité, neboť se objeví taktéž v nějakém druhu fyzické manifestace. Tekuté Světlo obsahuje tekoucí lásku, takže tekutiny budou hrát velkou roli v tomto procesu. Kromě toho poskytněte svému tělu dost tekutin, minimum jsou 2 litry denně, bez jakýchkoliv nápojů jako káva a jiné s obsahem kofeinu, protože vaše tělo dehydratují. Takže voda a jiné tekutiny podpoří tento proces po celou dobu až do 21. března 2009. Tekoucí Světlo a tekoucí láska promyjí všechny ty oblasti, které obsahovaly přístupové body, v nichž byla soustředěna největší činnost temnoty. Pán temnoty nicméně dostává příležitost vstoupit do své světelné podoby a uvidíte, že dochází k mnoha překvapivým uzdravením. Uvidíte též, že dichotomie /dvoudílnost/ života je ohromně legrační, a až uvidíte, a já myslím opravdu uvidíte, že život je vlastně jen hra, pak, mí drazí, jste vskutku volní.
Nikdy nezapomínejte, že jste mistry v lidské podobě, kteří se rozpomínají na pravdu, a vůbec nic vás nezastaví, abyste dosáhli úplného mistrovského vědomí v lidské formě, nic jiného než vy sami! A tak vás, milovaní, opouštím s těmito slovy a vybízím vás tolik k provedení tohoto cvičení, jelikož některým z vás se do něj nechce. A pokud naleznete sto a jednu výmluvu, proč to neudělat, tak se donuťte, čím více se vám nechce, tím více ho potřebujete udělat. Toto cvičení je pro vás mým darem osvobození.

Vězte, že jsme stále přítomni, stále vás vedeme, stále vás podporujeme a stále vás chráníme. Kéž je vždy všechno správně ve vašem světě, na vaší cestě, při ukotvování míru ve vašem srdci, vaší mysli, vašem těle, vašem duchu a duši.

Já jsem Kuthumi, Chohan Zlatého paprsku lásky a moudrosti a zdravím a žehnám vám v lásce.


Adonai
 

Vyhledávání