Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti O Kryonovi a učení,které lidstvu přináší
O Kryonovi a učení,které lidstvu přináší PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 02 Červen 2015 22:57
Milí přátelé,
na našem webu www.transformace.info uveřejňujeme převážně  poselství různých duchovních bytostí. V posledních letech však zřejmě největší zastoupení mají poselství bytosti zvané Kryon. Přichází mnoho nových čtenářů, mnoho lidí se probouzí do své duchovnosti, začínají se rozhlížet po poznatcích duchovního charakteru a setkávají se poprvé i s Kryonem, s jeho poselstvími.
Zjišťují, že tato poselství jsou „nějaká“ jiná, než poselství dalších duchovních bytostí. Někteří i tím znejistí, ptají se, je to v pořádku?  Abychom vám všem ulehčili situaci a nemuseli jste pracně hledat informace, nebo dokonce, aby někdo zbytečně od těchto sdělení, v důsledku nepochopení či i obav, neodešel, přinášíme malou, stručnou informaci o tom, kdo tato bytost Kryon je, co předává, jak to chápat, jak přistoupit ke čtení (studiu). Celý text sestává z několika tématických okruhů:

1. Kdo je Kryon
2. Kryonova sdělení, o čem jsou a čím jsou
3. Jak přistoupit ke čtení a studiu Kryonových sdělení
4. Komu je Kryonovo učení určeno, kdo jsou Kryonovi studenti
5. Jakými cestami Kryon předává své učení.
6. Knihy
7. Kde Kryonova poselství nalézt v češtině a pár slov o Kryonově „českém týmu“.


Kdo je Kryon.

Kryon – je nefyzická, jemnohmotná bytost vyšší dimenze pocházející z Velkého Centrálního Slunce. Jde o soubor či kolektiv vědomých energií, které tvoří tuto bytost a která je součástí dalších, vyšších vědomých energetických skupin. Jejím úkolem ve Vesmíru je tzv. magnetická služba, což znamená, že se při vzniku a utváření planet, které dle vyššího plánu mají být osídleny inteligentním životem a bytostmi, zabývá usměrňováním magnetických polí planet a vytvářením a úpravami tzv. magnetických mřížek planety. (Tato skutečnost by měla také být vodítkem pro odhalení, které planety by mohly být takto osídleny podobným způsobem jako je naše Země.) Stav magnetického pole a magnetických mřížek pak přímo, v interakci s energetickým polem kolektivního vědomí lidstva (magnetickou mřížkou vědomí), ovlivňuje stav duchovní úrovně obyvatel planety. Kryon je bytost chovající k lidstvu nesmírně láskyplný vztah, nicméně, plně respektuje svobodnou vůli člověka, lidstva.

Kryon je moudrý učitel, moudrý pomocník, který v lásce předává moudrost poznání. Není bojovník, nemá potřebu s ničím ani s nikým bojovat. Ani lidstvo nevede (svým učením) k „boji“ ve smyslu války, agrese, ale vede naopak k lásce a k pochopení. Předává informace v obecné poloze, co se týká dění na planetě a projevů bojů temnoty a světla. Neovlivňuje, nemanipuluje, ponechává každému svobodnou vůli, což systematicky vyzdvihuje do popředí, že na planetě platí tento princip a tudíž vše zaáleží an nás a neseme za vše, co se děje, ať již na osobní či globální úrovni, odpovědnost.

V naší současnosti, v naší civilizaci, Kryon přišel kolem r. 1987 k Lee Carrollovi a zahájil s ním komunikaci. Poté, kdy se jednak Lee Carroll přestal bránit (pro technika s logickou myslí, to bylo náročné přijmout toto jako existující fakt) a zvládl praxi vnitřně předávaných resp. přijímaných zpráv, začal mu Kryon předávat informace, které lidstvo nutně potřebovalo znát, aby rozumělo nadcházejícímu procesu transformace a mohlo do konce r. 2012, do doby stanoveného kosmického mezníku pro dosažení vyšší úrovně vibrací kolektivního vědomí, dosáhnout potřebnou vibrační úroveň.

Tyto informace předává dál a objasňuje tak stále většímu duchovně se probouzejícímu lidskému publiku zákonitosti života ve Vesmíru v experimentu života lidstva na planetě Zemi, planetě svobodné vůle. Zákonitosti, které jsou založeny na základní energii Vesmíru, Lásce, a dalších principech, které mají sice duchovní, přesto fyzikální povahu, dosud vědecky nepoznaných energií a s jejichž použitím, přijetím a začleněním do svého života, se každý jednotlivý člověk a i celé lidstvo, mohou posunout do vyšších vibračních rovin vědomí Všehomíra, do tzv. vyšší dimenze života (ve skutečnosti jde však o posun do všech vyšších úrovní / dimenzí současně a zaujetí kvalit multiD vědomí). Souběžným efektem toho je i dosažení míru na planetě, přátelství a spolupráce všeho lidstva napříč planetou, odbourání nesnášenlivostí mezi různými skupinami lidí, náboženstvími atd. A k tomu všemu Kryonovo učení směřuje a vede ty, kteří jeho učení sledují, studují a aplikují. Obecně ale celé lidstvo.

Kryonova sdělení, o čem jsou a čím jsou

Především je třeba říct, že Kryonova sdělení jsou energeticky nabitá. Jsou naplněná opravdovou láskou k lidstvu, kterou je možno z textů cítit.  Čtenář tuto energii vnímá a často pak se cítí jakoby s Kryonem spojen. Cítí ve sděleních láskyplnou Jednotu. Energie sdělovaných informací komunikuje s Bytím člověka a může docházet k opravdu výrazným posunům, zábleskům uvědomění, zábleskům rozpomenutí se apod. již při čtení. Veškeré informace a poznatky předává prostřednictvím většinou živých, veřejných channelingů v průběhu seminářů a duchovních konferencí, které Lee Carroll a jeho tým organizují v návaznosti na informace od Kryona. Následně jsou veškerá takto předaná poselství prezentovaná na webu v podobě audio mp3 záznamu a 1 poselství měsíčně též v písemné podobě.

Kryon ve svých sdělení předávaných skrze Lee Carrolla hovoří o podstatě života, o jeho principech, o tom, proč existuje život na Zemi a jaká jsou jeho duchovní i fyzikální pravidla. Podává obsáhlou informaci o dějinách lidské rasy na planetě Zemi a to v souvislosti s životem v Galaxii a v celém našem Vesmíru – hovoří o tom jak se život na planetě vyvíjel, jak vznikl člověk, lidská bytost, kdy a jak se humanoidní bytost na Zemi stala lidskou duchovní bytostí a jak člověk získal svou tvořivou moc a sílu, o níž ale dnes vlastně neví.

Hovoří o Bohu, o tom kým skutečně je v porovnání s lidskými představami, hovoří o dějinách lidské DNA a pochopitelně také i o lidské DNA jako takové, co je to úplná DNA, o její roli, o možnostech, které jsou v ní skryty. Vysvětluje co to je to tzv. probouzeni, v čem to spočívá, co se při tom děje duchovně, fyzikálně i biochemicky. V návaznosti na to vysvětluje co to je proces transformace lidstva a planety Země, který nyní probíhá, jaké má fáze, co je potřebné, co se přitom na planetě z hlediska celospolečenských procesů děje, co se odehrává v životě individuálního člověka, proč to musí být, atd., hovoří o nutnosti očišťování se od „nánosů minulosti“ (neláskyplných energií vytvořených nebo přijatých v předchozích inkarnacích) vysvětluje proč je lidská společnost na planetě uspořádána tak jak je uspořádána, mluví i o mocných na této planetě, jejich vlivu i manipulacích. To vše také uvádí na pravou míru a dává do náležitých souvislostí. Vysvětluje co to jsou věštby a různé prognózy senzibilů a proč ty, které pocházejí z doby před rokem 2012 a které např. předpovídaly apokalypsu (např. Nostradamus, ale i odpovídající texty z bible a další) již neplatí. V dalších podrobnostech uvádí i jak je vlastně lidská bytost utvořená, jaké má různé části, které, vzhledem k tomu, že jsou v kvantovém interdimenzionálním stavu,  jsou spolu v neustálé komunikaci a interakci. Hovoří o tom, jak vzniká realita, jak dochází k zhmotňování záměrů, co je při tom důležité. Podává informaci o možnostech sebeléčení, úpravy svého zdraví i těla, o možnostech prodloužení života – v současných podmínkách až na dvojnásobek běžného průměru  - a přináší mnoho dalších informací o životě člověka na planetě Zemi ve Sluneční soustavě v rámci galaxie Mléčné dráhy. Nevyhýbá se ani tématu mimozemských civilizací a jejich souvislosti s vlivem na  vývoj člověka. A v neposlední řadě, jak jsem se již krátce zmínil, vysvětluje jak spolu souvisí spiritualita a fyzika, že fyziku nelze od duchovnosti oddělit a ani duchovnost od fyziky, máme-li se dále jako druh vyvíjet a růst do vyšších úrovní vědomí. Bez splynutí obojí do jednoho celku, do Jednoty, neobjevíme další druhy energií a neposuneme naše možnosti využití DNA. A to proto, že bychom měli tendenci tyto objevy zneužít. Vědecký a technický pokrok probíhá v souladu s duchovním vývojem a má pro každou úroveň vědomí limity, za které vědu Vesmír/Bůh nepustí.

Pokud to vše shrneme pak lze obecně říct, že vysvětluje komplexně život jako systém s duchovními pravidly.  

Jeho sdělení jsou tedy učením. Učením, které se stále rozšiřuje a prohlubuje. S odstupem času se vrací k již probranému tématu a podává k němu další rozšiřující a prohlubující informace, jakož i energie a je patrné, že novější sdělení jsou předávána s vyšší vibrační úrovní. Postupně tak odhaluje před člověkem možnosti jak ovládnout sebe sama a svůj život v lásce k sobě, k veškerenstvu stvoření, k Bohu. Každý člověk, který se stane jakoby jeho studentem, má příležitost si osvojit uvědomění a umění své božské tvořivosti, uchopit svoji životní sílu ve svůj prospěch. Stát se Mistrem svého života. Umožní si nastoupit vědomou cestu zvyšování svých vibrací, zvyšování podílu energií Světla ve svém Bytí a tím i zesílení vyzařování Světla do okolí a ovlivňování svého okolí tímto Světlem – pomůže tak probouzet se mnoha dalším lidem, nemluvě o osobním příkladu harmoničtějšího života.

Jak přistoupit ke čtení a studiu Kryonových sdělení

Vysoké vibrace pozdějších, resp. novějších sdělení, to může být právě to, na co může narazit čerstvě se probouzející člověk. Prostě pokud vědomí člověka není schopno pojmout informaci s vyšší vibrační úrovní, pak tento člověk nebude rozumět tomu, co čte a může se cítit nepříjemně.

Proto je vhodné začít číst a prociťovat si některá základnější poselství z let 1997 – 2007 a postupně do toho tak říkajíc vplout. Pak, jak už to známe, to člověka natolik zaujme, že Kryonovo učení, jeho poselství a knihy, zařadí jako pevnou součást svého duchovního růstu. Už jen samotná vnitřně vnímaná četba (studium) jeho sdělení pomáhá procesu vnitřního uvědomování, zvyšování vibrací a rozšiřování vědomí. Nikdo nemusí mít obavu z toho, že když bude číst tzv. „staré texty“ poselství předávaných před 20ti lety apod., že marní čas. Naopak. Všechna tato poselství jsou nadčasová, minimálně do doby než se lidstvo jako celek posune do vyšší dimenzionálch sfér. Právě tato poselství přinášejí základní poznatky duchovního charakteru, na které se pak snadno napojí vyšší úrovně poznání.

Jinak řečeno. Poznání je jako vrstvy cibule. Každá vrstva obsahuje určitou sumu informací, které odpovídají té které úrovní vibrací vědomí. Neboli tyto informace jsou dostupné všem, jejichž vědomí má schopnost je vnímat, s nimi pracovat apod. Jakmile člověk si zpracuje potřebné, jednak řádně uchopí (vnitřně) danou úroveň poznání a očistí i své bytí od neláskyplných energií, které si do svého Bytí vnesl svými životy vč. toho probíhajícího, má možnost se posunout dál, k další vrstvě poznání. A takto, de facto, je potřebné chápat i strukturu Kryonových poselství.  Tzn., že když někdo,  kdo začíná poznávat duchovní stránky života sáhnul po novějším poselství a zdálo se mu to být „nějaké divné“, necítil se u toho dobře apod., tak to znamená, že by bylo vhodné, aby se vrátil o cosi zpět a začetl se do něčeho „staršího“, kde vibrační úroveň informací mu bude více odpovídat a bude se tam cítit více jako „doma“. A ještě dodám, že není také nutné mít obavu, že bude pak potřeba nějakých let, aby bylo možné v pohodě sledovat nová poselství. Vše nabíhá celkem rychle, důležité také je, zda to člověk vnitřně přijímá, zda na sobě pracuje a umožňuje si tak rozšiřování vědomí, zvyšování svých vibrací apod.

Komu je Kryonovo učení určeno, kdo jsou Kryonovi „studenti“

Obecně platí, že Kryonovo učení je otevřené pro každého člověka, který se duchovně probouzí, začíná si sebe více uvědomovat,  který se chce dozvědět o sobě jako o bytosti maximum možného, a chce se dále rozvíjet v souladu s Božím plánem i plánem své duše. Z užšího pohledu pak jsou Kryonovy čtenáři tzv. staré duše (nejde o čas, stáří časové, ale o počet inkarnací na planetě), především ty, které mají ve své historii lemurijské inkarnace.  Ti z nás, kteří byli Lemuřany.

Jakými cestami Kryon předává své učení.

Není to složité. V podstatě jsou dva základní způsoby, zdroje, a to živě, veřejně, předávaná poselství, která přijímá Lee Carroll na seminářích, workshopech a konferencích před všemi účastníky a které pak lze dohledat jako zvukové záznamy ve formátu mp3 a 1 poselství měsíčně Lee přepíše do textové podoby. Vše Lee zveřejňuje na svém webu  Druhý způsob pak jsou knihy, které navazují na poselství předaná za uplynulé období. Do češtiny bylo přeloženo téměř 200 poselství  a  zatím, k dnešnímu dni, 3 knihy.

Pokud jsem zmínil duchovní konference, jde o každoroční tzv. Letní Světelné konference, na které Lee Carroll zve další významné duchovní lektory, channelery, popularizátory nového paradigmatu pojetí života z různých oblastí vědy. Mezi nimi např. Gregg Braden, Dr. Bruce Lipton, Louise Hay, Ronna Herman, Kahu Fred Sterling, Dr. Amber Wolf, Dr. Todd Ovokaitys, André Ferrella, Pepper Lewis, a  mnozí další. Letos se již bude konat 18. Letní Světelná konference.

Knihy:

V knihách, které Lee Carroll vydává jako Kryonův spoluautor, shrnuje předané poznání, které bylo Kryonem v nějakém určitém období předáváno. Většinou jde o několik let. Lee toto poznání rozčleňuje do kapitol, cituje Kryona, jinde i Kryon přidává krátká doplnění a Lee vše doprovází svým výkladem a průvodním slovem.

K dnešnímu dni vydal Lee Carroll celkem 13 knih ve spolupráci s Kryonem. U nás v ČR, přičiněním Kryonova týmu byly zatím vydány 3 knihy. Je však třeba dodat, že bez významné podpory ze strany duchovní lektorky a léčitelky Evy Puklové, by vydání první knihy Kryona v češtině bylo složitější a zřejmě by k němu došlo i s větším časovým odstupem. V knize je o tom v úvodu také zmínka.

Kniha 12 – Dvanáct vrstev DNA, ta jako zcela první. Byť jde o knihu již celkem náročnější, byla zvolena jako první, vzhledem k markantnímu a primárnímu znalostí významu naši DNA pro život člověka, pro dosažení Mistrovství života. Neboť ovládnutí (aktivace) DNA umožňuje zcela ovládat svůj život, vědomě jej tvořit a nežít již tím známým způsobem plným „náhod“ a nechtěných událostí a hlavně žít svůj život a ne scénáře kohokoliv jiného. Také to umožňuje tvořit své zdraví,  vědomě sám sebe léčit, ovlivnit potřebně své tělo, ovlivnit délku života (k čemuž můžeme mít přístup již v této naší inkarnaci, za určitých podmínek) a mnoho dalšího vč. vlivu na fyziku (ale k tomu máme ještě hodně daleko).

Dále pak jsou již knihy vydávány postupně, v pořadí, jak vycházely v originálním vydání v USA.

Kniha 1 – Konec času – druhá Kryonova kniha v češtině. Ta představuje základní odpovědi na první otázky, které se před čerstvě duchovně probuzeným člověk objeví. Zvl. pak je důležitá kapitola o karmě, karmických energiích, možnostech a způsobech vystoupení z kruhu karmických energií. Kniha, která pomáhá svým obsahem i svou energií rozšířit vědomí čtenáře, posunout ho více do duchovně-energetické podstaty života.  

Kniha 2 – Nemyslete jako člověk.
Tato kniha volně navazuje na Knihu 1 a vhodným způsobem rozšiřuje témata a okruhy v této knize představené. Kniha vznikla především na podkladě obrovského zájmu, který vzbudila Kniha 1. Čtenáři zavalili Leeho množstvím otázek a Lee s Kryonem na to reagovali napsáním další knihy, která přinesla jednak rozšíření některých poznatků z knihy 1 a pochopitelně také další porci informací a podnětů k uvědoměním a posunům vědomí.

V současné době se připravuje k vydání další kniha, Kniha 3 – Alchymie lidské duše. Předpoklad vydání je letošní léto. Tedy již brzy. A následovat budou další knihy.

Podrobnější informace k jednotlivým dosud vydaným knihám naleznete na našem webu ZDE.

Pochopitelně také na Kryonově českém webu ZDE.

Kromě těchto knih, které Lee napsal společně s Kryonem, je Lee Carroll také autorem 3 knih o indigových dětech. Dvě z nich byly již dříve vydány v češtině.

V poslední době s Leem začala spolupracovat také Australanka Monika Muranyi, která je jakousi „archivářkou“ či „kompilátorkou“ Kryonova učení. Sestavuje samostatné tématické knihy na podkladě všeho, co kdy Kryon k dané skutečnosti skrze Leeho řekl a také jsou knihy částečně doplněny novými informacemi, dosud Kryonem nezveřejněnými a  nepublikovanými.

Takto vydala již dvě knihy:

1) Gaia
2)  Lidská Akáša

Kde Kryonova poselství nalézt v češtině a pár slov o Kryonově „českém týmu“.

Základní místa, weby, kde jsou poselství a příp. i další informace zveřejňovány, je jednak český Kryonův web http://kryon.webnode.cz/, což je společný web týmu a všech příznivců Kryona v ČR, který za nás všechny spravuje Marie Kuchařová.  Český Kryonův tým, to jsou lidé, kteří Kryona a  jeho učení milují natolik, že ve svém volném čase připravují překlady jednotlivých poselství a knih.  Dále pak také naleznete Kryonova poselství na webu www.transformace.info, neboť mnozí z týmu organizátorů a překladatelek, kteří za českým provedením Kryonova učení stojí, tj. za překlady, byli či jsou lidé navštěvující semináře Evy Puklové, kde jsem je sám poznal. A pak se překladů účastnili a účastní také další, kteří se k činnosti přihlásili samostatně nebo po zveřejňovaných výzvách ke spolupráci. Spolupracovníky potřebujeme stále a velmi bychom stáli o ty z vás, kteří by se nebáli pracovat se zvukovým záznamem. Další podrobnosti pak v případné bližší komunikaci, kdy můžete odpovídat skrze tento vám známý mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo skrze kontakt na http://kryon.webnode.cz/.

Zpracoval: Láďa Mlčák, www.transformace.infohttp://kryon.webnode.cz/.
 
 

Vyhledávání