Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi 34. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - podzim 2015 - Ukrajina
34. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - podzim 2015 - Ukrajina PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 27 Červen 2015 19:45

Milá přátelé,

s radostí Vám sděluji, že 34. duchovní mise na pomoc Matce Zemi je plně připravená. Tentokrát Matka Země požádala, jak ostatně víte z plánu misí pro rok 2015, o pomoc na území Ukrajiny. Na následujících řádcích si můžete přečíst, kdy přesně se bude konat, jaký má program, tedy ten cestovní, které oblasti s misí můžete navštívit, co vše můžete vidět,  a také další různé podmínky účasti vč. těch jistě nezbytných, tj. platebních. Samozřejmou součástí mise jsou meditace na pomoc Matce Zemi, tak i meditace podle programu připraveného duchovní lektorkou Evou Puklovou.

Upozornění: Míňa Nosková je nyní na dovolené. Od 5.8.2015 bude zpět v Čechách a pak se vám ozve, pokud jí napíšete na e-mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  své telefonní číslo. 

Mise se může zúčastnit každý, kdo projeví zájem. Není podmínkou předchozí absolvování jakéhokoliv duchovního kurzu či semináře. Podmínkou ale je ochota se zúčastnit meditací a účast na nich. Kdo neumí meditovat, se to rychle naučí. Nejde o nic složitého. 

Ale pojďme se již podívat, jaký je ten program, co je nachystáno a jaké jsou finanční podmínky. Přihlášku na misi najdete zcela dole na tam uvedeném odkaze, ze kterého si ji můžete pohodlně stáhnout ve formátu Word.

 

Duchovní Mise - Ukrajina 01.-16.09.2015


01.09.2015 (cca 870 km)
07:48 Odjezd z Prahy vlakem Regio Jet do Košic (nástup je možný také v dalších místech po trase vlaku viz. níže), 15:52 příjezd vlaku do Košic, přestup do autobusu a odjezd směr Užhorod a dále Mukačevo. Příjezd do Mukačeva v pozdních večerních hodinách (Ukrajina je v jiném časovém pásmu, je tam o 1 hodinu více než v ČR, tedy CET+1).
Ubytování, nocleh.

Důležité: ke vstupu na Ukrajinu je třeba cestovní pas, platný minimálně 90 dnů po konci pobytu na Ukrajině, tedy minimálně do 16.12.2015.


02.09.2015 (cca 280 km)
Snídaně v hotelu.
08:00 Odjezd do Siněvirské Poljany, procházka k Siněvirskému jezeru (cca 1,5 km), které leží ve výšce 989 m n.m. Odjezd do Koločavy, prohlídka muzea v místní škole a hřbitova, kde je pochovám Nikola Šuhaj Loupežník a jeho nevěsta Eržika, odjezd přes Siněvirský průsmyk do Pilipce, nocleh. Dle času možnost vycházky k vodopádu Šipot (cca 1,5 km od hotelu)

03.09.2015 (cca 400 km)
Snídaně v hotelu.
08:00 odjezd Přejezd do Kamence Podolského, cestou návštěva Bakoty – místa „Síly“, osídleného ještě v předkřesťanském období. Dle archeologických nálezů v oblasti se předpokládá, že zde byla svatyně slovanské bohyně vody Dany. Vesnice Bakota zanikla v roce 1981 při stavbě Dněsterské přehrady s vodní elektrárnou. Zachovaly se ale pozůstatky skalního kláštera a léčivé prameny.

Příjezd do Kamence Podolského, jednoho z nejmalebnějších a nejstarších měst
Ukrajiny. Město ležící na březích řeky Smotryč během své historie přecházelo z litevského do polského područí a naopak, a tak není překvapením, že zde mimo pravoslavných najdeme i katolické kostely. Kamenec je druhým největším městem Chmelnické oblasti a žije v něm na 100 tisíc obyvatel. Mísí se zde hned 7 různých národností a tedy i kultur. Jsou to Poláci, Litevci, Židé, Turci, Tataři, Arméni a samozřejmě Ukrajinci. Během prohlídky města uvidíte hlavní ulice a náměstí, chrámy a seznámíte se s jeho barvitou historií.
Nocleh.04.09.2015 (cca 615 km)
Snídaně v hotelu.
Celodenní přejezd do Oděsy s krátkými zastávkami pro protažení se a meditaci. Příjezd do Oděsy ve večerních hodinách, ubytování a nocleh.

Oděsa – třetí největší město Ukrajiny s více než 1 milionem obyvatel a největší ukrajinský přístav. Oblast byla osídlena už v antických dobách, přibližně od 5. stol. př. n. l. V naší éře je zmiňována v letopisech z 15. století, ovšem tehdy jako turecko-tatrský Chadžibej. Teprve v roce 1794 zde dala carevna Kateřina II založit město a přístav a o rok později byl Chadžibej přejmenován na Oděsu.05.09.2015
Snídaně v hotelu.
Prohlídka města, o kterém dáky prolínání množství kultur jeho obyvatelé říkají, že je to celý vesmír, nebo alespoň celá planeta. Uvidíte Francouzský bulvár, Voroncovský palác, pomník Kateřiny II a pomník „Vévoda“ (Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu), Potěmkinovy schody dlouhé 142 metrů, nádhernou oděskou operu a mnoho dalšího. Součástí prohlídky bude i návštěva místních katakomb.   Nocleh v Oděse.

06.09.2015 (cca 300 km)
Snídaně v hotelu.
Odjezd z Oděsy do městečka Lazurne, volný čas na koupání, nocleh.

07.09.2015 (cca 70 km)
Snídaně v hotelu.
Výlet do Skadovsku, fakultativně možnost návštěvy delfinária a výletu lodí na ostrov Džarylgač. Návrat do Kadovsku, koupání a volný čas.
Nocleh v Lazurnem.

08.09.2015 (cca 440 km)
Snídaně v hotelu.
Přejezd do Dněpropetrovsku (440 km), příjezd v odpoledních hodinách. Cestou přestávky na protažení se a meditaci.

09.09.2015
Snídaně v hotelu.
Dněpropetrovsk – další ze 4 ukrajinských „milionových“ měst. Po Kyjevu, Charkovu a Oděse 4. největší. Původní název byl Jekatěrinoslav a v letech 1797 – 1802 Novorosijsk. Oblast byla osídlena již v paleolitu o dále v období starověku tzv. skithskou a později sarmatskou kulturami.Dopoledne prohlídka města s návštěvou klášterního ostrova.
Až sem prý podle legendy přišel na své severní výpravě apoštol Ondřej. Podle další legendy zde již v 9. století byzantští mniši založili klášter, který byl později zničen při nájezdu tataro-mongolských kmenů. Místo je považováno za energeticky velmi silné, obývané podzemními bytostmi, s průchody do jiných dimenzí.

 Odpoledne návštěva kromlechu (3-4 tis. při. n.l.).  Nocleh v Dněpropetrovsku.

10.09.2015 (570 km)
Snídaně v hotelu.
Celodenní přejezd do Kyjeva – cestou návštěva energetiсkého místa „hora Totocha“ – podle některých se síla energie této hory vyrovná Tibetu, Altaji nebo Bajkalu. U místních je známá svou pozitivní energií a také údajně schopností léčit.
Příjezd do Kyjeva – nocleh.

11.09.2015
Snídaně v hotelu.
Kyjev – hlavní město Ukrajiny, kterému je více než 1500 let, ve své době bylo jedním z center slovanské kultury a v průběhu dlouhých staletí taky hlavním městem mohutné říše – Kyjevské Rusi. Podle legend zde v průběhu historie žilo velkého množství čarodějů a čarodějek, a to jak bílých tak černých. Městské kopce jsou opředeny legendami o pořádání sabatů. Navštívíte Staro-Kyjevskou horu, na které byla první sídla Slovanů a prohlédnete si základy Desjatiné Cerkvi, prvního historicky doloženého křesťanského chrámu na území staré Rusi, postaveného v 10. století a zničeného během tataro-mongolského vpádu v roce 1240.

 

Unikátní památkou je katedrála sv. Sofie (1037), která je cenný především díky svým mozaikám a freskám, které se zachovaly do současnosti. Byla postavena a vyzdobena v období největšího ekonomického a kulturního rozkvětu Kyjevské Rusi. Konaly se zde oficiální a náboženské obřady, korunovace a pohřby knížat, která jsou zde i pochována. Kníže Jaroslav Moudrý založil při katedrále první knihovnu na Rusi, a také první školu pro dívky a chlapce. Katedrála byla hlavním sídlem Kyjevského metropolity. Interiér chrámu se dochoval z 11 století téměř autenticky a neprošel žádnými podstatnými změnami.

Důležité: Do pravoslavných chrámů důrazně doporučujeme oblečení s rukávy a pozor, v případě žen je nutná sukně nebo šaty (nikoliv kalhoty) a pokrývka hlavy (stačí mít s sebou šátek nebo lehkou šálu, kterou si při vstupu do chrámu přehodíte přes vlasy). V některých chrámech to vyžadováno není, ale zejména v Kyjevské a Počajivské Lavře je to nutnost.

Kyjevo-Pečerská Lavra – nejposvátnější místo mezi evropskými pravoslavnými svatyněmi. Tiché místo odpočinku svatých mnichů v hlubinách Bližnich i Dalnich Peščer (jeskyní).
Nocleh v Kyjevě.

12.09.2015 (cca 270 km)
Snídaně v hotelu.
Návštěva a prohlídka kozácké vesnice (skanzenu) Mamaeva Sloboda.
Odjezd z Kyjeva do Kozjatynu – meditace. Přejezd do Berdyčeva – meditace.
Nocleh v Žitomiru.

13.09.2015 (cca 440 km)
Snídaně v hotelu.
Odjezd z Žitomiru do Lvova, cestou návštěva Počajivské Lavry – druhého největšího poutního místa Ukrajiny (po Kyjevo-Pečerské Lavře). Podle legendy byla založena ve 13. století kyjevskými mnichy prchajícími před tataro-mongolskými kmeny, ale první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1527.
14.09.2015
Snídaně v hotelu.
Lvov – pravděpodobně „nejevropštější“ město na Ukrajině. Byl založen kolem roku 1250 knížetem Daniele Haličským a nazván na počest Danielova syna Lva. Byl součástí Polska, později Rakousko-Uherska a právě to mu vtisklo jeho ryze středoevropský ráz. Lvov je kulturním a historickým centrem oblasti a také bydlištěm „nejukrajinštější“ populace z celé země. Na rozdíl od jiných oblastí na Ukrajině, kde může převažovat ruština, ve Lvově se s ní prakticky nesetkáte. Během prohlídky města se seznámíte s jeho nejkrásnějšími místy a památkami a navštívíte Lyčakovský hřbitov, kde je
pohřbeno mnoho ukrajinských významných osobností.


15.09.2015 (420 km)
Snídaně v hotelu.
Odjezd do Užhorodu. Během prohlídky města uvidíte bustu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, od níž se procházkou po druhé nejdelší lipové aleji v evropě projdete do centra Užhorodu, kde uvidíte mimo jiné bývalou synagogu (dnes budova filharmonie), řecko-katolickou
katedrálu i administrativní budovy postavené za dob 1. republiky. Doporučujeme návštěvu užhorodského skanzenu vedle místního hradu. Odjezd do Košic, příjezd pozdě večer, nocleh.

16.09.2015
Snídaně formou balíčku na cestu.
08:04 odjezd vlakem RegioJet (standard – 6-ti místné kupé) z Košic, příjezd do Prahy v 16:10.

Ceny:
15 osob               23.800 CZK/osoba
20 osob               19.900 CZK/osoba
25 osob               17.900 CZK/osoba
30 osob               16.700 CZK/osoba

Cena zahrnuje:

  • 15 x ubytování ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelích a penzionech 3*
  • jízdenky Praha – Košice a zpět vlakem RegioJet (standard – 6-ti místné kupé)
  • http://www.regiojet.cz/kontakty/virtualni-prohlidka/standard.html
  • Doprava 30-místným autobusem po celé trase dle programu od Košic s návratem opět do Košic (v případě počtu 24 osob a více je kalkulován 45-místný autobus se dvěma řidiči).
  • Ubytování a strava řidiče (ů)
  • Služby česky mluvícího průvodce po celé trase
  • Místní průvodci na prohlídky měst: Kamenec Podolskij, Oděsa, Dněpropetrovsk, Kyjev, Lvov
  • poplatek za vstup do Siněvirské rezervace, vstupné do KP Lavry, katedrály sv. Sofie, vstup do skanzenu Mamaeva Sloboda, do Oděských katakomb a na
  • Lyčakovský hřbitov
  • 15 x snídaně


Autobusy zn. Mercedes, Isuzu nebo Scania/ 30 míst, případně Mercedes, Scania nebo
Neoplan v případě velkého autobusu (45 míst)

Cena nezahrnuje:
vstupné do Skadovského delfinária (cca 200 Kč), výlet lodí na ostrov Džarylgač (upřesňujeme), vstup do užhorodského skanzenu (cca 15 Kč)

PŘÍHLÁŠKA NA MISI:

Přihlášku si stáhněte z tohoto ODKAZU.
Pokud se vám po kliknutí na tento aktivní odkaz nezobrazí okno Průzkumníka s nabídkou k uložení či otevření dokumentu, ale zobrazí se stránka úložny, pak na té stránce klikněte na text: Click here to start the download.

Vyplňte přihlášku co nejdříve a odešlete je na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kopii na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na základě přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura na 10.000,- a cestovní smlouva, případné nabídky na  pojištění včetně pojištění storna, což je asi 900,-Kč.  (Pokud vám nebude  odkaz na mailobou adresu fungovat, tj. neotevře-li se vám mailový formulář pro odeslání mailu, pak, prosím, adresu si zkopírujte do schránky a vložte fo adresního řádku mailu ve vaší schránce.)
V případě potřeby dalších informací volejte: Míňa Nosková, 777 214 872

Poznámka:
Informační materiál o misi byl zde zveřejněn úplně co se týká textové části, ale s menším počtem fotografii, než je tomu v originálním dokumentu ve formátu pdf. Máte-li zájem mít k dispozici celý materiál, se všemi fotografiemi, můžete si jej stáhnout ZDE.

Trasa vlaku Praha – Košice a zpět

01 Praha, hl.n. 7:48                                   
02 Pardubice, nádraží 8:51                         
03 Česká Třebová, nádraží 9:27                   
04 Zábřeh n. M., nádraží 9:48                      
05 Olomouc, hl.n. 10:13                              
06 Hranice, nádraží 10:41                         
07 Ostrava - Svinov 11:08                          
08 Ostrava, hl.n. 11:16                               
09 Ostrava, Stodolní 11:20                         
10 Havířov, nádraží 11:37                           
11 Český Těšín, nádraží 11:55                   
12 Třinec, nádraží 12:03                           
13 Třinec, centrum 12:06                         
14 Bystřice, nádraží |                                
15 Návsí, nádraží |                                   
16 Čadca, stanica 12:30                           
17 Žilina, žel. stanica 12:59                      
18 Vrútky 13:16                                        
19 Martin |                                              
20 Ružomberok 13:43                            
21 Liptovský Mikuláš 14:01                      
22 Štrba 14:29                                       
23 Poprad - Tatry 14:44                          
24 Spišská Nová Ves 15:02                     
25 Kysak (Prešov) 15:40                         
26 Košice 10 15:52                       

Košice - Praha         

26 Košice 8:04
25 Kysak (Prešov) 8:17
24 Spišská Nová Ves 8:55
23 Poprad - Tatry 9:15
22 Štrba 9:30
21 Liptovský Mikuláš 9:58
20 Ružomberok 10:17
19 Martin |
18 Vrútky 10:44
17 Žilina, žel. stanica 11:04
15 Návsí, nádraží 11:42
14 Bystřice, nádraží |
13 Třinec, centrum 11:49
12 Třinec, nádraží 11:52
11 Český Těšín, nádraží 12:00
10 Havířov, nádraží 12:17
09 Ostrava, Stodolní 12:36
08 Ostrava, hl.n. 12:40
07 Ostrava - Svinov 12:48
06 Hranice, nádraží 13:14
05 Olomouc, hl.n. 13:43
04 Zábřeh n. M., nádraží 14:08
03 Česká Třebová, nádraží 14:30
02 Pardubice, nádraží 15:06
01 Praha, hl.n. 16:10 

 

 

Vyhledávání