Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Tetráda Krvavých úplňků
Tetráda Krvavých úplňků PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 23 Září 2015 16:45
Z mnoha aktuálních materiálů, které se již nějakou dobu objevují víme, že současné období je opravdu významné. Je to jednak  silná energetická vlna, která byla již od nejméně jara očekávána. Silné gama záření, na Zemí proudí, Zemi obepíná a tudíž také veškeré lidstvo je touto vlnou zasaženo a ovlivňováno již od planetárního zarovnání 15.8.. A nyní ještě přijde její zesílení v podobě tzv. Vlny X, jak ji někteří nazvali. Je to vše vpravdě energie obrody, energie povýšení (ve smyslu růstu kvality vědomí. Je ovlivňována naše DNA (což je základ našeho lidství i Božství ve fyzických tělech).
Nejde však jen o tuto energetickou vlnu. Na lidstvo i planetu působí i další faktory a jedním z těch aktuálně významných je úplné zatmění Měsíce, neboli tzv. Krvavý Měsíc, které je 4. a posledním Krvavým Měsícem v sérii 4 Krvavých úplňků, neboli tzv. Tetradu Krvavých zatmění Měsíce. Tato Tetráda připadá na roky 2014 – 2015.
 

Co to je Tetráda krvavého zatmění Měsíce.

Jde o významný astronomický jev s astrologickým, čili duchovním významem. Je to období, kdy dojde ke čtyřem totálním zatměním Měsíce za sebou neboli dojde k tzv. Krvavému Měsíci – proč toto zatmění má tento název můžete vidět ZDE.  Je to způsobeno refrakcí slunečního světla v horních vrstvách zemské atmosféry. Paprsky ohnuté v atmosféře Měsíc osvětlí natolik, že je stále slabě vidět. Protože nejvíce se láme červené světlo, má Měsíc při úplném zatmění narudlou barvu. Ostatní barvy spektra jsou blokovány nebo zastíněny zemskou atmosférou. A jak bylo vypozorováno, vždy následně poté dochází k významným událostem.

PŘEHLED TETRAD (zkrácený)
XX. STOLETI PO KRISTU.

Toto století charakterizují hlavně technologické pokroky, hlavně ve vede obecně, speciálně v medicíně. Ukončení otroctví v tzv. rozvinutých zemích a osvobození žen ve valné většině zemí. Prohloubila se však nerovnost mezi lidmi, distribuce bohatsvi mezi zeměmi, a také se zvětšily rozdíly v kvalitě života obyvatel různých oblasti sveta. Od pádu Berlínské zdi začal fenomén globalizace planety.

1. Tetrada: 1909 - 1910
    Tuto tetrádu charakterizují hlavně:
    Mexická revoluce
    Ústava Jihoafrické Unie,
    Konec čínské dinastie Qing
    Začátek Čínské Republiky
    První abstraktní akvarel

2. Tetrada: 1927 - 1928
     Znovuspojeni Ciny v r. 1928
     Mezinárodní Soudní Dvůr, ratifikován paktem Kellog-Briand 1928, který zakazuje válku jako
      nástroj národnostních politik

3. Tetrada: 1949 - 1950
    Marschalluv plan

4. Tetrada: 1967 - 1968
    První počítače
    Vznik internetu.
    Foto glóbu z oběžné dráhy Země    

5. Tetrada: 1985 - 1986
    Michail Gorbacov a "Perestrojka".
 
XXI. STOLETI PO KRISTU

A právě 28.9. 2015 dojde k poslednímu totálnímu zatmění ze čtyř, které proběhly od r. 2014. Kdy byla tato zatmění v této době, jak šla za sebou - A co je možná i více než zajímavé, je skutečnost, že všechna tato totální zatmění se objeví v době židovských svátků.
 1. 15.4. 2014 – Velká noc, svátek Pesach
 2. 10.8. 2014 – svátek stánků nebo také svátek sklizně Sukot
 3.  4.4. 2015 - Velká noc, svátek Pesach
 4. 8.9. 2015 -  svátek stánků, nebo také svátek sklizně Sukot
A dodávám, že do r. 2100 těchto tetrad proběhne celkem 8!!, přičemž v některých stoletích se tetrada neobjevuje ani jedna. Již z toho také plyne jak významné období toto století je. Jako století velikých přeměn společnosti.

Všechna tato lunární zatmění (tohoto tetradu) budou však vidět ze Spojených Států Amerických!!  Co to znamená?

Místo odkud je Lunární nebo Solární zatmění vidět přesně, čili "exaktní pas nebo také oblast zatmění" právě označuje oblasti, které by měly být více či méně spojeny synchronicitně s výskyty buď jevů regresivních, s tahem k minulosti - galvanizaci mrtvol idei a sociálních vzorců - v případě zatmění Slunce, nebo jevy progresivní s tahem k budoucnosti - nové aliance či možnosti společenského vývoje a uspořádání a objevy - v případě zatmění Luny.

Můžeme tedy očekávat, že budou mít markantní synchronní efekty, které se projeví hlavně v geopolitice státu obou Amerik a Asie (Čína, Japonsko, Austrálie), světových financích a právě kulminujícím boji celého lidstva proti zotročování dluhem, a porážce tisíciletého panství pokrevních rodin, které se schovávaly za národní vlády a světové finanční a obchodní instituce, aby tak zotročovaly lidstvo všech zemí světa zavádějícími náboženskými a filosofickými pod-systémy stejně jako vysávali “krev světa”  - finance, ze společného finančního světového sytému. Můžeme tedy konstatovat, že jejich vláda právě tímto rokem končí.

Skutečný pragmatický (s dopadem na nejnižší široké vrstvy populace) restart finančního systému můžeme tedy očekávat pravděpodobně na poslední Zatmění Luny, které se odehraje 28. září, 2015 a ukončí tak velkou bitvu o světový finanční systém a systém vládnutí vůbec a jeho navrácení zpět do rukou lidí této planety. Bude však dobré si vše nespojit s tímto jediným datem. Spíše to lze chápat jako okamžik uvolnění a plného působení energií ve výše uvedeném smyslu a počátek vystupování změn navenek, do společnosti. Počátek procesu.

Zajímavou skutečností tohoto Tetradu je fakt, že mezi jednotlivými zatměními dojde také k úplnému i částečnému zatmění Slunce a k 6ti Novoluním. A těch bude celkem tři krát šest, podívejme se na přehled:

15.4. 2014 - Zatmění Měsíce ( Blood Moon – Krvavý Měsíc)
22.9. 2014 - Podzimní Rovnodennost
8.10. 2014 - Zatmění Měsíce ( Blood Moon – Krvavý Měsíc)
20.3. 2015-  Jarní  Rovnodennost, úplné zatmění Slunce
  4.4. 2015 - Zatmění Měsíce ( Blood Moon – Krvavý Měsíc)
13.9. 2015  - Částečné zatmění Slunce
23.9. 2015  - Podzimní  Rovnodennost
28.9. 2015  - Zatmění Měsíce ( Blood Moon – Krvavý Měsíc)

A co je velmi zajímavé, jak již jsem uvedl, je skutečnost, že všechny tyto astronomické události nastanou v době židovských svátků a to takto:  
 
 
 
 15. 4. 2014 – Pesach
8. 10. 2014 – Sukot (Svátek stánků)
20. 3. 2015 – 1. nisan (začátek židovského občanského kalendáře a také jarní rovnodennost)
  4. 4. 2015 – Pesach
13. 9. 2015 – Roš ha-šana (židovský nový rok, Svátek troubení)
28. 9. 2015 – Sukot (Svátek stánků) ve znamení Berana.

Od začátku našeho letopočtu se dosud stalo jen sedmkrát, aby tetráda připadla na velký židovský (biblický) svátek. Jistě, může jít jen a jakousi kuriozitu, ovšem podívejme se na události doprovázející těch předešlých 7 sérií krvavých Měsíců a na souvislost s biblickým výroky o krvavém Měsíci a zatmění Slunce. Posuďte sami:

A) Krvavý Měsíc (tetráda) na svátky Pesach a Jom kipur (den smíření)
 1.  roky 795 a 796 našeho letopočtu, kdy se Římské říši pod vedením císaře Karla podařilo zastavit islámské invaze do západní Evropy.
 2.  roky 842 a 843, další invaze islámských vojsk z Afriky do Říma a Vatikánu
 3.  roky 862 a 863 souvisí s bojem s islámskými vojsky, konkrétně s ukončením jejich invazí do východní Evropy po bitvě u Lalkaonu.

B) Krvavý Měsíc (tetráda) na svátky Pesach a Sukot
 1. roky 162 a 163 našeho letopočtu, což jsou roky velké perzekuce jak Židů tak křesťanů, a to Římskou říší, na druhou stranu je to pád Říma a velká expanze křesťanství do celého světa.
 2. roky 1493-1494. V roce 1492 Kolumbus objevil Ameriku a pro Židy těsně předtím  vstoupil v platnost dekret Španělska, kterým z něj byli všichni vyhnáni, bylo to přes 200 000 lidí. Téměř všichni tehdy našli nový domov v Americe.
 3. roky 1949 – 1950. Po válečném holocaustu vznikl stát Izrael a Židé měli oficiálně přiděleno své vlastní území.
 4. roky 1967-1968. V rámci šestidenní války Izraele s arabskými státy došlo k dobytí Jeruzaléma židovským státem a k následnému rozšíření jeho území.

Tetráda, která se 28.9. dokončí patří do této kategorie (B). Je 8. v řadě takto signovaných Tetrád (tedy od příchodu Ježíše Krista), v roce 2015, který je rokem č. 8. Osmička je biblickým číslem pro obnovu.  A Kryon ve svém poselství „Rok 2015 – ZDE nebo ZDE“ o osmičce říká:

„..Osmička je zajímavé číslo, protože ukazuje sílu nekonečna. Dvojitá smyčka, co nikdy nekončí. Energie, která není nikde zastavena, nikde nenaráží na rovnou linii, ale může stále pokračovat a pokračovat a pokračovat. To je rys tohoto roku. Kromě zesílení duality je zde další význam, kterým je manifestace.

Zřídkakdy se bude stávat, že věci manifestujete a ony skončí. Osmička je číslo nekonečna. Věci, které manifestujete, zůstávají a pokračují. Pro mnohé je osmička číslem hojnosti. Je to tak. Možná je hojnost ještě něco jiného, než jste mysleli. Co třeba hojnost lásky? Pro některé z vás je důležité následující - hojnost míru (klidu)! Co kdybyste se už nikdy nemuseli o nic strachovat? Kolik z vás se naplňuje obavami, které vás zneklidňují? Myšlenkami, které nemůžete kontrolovat, ale obáváte se jich? Ve vztahu k vám, k vašemu zdraví, k vašim dětem, k vládě, k tomu, co se děje ve světě okolo vás. (Kryon dlouho mlčí.) Víte, nemusíte dělat nic z toho. (Tiše se směje.) Co kdybyste měli hojnost klidu?

Můžete se zhluboka nadechnout a říci: „Díky, Bože, že jsem součást toho všeho. A že se to mění. Nech mě dělat svoji část. Děkuji ti za ten krásný spánek. Dobrou noc!“ (Myšleno jako modlitba před spaním – pozn. překl.) A to je vše! (Kryon se řehtá.) A až se ráno probudíte, uvědomíte si, že už se o nic nestrachujete...“

Jinou zajímavostí této Tetrády je, že mezi jednotlivými zatměními nastalo 6 Novoluní.
 1. 6 novoluní proběhlo mezi krvavými úplňky v době 15.4.2014  –  8.10.2014
 2. 6 novoluní proběhlo mezi krvavými úplňky v době 8.10.2014 – 4.4.2015 (při šestém novoluní navíc dojde k zatmění Slunce, 20. března)
 3. 6 novoluní proběhne mezi krvavými úplňky v době 4.4.2015 – 28.9.2015 (při šestém novoluní opět dojde k zatmění Slunce, 13. září)
V článku, z něhož jsem čerpal, se takto uvádí návaznost na číslo 666, a jelikož obecně veřejnost žije tím, že toto číslo má temný význam, že je spojováno s nějakou pohromou, ztrátou svobod, válkami, epidemie, tedy se smrtí, obecně s tzv. Satanem, navádí tato zmínka pochopitelně vědomí čtenáře poněkud temným směrem. Tomu si dovolím oponovat.

Jak víme, žijeme v dualitě. Tzn., že zde, na planetě, v našich životech se objevují různé opačné kvality. Každá skutečnost může v našem světě nabývat všech hodnot v celé škále od ryze negativní až po ryze pozitivní, jinak řečeno, od temných kvalit, postupně až po  božské světelné kvality. A tím hybatelem, který rozhoduje o tom, jak to bude, co se objeví, zhmotní, s jakým významem, je člověk resp. lidské vědomí. Jak tu či onu skutečnost přijmeme, jakou vírou naplníme onu skutečnost, aneb co zasejeme, takového „ovoce“ se nám dostane. Protože také víme, že toto číslo 666, z něhož má obrovské množství lidí strach, právě kvůli jednostrannosti propagandy a záměrného zneužívání negativního výkladu k vyvolávání strachu a paniky v lidech, že tedy toto číslo má i svůj „světelný výklad“.

Jak mnozí již vědí, Kryon nám vysvětlil (Kryonova kniha 12 – Dvanáct vrstev DNA nebo ZDE), že toto číslo je velikým tajemstvím, které bylo vládci na planetě záměrně před lidmi ukrýváno, jelikož podává informaci o člověku, o tom, že člověk je vybavený obrovskou tvořivou mocí, je mocný tvůrce. Že je v člověku skryt tentýž Mistr Tvůrce jakým byl Mistr Ježíš. A to je pravý, boží význam č. 666.

A tudíž je na nás, zda se při pohledu na ty 3 šestky výše naplníme strachem a předáme svou tvořivou moc temným silám (v nás) a budeme očekávat pohromu a dále pak ji v nějaké podobě žít, nebo zda se naplníme radostí z tohoto „znamení“ Světla a budeme očekávat nové, i převratné události, počátek společenských změn přinášejících mnohá osvobození, ukončení válek, ukončení různých probíhajících negativních procesů a počátek nových odpovědnějších událostí a skutečností.

Dále pak při hodnocení této události (3x6 Novoluní) můžeme vyjít z významu Novoluní jako takového.

Již v samotném názvu pro tuto fázi Luny je obsaženo, že se jedná o vznik nového. Nového cyklu, projektu, stavu, vztahu. Někde hluboko v nás je usazeno semínko budoucího. Něčeho, co má získat skrze nás pozemskou formu a naším úkolem je pomoci tomu na svět a ochránit před možnými nepříznivými vlivy. Stejně jako se semínko musí prodrat vrstvou zeminy, než spatří světlo světa, i náš záměr se musí nejprve popasovat s nánosy, které brání růstu nového. Tyto nánosy, skořápky, balasty nejsou ničím jiným, než naší nezpracovanou minulostí, dogmaty a mýty původní rodiny, naše nechtěná přizpůsobení se něčemu, co pro nás nebylo v pořádku. Doba Novu je ideální na očištění, zbavení se všeho, co brání našemu růstu a tím pádem i růstu našich možností. To, co jsme nevyřkli, neudělali, to je to, co může tížit podstatně více, než to co jsme udělali.

Ve své podstatě je to vynoření se čehosi, co nám dává novou možnost transformace na kterékoli naší úrovni. Ať již je povaha transformace fyzická, mentální, emoční či duchovní, je na nás, nakolik tuto novou šanci dokážeme rozpoznat a správně uchopit.

Nov nám tedy nabízí možnost, která je odvozena od energie, ve které právě probíhá, tedy v jakém znamení. Je marnou snahou posunout kupříkladu své podnikání, když je na pořadu dne introspekce, hloubání v nitru a práce na jemnějších vrstvách osobnosti. A naopak, když je čas expanze, je zbytečné snažit se o hluboké ponory, bude chybět nejen soustředění, ale zřejmě i uspokojivý výsledek.

Je to nejlepší čas na odložení starých zvyků nebo kdo si chce něco předsevzít, má nejlepší šanci na úspěch (pokud třeba chcete přestat kouřit, zkuste to právě o novu). O novoluní se vyplavují na povrch naše temné stránky, obavy a strachy. Mohou se také objevit sebedestruktivní sklony, především je-li novoluní ve Štíru.

A pokud tedy tady máme č. 666 vzniklé ze série několika Novoluní, pak je zřejmé, že máme před sebou období, které nabízí opravdu výjimečnou příležitost nového začátku lidské společnosti.

Takže, necháme tuto příležitost těm, kteří námi celá tisicíletí manipulovali, a kteří se na toto období opravdu pečlivě připravovali, aby tyto energie použili ke udržení sebe sama u moci vč. svých metod  a vztahu lidstvu, přírodě, Zemi a přijmeme jejich verze příběhů, naplníme se strachy a různými scénáři předkládanými propagandou neboli tzv. mainstreamem

                                               N E B O

naopak si uvědomíme kdo jsme, do jakého období jsme vstoupili a jakou příležitost máme, resp. jak mocnou pomocnou ruku nám Stvořitel podává např. ve formě láskyplného energetického proudění či energetickými planetárními nastaveními a přijmeme tuto pomocnou ruku Stvořitele a  naplníme se Světlem, vírou v nový život, v mír, přátelství, spolupráci i lásku na planetě Zemi a zesílíme naše vyzařování, posílání Světla a Lásky planetě, všem a všemu na planetě, našich vizí míru, harmonie životů lidstva?

                 Záleží to na nás, co se stane na planetě.

 
Z níže uvedených zdrojů a i vlastním přispěním sestavil / napsal Láďa Mlčák:


http://centro-de-astrologia-experient.webnode.cz/tetrady-lunarnich-zatmeni-v-1-tisicileti/
http://centro-de-astrologia-experient.webnode.cz/horoskopy-statu/
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.html
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE2001-2100.html
http://procproto.cz/veda-a-technika/astronomie/co-nas-ceka-pod-vlivem-krvaveho-mesice/
http://aeronet.cz/news/kdo-potrebuje-valku-ma-se-izrael-obavat-sveta-anebo-svet-izraele-draci-hlava-draci-ohon-a-draci-dragounska-jizda-zatmeni-slunce-krvavy-mesic-a-666-prijde-ohen-a-sira/
http://www.dobakonce.cz/krvavy-mesic-a-zatmeni-slunce-znameni-nebo-shoda-okolnosti
http://www.granosalis.cz/modules.phpname=News&file=print&sid=2469156
http://www.mesicnibohyne.estranky.cz/clanky/faze-luny-a-jejich-vyznam-v-nasem-zivote.html
http://zivotni-energie.cz/tajemstvi-mesice-aneb-jak-nam-muze-pomoci-carovna-luna.html
http://kryon.webnode.cz/news/rok-2015/
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1569:kryon&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1398:kryon&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

 

Vyhledávání