Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Meditace a návody Meditace a návody LIDSKÁ SVĚTELNÁ VLNA LÁSKY
LIDSKÁ SVĚTELNÁ VLNA LÁSKY PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 26 Září 2015 14:29
Milí přátelé,
Stvořitel nám v tomto období opět významnějším způsobem nabízí svou pomocnou ruku. Posílá nám silnou světelnou vysokovibrační, láskyplnou vlnu, která nám pomáhá posunovat se do vyšších sfér a kvalit života. Vyjděme tomu vstříc a ukažme, že ji vítáme a že ji umíme použít a vyšleme v propojení se s touto vlnou Božích energií LIDSKOU SVĚTELNOU VLNU LÁSKY celé planetě a všemu lidstvu. Vlnu čistého světla a lásky našich božích srdcí.
Nic víc není potřeba.   

Co je potřeba?

JEN SRDCE MILUJÍCÍ ŽIVOT, SEBE SAMA, PLANETU, LIDSTVO A  CHVILKA ČASU.

Není potřeba
Nějak speciálně vstupovat do meditace, jen stačí se na chvilku soustředit, uvědomit si, že jsem Světlo i láska, část Boha, vědomím se spojit se svým božím srdcem a vyslat myšlenku. Není potřeba a dokonce ani není žádoucí vkládat do vysílaných energií jakékoliv naše představy jak co má být, jak se má stát apod., snad jen s výjimkou obecných božích kvalitlásky, radosti, krásy apod. Ale ani takové vize nejsou potřebné. Čisté světlo a láska božího srdce obsahuje vše, co je třeba.

My přece víme, že jsme boží bytosti, části Boha. My víme, že jsme Světlo. Tak proč by mělo být potřebou se nějak speciálně připravovat a upravovat? Stačí si jen toto uvědomit, stejně tak se myšlenkou vědomě spojit se svým božím srdcem a můžeme vyslat své světlo (a to lze i za chůze, při otveřených očích). Jsme Světlo, tak buďme opravdu Světlem!!!

Když jsme si toho řádně vědomi, můžeme posílat toto světlo kdykoliv během dne, např. i cestou do/z práce v tramvaji, v autobuse, při procházkách a dalších nenáročných činnostech. Či při jiné činnosti, kdy je možné se na chvíli odpoutat a soustředit.  

Posílejme tedy tuto Lidskou Světelnou Vlnu jednak v jeden společný okamžik, vždy večer, ve 20:30 hod. a také samostatně, spontánně několikrát denně, každý podle svých možností.

Shrnutí, postup:
1) Uvědomění si „Jsem Světlo, Láska, Boží Přítomnost“ a soustředění se svým vědomím ve svém božím srdci
2) Vyslání světla a lásky svého božího srdce myšlenkou:

„Posílám celé planetě Zemi a všemu lidstvu, všem lidem na planetě bez rozdílu, nepodmíněně, čisté světlo a lásku mého božího srdce“

a pak chvíli v tom setrvat. (kdo chce, může si vizualizovat planetu obklopenou a prostoupenou zářivým láskyplným světlem a cítit radost a mír lidí, kterak je planetou a lidmi vyzařován)

Při společném posílání držme energii asi 3-5 minut. Individuálně, 1 až 3 minuty či dle svého momentálního uvážení a možností.

Není nutné si myslet, že jedině tehdy, když se smluvíme a budeme společně meditovat, to má smysl, účinnost. Takto, jak je navrženo, to získá na přirozenosti, upřímnosti, spontánnosti a také, vlastně dojde k nepřetržitému toku světla z našich srdcí. Vznikne tak LIDSKÁ SVĚTELNÁ VLNA LÁSKY a všechna ta energie bude průběžně vstupovat do informačního pole lidstva, do mřížek a bude tam narůstat a ovlivňovat svou nabídkou světla a lásky vědomí všech lidí na planetě.
 
Celá takto pojatá akce nás pak více ukotví do vědomí Jednoty. Budeme mít možnost si uvědomit tu nepřetržitost našeho vyzařování a spojení. Budeme více vědět: teď konáme společně – konáme nepřetržitě, stále. Jsme Jedním.

Hodně se toho na planetě i děje. Sílící Světlo na planetě stále více dráždí vládnoucí elity a ti, kteří tvoří celý ten tisíciletý systém temné moci, který lidstvo zotročuje, vězní v iluzích falešné víry a odděluje od pravdy o nás, od pravdy kým jsme a i zneužívá lidstvo (nás) k vedení svých dobyvačných, chamtivých válek atd., ti všichni se mobilizují a jakoby v jednom šiku jdou za udržením svého arogantního panství nad lidstvem.

My se však nebojíme, neupadáme do slabomyslnosti a také,  jejich současným lžím, kterými se snaží nás opět manipulovat, nevěříme. My  věříme ve svou sílu, sílu světla a lásky, kterou jsme schopni posílat i jim. Nejsme v nenávisti, nejsme ve strachu. Jsme Láskou a Světlem. Milujeme veškeré lidstvo na planetě. Milujeme Veškerenstvo stvoření.

My také víme, že to, co se stane na planetě záleží na násA právě tak na nás záleží s jakou rychlostí se život na planetě mění a bude měnit.

Čím rychleji se vědomí lidstva bude pod vlivem Světla a Lásky měnit, čím rychleji bude docházet ke změnám ve vztazích ať již individuálních či globálních všeho druhu, tím méně utrpení bude muset lidstvo zažít, o to méně bude obětí. A to snad stojí za to udržovat naši LIDSKOU SVĚTELNOU VLNU LÁSKY!!!

redakce
www.transformace.info
 

Vyhledávání