Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Akce Projekt Klíče Modrý klíč Meditace Modrého klíče Prosinec 08
Meditace Modrého klíče Prosinec 08 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 11 Prosinec 2008 09:04

Nejbližší meditace Modrého klíče se bude konat ve čtvrtek 18. 12. 08 v Aurasomě od 18.00 hodin. Tématem bude očištění pokladů Země, otevření a přijetí jejich prvotních energií.

V meditaci jsme se Propojili s Ahmedem, hlavní bytostí druhé dimenze a  ten otevřel prvotní energie čistoty pokladů Země v našich srdcích. Poté jsme se s mnoha dalšími světelnými bytostmi, které nám přišli na pomoc, přesunuli do prostoru nerostů. kde jsme touto energií a láskou lidského srdce očistili všechny nerosty od nánosů negativních energií z působení lidí, či jiných enetit na planetě Zemi. Utvořil se zářivý kruh z pročištěných nerostů a skupina meditujících uprostřed propojovala tuto novou očištěnou energii do všech nerostů v těle Matky Země a také tuto informaci předala do energetického pole lidstva. Dostali jsme dárek v podobě malého kamene s touto očištěnou energií.

Pak jsme přešli ke studánce vody, zcela jsme se do ní ponořili a opět láskou lidského srdce a energií čistoty pokladů Země jsme veškerou vodu ve studánce vyčistili. Propojili jsme ji do energetického pole lidstva a přijali ji do svých bytí. Opět jsme dostali kapku vody s touto energií. 

Celý postup se opakoval ještě i pro element kovu.

Poté jsme přijali poselství k použití těchto darů. Bylo nám řečeno, že tyto energie nyní velice potřebujeme pro očištění svého fyzického těla, abychom s nimi pracovali na transformaci svého fyzického těla k vyšší vibraci.

Celý tok energií byl velice silný, očišťující a příjemný, opravdu adventní dárek pro všechny zúčastněné.

 

Vyhledávání