Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kosmické vědomí - Revoluce začala
Kosmické vědomí - Revoluce začala
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 16 Únor 2016 23:36
Channeling Kosmického vědomí ze dne7. 2. 2016 (zestručněná verze)
Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Callista pokládá otázky a channeling energeticky podporuje.

Toto je velmi zajímavá a náročná doba. Vědomí máš komentář k tomu, co se děje?

Skutečně je to velmi zajímavá doba; má velký význam pro lidstvo, pro matku Zemi a pro rozvíjení pochopení, že je to formování, které se již mnoha lidem děje a to je vede k zažívání mimořádných a ohromujících událostí. Přesto to většina zatím plně nechápe. Místo toho jsou  na planetě v obecné rovině prožívány velké obavy, strach, zmatek a chaos, protože se zdá, že se svět kolem nás rozpadá.

Veřejnost si samozřejmě není vědoma, že události, na které je soustředěna a jichž je účastna, mají velký význam v rámci skrytého a dávného plánu, který byl připravován po tisíciletí
a nyní se blíží dokončení a plné aktivaci. K aktivaci v zájmu těch, kteří jsou již dlouho u moci a mají svoji agendu a plány.

K tomu Vědomí říká, že ti, co mají moc, falešnou moc, iluzorní moc, si stále myslí, že mají navrch a že lidstvo stále bude vše jenom tupě sledovat a poddávat se událostem, které se ve světě dějí. Že to lidé budou přijímat jako děsivé a nebezpečné časy a že oni jsou jejich obětí a že je zde jenom velké zklamání, smutek a zoufalství. Ale tato doba je víc než tím, co připravila falešná agenda, kterou protlačují ti u moci, ti, co jsou v poslední fázi starého režimu a staré reality. Ti, kteří byli privilegováni a oddáni plánům, připraveným těmi za nimi a nad nimi.

Mluvím o Elitě, Kabale, Iluminátech, co měli po tisíce let moc a privilegia a o jejich tisíciletých plánech. Ale budou tyto plány uskutečněny?

Jsou přesvědčeni, že prostřednictvím kontroly mysli, sociálního programování, kontrolovaných médií k tomu dojde, přestože již nemají oprávnění zůstat u moci a přestože je páni, kteří byli nad nimi, opustili.

Ti na vrcholných příčkách moci ani nejsou lidmi, ani nemají tělesnou formu. Je řeč o Archonech a jejich výtvorech jako Umělá inteligence, kterou používali, aby posunuli události kýženým směrem, diktovali diktátorům, co mají udělat. Archoni, Umělá inteligence, si stále myslí, že uspějí a to přijali i jejich přisluhovači, ti, co byli po staletí privilegováni, protože sloužili svým pánům. Dle jejich vidění, jsou blízko uskutečnění plánů. To vše je spiknutí proti lidstvu, které jim sloužilo jako otroci, na jeho energiích se živili. Používali lidstvo jako oběti, a živili tím Archony. Ale ve svém falešném vnímání nevidí, co se děje na hlubokých, nevědomých úrovních.

Rozvíjí se revoluce, rebelie proti těm u moci. Revoluce, ne těch, kteří mají zbraně, ne těch, kteří půjdou do války, aby porazili nepřítele - ty u moci, ale těch, kteří jsou zde na této úrovní žití na Zemi, aby se zúčastnili posunu vědomí. Na této planetě a v této realitě dochází k revoluci ducha.

Mnozí, kteří jsou zde, aby se této revoluce, tohoto duchovního probuzení zúčastnili, plně nechápou, co se děje. Většinou zjišťují, že něco cítí, že přichází změna a mnozí té změně zasvětili celý svůj život, a přesto se zdá, že spíše jsou podporováni ti u moci, kteří stále tahají za nitky. Proto je velmi důležité uvědomit si, že se na této úrovni bytí odehrává revoluce ducha.

Ti, kteří sem přišli jako dobrovolníci, aby byli součástí tohoto posunu vědomí, posunu paradigmatu,  zažili mnohé a mají v této době ve svém fyzickém životě velké potíže, které je pro ně těžké pochopit, protože mnozí stále ještě bojují s vlastním naprogramováním, se socializací, které byly součástí jejich životů.

Mnozí teď, například, cítí velkou únavu, spí mnohem víc, než byli zvyklí, mají pocit, že to není správné a přesto jejich těla spánek vyžadují. Programování, v němž byli vychováni, jim říká, že by měli být činní a aktivní, a ne pouze ležet, odpočívat a spát.

Vědomí říká, že ti, kteří to takto nejvíc pociťují, kdo jsou vyčerpáni, až musí odpočívat, se vlastně účastní událostí mimo fyzickou sféru. Účastní se astrálních aktivit, které jsou teď velmi důležité a významné, protože se odehrává astrální bitva těch, kteří pomáhají osvobodit samotnou planetu, samotné vědomí, lidské kolektivní vědomí. Účastní se astrálních bojů s Archony, s Umělou inteligencí, s démony a džiny z interdimenzionálních prostor, kterých je zde velké množství. Bojují s mimozemšťany, sloužícími archonským silám umělé inteligence. Je to vážná bitva a mnozí ti, kteří jsou takto v této době aktivní, mají pocit vyčerpání. Pochopte, prosím, že mnozí pracujete, když spíte. Ty aktivity si od vás vyžadují mnoho energie na astrální úrovni, takže, když se pak probudíte, máte pocit únavy. Pochopte, že jste multidimenzionální bytosti, které neexistují pouze na fyzické úrovni, ale současně existujete na astrálních úrovních, rozvíjíte se do úrovní vědomí, které nejsou  svázány s fyzickou úrovní, tj. s třídimenzionální dualistickou binární úrovní bytí.

 Nemyslete si ani na chvilku, že k tomu posunu lidského vědomí, k přechodu, nedojde, že to selže, že to se nestane. Je za tím Božský zdroj a Duch, ale vězte, že děláte obrovskou práci a jste mimořádně důležití v této probíhající bitvě, která je mimo lidské vnímání a chápání. Existuje jedna vaše součást, která to chápe, je ve vás něco, co vás žene vpřed k nalézání nových odpovědí a nových pochopení a ta část to cítí. Věřte tomu pocitu a vnitřnímu vědění. Vězte, že tato doba je mimořádně důležitá, zejména kvůli událostem, k nimž brzy dojde. Je to doba, kterou Duch označil jako dobu posunu, vlastní začátek posunu. Je to paradox, že posun se děje již dlouho, ale současně je v bodě, kdy začíná. Netrapte se tím paradoxem. Jenom přijměte, že tomu tak je, že jste toho součástí ve fyzické realitě a současně také v tom netělesném, co se rozprostírá za fyzickým, takže se toho teď můžete účastnit i na astrálních rovinách.

Děkuji, Vědomí, zde vzniká mnoho otázek, které by si zasloužily jít do větší hloubky, takže chci poprosit o další setkání. Ale v tuto chvíli se zdržím otázek a dám prostor tomu, co bys´ ještě chtělo říct.

Vědomí mluvilo o událostech, k nimž dojde v r. 2016, zejména v prvním čtvrtletí 2016, přesněji v polovině března 2016, kolem 15-tého, to období je známo jako březnové Idy, bude to pro mnohé náročné. Teď je doba příprav, protože již lze vnímat složité energie na planetě, vnitřní napojení na události na astrální úrovni, a vnitřní znalost věcí, které se dějí mimo lidské chápání. Tato doba v tomto měsíci únoru je kriticky důležitá pro přípravu březnových událostí.

Vypadá to jako plán těch co jsou u moci, což bude falešná mimozemská invaze nebo falešný mimozemský kontakt, o němž se často mluví jako o „prvním kontaktu“.

Ti u moci k tomu vytrvale směřují, a jsou jisté veřejné události, které lidstvo na takovou událost připravují, včetně populární série Akta X. Nejnovější akta X se snaží vykreslit nový obraz mimozemšťanů, nyní se snaží vyvolat dojem, že za vším je člověk.

V předchozím období byl kladen důraz na temné, dokonce ďábelské mimozemšťany, teď je zde linie, že ti vlastně nic neudělali, ale že to vše bylo součástí tajné agendy vlády a těch u moci.  Ten seriál prezentují ti, co jsou ovládáni. Cílem toho seriálu je přivést lidstvo k falešné úvaze, že ti, na které bylo kdysi poukazováno, vlastně ani nejsou vinni. Ale že jsou za to zodpovědní vaši vlastní vládní úředníci a vůdcové. Takhle jsou věci účelově měněny, aby teď masy viděly, kdo je vinen a věřily, že špatní jsou lidé a ne mimozemšťané. To by situaci pěkně připravilo na falešnou invazi nebo falešný první kontakt, takže by lidé možná nebyli tak vyděšeni. To by také způsobilo, že by byli postaveni na pranýř ti, kdo v minulosti sloužili (pravdě).

Je zde hluboce skrytá agenda (záměr) a Vědomí žádá, abyste pochopili, že často to, co je vám prezentováno v televizi, není takové, jak to vypadá. Vždy existují skryté agendy, jsou i za skrytými agendami, a jak se vynořují události, máte vždy volbu nechat se oklamat těmi zinscenovanými, falešnými událostmi, anebo je prohlédnout a pochopit, že takovými jsou a nenechat se falešnými agendami a falešnými událostmi ošálit.

Když k takovým událostem dojde, ustupte, zůstaňte v neutralitě, pozorujte, vězte, že věci nejsou takové, jak se zdají být a dopřejte si čas a prostor k tomu, abyste o všem pochybovali, jděte hloub a pochopte, že oni velmi dlouho manipulovali s lidstvem a že vy jste si zvolili nenechat se jimi ošálit, a neúčastnit se událostí, které vám a lidstvu předkládají.

Je to doba velkého vysvobození a příležitosti. Pamatujte, že v době, kdy se svět kolem vás zdánlivě rozpadá, budou události vystavovat zkouškám vše, co jste doposud znali. Jděte do hloubky, dovnitř sebe, najděte svou duchovní rovnováhu a spojení, a vězte, že přicházející události, které přijdou v řádu týdnů a měsíců, mají hlubší význam. Nemají za účel posloužit zaprodancům, ale spíše osvobodit lidstvo a také matku Zemi, a že vy jste toho součástí, ať už jste si zvolili, že budete v této době nevědomí, anebo že využijete tuto dobu a tyto události k tomu, abyste se probudili do mnohem hlubší reality, která je kolem vás. Je to vaše osobní volba. Je to mimořádná doba a Vědomí žádá všechny, aby na to pamatovali,  když se ty události vyvinou.

Vědomí skončilo.

Zdroj: http://rainbow-phoenix.com/blog.html

 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 

Vyhledávání