Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Poselství Ariů k 1. a 2. fázi transformace
Poselství Ariů k 1. a 2. fázi transformace PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 03 Květen 2009 16:09

V tomto článku najdete poselství od bytostí Áriů, přijaté skupinou několika žen v úterý 7. 4. 2009. Dotaz pro Árie zněl: Jaká témata přinesou první díly tzv. 12dílného programu (procesu) transformace?

 

Tato poselství předkládám v původní neupravené formě dle zápisů jednotlivých meditujících. Tedy netvoří ucelený článek, ale jistě přinesou nový pohled pro vaše nadcházející dny. Jednotlivá poselství jsou oddělena čárou.

 

Jaká témata přinesou první díly tzv. 12dílného programu (procesu) transformace?

ARIOVÉ - poselství 1:

Transformace jako taková je přeměna mnohem většího rozsahu, než si dokážete představit.

Nebude pro každého stejná, platí myšlenka – čím má fénix větší křídla, tím déle se zvedá z popela, a tím větší musí dávat pozor, aby se blány křídel nepotrhaly.

Transformací projdete všichni, problémy nastanou pro ty, již nebudou chtít přijmout novou realitu.

Transformace je rozdělená do dílů, abyste byli schopni jí projít, je to způsob schodů s odpočinkovými plochami, který již znáte.

Zprvu se bude zdát, že jste každý sám, protože budete nacházet sama sebe. Až si celistvě uvědomíte svou bytost, teprve potom se můžete rozhlédnout a vnímat nový prostor. Změní se energetický význam, vizuální realita zůstane, ale změní se energie veškerého. A protože člověk je velmi jemný a zároveň složitý mechanismus, transformace člověka bude proces nejdelší.

Souzněte s okolím, vnímejte energie kolem vás, snažte se je pochopit a sladit se snimi.

V každé vlně půjdete vpředu, čím rychleji se naladíte na nové frekvence, tím více můžete pomáhat ostatním.

Nedivte se změnám ve společenském postavení, přijdou, ale jinak než jste byli dosud zvyklí. (A nebojte se o děti, budou transformací procházet zcela přirozeně a lecčemu naučí ty ostatní).

1. FÁZE:

Otevírání srdce je základním předpokladem a klíčem, vědomé otevírání srdce a harmmonizace energií lásky.

Aby mohla transformace začít, bude docházet k uvolňování vláken a kanálů dosud nezpracovaných temných energií, které zde na zemi jsou. Neuvolňují se energie, ale kanály, (lze si to představit jako přeměnu pevné sítě ve volně visící provazy ).

Váš úkol pomoci v této fázi je tyto kanély – které rozpoznáte ve svém okolí – infiltrovat, injektovat láskou, v info. poli lidstva napojovat na energii lásky atd. Technik znáte dost, buďte kreativní.

To proto, aby byli vaši bližní schopni transformací projít, vaše energie jejich závazky nevyřeší, jen na určitou dobu pozastaví tok další negace. (Toto můžete provádět I státníkům atd. pokud  jejich duše dovolí).

Posílejte si lásku. Vy musíte mít dostatek energie, hojnosti, kreativity, abyste byli schopni pomáhat.

2. fáze:

Procházení branami a tunely, kde je třeba se zbavit starých návyků.

Bude to vnímáno jako skok do prázdnoty, přijdou energie strachu.

Budete se učit procházet těmito tunely tam a zpátky, učte se být průvodcem, převozníkem. Prostor za tím je další stupeň svobody a možností tvoření. Může být vnímán I jako vzduchoprázdno, kde se není o co opřít.

Tunely a brány budou zpočátku krátké, je skrz vidět druhá strana.

Poté může jít i o labyrinty, otočné systémy navazující jeden na druhý. V těch je třeba vyslat ze srdce paprsek (účinně budou fungovat diamantové) a jít za ním. Nezapomeňte na roli průvodců. Nejde tu jen o vaše nezpracované energie ale o osvětlení pravé cesty, proto se těmito cestami budete schopni vracet, abyste vedli.

Čím více lásky a hry, tím lépe, někdy se berete příliš vážně :-)


----------------------------------------------------------------------------------

ÁRIOVÉ - poselství 2:

 


1. a 2. fáze transformace:

Vstupujete do fáze nového poznávání nových možností vašeho lidství, nových možností všeho kolem vás. Vaše lidské tělo se transformuje a vy mnohdy si ani nevšimnete nových možností ve svém bytí. Dochází a bude docházet k aktivaci dalších vláken DNA. Mnoho věcí vám může připadat jako neuvěřitelných, jako náhoda a přitom je to ve vašich možnostech už vyšší. Díváte se do světla, ale stále žijete ve stínu. První část transformace není jen o vstoupení do světla, je i o tanci ve světle. Není to o určitých krocích, světlo za vámi přijde, vy byste ale měli začít tančit. Je celkem jedno co, jde o to procítit energii, která proudí, která je všude přítomná, pohlédnout novýma očima na své tělo, své ruce, svůj pohyb. Pak procítíte ten  klid a propojení.

Přijdou nové kvality tvoření. Nebude to jako na shromážděních Sai Baby tam se konaly zázraky konaly, aby lidé uvěřili. Budete tvořit svůj život. Ale nebudete už tápat, chci to takhle, nebo jinak? Budete vědět a tvořit. Otevírat dalším jejich cestu, možnosti. Rozšíří se vidění, jasně uvidíte toky energií.

Existují nějaké bloky před příchodem tohoto světla? V současné době vnímáte hranici světla a stínu jako neprostupnou průhlednou stěnu, ale ona přirozeně projde skrz vás ani vám to nepřijde.

 
Jediné co je třeba dělat pro tento vstup je propojovat srdce s vědomím, s hlavou, činy i vnímáním. Srdce vám otevře vaše možnosti mnohem lépe, než mnoho slov poselství. Řekněte si v srdci já jsem a hned uvidíte řešení.

-------------------------------------------------


ÁRIOVÉ - poselství 3:

Moji drazí, transformace je proces, který se nedá rozdělit do částí. Nejdelší je přípravná fáze, ketzrá skončí letos v listopadu s koncem tohoto mayského roku. tento přípravný proces vede už k tomu, aby se probudilo co nejvíce služebníků světla a začali plnit své úkoly. Přípravný proces zahrnuje i změnu energetického klimatu lidstva. Začínají zesilovat konfrontační záležitosti, ketré později svým výsledkem pomohou lidem přiklonit se na tu či onu stranu. V této přípravné fázi byste měli vy, služebníci světla, očistit sebe v maximální možné míře. Měli byste si více osvojit metody a práci s energií Já jsem. Tento způsob práce vám bude v dalších fázích transformace velice pomáhat.

1. fáze - začátkem nového mayského roku vám, služebníkům světla, budou přicházet nové metody práce s křišťálovými energiemi. Dojde k několika přírodním katastrofám v oblasti subtropického a mírného klimatického pásu. Čechy to nezasáhne. Finanční krize se citelně dotkne lidí, jež mají více úvěrů, tzv. předlužených lidí, jež nejsou schopni splácet své dluhy. Jejich duše touto cestou je povede k duchovnímu probuzení. V této již 1. fázi by všichni služebníci světla měli zcela přestat lhát. I v malichernostech a zcela nepodstatných věcech. Každá, byť sebenepatrnější lež výrazně se promítá v auře a rozkolísává nižší energetická těla. V této fázi transformace byste byste měli výrazně dbát na vnitřní čistotu a pravdu. Rovněž by bylo dobré účiněji pročistit své fyzické tělo. V této první fázi transformace byste vy, služebníci světla, měli začít rozžehovat své vnitřní světlo. Ostatní lidé budou v této době procházet více či méně dramatickou cestou vnitřního probuzení. Celá první etapa potrvá asi 5 měsíců.

2. fáze/etapa - s nástupem jara 2010 se ohlásí 2. etapa, která bude poměrně krátká. Přijdou v ní 3 přílivové vlny v rychlém sledu za sebou. tehdy vy , služebníci světla, budete připraveni účinné svým bratrům a sestrám pomáhat emočně zvládnout vibrace, do kterých se dostali. Někteří z vás v té době již přejdou do světelných těl,a le budete zde stále pomáhat. Druhá etapa nepotrvá déle než 2,5 měsíce. Bude pro vás, služebníky světla, první větší zatěžkávací zkouškou, abyste nepáchali dobro, ale nechali své blízké a ostatní lidi  jít svou cestou. V té době však již budete vnitřně silní a vědomější.

S láskou vaši Ariové

--------------------------------------------------

ÁRIOVÉ - poselství 4:


1. díl či první fáze s sebou nese vícero témat. Jedno z nich, styčné a zásadní pro mnoho z vás, je patrné z názvu této 1. fáze. Nazvěme ji nejprve „OTEVŘENÍ BRÁNY SRDCE“. Možná se vám to zdá příliš obecné či jednoduché, jako něco, co již dávno víte, na čem jste již mnohokrát pracovali. Ale není to až tak pravda. Ano, již dlouho pracujete s energií Lidského Srdce, snažíte se vědomě se svým „duchovním“ Srdcem spojovat, pracovat s ním a žít Lásku tohoto Srdce ve svém každodenním životě. To je jakýsi první krok nutný k tomu, co vás čeká právě během tzv. 1. dílu 12dílného procesu/programu transformace. Bez vědomé práce s vašim Lidským Srdcem a bez zkušeností s procítěním jeho energie byste nemohli postoupit do této 1. fáze. Neboť to tzv. otevření Brány Srdce není myšleno jako Srdce Lidského - z pohledu čistě fyzického člověka, nýbrž Srdce Multidimenzionálního. Tedy celý název této první fáze je „OTEVŘENÍ BRÁNY MULTIDIMENZIONÁLNÍHO SRDCE“. Každý z vás má své napojení na toto Multidimenzionální Srdce, ale nyní je toto napojení u většiny z vás jaksi v latentním stavu, neaktivní. S 1. fází přichází čas, aby ti, kteří již otevřeli bránu do svého Lidského Srdce – z pohledu člověka zde na Zemi, tak aby tito lidé již skrze toto své Lidské Srdce – každý sám za sebe (pozn.: samozřejmě to nevylučuje skupinovou meditační práci, jde tímto o poznámku, že tuto cestu musí udělat každý jednotlivec vědomě sám za sebe) – došli ke své Bráně Multidimenzionálního Srdce, tuto Bránu otevřeli a získali tak další část sebe sama, o krůček postoupili na své cestě k celistvosti a z vašeho pohledu též získali část své vnitřní síly. Ostatní informace přijdou prostřednictvím dalších lidí z vaší duchovní skupiny, stejně tak jako samotný návod na otevření této Brány Multidimenzionálního Srdce.

Každý z těch 12 dílů programu/procesu transformace se (mimo jiné) týká jedné z multidimenzionálních bran. Půjde o proces „skládání sebe sama“, o nalezení a propojení se se svými částmi paralelně žijícími v jiných dimenzích...

2. díl nazvěme procesem „OTEVŘENÍ BRÁNY MULTIDIMENZIONÁLNÍ DUŠE“. Jako jsme již pověděli v souvislosti s Branou Multidimenzionálního Srdce, tak i díky tomu, že jste již nasbírali (mnoho z vás) dostatek zkušeností ve vědomé komunikaci se svou Duší (z pohledu fyzického člověka), tak přichází čas, kdy se propojíte též se svou Multidimenzionální Duší. To ale není možné, řekněme ani bezpečné, dělat dříve, než se propojíte se svým Multidimenzionálním Srdcem. Až pak budete připraveni setkat se v Lásce a v Lásce propojit se svou Multidimenzionální Duší. Ne dříve. Je to proto, že multidimenzionálních bran je samozřejmě více a jsou tzv. světlé i temné brány. Abyste tedy bezpečně otevřeli tu pravou – tzv. světlou bránu, je zapotřebí nejdříve aktivovat propojení s vaším Multidimenzionálním Srdcem. Skrze toto Srdce pak budete procházet dále. Nejprve půjdete „Koridorem Lásky Svého Multidimenzionálního Srdce“ k „Bráně své Multidimenzionální Duše“. Jen skrze tento koridor. Nejprve musíte otevřít ty multidimenzionální brány a aktivovat ty multidimenzionální části, které jsou tzv. světlé a láskyplné. Až potom, takto posílení, budete připraveni a v propojení s vaším Multidimenzionálním Srdcem a v propojení a pod vedením vaší Multidimenzionální Duše budete postupně nalézat a otevírat též své brány temné – Láskou je transformovat a přijímat tak i své temné multidimenzionální části. To bude ale až ve fázi pozdější.

Nejprve vás tedy, naši milí, čeká OTEVŘENÍ BRÁNY MULTIDIMENZIONÁLNÍHO SRDCE a posléze OTEVŘENÍ BRÁNY MULTIDIMENZIONÁLNÍ DUŠE. Tyto 2 fáze - tyto 2 kroky na vaší cestě k celistvosti - jsou tak rozsáhlého významu, že svým Lidským vědomím je jen stěží můžete pojmout a slovy uchopit. Co pocítíte ale jistě, budou rozsáhlé až markantní a nepřehlédnutelné změny ve vašich životech, v pozemské fyzické realitě. Už po otevření 1. brány (Multidimenzionálního Srdce) to pocítíte opravdu silně a my se na tuto chvíli moc těšíme a jsme tak rádi – tak rádi, že to nelze do slov formulovat a jimi zprostředkovat – že jste došli až sem a jste již zralí a připravení projít tzv. 12dílným programem/procesem transformace.

A tak, jak tomu bylo u všech předchozích transformačních změn, i pro tyto díly/fáze transformace je připraveno mnoho bytostí Lásky a Světla, které vám – pokud je ovšem požádáte – rádi pomohou a s vaší láskyplnou Duší vás budou provázet nadcházejícím procesem transformace.

A nebojte se, veškeré další a podrobnější informace a návody obdržíte v ten pravý čas. Stačí, když budete vědomě ve svém Srdci otevření a bdělí a nic, co k vám má přijít, vám „neunikne“.

Žehnáme vám, naši milí, a radujeme se.“

 

Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/

 

 

 

Vyhledávání