Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Cobra - Rozhovor Lynn s Cobrou na rádiu Prepare for Change Interview z 20.12. 2016
Cobra - Rozhovor Lynn s Cobrou na rádiu Prepare for Change Interview z 20.12. 2016 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Leden 2017 23:04

Cobra a Lynn - rozhovor z 20.12. 2016 na rádiu Prepare for change

Aktualizace k Malawi

10/12/2016

Požádala jsem kluky z Malawi, s nimiž si dopisuji, aby mi každý měsíc poslali fotku s nějakým příběhem jednoho ze sirotků, o který bych se chtěla s vámi podělat.

Tak poznáte ty, kterým na druhém konci světa pomáháte.

Enock tento měsíc poslal fotky a příběh. Seznamte se s 16letým Dicksonem Misewu. Dickson je v sirotčinci nový. Pokračuje tam ve svém vzdělávání se. Než přišel do sirotčince Maoni, žil ve vesnici Phwesa v Phalombe. Jeho otec zemřel a protože v Malawi je málo pracovních příležitostí, jeho matka se dala na prostituci, aby něco vydělala. Ví se, že naposledy byla v Mozambiku.

V Malawi není vzdělání zadarmo. Každé dítě, které smí v Malawi chodit do školy, musí platit školní poplatky jinak ho ze školy vyhodí. V situaci, v jaké Dickson byl, musel školu opustit, aby si našel nějakou práci, aby měl na jídlo, a byl bez domova. Do sirotčince přišel s holými rukami. Maoni ho přijala. Zapsali ho do školy při sirotčinci, byl ubytován a dostal moskytiéru; je to jedna z těch, které jsme pro ně minulý měsíc koupili.

Dickson se teď vzdělává na druhém stupni. Chce být lékařem, aby mohl svým lidem pomáhat. O víkendech pleje zahradu sirotčince, které se začalo dařit díky nedávným dešťům.

Dickson rád hraje fotbal a zpívá náboženské písně. Nejraději má červenou barvu. Je teď spokojen a vidí svou budoucnost dobře. Chce být tím, kdo prolomí kletbu chudoby. Je vděčný, že je v sirotčinci.

Podělím se s vámi o obrázky. Na našich webových stránkách vytváříme místo, kde najdete ty, jimž pomáháte. Podívejte se na video na příštím Smaly7 YouTube Channel u prosincového rozhovoru s Cobrou, které začne s obrázky z Malawi.

Drazí přátelé a přispívatelé na projekt Nakrmte Malawi, když posíláte peníze pro Malawi, prosím, uveďte tam svůj mail, abychom vám mohli poděkovat za vaši láskyplnou pomoc. Neutrácím peníze na známky, protože Malawi potřebuje veškerou pomoc, jakou teď může dostat. Když bude založena naše nadace, Malawi bude první, kdo dostane potřebnou pomoc na vznik  prosperující komunity.

Prosím i nadále mi pomáhejte, abych zase já mohla pomoct jim. Prosím, posílejte šeky na: 
4530 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90022.

Na šeku vyznačte, zda jsou peníze určeny pro Malawi anebo pro Prepare for Change (PFC).

Z celého srdce vám děkuji za vaši štědrost.

Lynn – Zdravím, Cobro, vítejte zpátky na Prepare for Change v posledním měsíci, prosinci 2016. Pro nás všechny to byl velmi zajímavý, odhalující a dokonce šokující rok. Myslela jsem, že bych vám dnes dala příležitost, abyste shrnul všechny kroky, které jsme jako planeta v tomto roce udělali.

COBRA –  OK, ale rok ještě neskončil, takže dokud neskončí, na tento dotaz neodpovím. Jsou v běhu jisté věci, které jsou dost důležité a které mohou do jisté míry změnit pohled na letošní rok.

Lynn – Přestože se jedná pouze o 10 dní?

COBRA – Ano, 10 dnů, ano.

Lynn – Wow. OK.

Aaron –  Ahoj, Cobro, tady je Aaron, tento týden budu zastupovat Richarda. Mám na vás pár otázek a první je: ve zprávě Benjamin Fulforda z tohoto týdne se říká, že David Rockefeller a Nathaniel Rothschild byli minulý týden zabiti. Mohou to Vaše zdroje potvrdit? Ví se něco o tom, zda se ty události opravdu staly?

COBRA – Ne, fámy o tom a o zabití či zadržení dalších příslušníků Kabaly se objevují stále. Když se to opravdu stane, budeme velmi blízko bodu zlomu, a když se to stane ve větším měřítku, bude to ve zpravodajství hlavního proudu.

Lynn – Takže to musíme dostat od hlavního zpravodajství?

COBRA – Z mainstreamu anebo ze spolehlivých alternativních médií, která podpoří svá prohlášení nezpochybnitelnými důkazy.

Lynn – OK. Bylo také sděleno, že biskup Echevarria zemřel 12. prosince na zápal plic. Mohou to vaše zdroje potvrdit a byla to přirozená smrt? Bude to mít na katolickou církev a na lidi na celém světě okamžitý dopad?

COBRA – Mé zdroje to nemohou na 100% potvrdit a ano, na katolickou církev to má dopady, ale nejsou drastické. Mají mnoho lidí, kteří vykonávají jejich agendu. (můžeme s odstupem času potvrdit, že biskup Echevaria opravdu 12.12. 1026 v Římě zemřel – pozn.překl.)

Lynn – Byl vedoucím Opus Dei……tak si myslíme . . .

Toto se objevilo na internetu: http://www.opusdei.org/en-us/section/from-the-prelate/

COBRA Opus Dei je jednou z docela mocných církevních organizací, ale není nejmocnější a v tomto případě může být vůdce nahrazen. Takže toto zatím v církvi nezpůsobí žádný významný posun.

Aaron – Můžete nám říct něco o tom, co se děje kolem letiště v Denveru, případně pod ním?

COBRA – Nejde jenom o to, co se děje pod letištěm v Denveru, ale celá oblast  Denveru je teď centrem napůl skrytého a napůl otevřeného konfliktu mezi různými frakcemi a některé z nich patří ke Kabale. Jde o konflikt, který do jisté míry pronikl do alternativních médií. A tento konflikt je pouze jedním aspektem transformace neboli přípravy na konečnou operaci, která se odehraje krátce před Událostí. Tohle ještě není rozhodující chvíle. Ještě se nejedná o závěrečný tah.

Lynn – Corey Goode a David Wilcock shodně tvrdí a zdůrazňují, že se pozitivní “Pozemská aliance” dohodla a projednala se skupinami Kabaly a různých tajných vládnoucích syndikátů, že by lidstvo nezvládlo plné odtajnění, protože by to dle nich způsobilo totální chaos z důvodu emočního šoku a že proto se „společně“ dohodli, že provedou částečné a kontrolované odhalení a že se ten proces bude odvíjet pomalu a že potrvá mnoho let a dokonce jednu i dvě generace, než dojde k úplnému odhalení. Pokud ale vraždící psychopati, kteří planetě vládnou a vládnou tajným kosmickým programům, když ti po celou dobu znají nepozměněnou pravdu, čistou pravdu, proč my - nevinné a zneužité lidstvo nemůžeme mít nárok na to, abychom poznali celou pravdu? Je to tak?

COBRA – Ta prohlášení nemohu potvrdit a nesouhlasím s nimi.Lidstvo je víc než schopno a připraveno zvládnout úplné odhalení. Vlastně lidstvo je víc připraveno na zvládnutí plného odhalení než částečného odhalení, protože částečné odhalení by do myslí přineslo paradoxy a vytvořilo by mentální stres, zatímco plné odhalení by přineslo jasnost. Skupiny, které nepodporují plné odhalení, nepatří ke světlu. Plán světelných sil je bezpodmínečné a plné odhalení co nejdříve tu bude možné a jakmile to situace dovolí, aniž by došlo k odvetě temných sil. Plné odhalení je jedinou agendou, k níž lze přistoupit. Cokoliv jiného je nepřijatelné. Já jsem neviděl Davida Wilcocka či Coreyho Gooda, že by prohlašovali, že podporují částečné odhalení, takže to nemohu komentovat.

Aaron – Cobro, dle vašeho názoru, peníze, v podobě jak dnes existují, budou mít význam jako nástroj hojnosti anebo zotročení? Myslíte, že za 10 let budou peníze stále existovat? Pokud ne, řekněte, proč a co je nahradí?

COBRA – Nemohu hovořit o časových liniích a časových odhadech. Řeknu jenom, že v čase Události se peníze stanou brzy zbytečnými, protože s replikátory budeme mít pokročilé technologie, které nám zmaterializují vše, co potřebujeme, a za druhé, duchovní vědomí lidstva dosáhne bodu, kdy již peníze nebudou zapotřebí. Ty věci se stanou po Události, ale před Událostí to není možné.

Lynn – Vypadá to tedy, že dostaneme odhalení okamžitě po Události?

COBRA – Odhalení a Událost spolu souvisí. Když se sem dostane pulz Události, v témže okamžiku dojde k výpadku informací v hlavních mainstreamových médiích, bude to eskalovat a velmi se to zrychlí.

Lynn – Jak dlouho po Události bude Země oficiálně přijata do galaktického společenství? Potrvá to generaci, nebo míň?

COBRA – Bude to dřív.

Aaron – Co nového nám můžete říct k nadcházejícímu slunečnímu pulzu, který je známý jako Událost? Máte pro nás nějaká doporučení?

COBRA – Na internetu kolují v posledních několika dnech fámy, že k Události dojde během několika dnů, což není pravda. Ještě tam nejsme. A nemohu potvrdit žádnou z těch fám, protože se nezakládají na pravdě. A pokud jde o odhad času, kdy dojde k Události: co jsem mohl, jsem již řekl.

Lynn – Můžete nám říct nějaké informace, týkající se hlav států, příslušníků královských rodin a dalších významných osob, které nedávno navštívily Antarktidu?

COBRA – Těch, co navštívili Antarktidu, není moc. Bylo jich jen pár a šlo o tajné schůzky Kabaly s jistými odtrženými skupinami ohledně toho, jak vyřešit problém masového zatýkání, protože oni by rádi přežili transformaci a zjistili, že nemají žádné řešení, takže se vrátili na Antarktidu, odkud přišli.

Lynn – O jakém vesmírném tělese mluví lidé z jižní polokoule? Víte o tom něco?

COBRA – Oni nepodávají hlášení o vesmírném tělese. Existuje mnoho nepodložených výroků, že lidé viděli to či ono. Když budete ta prohlášení podrobně zkoumat, brzy zjistíte, že nejsou založena na realitě.

Lynn – Dostáváme hlášení od lidí z jižní polokoule, kteří říkají, že je to vidět volným okem, že ani nepotřebujete teleskop. Takže mají obavy.

COBRA – Pokud mi někdo pošle solidní důkaz, s fotkou, která není odrazem čočky, budu rád.

Lynn – Došlo k podivným kosmickým úkazům, jako je obrovský oblak nad Antarktidou, podivná světla, ohnivé koule a další překvapivé jevy a úkazy. Můžete něco říct o tom, co to lidé vidí?

COBRA – OK, za prvé, dochází k mnoha intenzivním atmosférickým jevům. Některé jsou zapříčiněny změnami na povrchu planety, jako důsledek zvýšené aktivity ve sluneční soustavě. Takže se nejedená o změnu počasí, která by pocházela ze Země. Je to součást kosmického rámce, k němuž teď ve sluneční soustavě a za ní, dochází. Lidé to vnímají, protože světelné síly to také podporují, aby se lidé probudili, aby se začali ptát a zjišťovat, co se děje.

Lynn – Takže, v jistém smyslu je to odhalení, že?

COBRA – Jemné odhalení, ne částečné, ale jemné. Částečné odhalení je něco jiného. Jemné odhalení je snaha světelných sil přinést do těchto velmi nepříznivých podmínek co nejvíc odhalení.Částečné odhalení je snaha temných sil překroutit a odklonit odhalení tak, aby to mohli prezentovat jako něco, čím to není. Chtějí si zachránit kůži a samozřejmě, to se jim nepovede.

Aaron – Kde je teď planeta X ve vztahu k naší planetě Zemi a jaký má úkol pro budoucnost lidstva?

COBRA – Planeta X je přesně tam, kdy byla doteď. Na své oběžné dráze za Plutem a zůstane tam. K Zemi se nepřiblíží. Je to domov Hnutí odporu, které bojuje za osvobození Země.

Lynn – Ovládá umělá inteligence (UI) většinu drakoniánských a reptiliánských ras a jejich chování?

COBRA – Do jisté míry, ale neřekl bych, že je ovládá, řekl bych, že existuje určitá symbióza negativní povahy mezi UI a… řekl bych to takhle: skupina Chiméra používá UI na ovládání drakoniánů a reptiliánů.

Lynn – Ovládá UI většinu vlád světa, finanční systémy a burzy?

COBRA – Do jisté míry.

Lynn – Souhlasíte s tím, že UI je umělou inteligentní sítí Chimery, anebo existuje v nezávislé elektronické entitě?

COBRA – Není nezávislá. Vždy je spojená s organickou entitou.

Lynn – Bude odstranění závoje Chimery zahrnovat i plné odhalení?

COBRA – Ano. 

Aaron – Cobro, způsobují impéria drakoniánů a Kabaly stále problémy a chaos i v jiných slunečních soustavách a galaxiích anebo jsou teď obklíčeny a uzavřeny ve své poslední baště drakoniánsko-kabalistického impéria, zvaného naše sluneční soustava?

COBRA – Jsou tady obklíčeni.

Tým Prepare for Change se rozrůstá. Když teď vystoupí do popředí Bruce, jako dobrovolnický koordinátor, vyjdeme na veřejnost s novými rysy a aktivitami na našich webových stránkách. Pokud chcete dělat něco víc, než jenom sedět stranou a čekat na Událost, připojte se k našim týmům. Budeme mít aktivity ve všech našich skupinách: vůdcovství, podpora Události, obnova, technologie, léčení, finance, média a Sesterství růže. Přejděte do tabulky a zvolte v menu “Prepare for Change Volunteers”.

Prepare for Change Volunteers

Vyplňte jednoduchý dotazník a my vás budeme kontaktovat. V lednu budeme formovat naše dobrovolnické skupiny. Nedávno se k nám připojila vedoucí Sesterství růže, jmenuje se Betty a pochází z Austrálie. Má v plánu velmi brzy vydávat novinky a komunikovat se skupinou.

 
Lynn –
Donald Trump byl potvrzen jako 45. prezident USA poté, co byl zvolen 19. prosince voliteli. Prezident Trump říká a prohlašuje, že půjde „proti establishmentu“, ale přesto si vybírá a jmenuje za šéfy svých ministerstev a kabinetu sionisty. Máte k tomu nějaký komentář?

COBRA – Myslím, že jsem již dotazy ohledně Trumpa zodpovídal, o tom, kdo je za ním a řekl bych, že jeho činy mluví hlasitěji než slova a za pár měsíců uvidíme, jaké je jeho prezidentství. Nebudu přilévat olej do žádných spekulací. Jenom pozorujte a zjišťujte.

Lynn – Myslíte, že vůbec pracuje pro světlo? Má k tomu nějaké sklony?

COBRA – Má v sobě určitý potenciál pro světlo. Ale nebyl bych příliš optimistický.

Lynn – Je zde další pán, který se nedávno objevil na scéně, Steve Pieczenik. Pracuje pro světlo?

COBRA – Ano, spolupracuje se silami světla.

Aaron – Kabala velmi tlačí, všude na světě jsou vládami schvalovány zákony na potlačení a cenzurování všech „skutečných zpráv“, které šíří alternativní a sociální média a kanály a místo toho jsou tyto označovány jako podvodné. Nejpopulárnější a nejvýznamnější alternativní mediální weby a stránky sociálních médií jsou teď tou silnou cenzurou ovlivněny, včetně těch, které jsou napojeny na nás. Co plánuje Hnutí odporu, aby čelilo této zoufalé snaze Kabaly zastavit šíření pravdy?

COBRA – Tato patetická snaha střelí do jejich vlastních řad, protože když se lidé, kteří čtou pouze mainstream, dovědí o tzv. „podvodných zprávách“, začnou hledat alternativní média zejména, když bude v mainstreamu zveřejněn seznam tzv. podvodných zpravodajských webů. Pro tyto alternativní webové stránky je to reklama zadarmo a budou víc navštěvovány. Je to podobné jako s prezidentskou kampaní, když bylo Trumpovi dáváno hodně publicity, hodně publicity v médiích, která byla proti němu, ale dala mu hodně publicity a to byla jedna část klíče k jeho úspěchu.

Aaron – Vypadá to jako první krok k tomu, přesvědčit lidi, aby nevěřili věcem, které uslyší. Je to v této nové válce ohledně „podvodných zpráv“ jenom pokus přesvědčit masy, že nadcházející odhalení není pravdivé?

COBRA – Jsou si vědomi moci alternativních médích ve všech jejich ohledech. Ale znovu říkám: nebudou schopni to zastavit. Jenom to přivede víc lidí k alternativním médiím.

Lynn –  Justiční úřady pracující v široké síti mezinárodního výkonu práva a zpravodajské agentury začaly zatýkat Evropany na vysokých postech kvůli zneužívání dětí, obchodu s dětmi a pedofilii. Přes snahu potlačit toto zatýkání v USA, a prohlašování, že důkazy jsou „falešnými zprávami“ - myslíte, že hnutí za zatčení hlavních postav zapojených do těchto aktivit v Americe se prosadí u amerických agentur prosazujících zákon?

COBRA – Je to něco, co nelze zastavit. Lze to pozdržet, ale v jisté chvíli budou mít síly světla tolik moci ohledně této situace, že zatýkání bude pokračovat a vystupňuje se do Události.

Aaron – Kdy budeme my, jako suverénní bytosti, schopni oslovovat a fyzicky se setkávat s našimi duchovními průvodci a vesmírnými bratry a sestrami, aniž bychom byli našimi současnými temnými vládci potrestáni nebo zabiti?

COBRA – Po Události. (OK)

Lynn –  Jak se jmenují hlavní rasy „mimozemských strážců“, kteří fyzicky přijdou, aby pomohli a vedli lidstvo okamžitě po slunečním pulzu, tedy po Události?

COBRA – Zaprvé samozřejmě, Plejáďané, a později Síriané, Andromedané, Arkturiáni, a některé další rasy, které jsou trochu méně známy.

Aaron –  Teď, když byly plazmické účinky Yaldabaotha zmenšeny či zcela odstraněny, jaká je situace ohledně strangeletových a topletových bomb?  Je teď bezpečnější zrušit ovládání lidí implantáty, které v sobě máme?

COBRA – Kdo říká, že je to pryč? Není to pryč.

Lynn – Zmenšilo se to, ano?

COBRA – Do jisté míry ano.

Aaron – A je či byl matrix Saturnova měsíce zdrojem energie pro Yaldabaotha?

COBRA – Ne. 

Lynn – Existují protichůdné zprávy ohledně ruského vůdce Vladimíra Putina. Některé zpravodajské zdroje říkají, že dávno zemřel a byl nahrazen různými dvojníky, zatímco jiní respektovaní zpravodajští badatelé, včetně vás, říkají, že je živý a velmi aktivně pracuje pro světlo. Mohl byste říct, proč kontakty Benjamina Fulforda z CIA a NSA mu říkají, že pravý Putin zemřel před dávnou dobou?

COBRA – V tuto chvíli by nesloužilo nejvyššímu účelu, abych na tuto otázku odpověděl. Je to citlivá informace.

Aaron – Je vlna paprsků gama, která přijde na Zemi kolem 26. prosince, stejná jako Událost?

COBRA – Já neříkám, že 26. či 27. prosince přijdou na Zemi gama paprsky. Ne, nejedná se o Událost.

Lynn – Řekl jste, že pozitivní mimozemšťané nedovolí atomovou válku v plném rozsahu, ani nedovolí, aby došlo ke 3. světové válce. Když to čteme mezi řádky, znamená to, že by mohl být povolen nějaký druh menšího omezeného nukleárního konfliktu? Mají síly světla v plánu zabránit nějakému druhu nukleárního konfliktu, nebo všem?

COBRA – Chtějí zabránit všem větším nukleárním konfliktům, jak to jen půjde, ale jak je vidět z minulosti, vždy docházelo k určitým omezeným událostem, a k určitému omezenému vypuštění atomových zbraní, takže, abych odpověděl na vaši otázku, něco jako Hirošima nebude již nikdy tolerováno.

Aaron – V souvislostí s Událostí, Obama nedávno podepsal nařízení, přikazující americké vládě, aby připravila infrastrukturu na „přicházející rušivé sluneční výboje“, což, předpokládáme, se vztahuje na Událost. Znamená to, že naše iPhony a elektronická zařízení po slunečním výboji neboli po Události pravděpodobně nebudou fungovat? Co nám můžete říct či doporučit, abychom se na situaci připravili?

COBRA – Událost není totéž, co sluneční výboj, nebo, abych to upřesnil, elektromagnetický pulzní výboj. Světelné síly neočekávají, že by Událost obsahovala tento výboj. Předpokládá se, že by elektronická zařízení měla v okamžiku Události fungovat normálně.

Aaron – Ovlivní Událost všechny bytosti a formy života v této sluneční soustavě? Pokud ano, jak? Jak budou prožívat Událost rasy, žijící pod povrchem?

COBRA – Ano, jistě, Událost…ovlivní všechny bytosti v celé sluneční soustavě. Bytosti žijící pod povrchem planety budou mít velkou oslavu.

Lynn – Co víte o mimozemském původu černých Afričanů?

COBRA – Myslím, že v každé rase jsou lidé, kteří mají zpola mimozemský původ. Velká většina lidí pozemského původu jsou v zásadě pozemšťané, ale řekl bych, že všechny rasy včetně černé rasy, obdržely v minulosti ze strany různých ras pomoc v podobě genetického ovlivnění, genetického rozvoje.

Lynn – Co může černá rasa očekávat, že se stane v důsledku plného odhalení?

COBRA – První věc, co se stane, je, že se situace v Africe dramaticky zlepší. Situace v Africe je hodně stresující po mnoho tisíc let, protože zejména reptiliánská rasa používala Afriku jako svou hlavní základnu. A teď, v posledních desetiletích, Kabala používala Afriku kvůli zdrojům, takže Událost přinese Africe a černým lidem, kteří tam žijí, velkou úlevu.

Aaron – Můžete naznačit, jak duchovní technologie či postup, který používají drakoniáni, jak jim to umožňuje, aby se narodili do lidské podoby?

COBRA – Myslím, že se odvoláváte na teleportační komory či inkarnační komory, kdy oni projektují esenci své duše do fyzického těla. Takovou technologii mají, tedy měli ji docela hodně v minulosti, ale teď je to velmi omezené.

Aaron – Je lidská verze drakoniánského vědomí výsledkem lidsko-hybridní klonovací technologie?

COBRA – Většinou ne.

Zapište se na rozesílání našeho zpravodaje a na COEO, abyste se mohli napojit na místní skupinu Prepare for Change. Pokud nemáte místní skupinu, založte ji. Je velmi naplňující, když spojíte lidi s podobnými zájmy, žijící ve vašem  okolí. Meditace ve skupině je dokonce mnohem silnější, než meditace individuální. Přispějme tak k Události. Účty, týkající se našich stránek, stále chodí, takže vás prosíme o pomoc, o váš příspěvek, který nám ukáže, jak se vám naše stránky líbí a také jak jste spokojeni s naší neutuchající snahou o jejich vylepšení. Prosím, použijte tlačítko, DONATE/Darujte vpravo anebo použijte poštovní adresu. Poznamenejte, zda je příspěvek určen pro Prepare for Change (PFC) nebo pro Malawi.

Šeky posílejte na: Prepare for Change, 4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022

Aaron – Pokud jde o mimozemšťany; můžete uvést příklad, jak funguje vzdělávací systém nějaké pokročilé civilizace?

COBRA – Nejedná se o vzdělávací systém, jak to chápeme na této planetě. Jde spíše o duchovní přenos, k němuž dochází přes duši, protože duše má vyšší pochopení, které je výrazně efektivnější a rychlejší. Bytosti v jiných, vyspělejších civilizacích nepotřebují chodit do školy, aby se učily podobně jako my zde na planetě. Ony mají vnitřní duchovní zkušenosti, které jim ukazují povahu reality a je jim pomáháno duchovními průvodci, kteří je podporují v jejich vlastním výukovém procesu.

Lynn – Jsou Plejáďané budoucí verzí lidstva, když vycházíme z pozitivní časové linie?

COBRA – Ne zcela. Plejáďané nejsou budoucí verzí lidstva. Plejáďané jsou jedinečnou rasou, pomáhající lidstvu stát se podobným archetypem.

Aaron – V Afghánistánu jsou starověké obří bytosti, žijící v jeskyních, na které střílela americká armáda a jsou tam mimozemské základny a mimozemšťané, opětující střelbu?

COBRA – Tu informaci nemohu potvrdit. V alternativních médiích je mnoho spekulací o mnoha věcech a ano, některé z nich jsou falešnými zprávami.

Lynn – Je v Afghánistánu mimozemská základna?

COBRA – Ano, v Afganistánu je takových základen několik.

Lynn – Takže jsou v nich různé rasy bytostí?

COBRA – Ano. 

Aaron – Teď k finančním otázkám: po resetu dostane každý nějakou částku anebo ty částky budou různé, podle věku, národnosti či nějakých jiných kritérií?

COBRA – Ano, částky budou různé. Každý dostane určitou částku, ale pak dostanou další příplatky lidé, kteří mají zásluhy nebo kteří mají za pomoci té částky splnit nějaké poslání.

Aaron – Poznamenal jste, že distribuce fondů je pouze otázka logistiky. Ty fondy budou rozdělovány přímo z AIIB?

COBRA – Budou rozděleny logisticky nejefektivnějším způsobem a podle stavu vědomí lidstva a dle toho, jak bude lidstvo v daném okamžiku reagovat.

Lynn – Zkolabuje finanční systém brzy?

COBRA – Ještě ne.

Lynn – Tento člověk říká, že pozoruje rozdíl mezi tím, jaká je cena zlata na západě a jaká na východě a že ten rozdíl narůstá. Naznačuje to něco?

COBRA – Zatím nic. Je určitý rozdíl mezi cenami zlata na západě a východě, ale není to nijak dramatické.

Aaron – Teď k Sýrii: můžete nám říct něco aktuálního?

COBRA – Zatím ne. Připravují se určité věci, ale ještě tam nejsme.

Aaron – Je pravda, že minulý týden (tj. v druhém prosincovém týdnu) bylo zajato 14 vůdců či operativců, včetně nejméně jednoho z USA, Kataru, několika ze Saudské Arábie, kteří vedli rebely ISIL a zajala je syrská armáda v podzemním bunkru v Aleppu?

COBRA – Ano, někteří z nich byli zajati.

Aaron – A co se s těmi lidmi stane?

COBRA – To bude záležet na tom, jak se budou chovat.

Aaron – Můžete nám říct aktuální stav, jaký je pokrok v misi, týkající se regionu syrského pentagramu?

COBRA – Došlo k pokroku, ve stejnou dobu došlo k pokroku a současně také ke ztrátám. Síly světla obsadily Aleppo a ztratily Palmýru. O důvodech, proč ztratily pozice v Palmýře, nemohu mluvit, ale budu to moct brzy udělat. To bude záležet. Pro ztrátu Palmýry existují velmi specifické důvody.

Aaron – Máme si znovu začít vizualizovat ten kus staré keramiky z Halafu, talíř, který rotuje nad celým syrským pentagramem?

COBRA –  Ano, to by bylo velmi vhodné.

Aaron – Teď k dějinám Číny. Jsou tady otázky k Hongmen, k tajné čínské společnosti. Můžete říct, zda existuje vztah mezi Hongmen a svobodnými zednáři a jaký?

COBRA – Někdo jim říká čínští svobodní zednáři. Nejsou to přesně zednáři, ale je to tajná společnost, tedy polo - tajná společnost, založená na zednářském modelu a v těch skupinách je namícháno jak pozitivní, tak i negativní. Některé z nich jsou spojené s draky, ale není to většina. A nejsou to draci.

Aaron – Můžete říct o jejich ideálech, a zda jsou ty ideály spojeny s gnosticizmem?

COBRA – Malé procento těch skupin má ideál v gnosticizmu, ale spíše je to více o bratrství a podpoře. Čínská diaspora ve světě to používá na vzájemnou podporu v cizím prostředí.

Lynn – Tady je dotaz k politice: je (filipínský) prezident Duterte osvícený nebo vedený silami světla?

COBRA – Ne, není osvícený.

Lynn – Žije bývalý (filipínský) prezident Ferdinand Marcos?

COBRA – Ne.

Lynn – Byl Marcos napojený na Společnost bílého draka anebo na pozitivní dračí rodiny v Číně?

COBRA – Je spojený s jistou dračí skupinou, kterou nebudu jmenovat.

Lynn – OK, poslední dotaz k tomuto tématu je: jaký je jeho vztah k tomu, kdo je známý jako Děda?

COBRA – Dostal od Dědka zmocnění.

Lynn – Má Marcos na druhé straně nějakou úlohu?

COBRA – Zatím ne.

Aaron – Ohledně sil světla: mají síly světla v úmyslu podporovat ten proces, jak dlouho to bude zapotřebí, anebo bude v nějakou chvíli rozhodnuto umožnit, aby proces pokračoval přirozeným způsobem a tím pro miliardy lidí skončí čekání na to, zda již jsou či nejsou připraveni?

COBRA –  Síly světla nečekají na to, zda budou lidé připraveni. Síly světla čekají na to, až budou odstraněny velmi nebezpečné exotické zbraně a když budou, jenom zmáčknou tlačítko.

Aaron – A co ztráty uvnitř Hnutí odporu? Jak jsou uctěni ti, kdo při osvobozování od temných sil padli?

COBRA – Můžete otázku upřesnit?

Lynn – Ten člověk chce vědět, jaký respekt je prokazován těm lidem z Hnutí odporu, kteří jsou pro tu věc ztraceni?

COBRA – Nejsou ztraceni. Mohou se znovu reinkarnovat anebo mohou znovu použít klonované tělo. Není to stejné, jako na povrchu. To není konec.

Lynn – Lze vzývat síly světla, aby zabránily bezpečnostnímu úřadu či jiným temným silám špehovat naše komunikace?

COBRA – Ano, je dobré volat síly světla a pomůže to, ale tady bych chtěl říct, že žádná elektronická komunikace není na 100% soukromá.

Aaron – Co lze dělat a jak můžeme pomoct během spaní?

COBRA – Ti, kdo opravdu chtějí silám světla ve spánku pomoct, se potřebují naučit lucidnímu snění a když to zvládnou, mohou na vyšších úrovních kontaktovat síly světla, pokud vědí, jak to udělat a pak pomáhat.

Aaron – Ovlivňují Archoni obsah našich snů?

COBRA – Bohužel, ano.

Aaron –  Čím víc se modlím a přijímám pochopení o Já jsem a Bohu uvnitř, tím víc mám nočních můr. Proč?

COBRA – Protože se Archoni snaží útočit na ty, kdo jsou silně ve světle.

Aaron – Můžeme přeprogramovat naše myšlenky a činy za pomoci afirmací, jako například: Já jsem soucit, já jsem štěstí, já jsem dítě Jednoho?

COBRA – Může pomoct znovu zacílit krátkodobé výpadky pozornosti do pozitivna, ale neposune, ani zázračně nezmění vaši mysl. (Pozn.překl: mám za to, že sice primárně nepřeprogramuje mysl, ale energetickou strukturu vědomí a mysli člověka a pak postupně dojde ke změně jeho myšlení)

Aaron – Tento člověk se ptá, zda to má dělat večer před spaním?

COBRA – Pokud chcete, můžete dělat afirmace před spaním a to vám může usnadnit spaní a do jisté míry to může pomoct zaměřit se víc na pozitivno.

Poznámka od Lynn:

Způsob  shromažďování otázek pro Cobru se mění. Nebudu již přijímat žádné otázky, které by byly zaslány přímo mně, je třeba je umístit na webové stránky (http://prepareforchange.net/cobra-questions). Dostáváme víc otázek, než se můžeme během hodinového rozhovoru zeptat. Prosím, abyste své dotazy omezili na 1 až 2 za týden. Prosím, respektujte druhé. Zeptáme se Cobry a on odpoví, co se vejde do jedné hodiny. Nejlepší je poslat dotazy na začátku měsíce, protože v určitou chvíli musíme příjem dotazů ukončit a začít třídit to, co máme. Rozhovory se obvykle uskuteční koncem měsíce, až na některé výjimky. Děkuji vám za spolupráci.

Lynn –   Naše další otázka se týká ENERGIE BOHYNĚ.  V květnu 2014 Cobra ve své Zprávě o aktivaci plejádského portálu uvedl: “Mnoho ženských členek Hnutí žije na objektech vně sluneční soustavy a používají je jako retranslační stanice pro energii Bohyně z Galaktického centrálního slunce směrem k planetě Zemi.“. Můj dotaz má dvě části: zaprvé, zda ženské bytosti stále používají ty planetární objekty jako retranslační stanice?

COBRA – Ano.

Lynn – A co můžeme dělat, abychom jim pomohli ukotvit ty energie na planetě?

COBRA – Jen se s nimi propojte v meditacích, hlavně ve skupinových meditacích, když se sejde skupina na fyzické úrovni, a spojte se s těmi bytostmi na těch specifických objektech.

Aaron – Tady se někdo ptá ohledně GALAKTICKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE:“ Může špatný člověk, který začal v andělských říších, být vůbec poslán do Galaktického centrálního slunce, aby začal znovu?

COBRA – Ano.

Aaron – Tady se vyšší já oddělí od nižšího já a znovu povede nižší a mladší aspekt sebe sama?

COBRA – V jaké situaci?

Aaron – U těch lidí, kteří jsou posláni do Galaktického centrálního slunce.

COBRA – Když jsou lidé posláni do Galaktického centrálního slunce, nižší já je rozebráno a také je rozebráno vyšší já. Je to konec existence té konkrétní bytosti.

Lynn – Tento měsíc jsme měli několik duchovních dotazů. Řekl jste, že lidé ve většině zemí ztratili přítomnost své duše. Ztratili ji postupně během inkarnací, anebo, například, je to důsledek poslední archonské invaze, anebo jak jinak člověk ztratí přítomnost své duše?

COBRA – Přesně jak jste to popsal. Během staletí ji postupně ztratili a zejména od poslední archonské invaze.  Ztráta kontaktu s duší byla docela drastická.

Lynn – Takže na to může mít vliv vše výše uvedené.

COBRA – Ano. 

Aaron – Lidé se vyvíjejí směrem k vyšším úrovním a mají duši. Když my, lidé, dosáhneme osvícený stav bytí a budeme mít světelná těla, budeme mít stále duši, anebo bude duše vrácena v jistém okamžiku do Zdroje?

COBRA – My BUDEME duší.

Aaron – A kdy se duše vrátí do Zdroje?

COBRA – Poté, co bude ukončena naše evoluce.

Lynn – Tento člověk píše: Jsem starší a moc času mi nezbývá. Co by Cobra doporučil s ohledem na mou duši?

COBRA –  Je dobré využít ten čas na spojování se co nejvíc se světlem, spojovat se co nejvíce se svým vyšším já a nechat se v procesu přechodu vést svým vyšším já.

Lynn – A pokračuje: budu mít možnost jít do oblasti Plejád anebo do Země 5D, nebo půjdu jinam?

COBRA – Po Události, ne dřív.

Lynn – Když je naše duše ze 6D či z 6. úrovně vědomí, jak je možné, že stále hrozí, že budeme po smrti chyceni, místo abychom se vrátili přímo k vyššímu já nebo do Zdroje?

COBRA – Jednoduše proto, že když zemřete, nezměnili jste úplně svou osobnost. Stále jste připoutáni a stále podléháte statutu karantény této planety, která sahá až za fyzickou úroveň.

Lynn – A oni dále říkají: Jak si mohu vizualizovat, kam půjde má duše, abych si zajistil bezpečnou cestu?

COBRA – Jak jsem řekl, je dobré spojit se se svou duší a také když jste ještě v inkarnaci, můžete se začít spojovat s vašimi duchovními průvodci na druhé straně. Takže, když začne přechod na druhou stranu, zůstane to spojení nepřerušené a oni vás mohou tím procesem provést.

Lynn – Tady to pokračuje: Mohu pak pokračovat jako dospělý, nebo je nutné znovu začít jako miminko?

COBRA – Pokud ten člověk mluví o další inkarnaci po Události, budou tam další možnosti.

Lynn – Tady někdo říká: Učili mně, že Serafínové jsou odpovědní za ochranu mé duše až do vzkříšení. Mohu o to požádat?

COBRA – Pokud to tak cítíte, ano.

Lynn – A poslední dotaz: existuje svět Mansion?

COBRA – Všechny dimenze či úrovně jsou světy Mansion. Je to pouze jiný výraz pro definici určité úrovně tvoření.

Aaron – Nedávno jste řekl, že Chimera nemůže číst soukromé myšlenky, ale můžete rozvést, kdo může a kdo nemůže číst soukromé myšlenky?

COBRA – Chimera může do jisté míry číst soukromé myšlenky za jistých okolností, ale když jdou vibrační frekvence vašich soukromých myšlenek za určitou hranici, nedosáhnou na ně.

Lynn – Existuje plně zlatý ženský anděl?

COBRA – Ano, takové bytosti existují, nejenom jedna. Kdo je zlatý, představuje určitou energii vibrace té specifické energie. Ano, existuje to.

Lynn – Má ta skupina andělů nějakou úlohu v historických událostech?

COBRA – Ano.

Lynn – Co je jejich účelem?

COBRA – Jejich účelem je přinášet ochranu, inspiraci a světlo.

Aaron – Již mnoho let příležitostně vidím kruhový záblesk modrého světla, vidím ho v různých velikostech a různě dlouho. Dochází k tomu, i když mám zavřené oči. Vím, že to má duchovní povahu a vím, že tu modrou světelnou kouli vidí i jiní lidé. Nevíte náhodou, odkud či od koho to pochází?

COBRA – Není v mé kompetenci, abych na tu otázku odpověděl.

Lynn – Tato otázka se týká VZESTOUPENÝCH MISTRŮ A ANDĚLŮ. Obíhá informace, která říká, že všichni archandělé jsou aspektem Lucifera. Proto bychom se na ně neměli obracet o pomoc či ochranu. Můžete o tom něco říct?

COBRA – To je totální nesmysl.

Týdenní meditace za Událost teď již děláme 3 roky, a nyní jsme se zkooordinovali s Mattem z COEO, že budeme mít opravdu synchronizované celosvětové meditace každou neděli s vedenou audio meditací, kterou bude možné přehrát na těchto stránkách v našem synchronizovaném čase ve 4.00 GMT (V ČR/SR v 17.00 zimního a v 18.00 letního času). Prosím, připojte se k nám každou neděli dle vašeho místního času. http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_US-CA.aspx

Aaron – OK, Cobro, ještě k Vzestoupeným mistrům a andělům: Když se protnou dva kruhy vědomí a vytvoří symbol Vesica Pisces, je jeden kruh mužský a druhý ženský, anebo obsahují oba kruhy obě energie?

COBRA – Na duchovní úrovni jsou v každém obě energie, ale když se duch promítne na fyzickou úroveň, anebo blíž k fyzické úrovni, má snahu se polarizovat do jedné či druhé polarity.

Aaron – A tady se někdo ptá; proč je symbol Vesica Pisces v posvátné geometrii tak důležitý?

COBRA –  Protože je to brána.

Lynn –  Je alchymistická proměna uhlíku/uhlí na diamanty podobná proměně 3dimenzionálního uhlíku, obsaženého v lidském těle, na 5dimenzionální krystalické tělo?

COBRA – Ano, je to symbolická interpretace stejného procesu.

Lynn – Existuje vztah mezi Yaldabaothem a klášterem Waldeba v severní Etiopii a Lvem Judským?

COBRA – Ne.  Ne přímý, alespoň ne přímý.

Aaron – Kdo je autorem védských spisů?

COBRA – Udělali to vysoce duchovně vyspělí lidé v Indii po pádu Atlantidy, ale pak byly během tisíců let jejich spisy překrouceny Archony.

Lynn – Byli Zoroaster, Rama, Krišna, Budha, Ježíš, Muhammad, a Meher Baba všichni avatarové či bytosti z vyšších úrovní?

COBRA – Jenom několik z nich byli avatarové. Někteří nebyli vyspělé bytosti.

Aaron – Můžete říct názor na Krišnu? Kdo to opravdu byl a jaký měl vliv?

COBRA Přišel z hvězdného systému Síria a jeho posláním byl přinést lidstvu osvícení.

Lynn – Kdo nebo co nám dalo numerologii?

COBRA – Numerologje je jedna z pradávných věd, duchovních věd, které byly velmi praktikovány v Atlantidě a numerologie jak ji známe, je pouze zlomkem toho, co se zachovalo z mysterijních škol po potopě Atlantidy.

Aaron – Bylo mi řečeno, že pokud chci vzestoupit, musím srovnat a vyčistit své čakry a otevřít si 3. oko. Dá se to snadno udělat, anebo co můžeme udělat, abychom ten úkol splnili?

COBRA –  Vzestup není jenom o tom, vybalancovat si několik čaker. Vzestup je hodně hluboký a hodně transformační proces, který si vyžaduje určitý čas.

Aaron – Pomůže nám energetická vlna, která přijde během Události, srovnat a vyčistit naše čakry a otevřít nám 3. oko?

COBRA – Ano, pomůže to.

Lynn – Existuje “duchovní” složka DNA, která se přenáší mezi jednotlivými inkarnacemi?

COBRA – Ano, ale ne přes fyzickou DNA.  Vždy existuje složka, která zůstane v esenci duše, která se v další inkarnaci znovu obnoví.

Aaron – Může magnet rušit signály biočipu v přední části hlavy?

COBRA – Bohužel ne.

Aaron – Může magnet pomoct při meditaci?

COBRA – Ano, může.

Lynn – Odkud pocházejí velryby a delfíni a jaký mají úkol zde na Zemi?

COBRA –  Pocházejí z hvězdného systému Síria a jejich účelem je ukotvovat energie lehkosti a radosti do planetární energetické mřížky, zejména prostřednictvím oceánů.

Lynn – Vzestoupí spolu s lidmi a Zemí/Gaiou, také do 5D?

COBRA – Budou silně zapojeni do procesu planetárního vzestupu.

Aaron – Každé ráno, když se probudím, slyším elektrické bzučení. Zdá se, že mne to pronásleduje. Slyším to v ložnici, slyším to ve sklepě. Má žena to nikdy neslyší. Když se nějak zaměstnám, neslyším to, ale když zvolním tempo, vrátí se to. Děje se to již asi 6 měsíců. Co je to?

COBRA – Jedná se o součást utajené infrazvukové a ultrazvukové technologie Chimery, která ovládá povrchovou populaci. Je stále přítomná. Někdo ji slyší, někdo ne. Je totiž na nejvyšší a nejnižší hranici lidské slyšitelnosti. Takže u infrazvuku je to kolem 10-50 hertzů a u ultrazvuku někde kolem 15-20 kilohertzů.

Lynn –  Tenhle člověk říká: zjistil jsem, že se na Youtube objevuje mnoho kanálů s vašimi rozhovory. Některé ty rozhovory obsahují divné zvuky, ozvěny a rušivé frekvence, které mi vadí. Zdá se, že u mnoha z nich jsou schválně vložena nesprávná data, což posluchače frustruje. Mám pocit, že se jedná o kabalistické dezinformační agenty (kteří jsou všude na Youtube), kteří se snaží odstrašit pracovníky světla. Také si myslím, že ty vaše rozhovory mohou obsahovat podvědomé negativní zprávy. Souhlasíte s tím?

COBRA – Řeknu to takhle: můj blog, a pouze můj blog je oficiální verzí, takže vše, co je tam, je v pořádku. Nemohu se zaručit za nic, co je umístěno jinde pod mým jménem, protože tam někteří lidé pozměnili to, co jsem řekl a manipulovali s tím. Takže, pokud máte pochybnosti, jděte na můj blog a zkontrolujte si to. Za to mohu ručit. (Cobra schvaluje všechny rozhovory, které s ním děláme a umisťujeme zde na Prepare for Change.net)

Aaron – Pokud jde o JAZYK A SYMBOLY. Odkud pochází naše jazyky -  od jaké skupiny či z jakých planet?

COBRA – Od mnoha, mnoha zdrojů, z mnoha různých zdrojů. Vývoj jazyků na této planetě byl docela složitý.

Aaron – Kdy nám byly dány jazyky?

COBRA – Jazyky se na této planetě vyvíjely od doby Atlantidy.

Lynn – Díky, že jste zde byl dnes s námi. Vždy se na tyto rozhovory těšíme. Všichni naši posluchači se těší na vaše slova.

Cobra – Ano, díky, že to organizujete a umožňujete lidem, aby slyšeli všechny tyto odpovědi, kterými reaguji na jejich dotazy.

Lynn – Cobro, přeji vám krásné svátky a uvidíme se příští měsíc.

Aaron – Ještě jednou díky.

Cobra – Krásné svátky všem a vítězství světla!

Lynn – Děkujeme a vítězství světla!

Aaron – Děkuji.

Cobra – Díky a na shledanou.

Lynn – Na shledanou.

Lynn – Závěrem bych chtěla poděkovat celému týmu, který pomohl uskutečnit tento rozhovor.

  • Cobrovi, že byl naším milým hostem. Jeho stránky: http://2012portal.blogspot.com

  • Aaronovi - mému partnerovi při vedení rozhovoru a zvukovému technikovi

  • DOVovi za naši úvodní melodii Hlasy světa

  • Danelle za její odbornost v přepisu do textové podoby

  • týmu pro otázky na Cobru: Megan, Shawnovi, Robertovi, Gwyneth, a Dorii za organizační pomoc

  • Untwinovi za úpravu a editaci

  • Eduardovi a Daneovi za scénou a

  • všem našim úžasným posluchačům!

A vždy pamatujte, že… my všichni jsme hlasy světa

Hudba: Hlasy světa

Překlad: Mirka

Zdroj originálního textu: (http://prepareforchange.net)

Zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.cz/

http://prepareforchange.net/

 

Vyhledávání