Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA PROSINEC 2016
Solara - FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU NA PROSINEC 2016
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Leden 2017 23:08

ZŮSTAT OPRAVDOVÝ K TOMU, CO JE OPRAVDOVÉ (REALITA)

Jednou z mnoha lekcí Standing Rock (Stojící skály) je důležitost Žití v modlitbě. Přestože původní obyvatelé po celém světě uctívají Zemi tím, že žijí v modlitbě, pro mnoho lidí je to nová forma modlitby. Není pasivní, ale aktivní. Není to obracení se na Boha s voláním o pomoc z pozice malého a slabého, ale naše Opravdová Modlitba vychází z naší přirozené autority autentických Pozemsko-Hvězdných bytostí obdařených mocí, spolutvůrců Nové Reality.

Tato modlitba znamená vidět a uznat svaté ve všem kolem nás. Je to stálé žití ve stavu modlitby, ve stavu neustálé komunikace a Jednoty se vším stvořením (tvořením). Je to jednat se sebou navzájem a se všemi žijícími bytostmi s láskou a úctou. Je to vědění, že Země je naše Matka, Slunce je náš Otec a Hvězdy jsou naše rodina. Nejde o to mít „duchovní“ okamžiky, když meditujete nebo děláte jógu, a pak se zmenšit, aby člověk mohl upadnout zpátky do každodenních aktivit, jako by byl „normální“. Místo toho děláme všechno ve stavu, kdy víme, že VŠECHNO JE SVATÉ.

Když odstraníme vlákna naší bytosti z Tapisérie Duality a vetkáme je do Tapisérie Jednoty, poskytne nám to nekonečně rozsáhlejší rozhled než předtím. Umožňuje to DÍVAT SE ROZSÁHLEJI a vidět to, co bylo dříve Neviděné.

Jak se dále rozpouští závoj mezi světy, svět založený na dualitě je odhalován jako pokřivená noční můra, která je mnohem hlouběji zakořeněná, než jsme si předtím uměli představit, Ač je to zvláštní, tento svět noční můry duality nám připadá stále více nereálný. To proto, že tam už nežijeme. Stále více lidí volí neživit dál svět duality a už nevěří, že je to naše převládající realita. Toto masové probuzení lidstva do Nové Reality teď začíná být cítit silněji než dualita. Rodino! To je to, na co jsme čekali. To je to, pro co jsme tak těžce pracovali, abychom toho dosáhli.

Abychom viděli Novou Realitu, nemůžeme hledat věci, které chceme, na starých místech, protože je tam nenajdeme. Nenajdeme Novou Realitu, když se budeme držet svých starých omezujících druhů víry. Vůbec nenajdeme svého Opravdového Partnera tím, že ho budeme hledat. Nemůžeme si udělat pětiletý plán a očekávat, že se cokoli z toho stane.

Nejen že se musíme DÍVAT ROZSÁHLEJI, ale musíme se také STÁT ROZSÁHLEJŠÍMI! Když nemůžete najít lásku a porozumění ve své tradiční rodině, pak SE DÍVEJTE ROZSÁHLEJI a najdete svou Pravou Rodinu, která vás bude plně vidět, milovat a ctít. Když nemůžete najít svůj Pravý Účel, neutíkejte zpátky do školy, ale místo toho rozvažte svou jedinečnou tvořivost.

Prosinec přinese mnoho matoucích informací a je na nás, abychom poznali, které jsou OPRAVDOVÉ, REÁLNÉ a PRAVÉ, PRAVDIVÉ. Dobrý příklad se stal 4. prosince, kdy došlo k vítězství u Standing Rock. Problém je, že všichni tak moc chceme vítězství. Všichni chceme posun paradigmat TEĎ HNED. Starý svět duality začal být mnohem víc netolerantní. A přestože nám nezralé oslavy mohou přinést na pár minut dobrý pocit, slouží jen k tomu, aby rozptýlily naše zaměření. Opravdu se musíme naučit nenaletět chybným informacím. Nemůžeme si dovolit nechat se manipulovat, jenom proto, že se pak cítíme lépe. Musíme stát pospolu jako Jedna Opravdová Bytost, ve své plné síle, dokud nedosáhneme OPRAVDU bodu špičky.

Prosinec přinese masové opuštění špatnosti, zkaženosti a manipulace směrem k Opravdovosti, Soucitu a Čisté Pravé Lásce. Rostoucí počet lidí po celém světě teď prochází svým odchodem od duality a ochotně odchází od toho, co je nepravdivé a neopravdové, nereálné. Jak to děláme, mnohé je na poslední chvíli odhozeno, jak zjišťujeme, že je mnoho prvků, které si buď nemůžeme nebo nechceme vzít s sebou.

Když uděláme krok ven z duality do své větší Opravdovosti, naše známá krajina se velmi přenastaví. Někteří svou starou krajinu v roce 2017 nepoznají. Prosinec není jen dokončením roku 2016, ale tentokrát je jiný, protože značí konec jedné éry.

To, co je dokončené, je tak rozsáhlé, že to ovlivňuje naše životy na všech úrovních. Nyní se nezaměřujeme jen na normální život, naše bytosti jsou volány, aby se plně sladily s naším Pravým Účelem. Jakmile to uděláme, naše životy se významně a divukrásně změní.

Jak je starý svět stále více smetáván pryč, Prosinec je intenzivní měsíc plný Změn přicházejících na vlnách Tsunami. Po celý měsíc nám energie pomohou se dál slaďovat se svou pravou bytostí jádra, a pak vynést svou úctyhodnou původnost do vnějšího života. Jsou prováděné hluboké volby na úrovni jádra. Je čas, abychom povstali za to, o čem víme, že je pravda nebo zůstali na postranních liniích, aby nás případně smetl odliv duality.

V listopadovém reportu jsem psala o tom, jak vytváříme bod špičky ledovce tím, že se umístíme do špičky bodu, který má formu Křišťálového šípu. Tato špička šípu se vklíňuje do trhliny ve skále duality a vytváří Prasklinu mezi Světy, která dualitu oddělí. Je velmi důležité, abychom všichni sami sebe umístili do Špičky Bodu, aby ten mohl být každý den silnější, rozsáhlejší a širší.

Toto je malý zlomek úplného Solařina reportu na prosinec 2016. Celý report a jeho týdenní updaty jsou k dispozici po přihlášení za 5 dolarů za měsíc (11 dolarů s updaty) v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání