Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Poselství z misí Poselství z japonské mise od Eukalyptu
Poselství z japonské mise od Eukalyptu PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Sobota, 30 Květen 2009 09:18
Dne 8. května 2009 jsme byli ve městě Hirošima s Atomovým dómem, Muzeem atomové bomby, Mírovým parkem s mnoha poničenými stromy, které přežily až do dnešních dnů a nesou mnohá poselství, která vnímáme i beze slov... Nicméně jeden strom, mohutný nádherný Eukalypt, stojící přibližně 740 m od hypocentra výbuchu, k nám promluvil a naše duchovní průvodkyně Eva Puklová přijala od jeho bytosti následující poselství.

Hovoří duchovní bytost Eukalyptu:
„Povstávám téměř z lůna Země, drazí přátelé. Jsem propojen s Matkou Zemí velmi pevně. Matka Země je ona bytost, která mě vyživuje a posiluje. Tam, kde už normální síla bytostí 3. dimenze nestačí, tak tam mi propojení s Matkou Zemí dává potřebnou sílu, sílu k přežití.

Lidé ke mě přicházejí a říkají: „Ty jsi statečný, že jsi toto všechno přežil...“. Mohu vám říci, mí drazí, že nebudete-li uzemnění a propojení s Matkou Zemí, nevíte, jaké všechny nástrahy vám může osud připravit. To nevíme nikdo, ale věřte, že zakořeníte-li se jako já, svou podstatou, svou energií do Matky Země, tak ona vás podpoří, ona vás vždy podrží. V tom je veliká síla přírody.

Jsme na tom podobně jako vy – lidé. I my, jako individuální bytosti 3. dimenze, máme projevit svou individualitu, žijeme svůj život. Každá bytost, která se vyskytuje zde ve třetí dimenzi, má projevit sama sebe. Vy lidé skrze svou vůli a skrze to, co cítíte. Je-li ve vaší karmě dáno, že nějakou těžkou zkouškou či situací máte projít (máte přežít), tak jste-li pevně zakořeněni v energiích Matky Země, tak tím projdete a přežijete.

Doba, kterou jsem zde v Hirošimě měl projít, byla a je ve mě zapsána. I každý člověk má v sobě osud tzv. zapsán, ale záleží na láskyplném aktivním přístupu každého jednotlivce, na jeho propojení s živly a energií Matky Země.

Přichází ke mě mnozí, kteří jsou takzvaně velmi duchovní, ale kteří „létají“ a vypadají, jakoby už ani nebyli ve svém těle... Jde o extrém. Kdybych byl já takto „neuzemněn“, tak byste zde nyní nenašli ani kousíček mé hmoty.

My všichni ve 3. dimenzi – a je jedno, zda je to člověk, zvíře, rostlina či skála, tak jsme-li nedostatečně zakořeněni a propojeni s energií Matky Země, s energií této planety, tak v extrémních podmínkách a situacích na planetě jsme tzv. rozmetáni různými způsoby... Jsme-li však pevně s Matkou Zemí propojeni a souzníme-li s ní, tak máme sílu a můžeme přežít.

U mnohých lidí, kteří sem přicházejí a nazývají se duchovními, tak u nich vidím, jak jsou velmi nestabilní. Oni zapomínají na to pozemské, proč tady jsou. Zapomínají na produchovnění hmoty. A hmota je přitom to, co je tady drží, co drží jejich těla pohromadě, jako drží i mé tělo – můj kmen pohromadě.

Ve vašich aurách cítím obrovskou touhu po duchovním propojení s vaší božskou podstatou a jsem z toho velmi šťasten. Ale, prosím, nezapomeňte, že JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Nezapomeňte na tento vesmírný zákon. Propojení nahoře, jak mnozí říkáte ve vašem srdci, to je v pořádku, ale nezapomeňte i na propojení dole, na uzemnění se a vcítění se do energií Země.

To je moji drazí vše, co jsem vám chtěl sdělit jako odkaz stromu z Hirošimy. Přijměte jej a předejte dále těm, kterým tento odkaz může pomoci.

Nyní se se mnou spojte a vnímejte naši vzájemnou spojenou uzemněnou jednotu – prociťte si ji.

Děkuji Vám, moji drazí, buďte šťastní, lidé, buďte šťastní...“

8. 5. 2009, Hirošima (Hiroshima), Japonsko
Přijala: Eva Puklová
Zapsala: Chantée
 

Vyhledávání