Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Áriové Světelná vlna 25. 6. 2009 - poselství od Ariů
Světelná vlna 25. 6. 2009 - poselství od Ariů PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 12 Červen 2009 12:12

Milí přátelé,

opět přináším jednotlivá poselství z tomuto aktuálnímu tématu. Tato jsme přijali na společné meditaci dne 2. 6. 09. Poselství jsem nijak neupravovala, jsou od sebe oddělena odstavci.

Přeji Vám krásné letní dny plné lásky a světla

Lenka

 

Naši drazí!

Jsme velmi rádi, že se připravujete na příchod další světelné vlny, neboť její energie bude poměrně silná a bude zaměřena na očištění bloků vašeho srdce. Již od listopadu 08 se paprsčitě sbíhají paprsky energií k vašemu srdci a nyní by mělo dojít k oživení matrice květu života v něm. Někteří již možná delší dobu  vnímáte silný pohyb energie v srdci a při těchto přílivové vlně by vše mělo zjednodušeně řečeno zapadnout do sebe. Vaše srdce vás bude stále častěji vyzývat, abyste zůstávali v přítomnosti, čili energii Já jsem. Přichází doba, kdy budete stále mocněji využívat sílu této láskyplné energie. Bude docházet k otevírání tzv. Pandořiných skříněk ve světě a vy svou láskyplnou energií pomůžete udržet vysoké vibrace na Zemi. Zároveň se bude postupně oživovat vás potenciál a tlačit vás, abyste jej začali využívat pro sebe i druhé.
Tuto vlnu můžete považovat za určitý zlom v síle proudění. Souvisí to s tím, že v této době ( od 11/08) je více než potřebné, aby dostatečný počet lidí začal aktivovat své světelné tělo. Vysoké vibrace těchto energií mohou proudit a pomoci ostatním lidem, ale především Matce Zemi, která transformací a aktivací prochází společně s vámi. Proto Matka Země potřebuje a prosí vás, abyste tvořili, zářili a žili v přítomnosti. V této době se budou ozývat i vaše ještě nevyřešené problémy a vy je můžete naprosto jednoduchými a rychlými technikami uvolňovat ( čištění zákl. čaker, bloků, orgánů, mozku, používání paprsků, diamantových energií, en. arch. Rafaela )
Tak jak rychle budou tyto projevy přicházet, tak je můžete i rychle uvolnit. Jste v neustálém napojení na tok svět. A láskyplných energií, tak je prosím využívejte.
 Uvědomte si, že máte moc během okamžiku změnit své vibrace a tím i energie, kterými ovlivňujete své okolí. Ukazujte druhým, jak je nádherné žít radostný láskyplný život, nejen radost pro druhé a že se nemusí negativních energií bát. Jsou to pouze informace a projevy té energie a každý se může naučit tyto energie zpracovávat a změnit.
Máte naši plnou podporu, žehnáme vám, vaši Áriové.

 

Tato přílivová vlna nebude pozvolná, přijde nárazově.
 
Jak se zachovat?
Ukotvovat se ve sloupu bílého světla především v prvních dnech. Sloup světla je pevný jako japonský Cedr, udrží v nás stabilitu.
Jak se stavět k sílící okolní agresivitě a rozkladným energiím?
Všem lidem se odhalují do této doby skryté nevyřešené věci a ne každý je čistí a zpracovává. Toto se bude stupňovat a vaším úkolem je používat léčebné energie a diamantové paprsky. Učit se být pevný v energii lásky i v sílícím okolním chaosu. Víra v Boha a v nutnost transformace. Nekolísat, být pevný v lásce, udržovat si vysoké vibrace a sílu lásky.
Tato vlna má lidstvu ukázat, kam směřuje vývoj – proto přicházejí vlny a ne pozvolná přeměna – abyste měli šanci si uvědomit, pochopit.
Následné zdánlivé zklidnění není důvod ke spánku.
Celosvětově: mořské bouře ( Středozemí, Thajsko, Amerika).
Vzrůstající chaos (především v západní Evropě, v Jižní Americe)
V této zemi: změny přicházejí odspoda, naše vláda je dusící příkrov, který nemá pevné základy.

 
Co přinese světelná vlna?
 
Zesílení potřebných energií transformace. Tato vlna bude poměrně svou intenzitou významná, měla by odhalit a zpřístupnit zastaralé a zapomenuté  negativní energie v lidské historii. Tzv. historii národů, ras, náboženství, ale i  u všech jednotlivců by měla odhalit tyto nechtěné a odložené negativní energie. Bude k tomu nápomocna i energie přírody, která sebude významně očišťovat všemi způsoby. Vaše skupina by měla vytvořit 3-4 skupiny lidí, kteří si vezmou na starost stabilizaci určitých teritorií. Satbilizace se týká říší rostl. Živočišné a lidské.

 


Áriové hovoří o tématech, která přinese červnová přílivová světelná vlna (25. 6.09):

"Kromě toho, že v každém člověku bude přicházející Světlo vytahovat na povrch jeho stará nevyřešená a neláskyplná témata a přiměje tak každého jednotlivce k tomu, aby se na tyto energie zaměřil, uchopil je svým vědomím, v lásce přijal, v lásku přeměnil a tím energie převibroval do vyšších vibračních úrovní své bytosti, tak nese každá přílivová světelná vlna určitá styčná témata, neboli zaměření.

Červnová přílivová světelná vlna s sebou přinese energii Jangu, Slunce, Ohně a Světla ve všech podobách a projevech, jež jsou specifické pro život na planetě. Půjde o podobné téma, jehož se dotknula již skupina účastníků japonské mise letos v květnu.

Tato světelná vlna bude u většiny lidí zaměřená na zpracování veškerých bloků a neláskyplných energií, jež máte vůči všem možným projevům jangové kvality bytí na Zemi. Půjde ve velké míře o zpracovávání vašich osobních bloků v oblasti vaší vnitřní síly, energie moci, tvořivosti, vnitřního tvořivého ohně a podobně. U mnohých lidí to tedy bude znamenat, že se budou rozpomínat na dávné inkarnace či situace, kdy se své vnitřní síly, moci a síly obecně z nějakého důvodu vzdali, kdy ji zneužili vůči sobě a ostatním, kde obětovali svou sílu, sebe sama a svůj život nějakému ideálu – někomu či něčemu.
Budete hledat a nacházet též příčiny bloků, jimiž si bráníte v lásce využívat plný tvořivý potenciál vaší bytosti. Budete postupně rozsvěcovat Světlo ve vás a zapálíte plamínek či vydatně přiživíte plamen vašeho vnitřního tvořivého Ohně.
Proces, který tato červnová světelná vlna vyvolá, bychom mohli vyjádřit slovy „VYKROČENÍ NA CESTU LÁSKYPLNÉ A RADOSTNÉ TVOŘIVOSTI“.
To také znamená, že ti z vás, kteří již toto tzv. jangové téma máte z větší části zpracované, budete tuto světelnou vlnu vnímat z větší míry jako MOHUTNÝ IMPULS K TVOŘENÍ. Jen se prosím tomuto nebraňte. Otevřete brány svého Srdce toku inspirace k radostné tvorbě ve světě.“


Světelná vlna přinese v životech lidí mnoho změn.
 
Bude to mohutný náraz světla, který může na některé lidi působit podobně jako když ohromná příbojová vlna naráží na mořské pobřeží. Vše nepotřebné spláchne a pohltí nebo poničí tak, že zůstanou jen trosky – ať se jedná o plány, projekty, záměry, vztahy i hmotné věci. Mnoho lidí vlna „semele“, budou se topit, lapat po dechu a pak budou opět vyvrženi na břeh, kde zažijí druhý šok z toho, co uvidí, co vlna ze svých útrob vyvrhne – pošramocené vztahy, polámané věci, zničené projekty, záměry, poškozené zdraví.
Tato světelná vln (stejně jako ty mořské vlny) se „roluje“ a zavinuje vše do sebe, a tím strhává do svého středu vše, co je na okraji. Jinými slovy – podstatou této energie je dostat  do středu, do centra dění záležitosti, které dosud stály na okraji – to, co nebylo v pozornosti lidí – ať se jedná o hodnoty stojící tzv. na okraji zájmů, vztahy (nejen k partnerovi, dětem, příbuzným a kamarádům, ale i sobě sama, k větším celkům, rostlinám, zvířatům, planetě..) či naše osobní nebo skupinové záměry a projekty.
Pro jednotlivce je tedy důležité, aby se v tomto období zaměřil na to, co dosud stálo na okraji jeho zájmů či pozornosti. Neuděláte-li to vědomě, bude vám to událostmi připomenuto. Uvědomujte si svůj střed, jděte do něj a rozmlouvejte sami se sebou na téma:
- co uniká mé pozornosti, co vytěsňuji na okraj, kde (v jakých záležitostech či situacích) nejsem ve svém středu?
Pracujte vědomě s energií solar plexu – se středem svého fyzického těla. Uvědomujte si, kde vám energie středu – vnitřní síly – uvízla, kde a nač je vázána ( situace, děj, konkrétní osoby). Vědomě „prosvětlujte“ svůj střed a pozorujte jak to vypadá, jak se cítíte, když jste ve svém středu naplněni světlem (velká světelná koule v soláru) a když se energie světla šíří z vašeho soláru do okolí.
 
 
Světelná vlna rozsvítí naše „Vnitřní světlo“,
 
dalo by se říci najednou - zábleskem, samozřejmě může shořet i nějaký nános na něm. Uvidíte, jak moc se držíte svých omezení a zvyků. Nejedná se o vnitřní sílu, ale vnitřní světlo, které je v oblasti srdeční čakry. Pomůže vám lépe otevřít srdce, když se s ním naučíte pracovat, i lépe předávat lásku svému okolí.
Stále dobíhá přijetí vašich temných stránek a vaší celistvosti, které měla jako náplň předchozí vlna. Toto je třeba zcela přijmout, aby toho na vás nebylo moc.
    Vaše vnitřní světlo má rozmanité formy i projevy, není to pouze láska, ale i léčivé energie napomoc ostatním i sobě, energie pro čištění vašich bloků, je vhodné pro pochopení širších souvislostí. Je to prvotví božská energie s nádechem vaší osobní specifikace. Jakoby s otiskem vašich základních energií. Je to určitý váš osobní zdroj v srdeční čakře. Velmi se věnujte jeho prozkoumávání a používání.
 

Vyhledávání