Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Kryon KRYON - Kniha "Lidská duše odhalená" - Kdo jste?
KRYON - Kniha "Lidská duše odhalená" - Kdo jste? PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 19 Květen 2017 13:34

Přátelé, tato kapitola se do knihy, do prvního vydání, nevešla. My ji máme k dispozici, a rádi ji  s vámi sdílíme.                                                                

                                                  Kdo jste?

Cesta k pochopení a poznání nás samých je společná téměř každému člověku. Možná je to důvod, proč jste nalezli tento web a čtete tato slova. Odkud se bere tato touha po hlubším poznání sebe sama? Věřím, že pochází z touhy nalézt Stvořitele uvnitř a/nebo z hledání Tvořivého zdroje. Uvědomujete si, že 85% populace věří v Boha? Co to vlastně znamená „věřit v Boha“? Myslím, že je to víra, že je na nás víc než jen fyzická těla: něco, co dalece přesahuje naši třídimenzionální realitu.

A co vy? V co věříte? Možná preferujete použití jiného slova než Bůh. V dětství jsem byla vychovávána v římskokatolické víře, ale dogma, které jsem se naučila, „nezapadalo“ do toho, co jsem v životě zažívala. To vyústilo v mou alergii na organizované náboženství. Můj mozek vypnul, kdykoli jsem slyšela lidi mluvit o Ježíši, Bohu či bibli. Nicméně jsem zcela neuzavřela koncept milujícího Boha. Později, když jsem se začala duchovně probouzet, dávala jsem přednost výrazu Duch, Stvořitel, Univerzální zdroj – cokoli jiného než Bůh! Pokud je to stejné u vás nebo u někoho, koho znáte, pak tomu naprosto rozumím. Je to předpojatost, kterou vytváříme. Naštěstí jsem si uvědomila, že slovo Bůh používáme jako lidmi vytvořenou nálepku. Jsem si jistá, že Boha nezajímá, jaké jméno používáme. Myslím tím, že pokud Bůh představuje milující, laskavou energii, je hloupé přidávat lidská pravidla o tom, co Bůh má nebo nemá rád.

Váš systém víry vychází z mnoha faktorů včetně (nikoli jen) vašich osobních zkušeností, z toho, co vás učili vaši rodiče, kultura a programy ve vaší podvědomé mysli. Někteří lidé se budou držet svého systému víry po celý život. Není na tom nic špatného, když jim to vyhovuje. A co ti jednotlivci, kteří změní svůj systém víry nebo odejdou od toho, co byli od mládí učeni? Proč by se měnili? Existuje mnoho důvodů, proč dochází ke změně systému víry. Často je to přímý důsledek změny v našem VNÍMÁNÍ.

Představte si, že vám celý život tvrdili, že Bůh vás bude milovat jen tehdy, když budete nosit červenou barvu. Co by se stalo? Nejspíš by existovala společnost lidí, kteří by nosili jen červené oblečení. Co by se pak stalo, pokud by do jejich společenství přišla skupina cestovatelů a všichni by měli zelené šaty? Odhaduji, že by to vyvolalo veliký strach a řeči o ďáblu. Následovalo by mnoho kázání o zlu v zeleném šatstvu. Nicméně po několika generacích zelených lidí žijících bok po boku s červenými lidmi by někteří jednotlivci začali přemýšlet o tom, co byli učeni. Několik rebelů by možná zašlo dokonce tak daleko, že by si také vyzkoušelo zelený oděv! Skandální! A co objeví? Bůh je nechá naživu. Zažijí změnu ve svém vnímání a uvědomí si, že to, čemu věřili ohledně Boha, bylo špatně. Změnil se Bůh? Ne. Změnilo se to, co si ti lidé mysleli o Bohu? Ano. Je to velmi zjednodušený příklad, ale demonstruje, jak jsme naučeni přemýšlet v rámci krabice, která je nám dána.

Naštěstí nás je více ochotno zkoumat, co je v naší vlastní krabici víry. A co vy? Jste dostatečně stateční, abyste se na věci dívali jinak? Je načase, abychom použili svou duchovní logiku a prozkoumali jsme, co nám osobně dává duchovní smysl. Nepotřebujeme se soustředit na to, co si ostatní myslí nebo čemu věří. Existuje mnoho cest k Bohu. Důležité je ujistit se, že to, co slyšíte a/nebo čtete, s vámi rezonuje. Jsou věci, které slyšíte, posilující? Jsou ta poselství láskyplná? Dokážete to aplikovat do svého každodenního života? Na tyto otázky si dokážete odpovědět pouze vy sami. Myslím, že je pro nás zdravé zkoumat věci a dokonce přehodnocovat minulé víry.

Je na nás víc, než si dokážeme představit? Odpověď zní ANO. Co to je a jak to funguje? Odpověď na tuto otázku je extrémně složitá, ale je to předmětem speciální Kryonovy třídílné série, kterou jsem napsala. Tato série vysvětluje, jakým způsobem pracuje Bůh, kruh života (a naší Akáši) a nádherný systém, který existuje pro naši podporu (včetně naší planety Země, Gaii). Tyto knihy jsou souborem channelovaných poselství, která Kryon předal skrze Leeho Carrolla. Kryonova učení jsou pro mne velmi skutečná. To, co vám umožní Kryonovy zprávy vnímat jako skutečné nebo ne, je vaše VNÍMÁNÍ. Pamatujte – je to vaše vnímání něčeho, co nikdy nezmění svou existenci. Nevidíte gravitaci. Pokud v gravitaci nevěříte, stane se to vaším vnímáním, ale gravitace i nadále existuje a veškeré zákony gravitace stále fungují.

Pokud je pro vás Kryonova práce nová nebo právě začínáte svou duchovní cestu a probuzení, doufám, že budete schopni vnímat věci jinak. Co můžete ztratit? Pokud skutečně existuje láskyplný a laskavý systém, který je vytvořen pro nás, nechtěli byste o něm vědět? Nechtěli byste vědět, jak můžete řídit svůj vlastní život? Nelíbilo by se vám cítit, že nejste oběť? Nelíbilo by se vám pochopit a dozvědět se, jak můžete změnit své potenciál? Existuje staré rčení – když je student připraven, učitel se vždy najde (úsměv).

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo skutečně jste? Dal vám někdo uspokojivé odpovědi? Přišli jste na to sami? Existuje laskavý Tvořivý zdroj, který tvoří celý vesmír a tento Tvořivý zdroj existuje také v každé molekule DNA vašeho těla. Jste větší, než si myslíte! Doufám, že se vám bude líbit následující poselství od Kryona, kde vysvětluje, kdo jste:

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Někteří z vás očekávali jiný hlas, že? Možná hlas toho, kdo čte tuto stránku – tedy váš! Kolik z vás chápe, že když čtete Kryonova poselství, čtete to nahlas svým vlastním vyšším já kvůli zdůraznění? Vyšší já každé lidské bytosti ví to, co vím já. Jsou to vaše vyšší já, koho jsme požádali, aby se zde shromáždil a channeloval dnes spolu se mnou.

Když čtete Kryonova slova, nečtete nic nového. Nic není nové, a zároveň je vše objevitelné pro ty bez úplného vědění. Když čtete Kryonova slova, čtete pravdu předanou někým, kdo má s vámi vztah, a o tom budu dnes večer hovořit. Nazvu to skrytý vztah. Je to vztah tak silný, že vaše vyšší já může skutečně channelovat společně se mnou, protože ví, co se chystám říci. Když čtete knihy, čtete je spolu se svým vyšším já. To je hlas, který slyšíte. Je to božský hlas; je nádherný a je váš.

Takže pro ty, kteří jsou zde v místnosti – můžete si na tento hlas na nějakou chvíli zvyknout… lidský hlas zastupující magnetického mistra z Velkého Centrálního Slunce. „Kryone, co přesně je Velké Centrální Slunce?“ No, povím vám to. Odpověď je „ano“. To je jediné, co vám mohu říci. Velké Centrální Slunce není vůbec místo. Je to metafora a jediný způsob, jak ho můžeme popsat, je střed podstaty Boží lásky. Znáte to velmi dobře. Není to místo vzniku, ale spíše stav. Víc než to – popisuje to vztah mezi námi. Ach, ve vašem okamžitém vědomí je toho před vámi tolik skryto, zatímco jste zde! Dokonce i pro ty, kteří otevřeli dveře a odhalili Akášu Země a jsou tedy schopni podívat se do vaší DNA a vidět všechny vaše minulé životy. Dokonce ani taková osoba neví, co se vám dnes chystám povědět. Protože to, co vám povím, není ve vašich akášických záznamech obsaženo. Není to na Zemi a ani Gaia to nemá. Není to ani ve vaší DNA.

Vaše DNA a Akáša planety, ta energie, která vám doslova umožňuje přesunout se do statusu vzestupu, sahá pouze k té nejranější věci, která se pro vás na Gaie stala. To je hodně! Ale tam to končí. Vaše DNA a akášické záznamy vám mohou dát informace pouze o minulých andělsko-lidských vyjádřeních. Mnohokrát jsme vám říkali, kdo jste, a chystáme se to dnes udělat znovu, ale jiným, vylepšeným způsobem. Vidíte, je toho mnohem víc, než myslíte.

Doprovod, který přichází na toto místo, vás překvapí. Nejsou to ti, kdo myslíte. Nepodaří se vám je spatřit. Je to evidentně Kryonův doprovod, ať už to pro vás znamená cokoli. Jsou to ti, kteří přišli omývat vaše nohy. Ale je jich mnohem víc. Někteří z vás k nim cítí vztah a jiní ne. Drahé lidské bytosti, všichni ti, které jste v tomto životě milovali a ztratili, jsou nyní v místnosti. Jsou zde děti a vy víte, o kom hovořím, že? Bratři a sestry, matky a otcové, bratranci a sestřenice, tety a strýcové. Místnost je plná lidské rodiny, kterou někteří z vás pohřbili v zemi a řekli jim sbohem. Jsou tu.

Někdo může říci: „A proč by to tak mělo být? Proč by se dnes ukázali?“ A já vám to povím. Oni se dnes jen tak „neukázali“. Drahé lidské bytosti, mnoho jich zde bylo celou dobu, ale vy je nechcete vidět. Jsou vertikální a vy vidíte horizontální [odkaz na studium vnímání, které bylo předáno publiku ten den]. Nejsou ve vašem vnímání. Váš systém víry nepodporuje informaci, že milovaní, kteří odešli, jsou stále s vámi, jsou součástí vaší struktury průvodců a budou s vámi po celý váš život. Věděli jste to? Je to součást systému… dobře skrytého.

Věděli jste, že existuje dohoda mezi tím, co byste nazvali vašimi dušemi? Ach, jste tak lineární a tak singulární! Díváte se do zrcadla a tam je jedna lidská bytost. Je tam jedno vyšší já. Je tam jedna duše a zdá se, že tu si nesete s sebou. Jaký to koncept! No, je mylný. Je toho zde k vidění mnohem víc. Jste na mnoha místech zároveň. Pokud se začnu do tohoto tématu nořit, nebudete mi rozumět. V tomto bodě je lidský intelekt dotčený a křičí: „Stejně nám to řekni. Jsme dostatečně osvícení, abychom pochopili cokoli.“ To nezávisí na inteligenci, drazí, ale spíše na vašem naučeném vnímání v omezené dimenzi. Dokonce ani nejinteligentnější člověk nemůže komentovat něco, co nevidí nebo nevnímá.

Věděli jste, že na druhé straně závoje jsou mnohá vaše já? Mnohá vaše já! Jsou energetická… ale je jich mnoho a nikdy míň. Myslíte si, že jste si sem vzali veškerou svou sílu? Ne. Nevešla by se do vašeho těla. Takže co jste nechali za sebou? Jak si myslíte, že probíhá spolutvoření? Dovolte, abych se vás na to zeptal znovu. Pokud něco spolutvoříte pro sebe a jste ve společnosti s jinými lidskými bytostmi, co ostatní lidé? Zasáhli jste právě skrze skládanku svého spolutvoření do jejich životů? Pokud ano, měli jste svolení? Pokud ne, kde je integrita spolutvoření? Pomysleli jste na to někdy? Když jste žádali, aby od vás byla odstraněna určitá situace nebo abyste byli umístěni do nového zaměstnání, co potom ti, kteří byli touto vaší událostí ovlivněni? Převálcovali jste je tím? Mám pro vás zprávy. Pokaždé, když spolutvoříte, naplňujete spolutvoření někoho jiného. Pokaždé, když úspěšně spolutvoříte, probíhá úžasné složité plánování. Věděli jste to?

Vyšší já – vaše část, která je na druhé straně závoje – odvádí práci, kterou si nedokážete představit. Nazvěme to velké plánovací setkání. Probíhá, zatímco se modlíte, pohybujete a posíláte světlo. Ale to setkání zahrnuje i mnohé další. Zahrnuje vyšší já těch, se kterými se stýkáte, a všichni společně pracují na tom, aby vytvořili to, co se na planetě pokoušíte vytvořit, protože to pomáhá i jim. Je to velmi složité. Když a pokud se váš záměr, vaše tvoření, konečně projeví, je to vítězné řešení pro vás všechny, dosažené se svolením a vhodností. Jak si myslíte, že to funguje? Je to nevysvětlitelné a je těžké o tom uvažovat, že?

Právě jsem vám řekl, že váš milovaný, který odešel, je průvodcem, jedním z mnoha. A co vy? Bylo by možné, jak říká můj partner, že jste právě teď průvodcem někoho jiného? Když jste zemřeli v minulém životě, bylo by možné, že vaše část zde zůstala, aby byla s jinými? Odpověď je „ano“. Mohli by být stále zde a naživu? Co vy na tuto skládanku? Přemýšlejte o tom. Znovu jste se inkarnovali a jste tady, ale možná jste zároveň i s nějakým jiným člověkem coby jeho průvodce. Jak to souvisí s tím, že máte mnoho já? Znamená to, že jste na dvou místech zároveň. Jaký je to pocit? Je to pravda, víte, a když o tom zauvažujete, mnohé to vysvětluje.

Přemýšleli jste někdy, proč, když přijdete na planetu, máte psychologické atributy, které nelze vysvětlit? Strachy, vzpomínky, věci, které děláte nebo neděláte, místa, kam chcete jet… to vše se projevuje, jako byste žili už dříve. Je zde spojení s Gaiou i s dalšími lidmi. V tom všem je skutečný vztah, který je skrytý. Jste zde na planetě jako průvodce někoho jiného! Netýká se to vás všech, protože tato informace je velmi specifická. Záleží na tom, jak jste staří. Čím jste mladší, tím je to pravděpodobnější, ze zřejmých důvodů. Je to komplikované, ale děje se toho víc, než tušíte… a dokonce ještě větší téma, vztah, o kterém nevíte, odhalím za okamžik.

Nicméně nejprve chci provést jednu ze svých oblíbených věcí. Rád bych vás zavedl zpět do větru zrození a chci vás požádat, abyste si to představili spolu se mnou ve 4D. Chci vám to popsat, abyste věděli, o čem hovořím, protože já jsem tam byl s vámi. Stále tam jsem! Chystám se vám povědět o Kryonovi něco, co jste nevěděli. Kdo si myslíte, že skutečně jsem? Anděl? Ano. Vy také. Dodavatel magnetismu na planetu? Ano. Vy také. Víte, jak velký byl doprovod, který mi pomáhal nastavit mřížky na této planetě? Byl vás víc než bilión. Úplně každá osoba, která kráčí po této planetě a narodí se zde v budoucnosti Země, mi pomáhala nastavit mřížku planety. Byli jste zde a pomáhali jste ji uvést do chodu. Část vztahu je o tom, že jste na sebe vzali energii planety. Pak většina z vás odešla někam jinam a i o tom budu za chvíli hovořit.

Vítr zrození je popis času a místa ve 4D, kam přicházíte na tuto planetu ze svého předchozího života, ať už byl na Zemi nebo ne. Přicházejí sem nováčci i staré duše. Zkuste si představit místo o velikosti stadionu. Právě vám předávám tuto metaforu, protože je to částečně ve 4D a částečně v mnoha D. Nemůžete slyšet světlo, jako ho slyším já, ale můžete zahlédnout jeho části. Přemýšlejte o tomto místě velikosti stadionu jako o obrovské propasti. Jste v jiné dimenzi a chystáte se vstoupit do 4D [dimenzionálního atributu pozemské pláně] a zdánlivě padáte do propasti. Ale je zde vítr, který proudí z té propasti jako cyklón. Je tichý a věje směrem vzhůru. Má mnoho barev a je nádherný; jiskří; jeho světlo jde všemi směry, ale proudí zdola nahoru. Pokud byste se do toho větru mohli naklonit, podepřel by vás a udržel vaši energetickou váhu, dokud byste se doslova nepřehoupli přes okraj. Pak, ve vhodnou dobu, byste spadli do toho, co nazýváme kanál zrození. Další věc, kterou byste poznali, by byly ruce doktora a poprvé byste uslyšeli svůj hlas v novém životě na Zemi.

Nepřemýšlejte o tom příliš, protože by se objevila nevyhnutelná lineární otázka: „Čí duše byla v tom plodu, zatímco rostl? Pokud jsem přišel v okamžiku lidského zrození, kdy skutečně začíná lidský život?“ Už dříve jsem vám říkal – a je to možná téma i na někdy příště – že lidský život ve skutečnosti začíná v okamžiku, kdy oba rodiče a dítě souhlasí, že ho vytvoří. Je to duchovní událost a nikoli fyzická. Biologií dvou pohlaví je jen projevená. Čas, který duše stráví v děloze, není tak důležitý, jak důležitým ho děláte, protože skutečná andělská cesta lidské bytosti začíná skutečným narozením. Nicméně Bůh vidí „životní proces“ jako drahocenný od začátku do konce… od duchovního svolení až po smrtelnou postel. Lidstvo to chce rozškatulkovat a připsat duchovní aspekty jednotlivým částem, místo aby je připsali celému duchovnímu procesu.

Na okamžik chci prozkoumat vítr zrození. Je to portál a já v něm vždy jsem. Jsem tam právě teď. Jsem každý den s tisíci bytostí, které se rozhodly a začaly proces návratu na Zemi. Kousky Boha zkoumají, co dělají, koordinují se se všemi pracovníky, s těmi mnoha svými částmi (těžké to popsat), než se oddělí od svého největšího kousku a vstoupí na Zemi. Byl jsem tam, když jste přišli. Jsem tam právě teď. Mluvím s úplně každým z nich, i když předávám tuto komunikaci. „Kryone, jak to můžeš dělat? Jsi tady a channeluješ.“ Ach, pokud si myslíte, že je to divné, dám vám k zamyšlení něco dalšího. Jsem zároveň i v Síni cti! Zdravím všechny ty, kterým jsem ve větru zrození řekl sbohem! Pro mne se vracejí během okamžiku! A my oslavujeme úplně každou věc, která se odehrála.

Je těžké tomu uvěřit, že? Je to systém, víte? Je větší, než myslíte. Počkejte, až zjistíte, kdo jste. Důvodem, proč máte problém s tím, že je má entita na mnoha místech zároveň, jsou vaše hodiny. Umožňují v daný okamžik jen jednu věc. Já žádné hodiny nemám a ani vy, když jste tady, je nemáte.

Kdo jste?

Takže jste tady, na této planetě. Biologické bytosti tak docela nezapomněly na svou andělskou část, kterou byly před svým příchodem. Někteří z vás jsou dostatečně naladění, aby mohli přečíst části Akáši. A tento záznam vám poví, kým jste byli, a dá vám zprávy o některých minulých životech, které jste prožili. Tento záznam vám dá náznak některých důvodů, proč se tentokrát cítíte určitým způsobem. Vysvětluje to hodně ze současného života, když víte, kým jste bývali. Ale kdo skutečně jste? Já vám to povím. Některé z těchto věcí jsem vám řekl už dříve, ale chystám se vám to zopakovat.

První věcí je, že jste součást Boha a to znamená, že jste jí vždy byli a vždy budete – včera, dnes a navždy. Když vystoupíte ze 4D a čas zmizí, je to pro vás velmi pochopitelné a je to normální stav bytí. Není tam žádný začátek a žádný konec. Vše je v kruhu. Dovolte, abych vám dal příklad ilustrující způsob, jakým věci vidím. Cokoli se může stát, protože je to v budoucnosti. Nemůžete to vědět, dokud se to nestalo. Když nastane zítřek, z budoucnosti se stává současnost a vy to uskutečníte. Určitým způsobem jste uskutečnili budoucnost (jak jste ji viděli den předtím). Poté, co zítřek uplyne, už je to minulost. Trvalo to jen jeden den – nejprve to byla neznámá budoucnost a poté poznaná minulost. Jedna věc se stala jinou. V jakém okamžiku se mění neznámá budoucnost na známou minulost? Odpověď je, že „když to žijete“. No, v mém vnímání jste to právě prožili! Já to vše vidím jako jedno. Vám říkám: „Žijte to denně.“ Proto stále vytváříte budoucnost.

Počkej chvíli, Kryone. Jak to můžeš říct? Řekl jsi nám, že nevíš, co se stane, protože máme svobodnou volbu.“ Správně. Já nevím, co uděláte, ale znám všechny možné potenciály toho, co byste mohli udělat, a ty přede mnou leží jako mapa. Každá potenciální věc, kterou byste mohli udělat, je tu. Kterou cestu si zvolíte, je neznámé a ukáže se to, až to uskutečníte na základě své svobodné volby, ale já vidím všechny potenciály. Proto už znám jednu z věcí, které uděláte. To je „teď“ a je velmi těžké vám to vysvětlit, když existujete v lineární časové ose.

To mi nedává smysl,“ můžete namítnout. Dává, když nejste zde, drazí. My vidíme potenciály planety a vždy jsme je viděli. Proč si myslíte, že je zde z našeho pohledu tolik vzrušení? To protože vidíme potenciál Země – všechny potenciály společně – a vidíme, kam směřujete. Směřujete přímo doprostřed Nového Jeruzaléma! Vstupujete do jeskyně, která je velmi temná, a před vámi je obrovský posun. Přesto vstupujete s velkou odvahou! A vy se divíte, proč vás tolik milujeme?

Když jste byli připraveni u větru zrození, ptali jsme se vás, jestli to chcete skutečně znovu udělat. Vy jste řekli „ano“ a pak jste to udělali! Kdo skutečně jste? Starodávní? Vy všichni jste víc než starodávní. Nemáte žádný začátek, ale někteří z vás jsou starodávní na této planetě. Někteří z vás jsou zde 50 000 let. Pro vás je to dlouhá doba. Ale ve skutečnosti dlouhá není. Když uvažujete o čase, kdy jste společně se mnou nastavovali mřížku, 50 000 let je jen zlomek vteřiny na hodinách světa. Před 50 000 lety byli někteří z vás Lemuřany, jiní Sumery a někteří se později stali Egypťany. Zvolili jste si některé z nejvyspělejších společností, které kdy byly na Zemi známy – nejvyspělejší nikoli podle strojů, ale podle vědomí. Vidíte, to je vaše vnímání. Je to skutečně kulturní berlička! Myslíte si, že vyšší vyspělost znamená lepší stroje. To je tak legrační!

Vyspělost – dovolte, abych vám vysvětlil, co to skutečně znamená. Vyspělost je vrcholná věda poznaná intuitivně lidskými bytostmi a praktikovaná každý den, protože mají mistrovství vládnoucí nad dimenzionálním vnímáním. Nic nemůže být lepšího. Nepotřebuje žádné počítače. Jak je možné, že Lemuřané i Sumerové věděli o sluneční soustavě? Jak můžete provádět astrologii, aniž byste věděli o planetách? A přesto je to nejstarší věda na Zemi! Jak byste mohli vědět o astronomii bez teleskopů? Jak byste mohli vědět o pohybech planet? Přesto byla tato znalost velmi dobře známá dlouho před teleskopy. Pomyslete na to. Je toho tu víc, než oko vidí [Kryonův humor].

To jste. Jste starodávní. Někteří z vás jsou v této oblasti domorodí. Myslím tím tohle – byli jste první, kdo právě zde vstoupil na tuto půdu. Chcete, abych to dokázal? To já nemůžu, ale vy ano, pro své vlastní vědomí. Pokud jste propojeni se Zemí a skutečně rezonujete s půdou a se zvířaty, která zde žijí, pak vás vyzývám, abyste šli do muzea a podívali se na keramiku, kterou jste vyrobili! Budete s ní rezonovat. To jsem řekl už dříve. To jste, staré duše.

Nové duše přicházející na Zemi

No, Kryone, něco tu nedává smysl. Říkáš, že přicházíme a odcházíme, ale na Zemi je dnes dvakrát víc lidí, než když jsem se narodil. To nedává smysl, že stejné bytosti přicházejí a odcházejí celou dobu. Musí sem celou dobu přicházet i noví.“ Jak bystrý postřeh! Takže chcete vědět, odkud přicházíte? Některým z vás se tato odpověď nebude líbit, ale i tak vám to povím. Prosím, buďte trpěliví s mou dlouhou odpovědí. Když jste na druhé straně závoje, lidské bytosti… jak jen to povím? Je tu mnoho vzrušení, mnoho energie a mnoho nadšení ohledně toho, kdo skutečně jste.

Pracovníci světla, když se vás zeptám: „Kdo jsi?“ řekli byste: „Já jsem unavený.“ To je odpověď, kterou dostáváme celou dobu. Není to vůbec odpověď na otázku, ale to máte nejčastěji na paměti. „A jak se máte dnes?“ ptáme se často. „Jsem unavený,“ zní odpověď. Jste unavení, když vstanete, a jste unavení, když jdete spát – to protože mnozí odvádíte těžkou práci. Jste tak unavení, že se cítíte duchovně vysátí.

Kdo z vás přemýšlel nad tím, že je tu tentokrát naposled? [Zvedlo se mnoho rukou.] No, hádejte, jak to je… Mýlíte se! „Kryone, to nechci slyšet. Odvedl jsem svou část a tady jsem. Je to velmi únavné… přicházet a pracovat na Gaie. Nechci to dělat znovu. Zasloužím si nějaký odpočinek.“ Ale až vás znovu uvidím v Síni cti, nebudete se moci dočkat, abyste se vrátili zpátky k větru zrození! Totéž jste říkali i posledně, při minulé inkarnaci! To lidská bytost zažívá v biologii, drazí. Jste tak unavení, protože vydáváte duchovní energii, která skutečně mění planetu. Dostanete se na druhou stranu závoje, na Zemi, a ani se vám neukáže váš skutečný vztah a já vám povím proč – protože jste na to specialisté.

Neodpověděl jsem na otázku, že? Odkud přicházíte? Nové duše přicházejí celou dobu. Odkud? To je část, která se některým z vás nebude líbit. Přicházíte ze stejného druhu zkoušky v jiných dimenzích, z jiných míst a situací, kterým se neříká Země, ale jsou tomu velmi podobné. Vždy probíhá test, ale to není to, co jste chtěli slyšet. Odehrává se to v multidimenzionálních vesmírech a v tuto chvíli probíhá víc než jeden test. Možná je jediný v tomto vesmíru, ale další se odehrává v jiných vesmírech – a to je to, co děláte… přicházíte do těchto zkoušek a odcházíte z nich jako specialisté.

Pro vaši specializaci existuje výraz, který vám nemohu povědět, protože ho lze vnímat jen na mé straně závoje. Ten výraz znáte moc dobře. Je s vámi spojen, protože přesně to děláte. Sem jste přišli z jiného zkušebního místa, ať už byl tamější test dokončen či ne. Když dorazíte, zvolíte si přijít na tuto Zemi jako nováček. Pro vás je to jen sotva poprvé, protože jste to určitým způsobem dělali už předtím, než tu byl začátek! To o lecčems vypovídá. Odehrává se tu větší obraz. Existuje systém. Přemýšlejte o tom – pokud je zde systém, který zahrnuje mnoho testů, a vy toto děláte navždy, pak to musí znamenat, že někde probíhá motor stvoření kvůli vaší vlastní existenci na této planetě. Přemýšleli jste někdy o skutečném stvoření? Mohli byste být součástí něčeho mnohem většího? A pokud o tom přemýšlíte, odpověď je „ano“. Existuje mnohem větší obraz, o kterém víte, když nejste tady.

Já vás všechny znám velmi dobře… vás všechny. Není zde ani jedna bytost, která by neznala jméno vaší specializace. „No, Kryone, z přemýšlení o této informaci jsem unaven.“ A tuto lidskou reakci jsme čekali, drazí. Povím vám, jaká je vaše reakce, když o ní přemýšlíme. Je nádherná. Je velkolepá. Vaši specializaci znají všichni andělé. Všude, kam jdete, nesete barvy a odznaky toho, kde jste byli a co jste dělali. To se mění s každým životem. Když už mluvíme o životech, jsou rychlé, víte? Přicházíte a odcházíte velmi rychle… velmi rychle. To jste – specialisté ve vesmírném tvoření.

Druhy příchodů a odchodů

Je zajímavé, jak to pro vás funguje. Mnozí z vás tyto věci viděli, ale nevědí to. Nováčci. Nováčci přicházejí na Zemi poprvé ve svém cyklu. Přicházejí z jiných biologií, jiných vesmírů, jiných Zemí – pokud to tak chcete nazvat – ale ne tak docela. Tento test, kterému říkáte Země, není duplikát něčeho, co se odehrálo dříve nebo se to děje v současnosti. Není to o alternativních já. Všechny jsou o svobodné volbě a o tom, co konkrétně vytvoří v omezeních jednoho vesmíru. My známe vaše potenciály, ale co skutečně uděláte, to je záležitost svobodné volby.

Nováčci – dokážete je poznat. Jsou nevinní, zcela nevinní a přesto zdevastovaní lidstvem obecně. Nováčci okamžitě zamíří do přírody, protože nemohou lidi vystát. „Tohle pro mne nefunguje,“ říkají. V běžné konverzaci hovoří o „A“ a pak se vrátí k „B“. V jejich vnímání je konverzace velmi obtížná. Často se vám nedívají do očí nebo nereagují tak, jak čekáte. Nechápou ani to, proč se lidé neustále točí v dramatu. „Proč to lidé dělají?“ říkají. „Nemám rád toto místo. Budu radši mluvit se zvířaty.“ To je nováček – je velmi zmatený skutečným vztahem mezi člověkem a člověkem. Musí se tomu učit.

Nováčci jsou trochu mimo synchronizaci. Někteří říkají, že jsou trochu divní – to protože jsou tak zmatení Zemí a lidstvem. Viděli jste je. Vy víte, kdo jsou – jemné a drahocenné duše. Ale ve společnosti vypadají mimo – tak upřímní – učí se, jak to vše funguje.

Pak jsou zde jejich opaky – staré duše. Někteří z vás jsou 50 000 let staří; nic vás nepřekvapí. „Všechno víte, všechno znáte“ – hráli jste veškeré role v obou pohlavích. Mnohokrát. A právě pracujete na další… a jste unavení. Jste tak unavení! Ale pokud jste přesvědčení, že jste tu naposledy a nevrátíte se zpět, mám pro vás novinky: ano, vrátíte se! Ach ano, vrátíte. [Kryonův úsměv.]

Pak je zde předstírač. Předstírač je vlastně zelenáč. Ale poměrně rychle a snadno pochytí duchovnost. Koneckonců, není to podstata vás všech? Předstírač jde k tomu, co máte všichni společné – což je něco, čemu rozumí, a co se skrývá uvnitř – a předstírá, že je stará duše. Ani vy byste to nepoznali, až na tu jednu věc, která ho prozradí. Slyšeli jste někdy vyjádření „příliš duchovní, aby byl dobrý pro pozemské věci“? Pokud ano, je to nejspíš předstírač. Jsou to plováky – plavou po hladině reality. Nechtějí mít nic společného se skutečným světem. Najdete je v komunitách. „Musí existovat lepší způsob,“ říkají. Takže se obklopí duchovností a snaží se zformovat svou vlastní realitu. Také chtějí vzestoupit a „dostat se odtud“. Líbilo by se jim být jako prorok Eliáš… stát se dostatečně duchovními a jednoduše zmizet! To je jejich cíl. Chtějí pryč, aby se už nemuseli potýkat s lidmi nebo při nejmenším s těmi, kteří nepřemýšlejí jako oni. Jsou tak drahocenní jako nováčci, ale jiným způsobem, protože oni skutečně dokáží vidět, že je božství opravdové. Snaží se proplížit zpět do větru zrození, aby to nalezli. Ale nikdy nevidí lidstvo či test před vámi jako posvátný.

No, Kryone, pokud je to tak, co je cílem lidstva obecně? Chápu, že pomáháme stvoření, ale kdy budeme mít hotovo?“ Ovšem! Už jsem si myslel, že se nikdy nezeptáte! [Kryon se usmívá.] Cíl? Nejsem si jistý, jestli se vám bude líbit toto vysvětlení. Cílem je „dělat to, dokud nebudete mít hotovo“. Právě teď jste skutečně unavení. Ale zeptejte se vojáka, který bojuje den co den: „Jsi unaven?“ Už znáte odpověď. Ach, ale je to tak skvělé – to, co právě teď děláte! Kdybyste jen mohli spatřit ten systém. Kdybyste jen mohli vidět ten vztah! Mohli byste to dělat navždy. Už jste unavení?

Minulá ne-lidská vyjádření na Zemi

Ach, je zde tolik lásky! Systém to umožňuje. Víte, proč to děláte? Protože jste zamilovaní do systému. Ten systém jste vy a také Bůh (z vašeho pohledu) a je to také příroda (z vašeho pohledu). Jste zamilovaní do Gaii! Jaká to nádherná energie. Kolik z vás si uvědomuje, že jste měli minulé životy, ve kterých jste nebyli člověkem? Á, začínáme být divní. Troufnete si o tom přemýšlet? Život bez bytí člověkem – jak by to bylo možné? Co takhle život v Gaie? Co takhle být skutečnou součástí země takových sto let a pak se vrátit zpět? Co takhle být součástí skal, rostlin či stromů? Co takhle být součástí interdimenzionálního života ve vzduchu? Věděli jste, že tak to funguje? Pokud to chápete, povíme vám něco dalšího. Vaše ne-lidské životy nejsou v akášických záznamech. Jsou zde čtenáři duchovních energií, kteří by vám řekli: „Čtu tvůj akášický záznam a zdá se, jako bys na několik stovek let zmizel, dělal jsi něco jiného a pak ses vrátil zpět. Nedokážu říci, kam jsi zmizel nebo co jsi tam dělal.“ Povím vám, kde jste byli – byli jste v Zemi, v energetické formě! Ti „čtenáři“ dokáží přečíst pouze to, co je v rozsahu vašeho lidství, protože to je vše, co zde (pozn. překl.: v Akáše) mohou vidět.

Když nemáte energetický otisk, který byste si mohli přečíst ve své interdimenzionální DNA, žádný „čtenář“ ani jasnovidec nemůže vidět, „kde“ jste byli. Proto je závěr lineární: pokud se na Zem nevracíte jako lidé, pak určitě odpočíváte někde na druhé straně závoje a připravujete se na příští inkarnaci. Pak si někteří představují svá duševní já kdesi v andělských houpacích křeslech, jak jedí andělský pokrm [nejspíš čokoládu] na prodloužené vesmírné dovolené – jak se celé dny válí v nebesích! [Kryonův úsměv.] Ach, drazí, poslouchejte: je to mnohem větší systém, než tušíte. Vaše linearita vám dává takové pěkné a jednoduché odpovědi na tak složité dění.

Někteří se ptají, jak by bylo něco takového možné. Abych vám dal představu, dovolte, abych se vás zeptal: proč má energie Gaii vědomí? To protože je součástí toho, kdo jste! Připadává vám to, jako byste se k ní vraceli „domů“? Mělo by. Je to božská energie a někteří z vás to nyní začínají skutečně chápat, předpokládám. [Kryon ví, že v publiku jsou někteří, kteří nejsou duchovně zaměření, ale i tak to začínají chápat.] Vaším cílem je změnit, skrze svobodnou volbu, vibraci této planety a zvýšit ji tolik, o kolik jen dokážete. Protože na konci testu (ať už se rozhodnete to skončit kdykoli) bude změřena energie a bude aplikována na něco jiného ve vesmíru, čemu dosud nerozumíte. Pak se vesmír podle toho posune – a skutečně použije měření, které jste vytvořili.

Je to motor samotného stvoření. To přiměje věci fungovat. Je to stejně důležité pro zbytek z nás, jako je pro vás na planetě důležité jídlo. To, na čem se podílíte, je interdimenzionálně a vesmírně hluboké. Je to důležité a vy, zatímco jste zde, o tom nechcete nic vědět. Nemůžete, protože kde by byl test energie? Ale pro to všechno existuje důvod … a vy se divíte, proč vás tolik milujeme?

Jsem téměř u konce. Nyní vás chci vzít zpět k větru zrození. Chci vás vzít k vaší vlastní zkušenosti, kdy jste tentokrát vstupovali na Zemi. Byl jsem tam, víte? A vy také. Čas je takový podvodník. Pouze ve stáří si začínáte uvědomovat vtip lineárního času, když se během vteřiny za vším ohlédnete a začnete si uvědomovat, že jste to prožili během krátkého okamžiku. Čas je výtvor, který umožňuje, aby byl systém aplikován jednoduše, zatímco ho dosahujete se složitostí.

Můj partner vám tuto otázku položil už dříve: „Přemýšleli jste o tom, proč jste se rozhodli tu být právě teď? Jste v podstatě velkého problému na Zemi. Jste zde během obnovy energie planety, kdy ten test začíná být těžký.“ Nyní vám povím něco znepokojujícího: jednou z nejjednodušších věcí, které byste mohli udělat, je projít Armagedonem. Nic na tom není. Jednoduše byste zemřeli. To jste dělali už dřív. Mnohokrát. Téměř každý z vás byl zaživa upálen. Co vy na to? Je to téměř jako podmínka duchovního probuzení, jak vám ukazuje vaše náboženská historie. Věděli jste to? Bylo by pro vás tak snadné to udělat. Máte s tím své zkušenosti a za okamžik je po všem… prostě jen posun energie. Ale neudělali jste to.

Místo toho jste řekli: „Pojďme a vyřešme ten velký problém. Pojďme a udělejme něco, na co jsme tak dlouho trénovali. Pojďme být ti pokorní, kteří zdědí Zemi. Změňme skutečnou vibraci Země. Pojďme vybojovat bitvu všech bitev v zákopech naší vlastní kulturní výměny, den za dnem. Pojďme a začněme těžkou práci.“

Ve větru zrození jsem držel vaši andělskou ruku a díval jsem se na vás svým energetickým pohledem – byli jste na půl anděl a napůl člověk. Měli jste jednu nohu ve 4D a tu druhou v tom, co bychom nazvali multi-D. Je to tak jiné, než si představujete. Připomněl jsem vám, že tento krok se liší od všech, které jste kdy učinili. Připomněl jsem vám, že se chystáte vrátit na planetu svobodné volby, aniž byste znali svou velkolepost, svůj účel i vztah. Úplně každý z vás v této místnosti a mezi čtenáři se narodil v čase, kdy bylo proroctví Země jiné než dnes. A já vám řekl: „Opravdu to tak myslíš? Proč tam jdeš znovu? Proč teď?“ Znal jsem odpověď, ale chtěl jsem prostě jen slyšet bojovníka světla, kterým jste, jak to znovu prohlásí. Mohou se na sebe andělé vzájemně usmívat? Ach, ano. Dělají to s energií světla – jsou vzájemně propojení nádherným způsobem, s úžasnými barvami. A vy jste mi řekli, úplně každý z vás: „Já vím, co dělám. Strávil jsem dlouhou dobu pomáháním Zemi, abych se dostal na toto místo, a vím, že tam půjdu znovu a dosáhnu změny.“ A teď sedíte tady, protože jste udělali, co jste zamýšleli.

Nevím, co pro vás znamená vstát, odejít odsud a nastoupit do svého auta, nebo odložit knihu a jít připravovat večeři. Nevím, co pro vás znamená cokoli z těchto věcí. Nicméně vám povím, co to znamená pro mne, velcí. Změnili jste vesmír! To je to, co se stalo na Zemi… a vy to ani nevíte. Dokonce i někteří z těch, kteří zde sedí, tomu nevěří. Jsou netrpěliví, zatímco ukončujeme tuto komunikaci. Mají hlad a chtějí, abych už skončil. Takže jim říkám – není zajímavé, že se žádné z těch časově velmi konkrétních proroctví o Armagedonu neodehrálo? Není zajímavé, že dnes nenalézáte nic ze současných událostí ve 400 let starých spisech kněze? [Nostradama.] Není zajímavé, že místo toho máte a budete mít události, které změní historii světa, ale nezdá se, že by byly na „radaru“ nejlepších duchovních čtenářů minulosti? Toto jsou události, které nikdy nebyly předpovězeny, a nyní jsou pryč z vaší reality i „hráči“ starých proroctví. Mohlo by to pro vás znamenat, že se místo toho děje něco jiného? Povím vám, pochybovači, co je největší záležitost: to, že když jsem vás viděl posledně, byli jste mezi těmi, kteří říkali, že půjdou na Zemi, aby změnili energii… a dnes jste zde s ostatními, kteří věří, že už ji změnili. Jaká to náhoda! [Kryonův úsměv.] Povím vám ještě něco, pochybovači: Bůh vás miluje úplně stejně jako kteréhokoli jiného člověka na této planetě a nebude vás soudit za vaši nevíru. Skutečně držíte místo pro ty, vedle kterých sedíte – umožňujete jim poslat světlo tam, kde je zapotřebí. Proto, možná… jen možná, děláte přesně tu práci, kterou jste sem přišli vykonat, ale nyní to znevažujete jako hloupost. Toto je způsob, jakým to často funguje. Jste pro mne stejně drahocenní jako kdokoli jiný.

Vztah“

Konečně vám povím, že ten vztah, o kterém nevíte, je hluboký. Až opustíte toto místo a já vás uvidím v Síni cti, nastane kouzlo. Dojde k interdimenzionálnímu posunu, celá energie vaší bytosti se vrátí k tomu, kdo jste, a připojí se ke mně. Poslouchejte a čtěte… Připojí se ke mně, protože já jsem vaší součástí! Nevím, jestli jste to chtěli nebo nechtěli slyšet. Existuje vztah mezi námi dvěma, který dalece přesahuje bratra a sestru či andělské partnery, protože toto jsou lineární a jednoduché pozemské výrazy. Ne. Místo toho je to kousek Boha, kterým se stáváte. Cítili jste to někdy… náš vztah?

Už dříve jsme vám říkali o analogii polévky. Je to nejlepší metafora, jakou máme pro něco mimo vaše úplné pochopení. Díváte se na mísu a vidíte polévku. Nevidíte molekuly v ní. Nevidíte příchutě v ní; nevidíte sůl a pepř nebo jiné ingredience. Když mluvíte o Bohu, představujete si Boha… jednotlivou energii, která pro vás představuje lásku nebo možná autoritu. Není zde žádná urážka v tom, co řeknu dál, pouze realita. Vaše vnímání toho, co skutečně je Bůh, se dá srovnat s tím, co si o vás myslí váš domácí mazlíček! Vidí jen povrch, ale ne „větší obraz“. Nemůže, protože má omezenou inteligenci. Vaše omezení je stejného druhu. Chcete si myslet, že máte skvělý intelekt. Ale ten je skutečně omezen vaším dimenzionálním vnímáním. Bylo to tak vytvořeno záměrně.

Pravda je, že kdybyste dokázali prozkoumat Boha a byli byste schopni „přemýšlet mimo svá omezení“, pak byste nalezli své jméno! A já jsem zde s vámi… a stejně tak i mistři, kteří kráčeli po Zemi, vaši přátelé a všichni starodávní. Ten vztah spočívá v tom, že já jsem vy a vy jste já, když nejste tady. Jsme v jedné polévce a jsme spojeni způsobem, který nemohu vysvětlit nikomu z vás. Proto, když čtete tato slova na stránce, můžete něco cítit, protože ten, kdo skutečně předává toto poselství, je část „vás“. Některé vaše části, které teď „nejsou s vámi“, vám předávají tu zprávu! Protože jsou stále mojí součástí. Jaký z toho máte pocit?

Je na tom mnohem víc, než si dokážete představit, na bytí kouskem božství, kterým jste. Bůh žehnej vám všem za vaši práci! Ach, stále jsou zde ti, kteří nevěří. Vím, kdo jste. Není tu nic, co by říkalo, že když se připojíte k tomuto setkání, stanete se divnými. Prosím, nebojte se lásky Boha. Možná si myslíte, že tento život prosedíte, a právě jste odpojili svou existenci od veškerých těchto duchovních řečí. Dobrá, co vás sem tedy přivedlo? Přemýšlejte o tom. Je to skutečně humorné.

A proto omýváme vaše nohy, lidské bytosti… každou nohu, která je zde. Jste určitým způsobem v temnotě, ale s obrovským reflektorem, který čeká, až ho rozsvítíte, když si budete přát. A to jste vy. Toto by byla dobrá chvíle pro léčení, že? Ach, přišel sem někdo kvůli tomu?

[Pauza.]

Nyní by byla dobrá chvíle. Čtenáři, „posloucháš“? [Kryon se usmívá.] Nyní by byla dobrá chvíle. Prohlaste to spojení svým vlastním způsobem. Otevřete ty dveře, až budete sami. S čistým záměrem řekněte: „Drahý Duchu, drahý Zdroji lásky, drahý Bože… pověz mi, co potřebuji vědět.“ Chcete učinit další krok, nebo ne? Někteří ano a někteří ne. Není v tom žádné souzení… pouze úcta k cestě.

Jste součástí rodiny. Jste částí Boha. Odejděte jiní, než jste sem přišli. Někteří z vás dnes nebudou mít takový spánek, jaký by si přáli. Byla zde zaseta semena znalosti a smyslu, která vám umožňují uvažovat o neuvažovatelném. Možná jste učinili rozhodnutí. Možná je to o vaší biologii nebo vaší sebeúctě. Čas pro posun, že? Proto tu jste. Slibuji vám, že pokud ten posun učiníte, budu tam, abych vás držel za ruku a pomohl vám tím projít. Ne coby anděl, ale jako součást vašeho vlastního božství. Vyzývám vás: stůjte před zrcadlem, otevřete oči, podívejte se na sebe a řekněte: „Já jsem to já jsem,“ což znamená Já jsem Bůh. Pak odtud odejděte. A to je pravda. Nepřinesli bychom vám tyto věci, pokud by to tak nebylo. Ten plán zde je větší než myslíte. Vy pracovníci světla jste nádhernější, než si dokážete představit, vy všichni. Vy všichni.

A tak to je.

Kryonův živý channeling „Kdo opravdu jste“ předaný v Crystal Lake v Illinois v srpnu 2005

Uvědomujete si, jak jste velkolepí? Stejná velkolepost existuje v každé lidské bytosti na Zemi. My všichni jsme drahocenní a naší výzvou je milovat sebe i druhé. Bez ohledu na naši víru Bůh nezměrně miluje každého z nás.

Otázka pro Kryona:

Co je hnací silou, která udržuje naše vnímání v určité krabici víry? Proč někteří lidé dokáží vystoupit z toho, co jim bylo řečeno, a objevit většího Boha, zatímco jiní to nedokáží? Má to něco společného s jejich Akášou?

Odpověď:

Nepřímo to souvisí s Akášou… ano. Ale skutečnou odpovědí je tento vzorec: zkušenost + akášické rozpomenutí + současná situace. Nazvěme to Z.A.S. Proč tolik channelerů pochází z jedné specifické oblasti – zejména ze západního pobřeží USA? Odpovědí je, že tento vzorec u nich převládá. Tady je trocha logiky, pokud chcete. Z: Jsou to staré duše s maximem zkušeností na planetě, A: jejich akášické rozpomenutí není potlačeno místem, kde k tomu došlo! Chápete to? Mohou si vzpomenout, protože nejsou na krystalické mřížce v místě, kde se ta zkušenost odehrála. Svoboda rozpomenutí. S: Současná situace není nasáklá tradicí kultury staré energie, která by zmenšovala jejich efektivitu. Jsou na čisté zemi, kde neprobíhaly po staletí války, a to vytváří kulturu, která funguje snadněji. Z.A.S. vytváří potenciál probuzení.

Není to jen pro channelery; je to pro každého. Nicméně v této nové energii vidíte velký podíl „modifikovaného Z.A.S.“. Staré duše všude začínají řídit své rozpomenutí a odhazují vliv svého prostředí. Proto se právě teď probouzí více starých duší než kdykoli předtím, protože se cítí zmocnění k probuzení! Energie se mění.

Zde je další pravidlo: čím více se na planetě změní směřování energie, tím silněji staré duše cítí „klepání na dveře“ své duchovní krabice. Někteří skutečně začínají hledat něco, o čem nemají žádné tušení. Prostě to jen „cítí“ a začínají hledat.

Nicméně převážně se na planetě probouzí staré duše. Bylo to popsáno jako číslo 144 000, ale ve skutečnosti to není vůbec číslo. Bude to mnohem, mnohem víc. V numerologii má číslo 144 mnoho významů, ale v zásadě to přímo křičí: začátek – struktura – planeta Země – dokončení. Nebo: konec staré energie na planetě a počátek nové energie zdravého duchovního rozumu a planetární změny. Fakt, že je to vyjádřeno v tisících, je způsob, jak vám říci, že je to skutečně důležité! (Lidé si myslí, že čím více, tím lépe.)

Pozn.: Pro www.kryon.webnode.cz jako doplnění ke knize Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem od Moniky Muranyi přeložila Marie Kuchařová a korigovala Zuzana Šiková.

 

Vyhledávání