Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Zápis ze speciální meditace na Řípu (1. 8. 2009)
Zápis ze speciální meditace na Řípu (1. 8. 2009) PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Čtvrtek, 13 Srpen 2009 09:32

Jak mnozí víte, v sobotu 1. 8. 2009 se konala speciální meditace na Řípu, ke které jsme byli vyzváni bytostmi Áriů. Bylo nám nejprve řečeno, že pod vedením Evy Puklové se propojíme s duchovní bytostí Karla IV., který celou meditaci zaštiťuje, dále s bytostí Řípu a českého národa. Že nám budou asistovat například archandělé Michael a Metatron a ve společném propojení se s chrámem St. Germaina nad Prahou budeme aktivovat a přijímat kódy Řípu a jeho okolí a díky této meditaci dojde také k velkému požehnání celé České kotliny (České země), aby český národ mohl přijmout tu roli, která je mu historicky dána... Meditace proběhla nakonec za hojné účasti asi 33 lidí, za krásného počasí přímo nahoře na Řípu. V tomto článku si můžete přečíst přepis dvouhodinové meditace, která na Řípu v sobotu 1. 8. 2009 proběhla. 

 

Aktivace a přijímání kódů pro Českou zemi - zápis z meditace na Řípu
Eva Puklová: „Dnešní meditace je v podstatě velký zasvěcovací akt České republiky, která přijme duchovní energie Tibetu. Duchovní energie Tibetu nyní přejdou jako štafeta do České kotliny. Víme, že Česká republika má být velkým duchovním centrem nejen Evropy. Nad Prahou je velký světelný chrám St. Germaina, to již víme. Dnes – 1. 8. 2009 - dojde k zasvěcení České republiky a zítra – 2. 8. 2009 - na Vyšehradě k zasvěcení Prahy, jakožto duchovního centra, kdy se dotkneme také posvátné geometrie Prahy, z dob vlády Karla IV. A pravděpodobně dojde k určitému sepnutí energií v rámci této geometrie… Tedy toto nám bylo sděleno dopředu bytostmi Áriů a uvidíme, co se dozvíme během dnešní meditace. A již nyní, jak se zde schyluje k počátku naší meditace, můžete cítit, jak se tady změnila energie a bytosti jsou připraveny...

Světelné bytosti: „Ano, jsme tu již s vámi a čekáme na vás, až budete připraveni, až se ve svém Srdci zklidníte a otevřete…, můžete vstoupit do meditace.“

Eva P.: „Stahujeme sloup čistého Univerzálního Světla na celý Říp a stáváme se součástí ve Světle ponořeného Řípu… Nyní pročistíme Světlem své čakry, od 13. až po nultou čakru, posléze sjedeme dolů k Matce Zemi, kde na sebe počkáme…

Maminko Země, ty naše veliká lásko, prosíme Tě, pojď nyní svými i mými čakrami vzhůru, abychom se společně mohli sejít zde na hoře Říp… Pozvolna stoupáme do své srdeční čakry a chvíli do ní klidně dýcháme. S každým nádechem i výdechem si mantrujeme MILUJI - MILUJI TĚ, MATKO ZEMĚ – MILUJI TĚ, BOŽE – MILUJI TĚ, ŽIVOTE – MILUJI TĚ, TO BYTÍ, JEHOŽ JSEM SOUČÁSTÍ – MILUJI SEBE – MILUJI A SPLÝVÁM V LÁSCE… Jsme ve své krajině Lásky – ve svém Srdci a přitom zcela fyzicky přítomni zde na Řípu.“

Přichází bratr Kuthumi a říká: „Milí drazí, nenechte se prosím rušit lidmi, kteří tudy procházejí, zůstaňte v klidu, neboť energie, kterou jste tady již aktivovali a ještě aktivovat budete, budou přirozeně přitahovat mnoho lidí…

Přicházejí nanebevzatí Mistři a vytvářejí kruh okolo vás. Přichází velký kruh archandělů a celé legie andělů, abychom zde mohli být všichni pohromadě. Tyto energie lásky je potřeba zde pevně zakotvit do energie Země, do hmoty 3. dimenze, aby tato energie mohla přirozeně proudit v buňkách těl stromů, zvířat i lidí…

S velkou láskou a úctou zde vítám další bytosti. Jsou to bytosti, které střežili duchovní poklad hluboko v Himalájích, v místech dnešního Tibetu. Přicházejí tyto zvláštní bytosti, jež vám mohou připomínat bytosti země Mu, ale jsou ještě starší. Uprostřed našeho kruhu je zde nyní přivítejme. Ony se berou za ruce, mlčky vytvářejí kruh a začínají vyzařovat energii. Přijměte prosím, bratři a sestry – lidé 3. tisíciletí, tuto energii  Přijměte ji vy a přijmi ji i ty – duchovní bytosti hory, již nazýváte Říp. Přichází duchovní bytost hory Řípu a bytosti Tibetu ji berou do svého kruhu. Pokud někteří z vás cítíte určité chvění v oblasti Srdce či kdekoli mezi 3. a 5. čakrou, jen prohlubte dýchání a mantrujte si to, co na začátku meditace...“

Bytosti z Tibetu nám nyní říkají: „Předáváme vám štafetu vědomí této Země, protože tak jsme ji dostali i my, od bytostí ještě mnohem starších. Neb bylo Stvořitelem dáno a řečeno, že v určité éře máme toto poselství předat bytostem kotliny v Srdci Evropy – potomkům Bójů. Bójové žili v době Hyperborei. Když skončila tato civilizace, tak oni nesli velkou část tohoto vědomí po velmi složitých cestách z oblasti severního pólu, kde se tehdy tato civilizace nacházela, až sem do České kotliny. Vy jste potomky Bójů. Máte v sobě určité specifické kódy. Dovolte, abychom mezi vás nyní vstoupili – my, kteří jsme nesli v sobě ještě jiné kódy k celkovému vědomí Lidstva na této planetě, aby mohlo dojít k naplnění úkolu „Experiment Fyzický Člověk“. Dovolte nyní, abychom se s vámi spojili dlaněmi a v Srdcích, a abychom v čisté Lásce tyto naše kódy vzájemně propojili...“

Eva P.: „Do našeho kruhu nyní přicházejí další bytosti, které známe pod historickými jmény – přichází a uklání se Praotec Čech, Krok, Kazi, Teta a Libuše, Eliška Přemyslovna, Přemysl Oráč, Karel IV., Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad, kníže Václav a mnoho dalších bytostí spjatých s českou historií... Vytvářejí další kruh okolo nás.
 
Nyní přichází bratr St. Germain s dalšími bytostmi chrámu nad Prahou – bytostmi fialového paprsku. Nastává velké energetické propojení všech kódů... St. Germain nad námi vytváří velkou fialovou „klenbu“. Připojuje se bratr Ježíš a společně stojí s mistrem Kuthumi a St. Germainem před námi a říkají: „Dovolte nám třem poděkovat, že jste sem dnes přišli. Vy mnozí víte již lecos, víte, že dochází k procesu transformace. Vy mnozí jste si již v meditacích procítili moment, když jste se kdysi dávno přihlásili do projektu „Experiment Fyzický Člověk na planetě Zemi“. Když jste se hlásili do té nádherné Živé knihovny planety Země. Živé knihovny je významná záležitost, která bude mít delšího trvání, než jenom 3D bytí na Zemi. Tento experiment „3D Fyzický Člověk na Zemi“ má svá přirozená omezení a blíží se ke konci, jak mnozí víte. Bude to ale postupný proces..., i když celkem zrychlený...

Tak jako každá lidská rasa na planetě Zemi předala do celkového vědomí Lidstva své poznání, tak i každá civilizace dala do tzv. databáze Země svou část poznání. Tímto způsobem nyní na vaše energie potomků Bójů se napojila energie Tibetu. Přijali jste tyto energie a vaším tělem prošli do této Země. Nyní tuto energii vyzáříme/předáme též do energetického pole celého českého národa.“

Eva P.: „Přicházejí duchovní bytosti řek, hor a různých lokalit České republiky, přidávají se k nám a přijímají tyto energie a kódy, aby je mohli šířit i v dalších místech. Vnímám zde bytosti Sněžky, Středohoří, Krušných hor, Orlických hor, Beskyd, Jeseníků, bytosti Šumavy, Českého Lesu..., bytosti řek Vltava, Labe, Jizera, Orlice, Dyje a dalších. Všechny bytosti jsou otevřené a přijímají...

Když si nyní nad námi uvědomíme energetické pole České republiky, někteří v něm uvidíte určité symboly, důležité zejména pro nás – příslušníky českého národa“:

 • zlatá spirála vývoje, odvíjející se vzhůru, kde září Slunce Nové Země.
 • sloup z kamenů, ze kterých stoupá duha milosti Boží – kódy země, které jsou v kamenech i kloubech fyzických těl, a které se nyní začnou uvolňovat a probouzet a veškeré propojení se Zemí, minerály a druhou dimenzí vás bude velmi energeticky nabíjet a povzbuzovat.
 • barevní motýli, jež se nesou vzhůru – vše touží po očištění, lásce, svobodě a lehkosti – nebojte se doby, jež nadchází – bude to let motýlích křídel...
 • letící orel v barvách jin a jang – propojení polarit v nás – cesta do harmonie. Víte, že váš vývoj byl cestou temna i světla a lásky, a vy nyní budete v sobě muset vše přijmout – v sobě uvést v harmonii.
 • fialová transformační energie, která se rozšiřuje do energetického pole celé České republiky a dále, do energetického pole lidstva
 • mandala Květu života – navrátíme se do něj
 • zlaté a prázdné kruhy - mandala Života, který přechází ze 3. do 5. dimenze – zlatá energie uvědomění si a přechodu. Prázdné kruhy čekají na naplnění Láskou. Neboť období, které máte nyní před sebou, je hlavně o Lásce. Časem zjistíte, že veškeré čistící techniky, jež jste doposud používali, nebude třeba provádět. Bude vám brzy velmi pomoženo a tzv. milostí Boží vám bude mnoho věcí, jež nepotřebujete, odebráno. Aby jste již svůj čas nemuseli věnovat samotnému „čištění“. Vše, co bude potřeba, stane se. Ale je třeba vašeho otevřeného Lidského Srdce. Aby se stále více otevíralo. To jediné, co může pomoci zde ve 3. dimenzi, je Láska – neexistuje větší a vyšší síla, než je Láska, která pomůže transformaci Země a všeho na ní.
 • čiré světlo v hloubi Země - čistá energie Lásky, která vystoupí z nitra vaší bytosti na povrch – Lidská Láska, která se začně proměňovat na Lásku čistou nepodmíněnou.
 • lev objímající slunce – Čechy mají ve svém znaku Lva a symbol slunce je symbol Nové Země. Česká země, český lev objímá slunce Nové Země. Český lev – ta energie krásné a klidové síly (ne dravé a dramatické) se díky dnešnímu dni začne šířit po celém světě. A vy, kteří budete žít zde, vy služebníci Lásky a Světla, kteří jste se zde sešli, budete v těchto energiích pomáhat při přechodu ze 3. do 5. dimenze – budete pomáhat Nové Zemi.
 • křišťálově-bílá hůlka/hůlka života – čistá energie, čistota v lidském vnímání a cítění, po které každý z vás ve svém nitru toužíte, a kterou může odkrýt opět jenom Láska.
 • rotující kruhy – pohyb je neustálý, jeden pohyb přechází v druhý a tam, kde se uvolní místo, nastupuje další energie – vidíš energii života.
 • korunovační české klenoty – nyní se Karel IV. usmívá a říká: „Každá koruna, mí drazí, je symbol Jednoty. Ve vnějším prostředí vyjádřený symbol Jednoty. Nosíte na svých prstech prstýnky, které si dáváte jako symbol Lásky, jež je opět symbolem Jednoty. To, co vidíte, je pro tuto dobu aktuální. Od dnešního dne, po doplnění těchto kódů, začne v Praze a celé České republice stoupat energie a v lidech se začne probouzet touha – touha najít sebe sama, najít svou podstatu, své Božství... To vše vyjadřuje symbol této koruny..A ty korunovační klenoty, usmívvají se St. Germain a Karel IV. – k tomu vám odpověď přijde velmi brzy – ale podstata již byla řečena...
 • dva zlaté zkřížené meče – světelné meče, jež jsou zároveň vysílači a přijímači – meč archanděla Michaela (vůle Boží) a archanděla Gabriela (vzkříšení) – vidíte symbol Světla vzkříšení, jež se rodí v každém z vás - nové se se rodí z moudrosti starého – váš život je o něčem podobném...
 • fialová energie probleskující mezi mraky a vytvářející částečný květ – květ transformace, který se začne nyní skládat a tvořit.  
 • symbol kříže, který hoří – symbol kříže znáte, svislé břevno je symbol vašeho propojení se sebou sama, svou božskou podstatou a vodorovné břevno je symbol připoutání se na hmotu, neboť ke svému vývoji jste hmotu potřebovali. Jak budete objevovat a nacházet sami sebe, svou podstatu, tak se vám tento kříž změní, vodorovné břevno se sklopí dolů a tento symbol již pozbude dosavadního významu. Změna, která nastane vstupem do 5. dimenze – uvolnění z pout 3. dimenze, vám dá svobodu, radost, vzlet, mír, harmonii, lásku, tvořivost a vy se stanete opět Tvůrci.
 • zlaté trojůhelníky tvořící Davidovu hvězdu – symbol Merkaby – ano, tento symbol má své opodstatnění a přijde na řadu, ale přátelé nepředbíhejte..., nebo si cestu zbytečně prodloužíte. Čas merkaby je již blízko, vydržte, vyčkejte na správný čas.
 • složitá spirála – nová vícevláknová DNA – ano, tato doba se projeví také na navinutí dalších vláken DNA, tak jak to bude v souladu s Duší každého z vás.


St. Germain: „A nyní se energie rozšiřuje a rozšiřuje. Vždy, když budete meditovat, představujte si, jak se tyto energie, jež jste zde dnes aktivovali, šíří dále, do celého energetického pole Lidstva. Ono se to bude dít přirozeně samo, ale chcete-li pomoci, můžete tento proces vědomě podpořit a urychlit.

Milí drazí, já St. Germain, bych vás nyní rád o něco poprosil. Prosím, snažte se denně komunikovat se svojí Duší, protože ona má pro vás tolik užitečných informací. Někdy to bude jen krátké sdělení, někdy dostanete množství potřebných informací. Propojujte se tak často, jak jen můžete, nejlépe každý den, aby vám vaše Duše nemusela svá sdělení předávat pomocí nepříjemných projevů na vašem těle a podobně – s tímto již máte zkušenosti. Dění se urychluje, snažte se být připraveni a komunikujte se svou Duší, protože ona vás dokonale zná, všechno ví – je to vaše vlastní Duše.

Nyní bych vám rád dal malý dárek – tentokrát vám dávám krásnou fialovou květinu transformace a Lásky, která vám bude pomáhat dostávat se ze všech závislostí – na čemkoli – na sladkém, na práci, na lidech... Přijměte tuto fialovou květinu Lásky...“

Děkujeme, bratříčku.

St. Germain se usmívá a říká: „Užívejte všech darů – světelných darů, jež dostáváte. Mají velikou vibrační hodnotu a mohou opravdu velmi pomoci. Tak na ně nezapomínejte a používejte je.“

Nyní nastává uvolnění ve všech kruzích... a bytosti se na nás obracejí, chceme-li se na něco zeptat...

Dotaz: „Mluvili jsme o Merkabě. Jak poznat, kdy je vhodný čas na práci s merkabou?
St. Germain: „Merkaba je již dosti rozšířená – i ve vaší zemi. Ale, drazí přátelé, mnozí předbíhají svůj čas... Je třeba být dosti očištěn – svou prací či milostí Boží, a pak je technika merkaby na místě. Protože, co je merkaba – je to postupné navyšování vašich vibrací, až dojde k úplnému vyzáření či prolnutí do 5. dimenze. Je to z určitého pohledu „konečná technika“, jež vás převibruje... Velmi podobné je to s energií Kundalini – energií Života. U obou platí to, že nebudou-li určité vaše energie očištěny od energií nelásky, tak se mohou některé techniky obrátit proti vám... Všichni máte svou Duši. Té se ptejte, zda již u vás přišel ten správný čas na techniky a práci s Merkabou či Kundalini energií, zda jste již dozráli a jste na tyto techniky připraveni... Vše má svůj správný čas a vaše Duše ho zná.“

Dotaz: Jak rozšiřovat láskyplné energie, které v sobě dnes máme, nebo jiné energie – jako například energie Panenského Týnce apod.?
St. Germain: „Začínáte fungovat jako rezervoáry láskyplných energií. Můžete energii mentálně transportovat do míst, kde je jí potřeba, nebo mentálně lidi přesouvat do míst, kde jsou vhodné regenerující energie. Samozřejmě v souladu s vůlí Boží a souhlasem jejich Duší – ale to víte... Tyto energie však ze sebe vyzařujete i přirozeně jen svou přítomností – všude tam, kde se nacházíte...“

Dotaz: Jak reagovat na přírodní katastrofy, jak se chránit?
„Pokud vaše srdce bude otevřené a vy půjdete cestou Lásky a Světla a své karmické záležitosti s živly máte již v pořádku, tak vám tzv. živelné a přírodní katastrofy neublíží. A vy, kteří vědomě jdete cestou Lásky a ještě svou karmu zcela v pořádku nemáte, tam se vás tyto tzv. pohromy dotknou jen symbolicky – z důvodu pochopení a uvědomění si toho, co je třeba. Vše je otázka karmického vyrovnání – ozývají se živly Země, které pomáhají lidem si uvědomit, co je třeba. Nic, co se děje, se neděje náhodou. Jde vesměs také o uvědomění si toho, jak moc lidé lpí či nelpí na hmotě. Živly se vracejí také na místa, kde docházelo v dřívějších dobách k tzv. zneužívání živlů – k neláskyplnému zacházení s živly.

Všechny živly vás nyní prosí o podporu a pomoc. Zejména voda, ale také vzduch a ostatní živly – země a oheň. A nebojte se prosím slunce... Posílejte živlům lásku a láskyplné mantry, nebo se ptejte bytostí živlů, jaké energie aktuálně potřebují.“

Dotaz: Jaké chrámy jsou nad Prahou?
„Máte nad sebou velké množství světelných chrámů a vy je svými myšlenkami přitahujete. Nad Prahou je chrám St. Germaina, který je správce transformace 3. dimenze planety Země. St. Germain zde má jasný úkol pro tuto dobu. On zde plní svou jednoznačnou funkci. Před ním bylo období 6. paprsku, o který se staral bratr Ježíš. Ta doba vypršela v 60. letech minulého století. Od té doby se připravovala doba 7. fialového transformačního paprsku, o který se stará právě St. Germain. Existuje velké množství světelných chrámů – 5dimenzionálních i 3dimenzionálních. Na ně jste schopni se napojit přes své Srdce.“

St. Germain: „Nyní zbývá jen jedna věc – krásná věc. Představte si, že celý ten chrám St. Germaina, co je nad Prahou, se snáší nyní sem na nás, na celý Říp. Je zde – prociťte si tuto záplavu fialové energie. A nyní tuto fialovou energii mentálně a svým Srdcem přeneste do míst, kde jste doma, kde bydlíte. A potom ji společně pošleme do dalších míst – rozesíláme ji po celé České republice, Evropě, dalších kontinentech a na celou planetu Zemi...“

Stáváte se nádherným rezervoárem transformační fialové energie – nejen pro sebe sama, ale i pro druhé. Čím více jí dáte sama sobě a sebe sama prosvětlíte a vibračně se pozvednete, tím více budete moci pomáhat ostatním...“

Nyní nastává pomalé loučení. Bytosti Tibetu děkují a říkají: „Již dlouho jsme byli mimo realitu, ve které žijete. U nás byly tyto kódy v úschově. Dostáváme se nyní do situace, která nám není jaksi vlastní, ale je zajímavá a je nová. Za tu chvíli, co jsme tu dnes s vámi, hřejivá láska lidského srdce námi pronikla a tak nás zahřála. To teplé Lidské Srdce je taková nádhera. Tak rádi se s vámi obejmeme, naši drazí. Děkujeme vám.“

Mistr Kuthumi: „Vidíte, jak krásné setkání to tady na Řípu bylo a ještě je? Toto je požehnané místo, jako je požehnaná celá tato Země. Některá místa jsou vibračně výraznější, a proto na ně rádi a častěji chodíte a čerpáte z nich energii. Ale je jedno místo, kde ta energie je nejsilnější. To místo, je vaše vlastní Lidské Srdce.
 
A zítra (v neděli 2. 8. 2009), pokud dovolíte, rád bych byl s vámi na Vyšehradě, kde vás i nás čeká ještě jedna, velmi zajímavá meditace“.

Ozývá se duchovní bytost Libuše: „Drazí, pamatujete má slova? Vidím město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat? To se týká doby, která se právě probouzí..., která právě přichází...“

Loučíme se a ukončujeme tuto krásnou sobotní sešlost zpívanou mantrou: „Lásko, Bože, Lásko....“

Říp, sobota 1. 8. 2009
Meditaci vedla: Eva Puklová
Sepsala: Chantée

Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/

 

Vyhledávání