Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další energie Zápis ze speciální meditace na Vyšehradě (2. 8. 2009)
Zápis ze speciální meditace na Vyšehradě (2. 8. 2009) PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Středa, 19 Srpen 2009 20:44

V návaznosti na předchozí meditace na Řípu a posléze v Panenském Týnci, které se konaly 1. 8. 2009, proběhla den poté, v neděli 2. 8. 2009, další specielní meditace, zaměřená tentokrát na otevření duchovního Srdce Prahy a aktivaci Prahy, jakožto duchovního centra planety. Meditace se konala v Praze na Vyšehradě. Zápis z této meditace najdete právě v tomto článku...


Meditace v Praze na Vyšehradě, v neděli 2. 8. 2009

Eva Puklová: „Vstoupíme nyní do meditace. Sedmkrát se hlouběji nadechneme, s každým nádechem Já jsem, s výdechem Boží přítomnost... Uvědomíme si Univerzální Světlo vysoko nad hlavou a spustíme nesčetně paprsků na celou tuto skupinu, náš kroužek a zabalíme nás do Světla. Nyní spustíme z Univerzálního Světla, což je zdroj veškerého bytí, široký světelný tok každý ke své čakře – tak jak pracujeme s čakrami – někdo ke 13. čakře, někdo k 7. čakře – a necháme Světlo horizontálně rotovat v této čakře. Pozvolna se budeme spouštět se světelným tokem vždy o čakru níž, necháme v každé čakře Světlo roztočit. Sjedeme až do nulté čakry, i v ní necháme Světlo horizontálně roztočit, a sklouzneme potom tou krásnou světelnou skluzavkou k Matce Zemi. Tam na sebe počkáme. A s Maminkou Zemí se mezi tím, jak tam každý dojdeme, s velkou Láskou obejmeme. Takže teď si prosím postupujme svými čakrami každý dolů sám...

Pozvolna se již všichni dostáváme k Mamince Zemi a s velkou Láskou se s ní obejmeme. Jako vždy, jsou zde i naši andělé, takže se přivítejme i s nimi.“

Maminka Země říká: „Vítám vás, moji milí. Vítám vás a dovolte prosím, abych i dnes, tak jako včera, byla spolu s Vámi v této meditaci.“
 
Eva P.: „My budeme šťastni, maminko Země. A nyní spolu lehounce vystupujeme do své srdeční čakry - svým čakerním kanálem pozvolna světelným tokem stoupáme opět vzhůru do své srdeční čakry a chvilinku ji rozdýcháme. S každým nádechem si mantrujeme „miluji“ a s každým výdechem „miluji“. Miluji tebe, živote. Miluji tebe, Bože. Miluji veškeré bytí, jehož jsem součástí. Miluji vše. Miluji vše, co je ve mně a miluji i to, čehož jsem součástí. Miluji... A jenom jemným, něžným způsobem proudí ta krásná energie „miluji, miluji...“.

A již jsme ve své srdeční čakře - v krajině Lásky. A stejně tak, jako vnímáme tuto krajinu Lásky – tu nekonečnou krajinu Lásky svého Srdce, tak jsme též přítomni zde, kde fyzicky sedíme. Na pražském Vyšehradě, u rotundy svatého Martina. A právě na tomto místě k nám přichází náš starý známý – a už se usmívá...“

St. Germain: „Přicházím k Vám, moji milí. Přirozeně, mnozí vidíte fialovou energii... Přicházím k Vám, jako ke svým bratrům a sestrám. Byli jsme spolu včera na Řípu a rád bych, abychom strávili i určitý čas dnes právě tady spolu na Vyšehradě. Jako včera, dovolte prosím, aby přišlo i dnes sem k nám mnoho krásných bytostí, které mají potřebu zde být právě v této době – teď a tady. Přichází všichni nanebevzetí mistři paprsků – těch základních, perleťových, diamantových i křišťálových. Všechny tyto paprsky vám budou velmi pomáhat právě v této době. Přichází bratři a sestry archandělé. Můžete každý vnímat tu krásnou plejádu světelných bytostí, jak přichází a vytvářejí kolem vás další kruhy. S velikou láskou bych chtěl uvítat pro vás známé bytosti české historie. Jako první přichází Přemysl Oráč, po něm Libuše, Eliška Přemyslovna, Václav, Jan Lucemburský, Karel IV. a celá plejáda bytostí, které se významným způsobem podíleli na historii Českého národa. A nyní vás prosím, mí drazí, tak jak jsme se zde všichni sešli, propojme všichni svá Srdce a vytvořme zde nádherný obrovský oceán Lásky, který se bude šířit nekonečně daleko. Přicházíme mezi vás. Ta kola archandělů, andělů, mistrů - tak jak říkáte těmto světelným bytostem - se nyní promíchávají. Dovolte, abychom my s vámi - s bytostmi, které mají fyzické tělo, vy naše milé sestry a naši milí bratři -  abychom se všichni vzali za ruce a vytvořili nádherný veliký kruh Lásky.“

Eva P.:  „Takže teď jenom prosím prociťujme...“          

St. Germain: „A nyní prosím vás - mí drazí, kteří jste včera přijali kódy na Řípu, kódy tibetského odkazu České republice, propojili jste je s kódy svými, s kódy služebníků Světla, nyní vás prosím, šiřte tyto energie dále. Již jste tyto kódy předali mnoha lidem dál ve svých objetích. Ale šiřte je prosím dál, ať tyto kódy pro propojení duchovnosti planety Země mohou působit tak, jak bylo Stvořitelem dáno. Aby v této době, kdy se má zduchovnění naplnit, se naplnit mohlo...

Vy víte, že energie, které jste včera přijali, jsou ve vašem bytí ... Byli jste překvapeni, když jste byli včera v podvečer v Panenském Týnci, jak reagovala duchovní bytost toho místa. Je to přirozené, přátelé. Protože tyto kódy se znovu objevují po mnoha milionech letech. Takže, rozdávejte je ve svých objetích, v Lásce. Se všemi lidmi rozdávejte tyto kódy, ať se dostanou dál a dál, ať se šíří jako krásná příjemná lavina veliké Lásky, porozumění a poznání toho, o čem vlastně fyzické lidství na planetě Zemi bylo a je. Nyní Vás, moji drazí, prosím, abyste tyto kódy předali právě bytosti, která ve vaší historii přijala a hrála určitou úlohu.“

Eva P.: A teď se dívá na bytost Karla IV. a St. Germain říká: „Prosím tě, bratře, prosím tě přistup. A přijmi od těchto bytostí tuto čistou energii obsaženou v kódech, jež přijali. Je to esence potřebná pro tuto dobu. Již za své vlády, když jsi stavěl, věděl jsi, že tato energie přijde.“

Eva P.: A Karel IV. jakoby klade pravou ruku na svá prsa, hluboce se St. Germainovi uklání a říká: „Jsem šťasten bratře, že zde mohu být v této době. Jsem šťasten, že dílo může spět k úspěšnému konci.“

Eva P.: A přináší korunovační klenoty a královskou korunu.

St. Germain: „Prosím, přátelé, přistupte. A tuto energii vložte do těchto korunovačních klenotů. Myslím, že mnozí z vás už víte, že se nejedná o obyčejné korunovační klenoty. Že je v nich zakódovaná vesmírná energie nejenom této Galaxie a nejenom Vesmíru svobodné vůle. Jsou zde transformační energie, které čekají na doplnění. A toto doplnění přinášíte teď vy. Takže prosím, buďte tak hodní, přistupte vy všichni, jež jste včera získali tyto kódy, a i vy přátelé, kteří jste zde a nebyli jste včera na Řípu, jste teď ve sjednocené energii, takže i vy přirozeně přijímáte tuto energii – tedy nevyřazujte se ze skupiny. Protože jste součástí této energie, prosím, vy všichni mírně položte své ruce nad tyto korunovační klenoty a nechejte, ať z vašich rukou a z vašich očí tato energie do nich proudí...“

St. Germain: „Děkuji vám, mí drazí. Energie, která měla od vás odejít přes vaše fyzická těla i přes vaše aury, došla přesně na ta umístění v korunovačních klenotech, kam dotéci měla. Tyto korunovační klenoty neslouží k tomu, aby si je někdo vkládal na hlavu jako korunu. Jsou symbolem právě této doby transformace. Skládá se do nich veškerá energie pro dobu před rokem 2012. Vy víte, že tento bratr - Karel IV., byl veden při plánování posvátné geometrie Prahy. Určitá místa vyzařují specifickou energii a spojením určitých míst vznikají velmi silné energie, které rozeznívají pak další energie, nastává řetězová reakce energií, která pak vyústí v to, co je třeba... A právě tyto korunovační klenoty jsou symbolem tohoto vyústění. Takže drazí přátelé, dovolte mi, abych teď spolu s bratrem Ježíšem, který měl na starosti minulé dvoutisíciletí Ryb a byl nádhernou bytostí rubínově-zlatého paprsku míru, tak dovolte prosím teď, kdy mi byl pro dobu transformace dán a svěřen tento úkol, abych propojil Svatováclavskou korunu s energií světelného chrámu St. Germaina nad Prahou. Dovolte, aby toto, a veškerou posvátnou geometrii Prahy, zahalila fialová energie svobody, čistoty a transformace. Buďte jenom prosím hluboce ve svém Srdci, protože se jedná o akt velice krásný.“

Eva P.: „A zatímco my jsme ve své srdeční čakře, ve svém lidském Srdci, St. Germain propojuje zcela specifickým způsobem tyto korunovační klenoty... Probíhá tam velice zvláštní, zcela harmonické propojení fialovou transformační energií do této posvátné geometrie... A energie se úžasným způsobem poskládávají v korunovačních klenotech, hlavně v koruně... St. Germain teď vkládá tuto korunovační Svatováclavskou korunu jakoby do našeho kruhu a říká: „Prociťte si ji ještě.“
 
Eva P.: Nyní se najednou tato koruna začíná obrovským způsobem zvětšovat, vystupuje nad nás, vystupuje nahoru, jako by vstupovala do chrámu nad Prahou. A v té nádherné energii se najednou začínají uklánět všechny bytosti archandělů a nanebevzetých mistrů - dávají své ruce na prsa a uklánějí se...“

St. Germain říká: „Úkol byl naplněn, mí drazí. Vy jste dlouho slýchali o tom, že Praha bude duchovním centrem. Včera jste přijali starou odvěkou posvátnou duchovnost, která byla miliony let střežena v Himalájských horách. Tibet předal své poselství České kotlině. Brzy pochopíte, proč právě Česká kotlina..., a proč vy jste si vybrali toto místo zrození, posledního fyzického zrození. Teď nastává čas, aby Srdce této České kotliny se probudilo. Aby srdce Českého národa - Praha, začala plnit tu funkci, o které již dávno mluvila Libuše, když říkala: „Vidím město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat“. Mluvila o době transformace. To, co jsme měli naplnit, jsme teď udělali. Aktivovala se posvátná geometrie Prahy ve svém úplném celku. Vše je připraveno pro to, co má přijít. Všichni zde jste spolupracovníci tohoto chrámu, přátelé. Všichni. Jinak byste tu nebyli. A já vás jenom prosím, dovolte nejdřív, abych každého z vás zahalil osobně do velkého fialového závoje. Přijměte to prosím jako osobní dar St. Germaina, chcete-li. A tam, kde jsou vaše největší a stále ještě přetrvávající problémy, prosím dovolte této fialové energii, aby vám pomáhala. Tam, kde to cítíte. Milost Boží dovolí, aby se toto nyní mohlo stát.“

Eva P.: A St. Germain teď přichází ke každému z nás, jak zde tak sedíme na zemi, a zahaluje nás do fialové energie jako do závoje. Jestliže máte k němu jakékoliv otázky prosím, tak je klaďte.

Otázka: Jaké chrámy jsou nad Prahou a jaké mají vzájemné vztahy?

St. Germain: „Chrámy, které cítíte, jsou zde pro vaši potřebu. Veškeré chrámy, které zde jsou, jsou tu proto, aby transformace na planetě Zemi mohla proběhnout v nejlepší možné podobě. Jestliže někdo cítíte úplnou blízkost k některým specifickým energiím, stačí jen vyslat Lásku a propojit se s nimi – propojit se s chrámem. Tu blízkost k nim cítíte, protože je v nich něco, co právě potřebujete. To je přirozené. Mnozí ještě ty tzv. chrámy nevidíte. Jsou to určitá energetická centra, která vnímáte svým vnitřním zrakem jako chrámy. Protože nevíte, jak si to třeba zobrazit jinak – tedy energie vnímáte v podobě chrámu, což je v naprostém pořádku. Můžete to vnímat i jakkoliv jinak, třeba jako světelnou mlhovinu - i to je možné. Ale jsou to energie, které v této době obalují - a ještě dlouho obalovat budou - celou Zemi. Jemné vrstvy Země. A jestliže budete cítit potřebu na nějakou energii se napojit, dělejte to přátelé. Jsou to všechno nádherné bytosti Lásky a Světla, jak vy je nazýváte, které vám přicházejí v tuto dobu pomoci.“      

Otázka: Jakým způsobem bude probíhat přechod ze 3. do 5. dimenze?
St. Germain: „Drazí, už brzy brzy brzy se to dozvíte a proběhne to energetickým polem celé Země. Vyčkejte ještě chvíli. Protože to, co se třeba teď odehrává zde, tak velmi výrazně ovlivní energetické pole nejenom Čech, ale celé planety. Podobná světelná kola se odehrávají na jiných místech této planety. A toto vše se potom slije v jednu velikou energii, která ovlivní energetické pole lidstva a na základě výsledku tohoto energetického pole lidstva potom budou dělány tzv. konečné verze transformace. Takže prosím vydržte, nebude to trvat už dlouho.“  

Otázka: Co z této dnešní aktivace (pro nás) vyplývá?

St. Germain: „Přátelé, Praha dnes byla aktivována jako duchovní centrum. To se teď s vaší účastí stalo. Již se nejedná o budoucí duchovní centrum, ale již o aktivní duchovní centrum této planety. To jste teď - vy lidé - provedli. A co z toho pro vás vyplývá? Vyplývá z toho, že budete mít velké množství energií v sobě, že bude vznikat vibrační energetický nárůst nejenom v této zemi a v Praze, ale týká se to osobní vibrace každého z vás. A zároveň, jak bude narůstat vaše osobní vibrace, vy si začnete dávat věci do daleko větších souvislostí. Budou se moci uvolnit další vlákna DNA, která budou moci být již funkční. Ačkoliv se mnohým z vás ta vlákna DNA předtím již navíjela, vaše Duše ještě nedovolila, aby se stala funkčními, protože jste na to nebyli připraveni. Tato doba teď již pozvolna nastává, aby se toto stalo. Takže vy budete s mnohem větší intuicí a poznáním vnímat a dotýkat se situací, do kterých se budete dostávat. Budete moci pomáhat druhým a budete mnohem lépe vnímat sami sebe a vědět, co vy potřebujete. Bude vám to pomáhat také k tomu, abyste pochopili, co to znamená mít rád sám sebe. Je toho velice mnoho. Jak se vyvíjí spirála, tak víte, že vždycky postupujete o otočku výš, kde to poznání, které jste měli, vstřebáváte mnohem více a toto přechází v určitou vaši vnitřní moudrost. A právě tato vaše vnitřní moudrost se bude zmnožovat. Vyplývá z toho pro vás také to, že budete nejenom mnohem víc vnímat, nejenom že se naučíte mít lépe a více rádi sami sebe, ale stanete se již funkčními spolupracovníky transformace. Někteří však stále ještě neberete bytosti nefyzické, ne hruběhmotně fyzické bytosti jako spolupracovníky. Ale přátelé, o to vás chci velmi poprosit vás všechny, od teď je transformace naše společná věc. To se týká andělů, archandělů, nanebevzetých mistrů, vás lidí, bytostí druhé dimenze – to je všechno naše společná práce. A vy se stále více budete probouzet, vaše vědomí se bude rozšiřovat a probouzet, abyste toto mnohem snáze a více chápali – nejenom intuitivně, nejenom v meditacích, ale bude vám to přirozeně přicházet i při normálním běžném bdělém životě. Takže budete jednat, jako byste byli trvale v meditačním stavu, ale přitom budete zcela bdělí, protože vaše vnitřní moudrost, vaše vnitřní poznání bude prostupovat vaše jemná těla a bude prostupovat z jemných těl do těla fyzického, bude prostupovat do vaší mysli a bude se jí dotýkat. A tím způsobem bude také pomáhat zpracovávat i vaše Ego. Toto vše je to, co se zde dnes stalo...“

Otázka: Měli bychom tyto přijaté věci/energie předávat na vědomé úrovni – objetím, myšlenkou – nebo to běží samovolně, aniž bychom na to museli myslet?
St. Germain: „Běží to samovolně. Přidáte-li k tomu ještě vědomou účast, tak to samozřejmě ještě zesílíte. Ale tyto energie běží i na vaší čistě podvědomé úrovni. Protože přišel čas, kdy tyto energie se již šíří...“  

Otázka: Co bychom ještě měli dělat pro dobro planety?
St. Germain: „Stále je, přátelé, potřeba – a to se týká převážně vás lidí (fyzicky hmotných, hrubě hmotných) - pomoci očistit živly. Hlavně vodu a vzduch. Ale i zemi. Fialová energie, budete-li ji pouštět do vody, bude velmi velmi pomáhat. Vím, že vám duchovní bytost živlu vody o tomhle již dříve povídala. I já vás o to prosím. Kdykoliv si vzpomenete – doma, když otočíte kohoutkem, když spláchnete na záchodě vodou, když se podíváte do řeky, prostě kdekoliv, kde je voda, pošlete fialovou energii. Tak, aby mohla čistit. Vy, kteří bydlíte poblíž jakýchkoliv čističek, prosím zaměřte svůj pohled na tu vodu, která je v těchto čističkách a pošlete tam fialovou energii. Protože tyto čističky čistí vodu pouze tím způsobem, že ji čistí od mechanických nečistot, ale třeba věci, které užívají ženy při antikoncepci, nebo antibiotika, která jsou podávána v potravě zvířatům - hlavně brojlerům, tak toto vše ve vodě zůstává a přináší to potom problémy lidem, kteří mají oslabenou auru a tuto vodu potom pijí nebo jakýmkoliv způsobem s ní přijdou do styku. Samozřejmě, že to jsou karmické problémy, jejich. Ale ony mohou probíhat na jemnějších úrovních. Je to Boží Vůlí dovoleno. Takže prosím, posílejte fialovou energii vodě. Rozšířila se zde knížka o vodních krystalech, mnoho z vás ji zná. Prosím, pijte vodu a vkládejte do ní tu krásnou energii „miluji tě“, „já jsem boží přítomnost, láska, něha, čistota“... To, co zrovna cítíte, vkládejte do vody - mentálně, nebo si to napište a na papírku nalepte na nádobu s vodou a potom tu vodu pijte. Vy víte, že jste tvořeni převážně vodou.
 
Stejně tak bych vás chtěl poprosit o pomoc živlu vzduchu. Fialová energie čistí také vzduch. Víte sami, v jakém stavu je vzduch velkoměst. Takže prosím, vyjdete-li na ulici, posílejte do motorů a výfuků všech aut fialovou energii. I vy - motoristé - nemusíte znát technické vybavení, jen si vizualizujte, že z výfuku vašeho auta jde krásná fialová energie. Když si toto zafixujete, přátelé, budete vidět, k jakým změnám začne docházet.

Totéž vás chci poprosit s půdou - zemí. Tam, kde je zamořená půda, fialová energie velmi pomůže.

Proto má toto transformační období fialovou energii. Je potřeba vše očistit. Veškeré nánosy. Nejenom ve vás – fyzických lidech, ale i na planetě a ve veškerém životě je potřeba fialovou energii, která má schopnost vše, co není Láskou, v Lásku proměnit. Abychom tu krásnou planetu, již jste vy lidé dostali - tu nádhernou čistou Zemi s průzračnými vodami, čistým vzduchem, nádhernou zemí a zářivým Sluncem, abyste ji mohli poznat alespoň v té částečné podobě, než odejdete ze třetí dimenze. Takže prosím nezapomeňte, že živly vás prosí o to, abyste jim pomohli fialovou energií.“
 
Otázka: Jak se teď v Praze staví nové stavby? Jsou alespoň některé tzv. vedené Boží Vůlí a zapadají do posvátné geometrie Prahy?
St. Germain: „Teď už se pouze doplňuje. Ta základní geometrie byla již dána. Ta byla již dána v době, kdy tito tzv. osvícení lidé byli schopni Boží vedení přijmout. Byla dána již dříve a teď intuitivně anebo jinak vedení lidé ji jen doplňují. A ti tzv. nevedení... – tam potom nastávají problémy, jak je znáte, kdy jsou přerušeny energetické dráhy v Zemi a tak podobně. Ale to jsou věci, o kterých víte už mnoho hlavně od bratra Pogačnika.“  

Eva P.: Na závěr pošleme gejzíry fialové energie živlu vzduchu a živlu vody...

St. Germain: „Ano, gejzíry fialové energie. Přátelé, vy máte obrovskou schopnost tvořit – radostně tvořit. Jestliže vás bolí v krku a máte problémy na mandlích, představte si třeba fialové kuličky, takové ty prskající kuličky, vložte si je do svých mandlí a nechejte tu fialovou očistnou transformační energii, ať tam jako prskavka se rozletí a nádherným způsobem vše očistí. Máte-li kdekoliv v těle jakékoliv problémy, které potřebují očistit, dejte si tam fialovou energii. Do jater, žlučníku... Vytvořte tam fialové očistné jezírko. Můžete jakýmkoliv způsobem tvořit. Vše toto je vám zcela dostupné. Jsou to věci, které jsou přirozené, normální, jsou pro vás prospěšné a o to jde. Abyste je takto používali. Vy můžete tuto fialovou energii kutálet a posílat a hrát si s dětmi. Když vidíte někde staré lidi, jak sedí na lavičce, pošlete jim fialový balonek a nechte, ať ten fialový balonek mají na klíně, pošlete ho do jejich rukou a on tam naplní tu práci, kterou je třeba, aby udělal. Buďte tvořiví, drazí. Buďte tvořiví. Hraví, tvořiví a radostní.“

Eva P.: Přichází duchovní bytost Prahy, vypadá jako krásná, rozevlátá mladá žena, a říká: „Přicházím vám poděkovat. Přicházím vám poděkovat, protože se mi běží tak lehce k vám. Tak lehce se mi běží!“

Eva P.: A je to taková nádherná dívčina. Děkujeme sestřičko. Promiň, že jsme tě vlastně v úvodu vůbec nepřivítali.

Duchovní bytost Prahy: „Ale o to vůbec nejde. Tady jde o ty krásné energie, které z vás šly. To bylo tak krásné, že všechny bytosti mládnou Láskou. A představte si, že jsem teď i já omládla!“

Eva P.: Ozývají se také delfíni a velryby a říkají: „Naší úlohou, nás delfínů a velryb v oceánech, je střežit vysokou vibraci Lásky ve vodě. Střežit tuto vysokou vibraci Lásky na souši je záležitostí vás lidí. Předali vám tuto úlohu bytosti, ty entity, které byly kdysi zapadlé – ať to byli Aboriginci (Abordžinci) či bytosti někde v džungli... Tyto krásné bytosti lásky předaly před 3-4 lety tuto odpovědnost vám – lidem západní civilizace. My delfíni čistíme vodu v oceánech – čistíme ji tak, jak je možné. Ale zůstává tam něco na vás. Aby si veškeré karmické věci lidstva lidé uvědomili. My bychom všechy vody vyčistily, kdyby si lidé alespoň uvědomili své karmické záležitosti. Jestliže si je neuvědomí, tak je musíme nechat takové, jaké jsou. To vám říkáme, jenom abyste to věděli. Jinak vodu oceánů my - jak delfíni, tak velryby - čistíme. Setkaly jsme se s vámi na misích. Setkali jste se s delfíny ve Venezuele, v Norsku a na jiných místech planety. Vaše kódy, aniž byste tušili, se s námi propojily, a proto se tak snadno na nás teď napojujete. Milujeme vás. Velmi vás milujeme. Všichni lidé jste nádherní! Jste nádherní! Jste tak nádherní, ale potřebujete si projít tím, čím ještě je třeba. A do toho my nemůžeme zasáhnout...“.

Eva P.: „Děkujeme vám. Děkujeme vám všem. A děkujeme tobě, bratříčku St. Germaine, s velikou Láskou ti děkujeme.“

St. Germain: „Já děkuji vám, mí drazí. Já děkuju vám, protože až se jednou sejdeme, až budete mít to otevřené vědomí, tak se spolu tak krásně nasmějeme – uvidíte! Protože pak to bude všechno přirozenější, jasnější a srozumitelnější. Ale teď my děkujeme vám, protože s tím zavřeným vědomím, jak jej máte, je třeba vám opravdu poděkovat, naši drazí.“

Neděle 2. 8. 2009
Meditaci vedla a poselství přijala: Eva Puklová
Textovou podobu připravili: Lukáš Severa a Sylva Chantée
 
Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/

 

Vyhledávání