Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace
AA Michael - OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 15 Únor 2018 09:20

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny únor 2018

RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, mezi masami probíhá velké vřava/stržení– mezi těmi, kteří až doposud nebyli připraveni naslouchat vnitřnímu nutkání Ducha nebo se ponořit do mystérií tvoření. Frekvenční vzorce nového Božího Plánu začínají na proudu změny plynout do vaší vědomé pozornosti. Řekli jsme, že jste byli velmi stateční, když jste vystoupili ze své zóny pohodlí, z plynutí oblíbených druhů víry vědomí mas do nejistoty neprobádaného území. Byli jste ochotni čelit výzvám a nenechat se odradit těmi, kteří říkali, že nemáte pravdu, že jste zlí nebo vás nazývali „snílky“. Dokazujete, že to, co jste přijali za svou pravdu opravdu funguje, a potvrzení je konkrétní a viditelné, aby všichni viděli, že nemůže být žádných pochyb. Strach je to, co nejvíce odrazuje od změny, ale vy jste si ochočili své strachy a víc a víc vás vstupujete do své síly

.Pokaždé, když navštívíte svou Pyramidu Moci/Světla Páté dimenze, stanete se více adeptem ve vstupování do darů Stvoření a jejich čerpání a užívání. Postupně přinášíte zpátky stále více vzácných, neprojevených Adamantinových částic Světla Stvořitele, abyste jimi byli naplněni, vstřebali je a začlenili, a sdíleli. Vizte tyto proudy Světla, jak po spirále sestupují dolů do fyzických říší vyjádření, jak jsou postupně zřejmější a pod vaším vedením přijímají formu prostřednictvím vašich vizí, snů a jasného záměru. Mnoho z vás se naučilo disciplíně nezbytné k tomu, aby své vize udržely bez vlnění, a učíte se, že zázraky zhmotňování probíhají každou jasnou myšlenkou, každým krokem nebo akcí a každým dnem. Neexistují žádné zkratky, milovaní; abyste zapřáhli moc Tvoření/Stvoření, musíte následovat Vesmírné Zákony Zhmotňování.

Nezáleží na tom, kde na Cestě o-Svíce/Světlo-ní se nacházíte. Pokud čtete vzkazy a děláte, co můžete, abyste potvrdili mistrovství Sebe, je pro vás místo v nových Legiích Světla, které se formují po celém světě. Jak jste zručnější v přistupování k moci a velkoleposti vyšších Dimenzí, začínáte letmo nahlížet, jak nádherné mohou hmotné úrovně bytí být, začíná vznikat nadšení. To se děje po celém světě. Je to velmi osobní zkušenost, protože přestože kolem vás může být velký zmatek, vřava a chaos, učíte se mít svůj střed v hologramu harmonického spolubytí a radosti. Jak jde čas, zjistíte, že váš střed klidu a míru se rozšiřuje dál a dál směrem ven. Jak vás více začíná vstupovat do věčné moci vyšších plání vědomí, rozšiřuje se toto rychleji a rychleji. Nikdy nepochybujte, milovaní, že nakonec obklopí svět, neboť je nedílnou součástí budoucnosti lidstva na Zemi.

Musí být vysvětlena jedna z nejhlavnějších oblastí hmotné interakce, abyste mohli lépe porozumět, a to rovnováha mužských/ženských energií v každém z vás. Před eony let začala bitva pohlaví, jak začaly splývat některé z jedinečných energií Lemurské a Atlantské rasy. Lemurská rasa byla OSvícena energií milované Bohyně Matky. Byla zaměřena na vstřebání Láskyplné/emocionální povahy do fyzické loďky – zároveň s touhou tvořit na hmotné úrovni a pečovat o nové Duchy přicházející na Zem, vychovávat je a pomáhat jim. V Neposlední řadě měla ustanovit spojení intuitivní mysli každé Duše s Duchem prostřednictvím Tvořivého Vlákna Života/Světla. To bylo v té době převládajícím záměrem Božího Plánu pro lidstvo. Byli jste radostné, bujaré, zvědavé děti, neboť to pro vás všechny byla naprosto nová zkušenost.

Uprostřed Věku Lemurie se začal vynořovat Věk Atlantidy, a v tomto cyklu na Zemi převládaly dynamické energie Boha Otce. Do popředí se dostaly mocné mužské energie, jak se lidstvo učilo používat svou mysl, aby ovládalo energie Prvního Paprsku a stalo se mistrem spolutvoření na pozemské úrovni. Přidali jste součásti mentálního těla, jak jste se zlepšovali v rozvíjení a používání fyzických a duchovních smyslů, nebo toho, co nazýváte nadsmyslovým vnímáním. Jak se začaly vynořovat energie polarity a duality, vstoupilo do hry také rozdělení vědomí. Někteří vnímali, že vyšší jsou mužské rysy a povahové vlastnosti, a jiní dávali přednost něžnějším ženským ctnostem. Postupně začala bitva pohlaví, a vy jste začali opačnému pohlaví nedůvěřovat, kvůli mnoha bolestným zkušenostem, které jste po mnoho životů zažívali.

Drahá srdce, jste výsledkem všech rozsáhlých minulých zážitků a vzpomínek. Zažili jste mnoho životů jako ženy, kdy jste byly zneužívány a týrány muži. Bylo zde také mnoho mužských životů, kdy jste trpěli ztrátou milovaného druha, byli jste zrazeni nebo jste nějakým způsobem nesplnili očekávání. Všechny tyto konfliktní energiezakódované v Atomech Paměťových Semínek ve vašem aurickém poli, ve strukturách mozku a ve vaší DNA zbarví váš pohled na opačné pohlaví – tj. dokud je nerozpustíte a nepřeměníte.

Nakonec jste se rozdělili na dva PodPaprsky, jeden představoval našeho Boha Otce a druhý naši Bohyni Matku. Od té doby jste se rozdělili a oddělili do mnoha Tváří / Zlomků vědomí, ale navždy toužíte po své celistvosti či „Svatosti“a toužíte po ní. To, co opravdu v jádru své Bytosti hledáte, je znovusjednocení s druhou polovinou své dokonalé Boží Jiskry Stvoření, která byla vyslána do vědomé pozornosti.

Jak můžete dosáhnout vyléčení a znovusjednocení těchto svých dvou prvotních Tváří?

Zaprvé rozvíjením vyrovnaného smyslu Sebehodnoty a Sebelásky. Začnete vyzařovat vyšší vibrační energii ven ze svého aurického silového pole a ti, se kterými přijdete do kontaktu, na to budou nějakým způsobem reagovat. Naučte se důvěřovat sami sobě a své intuici, abyste mohli důvěřovat ostatním. Nikdy se nebudete cítit sami, když se naučíte, že máte vždy blízko při sobě mocnou sílu andělů: připravených vás chránit, povzbuzovat, milovat a podporovat v každém okamžiku dne i noci. Uvolněte bolest minulosti tím, že odpustíte sobě i všem ostatním.

Jděte do své Svaté Pyramidy a představte si, že všichni hráči vašich mnohých životních dramat jsou tam s vámi. Požádejte všechny nevyrovnané energie, bolestné pokroucené a deformované vzpomínky a zraňující interakce, aby se rozpustily ve fontáně divukrásného neutralizujícího Fialového Plamene Přeměny. Sledujte elektrizující vlny Světla Stvořitele, jak pronikají vaší Bytostí do hloubky, postupně vás navracejí do dokonalé rovnováhy božských ctností mužské i ženské povahy. Potom vizte také všechny hlavní hráče své minulosti uzdravené a zharmonizované. Když to uděláte, lekce, které jste se měli z těchto interakcí naučit budou úspěšné. Změníte všechny pravděpodobné budoucnosti, které jste s těmito minulými průvodci Duše vytvořili a nebudete muset odehrát scénáře starým karmickým způsobem příčiny a následku interakcí.

Jste připraveni uvěřit mnoha plášťům poskytujícím moc a vedením Boha a přijmout je – těm pečující mateřské a/nebo silné otcovské osoby, hravého dítěte, partnera Duše poskytujícího útěchu nebo věrného přítele? Vaše vztahy se mění, vaše rodina Duše roste a objímá stovky, dokonce tisíce, místo toho, aby se zaměřovala na vaši fyzickou rodinu, a tím omezovala vaši lásku na několik málo.

Pohybujete se vpřed k vyšším vibracím lásky, takové, která zahrnuje „lásku Ducha/Duše“ stejně jako lidskou „lásku srdce“.Budete se muset postavit svým strachům z intimností a otevřít své srdce, aby dávalo a přijímalo nejhlubší, nejzřetelnější lidskou lásku, jaká je jen možná. Musíte naprosto celou svou Bytost otevřít láscelásce ze Zdroje Stvořitele dolů k nejposlednějším Božím stvořením. Jak můžete začít proces znovusjednocení bez lásky jednoho k druhému?

Do vašeho života přijdou lidé, se kterými nebudete rezonovat, a bude to tak dokud budete ve fyzické loďce. Když dokážete udržovat přístup neodsuzování a vyzařovat lásku k Esenci každé osoby, nebudete s nimi muset zažívat karmický tanec nebo interakci. Požehnejte jim a dovolte jim, aby šli svou Cestou, a vy následujte tu svoji.

Je čas, aby lidé odstranili svůj éterický ochranný štít, který si dali na své srdce/solární plexus, aby nemohli být zraněni nebo nepřiměřeně ovlivněni. Odstranění ochranné membrány Světla, která stráží vaše Svaté Srdce umožní Lásce/Světlu našeho Boha Otce/Matky volně plynout dovnitř i ven z Centra Svatého Srdce.

Milovaná srdce, existuje ještě další důležitá koncepce, kterou vám chceme představit. Když to děláme, víme že to v mnoha z vás spustí strach a pochyby. Pokud to bude váš případ, žádáme vás, abyste tu informaci dali stranou a požádali o potvrzení, jestli je vaší pravdou, nebo pokud je příliš nepříjemná, tak na ni neberte ohled a nevšímejte si jí. Vychází na světlo mnoho informací, které jsou výzvou pro staré koncepce a myšlenkové formy minulosti. Jako se děti v raném věku učí jednoduché základní koncepce a lekce a když dospívají, teorie jsou komplexnější a nutí k zamyšlení – tak totéž platí také o vašem duchovním vzdělávání a růstu.

Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty.

Mnozí z vás se temnoty a své stínové strany bojí, dívají se na ni jako na zlo. Všechno je součástí JEDNOHO, Stvořitele. Není se čeho bát. Vy, jako lidské Bytosti, jste vytvořili mnoho věcí, které vyvolávají strach, ale to neudělal Stvořitel. Bojíte se velké prázdnoty, která je kulisou hvězd a konstelací? Někteří z vás se bojí noci, ale temnota není to, na co můžete hodit své stížnosti, můžete si stěžovat jen na zraňující věci, které lidé pod rouškou temnoty dělají. Rádi bychom vám pomohli začít prozkoumávat a přeměňovat tyto staré sebeomezující koncepce, abyste mohli rozšířit své horizonty a přijmout svůj Světelný plášť. S darem Světla přichází velká zodpovědnost – vedoucí role, o které jsme dříve mluvili.

Žádáme vás, abyste ŽILI své životy se zvýšeným smyslem pozornosti; CÍTIlLI radost ze spojení se Vším co Je, a pak sdíleli tuto radost s ostatními, používali moc VŮLE k tomu, abyste se rychle pohybovali po cestě osvícení, jak získáte vyšší úhel pohledu, můžete snadněji pomáhat ostatním přes hrbolatá místa: MILOVALI ostatní celým svým srdcem a Duší tak, jako Stvořitel miluje vás; ŘÍKALI svou nejvyšší pravdu s láskou, soucitem a rozlišováním; VIDĚLI v každém to nejlepší; a věděli, že všichni jsme součástí toho samého JÁ JSEM.

Drahocenní přátelé, začali jsme dokončovat a budeme dokončovat toto zvláštní Boží Poslání společně, abyste se k nám mohli připojit ve velkém „Vesmírném Dobrodružství“, které náš Bůh Otec/Matka naplánoval. Budeme vás povzbuzovat, natahovat vaše mysli a budeme vás jemně ponoukat, když to bude vhodné, ale hlavně vás budeme věčně milovat.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání