Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Poselství z misí Meditace s archandělem Samuelem z mise Polsko 2009
Meditace s archandělem Samuelem z mise Polsko 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 08 Listopad 2009 11:07

Prvním archandělem, se kterým jsme na misi v Polsku 2009 pracovali, byla archanděl Samuel. V tomto článku najdete přepis meditace a poselství, které přijala od archanděla Samuela organizátorka mise - paní Eva Puklová. Mise v Polsku se konala v termínu od 29. 8. do 12. 9. 2009.


ARCHANDĚL SAMUEL A RŮŽOVÝ PAPRSEK LÁSKY

Andělé lidstva jsou s námi a říkají: „Energie, která kolem vás je, je tak překrásná, že se dovolujeme sami se pozvat...“.

Ale my bychom vás stejně zavolali!

V té krásné energii „miluji“ vysíláme velikou lásku svého srdce k tobě, náš milovaný bratříčku, archanděli Samueli...

Archanděl Samuel, kterého vidím v nádherné růžové záři, a kterému v jeho hrudi září překrásná růžová, velice výrazná, ale zároveň jemná záře, roztahuje náruč a říká:
„Dovolte, mí drazí, abych vás nejdříve objal všechny najednou. Potom dovolte, abych objal každého zvlášť. Rád bych propojil svou energii s vámi jako skupinou i s vámi jako s každou bytostí jednotlivě.“

Tak vnímáme tu nádhernou láskyplnou objímající energii archanděla Samuela, potom jakoby se něco nádherně dotklo našeho srdce, lidského srdce neboli srdeční čakry.

„Jsem šťastný, že s vámi mohu být, mí milovaní“ říká archanděl Samuel. „Jsem šťastný, že jsme tady všichni, že tato energie je taková, jaká právě teď je. Nádherná, která vytváří přirozený prostor mezi vámi a energetickým polem této planety. Jestli dovolíte, mí milí,“ říká archanděl Samuel, „rád bych vám nejdříve něco pověděl. Znám vaši touhu nádherného lidského srdce. Znám vaši touhu dotknout se svého lidského srdce, otevřít se, poznat tak v této čisté lásce, v této nádherné prapůvodní energii sebe sama jako božskou bytost. Znám tuto touhu. Protože nastává ta správná doba pro naplnění této touhy, rád bych vám ještě něco pověděl. Vy všichni znáte energii planety Nibiru, energii Anunaků. Vy kteří ještě neznáte, dozvíte se to na seminářích, kde se tímto podrobně zabýváte. Bytost Velkého Anu, která vévodí, završuje anunackou energii, tak tato energie, tehdy, když chtěla kontrolovat planetu Zemi, tak udělala určitou pojistku i co se týče vašeho lidského srdce. Když bych to měl přirovnat k něčemu, co je vám dostupné z vašeho 3D světa, tak je to prosím jakoby jste měli tu nejvnitřnější schránku svého srdce zamčenou. A jakoby jste pořád hledali ten správný klíč, chodíte kolem té schránky a klíč nenacházíte. To byla ta pojistka Velkého Anu. Je to zamčené. A protože Galaktická Federace, jak víte, už co se týče správy Velkého Anu nad Zemí, to co způsobil – velké karmické zatížení lidstva na Zemi, tak už o tom rozhodla a jeho síla už neodpovídá té, co byla dříve, tak nastává čas, abyste se ke svému srdci právě teď v této době dostali. Proto mí drazí, tento tzv. jakoby klíč – můžeme to nazvat klíč, i když to není v pravé podobě přirozeně klíč, ale v té vaší symbolice to tomu nejvíce odpovídá – k té nejvnitřnější schránce vašeho lidského srdce. Tak tento klíč je ve vaší 6. čakře – víte, že vaše 6. čakra je zároveň intuice, ale zároveň i mysl a záleží na tom, do jaké míry vy jako lidé – když jste schopni intuitivně vnímat, musíte utišit svoji mysl. Jestliže neutišíte svoji mysl, tak mysl převládá a zahluší vaši intuici, to znáte. Takže pojďte prosím si teď uvědomit svou 6. čakru a dovolte energii růžového paprsku, aby sestoupila z Univerzálního Zdroje a přímo vám tam tím, jak necháte rotovat tuto růžovou energii ve své 6. čakře, tak najednou tam ucítíte místo, kde tzv. tento klíč se nachází. Někteří to můžete vidět jako klíč, někteří jako růži, někteří jako lotos, můžete to vnímat i jinak. Vy potom prosím tento klíč či lotos či růži vezměte a sestupte v růžové energii do své srdeční čakry, do vašeho lidského srdce čili srdeční čakry. Jestli dovolíte, tak vás povedu a vy vložíte přesně tento klíč, ať má jakoukoliv podobu, přesně do tohoto místa, kde se tzv. odemkne ta nejvnitřnější část vašeho lidského srdce.
Takže jestli vás mohu mí drazí poprosit, uvědomte si teď Univerzální Světlo nad hlavou, jak se nádherně mohutným tokem, jak jste zvyklí, spouští k vám dolů a v samém středu tohoto bílého světla, se objevuje nádherná růžová energie třetího paprsku, základního paprsku absolutní Božské Lásky. Tato růžová energie stéká dolů a co se týče její šíře, začíná se neustále rozšiřovat, takže zahrnuje celý tok Univerzálního Světla a sestupuje do vaší šesté čakry. A nechejte tam prosím teď tuto růžovou energii rotovat, dokud se vám neobjeví právě v ní určité místo – někteří to můžete vnímat jako bod nebo jako skvrnu nebo prostě jakýmkoliv způsobem, každý si to procítíte, kde se nachází tento tzv. symbolický klíč, ať v podobě klíče, lotosu, růže či v podobě jiné.

Takže prosím, dovolte růžové energii, aby teď ve vaší šesté čakře rotovala... Dopřejte si čas. Někteří uvidíte ihned, někteří po chvíli... A nechejte touto růžovou energií, to místo, až se vám ukáže, nádherně prozářit, a teprve potom, až bude zcela prozářené, tak jej vezměte, nechejte jej spustit v toku růžové energie do srdeční čakry a tam – pomohu vám, pokud někteří nebudete vědět, pokud budete vědět, udělejte to prosím sami – vložte tento lotos, růži či klíč do samého středu své srdeční čakry, čili svého lidského srdce... Dejte si čas a nepospíchejte... Stačí myšlenka: „Spouštím, nebo otevírám tímto klíčem nejvnitřnější prostor nebo komnatu svého lidského srdce. Nejniternější část svého lidského srdce.“ A jenom tam zasuňte a nechejte ať se děje, co se děje. A jenom pak už prociťujte...

A až u vás toto nastane, prociťte si to a nechejte ať energie z vašeho lidského srdce se šíří krásným kruhovým pohybem nebo jestliže vám to přijde jiným pohybem, jiným způsobem, tak využijte ten, jež vám přichází, do všech stran, doširoka dodaleka. A jenom prociťujte, jak se rozšiřuje. Jak vaše lidské srdce se rozšiřuje a jděte až kam budete schopni v tomto rozšíření...

Nyní, jak tu sedíte a ležíte, jste se tak propojili v jedno veliké lidské srdce. A dovolte tedy tomuto jednomu velikému lidskému srdci, aby se ve jménu vaší společné lásky a naší, teď k vám vstupujeme my všichni bytosti archandělů, andělů i mistrů, jak je nazýváte, děkujeme vám, že jste nás přijali, a dovolte, aby tato energie této obrovské lásky, aby se šířila daleko daleko daleko daleko v rámci celé planety Země...
 
Když byste si sami představili, že jste na velkém globu, tak najednou cítíte, že vaše lidské srdce bez problému zahrnuje celý globus. Bylo to jen přirovnání, ale věřte mí drazí, že se to děje i ve skutečnosti...

A nyní prosím dovolte, ať tato energie se začne dostávat do energetického pole lidstva. Teď jste prozářili planetu touto láskou a nyní začíná tato naše společná energie vstupovat do energetického pole lidstva. Takže prosím, jenom si uvědomte myšlenku: „Energie lásky čistého lidského srdce zaplavuje zcela energetické pole lidstva.“ A vydržme prosím chvíli...

A energetické pole lidstva se naplňuje, ještě malinkou chvilinku jenom vydržíme a třemi hlubšími nádechy a výdechy teď završíme toto naplnění energetického pole lidstva energií lásky...

„A vše je již v pořádku, mí drazí“ říká archanděl Samuel.

Archanděl Samuel je úplně nádherně rozprostřený v nás, ale zároveň je tady s námi jako bytost. A říká: „Kdybyste teď viděli své lidské srdce, žasli byste. Je otevřené. Je otevřené mí drazí. Pojistka Velkého Anu je zrušena. A zrušila ji jenom láska. A já bych vám ještě rád něco řekl, abyste pochopili, co se vlastně stalo. Jak jste se nemohli ke svému srdci dříve dostat, tak teď je vaše srdce vám přístupné. A vy můžete použít ten klíč, který jste každý uviděl a vložil do svého srdce, i pro pomoc druhým bytostem. A nebo stačí ze svého lidského srdce čili srdeční čakry vyslat růžový paprsek lásky už svého otevřeného srdce tam, kam je potřeba. Můžete tuto energii lásky růžového paprsku vysílat do srdcí dalších lidí. S myšlenkou: „Je-li to vůle Boží a vůle tvé duše sestro či bratře, prosím, nechť se otevře, tvé srdce. Ale prosím nezapomeňte tam vložit toto: je-li to vůle Boží a vůle tvé duše. Protože vy nikdy nemůžete vědět, do jaké míry si čím a jak dlouho má určitá lidská bytost ještě projít, než bude moci své srdce takto otevřít. Ale u více, než 50% lidské populace je toto již možné. Proto prosím, vždy tam dejte tuto doušku – je-li to vůle Boží a vůle tvé duše bratře či sestro. Pak se stane to, že růžový paprsek z vašeho srdce se dotkne srdce toho člověka, ať je to muž, žena či dítě, srdce toho člověka se začne rozšiřovat tak krásně, jako se rozšiřovalo srdce vaše. Vy nezbavíte toho člověka problémů, jimiž si má projít. Ale s otevřeným srdcem se ten dotyčný začne na své problémy dívat jinak, než se zavřeným srdcem, však to znáte také. Takto můžete pomáhat lidem. A v tom je hlavní úloha, pro vás.

Takto můžete pomáhat i zvířatům, krajině, národům a rasám. Protože vždy se dotknete právě srdce – srdce rasy, srdce národa a tak podobně. A tam nastane toto uvolnění.

Takže mí drazí, Vaše srdce je teď nádherně otevřené. Předávejte růžový paprsek svého srdce dál. A já vás teď prosím, abyste si uvědomili své blízké a poslali tento růžový paprsek svým blízkým a komu budete chtít. Vyzkoušejte si to. Nemusíte po jednom člověku. Stačí, když si své blízké představíte a všem vyšlete do srdce tento paprsek...

A můžete vnitřním zrakem vidět, co se děje třeba v auře. Každý teď své blízké nějak vnímáte. Co se děje, když jste tento paprsek do jejich srdce vyslali... Protože právě tento paprsek způsobí, že Anuova pojistka bude zrušena...

A nyní prosím, společně, až vyšlete tento paprsek do srdcí svých blízkých, vyšlete tento paprsek do srdcí vašich politiků. Víte, že tam to je velmi potřeba. Takže jenom si představte představitele vaší politické scény a vyšlete do jejich srdce tento paprsek lidské lásky, paprsek lásky lidského srdce, a až se s ním naučíte lépe zacházet, můžete to posílat rovnou všem bytostem parlamentu, všem bytostem vlád, všem bytostem ve všech institucích. Ale nejdřív se postupně toto naučte, aby vy jste sami získali svou potřebnou jistotu. Takže nyní prosím si uvědomte své milé politiky...

Takže teď víte, mí drazí, jak s touto energií lásky lidského srdce zacházet. Prosím, nešetřete s ní. Používejte jí nejvíce, jak budete schopni. Protože je potřeba, aby člověk si uvědomil své lidské srdce. A pokud teď máte jakékoliv otázky, prosím položte je. Rád vám na ně odpovím buď já nebo moji bratři a sestry.“

Otázka: Můžeme tento paprsek lásky posílat i bytostem, kteří už nejsou na zemí?
Odpověď archanděla Samuela: „Všem, absolutně všem“.

Otázka: Co mám dělat, když u někoho vidím svým vnitřním zrakem, že jeho srdíčko se zcela nerozevírá?
Odpověď archanděla Samuela: „Sestřičko, posílej několikrát tento paprsek. A potom již nech na vůli duše té bytosti, ať naloží s touto energií otevření, jak ona ví, že je správné. Možná, že si ten člověk má ještě něčím projít, než dokáže otevřít své srdce. Potřebuje se třeba něco naučit, něco poznat, pochopit. Takže zkus to několikrát, a když ani potom, tak to odevzdej do vůle Boží.

Srdce se otevřelo úplně u všech, co tady jste. I když jste to cítili mnozí výrazně, a někteří jste to cítili méně výrazně.“

Otázka: Dá se to posílat i entitám?
Odpověď archanděla Samuela: „Komukoliv. Komukoliv, ale přátelé, používejte to zde převážně pro bytosti planety Země. Protože temné entity si potřebují sami něčím projít, takže budete-li posílat lásku, může se to vracet jako bumerang nazpátek zpočátku. Toto je určeno především pro lásku lidského srdce. Temné entity – to je o něčem jiném. Vy víte, že jste-li v temné fázi svého vývoje, tak láska tam není. Takže vy budete tzv. bušit na zavřená vrata. Až se tyto bytosti dostanou do světlé fáze, protože víte, že to samozřejmě mimo Galaxii M51, (galaxii, o které již také mnoho víte), tak je to přirozený cyklický vývoj – střídání fáze světla a fáze temna. Toto je teď určeno pro transformaci planety Země a celé Galaxie Sluneční sfingy.

Otázka: Dá se to používat do úrody, na byliny, na zemi – ekologicky.
Odpověď archanděla Samuela: „Na cokoliv. Láska pomáhá vždy uvolňovat veškeré energie. Všude, kde jsou jakkoliv zablokované energie, ať jsou to tzv. patogenní zóny, ať jsou to jakékoliv energie v přírodě, tak láska vždy pomáhá uvolňovat tyto energie.“

Otázka: I dušičkám, které nechtějí odejít do světla?
Odpověď archanděla Samuela: „Zcela určitě. Protože to jsou bytosti Země a mají lidské srdce.“

Otázka: Je pojistka Velkého Anu již odstraněna napořád?
Odpověď archanděla Samuela: „Ano, pojistka je odstraněna. Pojistka je odstraněna, ale samozřejmě záleží na lidském životě, jak to znáte – že můžete upadat do situací, kdy své srdce budete mít zavřené. Ale nikdy ho již nebudete mít zavřené do té míry, pokud se tato nejvnitřnější komora vašeho srdce otevřela – to byla ta Anuova pojistka, která nedovolila, aby vy jste našli svou vnitřní podstatu sebe sama. Protože jak vy se noříte ve svém duchovním vývoji a hledáte každý sám sebe, tak bez tohoto byste se k sobě nedostali. A právě zrušení této Anuovy pojistky vám dovolí, abyste se sami k sobě dostali. Každý ve svém čase, každý ve svém vývoji, ale abyste se k sobě vůbec dostali.“

Otázka: Anuova pojistka se tedy zruší i u bytostí, kterým vyšleme růžový paprsek lásky?
Odpověď archanděla Samuela: „Ano. Právě proto je to dovoleno. To je ten dar, který přináší nejenom mí bratři archandělé, tyto dary vám budou přicházet ještě v jiných podobách a toto je jedna z nich, přátelé. Protože nadešel čas. Tzv. čas nejvyšší. Vy jste Služebníci Světla a Lásky. A vy budete toto šířit.“

Otázka: Můžeme vysílat růžový paprsek s prosbou o zrušení Anuovy pojistky skupinám lidí?
Odpověď archanděla Samuela: „Ano. Jakémukoliv množství lidí. Zpočátku to zkoušejte po jednotlivcích, po skupinkách, pak větších skupinách, pak po obrovských celcích; bude to fungovat.“

Otázka: I do chemických výfuků? Zamořených oblastí?
Odpověď archanděla Samuela: „Tam posílejte energii meče archanděla Michaela. To je o něčem jiném. Nyní mluvíme o lidském srdci. Ale dostane se vám brzy dalších nástrojů, dalších možností. Takže budete mít nástroje na vše, co budete potřebovat. Budete mít možnost, dát si tzv. potřebné záležitosti do pořádku.“

Otázka: Když se to podaří u druhého člověka, kterému růžový paprsek s prosbou o otevření srdce pošlu, stane se tento člověk také tímto tzv. vysílačem lásky do dalších srdcí?
Odpověď archanděla Samuela: „Bude-li chtít, tak ano. Toto, co vysíláte, je záměrné. Je to váš záměr, je to práce Služebníků světla. I když ten člověk není Služebníkem světla, ale bude-li sám mít tento záměr, pak samozřejmě může. Ale jeho síla, síla jeho lásky, síla jeho vnitřního přesvědčení a víry musí být taková, aby ta energie, jež bude vycházet z jeho srdce, byla nosná. Protože to, co vychází z vašeho srdce mí drazí, to je neseno vlnou lásky vaší víry. Vás jako bytostí Služebníků Světla. Proto vy jste první, kteří toto šíří.“   

Otázka: Máme ty lidi informovat?
Odpověď archanděla Samuela: „Není třeba. Protože dáte-li tam právě onu doušku  - je-li to vůle Boží a vůle duše té bytosti - tak tím nemanipulujete, ale tím dáváte tuto možnost, tuto nabídku. A necháváte na duši člověka, aby vybrala, co ona uzná, že je pro daného člověka právě vhodné.“

Otázka: Takže to znamená, že vlastně tahle energie také urychluje všechno...?
Odpověď archanděla Samuela: „Ano. Největší urychlovač sestřičko, je právě láska. Není větší urychlovač čehokoliv v rámci transformace.“

Děkujeme ti bratříčku Samueli.

Samuel říká: „Neděkujte přátelé. Já bych stejným způsobem chtěl poděkovat vám, že se tato štafeta Lásky může tak nádherně rozběhnout. Štafeta celého lidstva.“

„A teď bychom vám rádi poděkovali i my, andělé lidstva. Protože díky této energii, která se teď uvolnila, my můžeme tuto energii šířit dál. I když samozřejmě otevírat lidské srdce můžete pouze vy lidé. Protože právě vy - jako bytosti třetí dimenze - můžete pomáhat lidským bytostem - svým bratrům a sestrám ve třetí dimenzi. My zesilujeme tuto energii a šíříme. Takže děkujeme vám, naši drazí, za toto nádherné sezení s vámi a těšíme se zítra. Jestli dovolíte, rádi bychom vás všechny objali. My, co jsme tady všichni, tak propojme svou energii. Propojme energii lásky svého srdce. A je jedno, jestli se jedná o člověka fyzického, nebo bytost, již nazýváte andělskou, archandělskou či bytostí nanebevzetých mistrů. Pojďte se přátelé obejmout.“

Tak si to jenom prociťme... Je to nádherné objetí, jako když se lidé objímají, když se něco krásného podařilo a mají radost.

Bytosti říkají: „Ale my máme radost. My opravdu máme radost. A věříme, že vy také. Ano, je to nádherná energie radosti, která se teď přes vaše otevřená srdce šíří. Ať si to uvědomujete nebo ne, tak se šíří, protože co vy vyzařujete, tak vyzařujete zároveň do energetického pole lidstva. Když máte depresi, tak vyzařujete depresi do energetického pole lidstva. A víte, že stejná energie se propojuje se stejnou a šíří se tím víc. Takže nyní vyzařujeme všichni společně nádhernou energii radosti, lásky a souznění, ta se šíří jako lavina. Velmi krásná lavina, která když někoho zavalí, tak ho zavalí láskou.“

Takže vám děkujeme.
 
Bytosti říkají: „Neděkujte. Jenom zůstaňte ještě chvilinku. Jestli chcete, otevřete si pozvolna oči a podívejte se na tu krásu krajiny, kterou máte tady kolem sebe. Podívejte se na ty nádherné vrcholy Tater a na kouzelný klid krajiny, v níž jste. Zažili jste tu během meditace tři zajímavé zvuky. Byla to motorka, která mnohé z vás rušila, přesto nevyrušila. Bylo to právě to, co bránilo, abyste své srdce mohli otevřít. Ale vidíte, že takové nástrahy vám již nemohou ublížit, vás již nemohou zastavit. Zde šlo přirozeně o symbol - ta motorka, která vás neustále vyrušovala... Pak jste zažili nádherný zvuk zvonů, který vše, co jste zde prožívali, šířil krajinou široko daleko. Zvony roznášely energii vašeho kruhu. Pak jste slyšeli bučení skotu. Byl to pozdrav, přátelé, a poděkování od bytostí živočišné říše. Takže vidíte, v jaké kouzelné krajině zde ve třetí dimenzi jste. Země je opravdu poklad. Země je skvost ve vesmíru. Země je krásná.“

Tak vám děkujeme – tobě bratříčku Samueli i vám ostatním.

Samuel říká: „Poděkování je oboustranné. Buďte šťastni, mějte se krásně. A užijte si nejlépe, co dokážete, následující den. A zítra, pokud se nepletu, se zase uvidíme. I když – slovo hlavního řečníka, abych tak řekl, předám někomu jinému...“

Poselství přijala a meditaci vedla: Eva Puklová
30. 8. 2009, Zakopané, Polsko      
            
Textovou podobu připravili: Lukáš Severa a Sylva Chantée   
 
Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/

 

Vyhledávání