Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Poselství z misí Meditace s archandělem Ezechielem během polské mise
Meditace s archandělem Ezechielem během polské mise PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 08 Listopad 2009 11:10
V tomto článku najdete další přepis meditace a poselství z polské mise, tentokrát od archanděla Ezechiela, které přijala Eva Puklová.

ARCHANDĚL EZECHIEL A FIALOVÝ PAPRSEK SVOBODY, OČISTY A TRANSFORMACE

Ezechiel (v oparu jemné fialové energie) hovoří:
„Dovolte mi, moji drazí, abych i já k vám přišel. Vnímám vaše krásně otevřená srdce. Přijmete-li mě, budu velmi rád. Tato doba mí drazí, jak již všichni víte, doba transformace, přináší s sebou podstatně větší nároky než tzv. doba dřívější. Obracím se proto k vám jako ke Služebníkům Světla. Vy všichni jste si zvolili tuto roli, vzali jste na sebe poslání Služebníků Světla zcela dobrovolně. Byla to vaše rozhodnutí. Všichni víte, že je třeba, aby se v této době lidé, jednotlivci i potom lidstvo očistili od veškerých neláskyplných energií, od negací, aby lidstvo přijalo svou sílu z dob negace, ale ne již v hávu negace, ale v hávu pochopení a uvědomění si. Aby sílu takto přijatou vědomě využilo ve prospěch všech, ve prospěch lásky, dobra a celkové harmonie. Proto k vám mí drazí také přicházím.

Vy všichni víte, co fialový paprsek znamená. Že je to paprsek svobody, paprsek očisty, paprsek transformace. Mnozí komunikujete s Mistrem St. Germainem. Mnozí jste se již napojovali na chrám nad Prahou. Rád bych vám jednak vyřídil pozdrav od St. Germaina, ale on možná přijde vás pozdravit sám, ale teď mi prosím dovolte, abych vám předal svůj dárek. Dárek, který budete potřebovat.

Rád bych vám předal každému z vás osobně svůj fialový plášť. Jakmile zahalíte cokoliv do tohoto pláště, jakmile se zahalíte vy a druhé bytosti, vy i krajina či vy a cokoliv, mentálně a s láskou přirozeně – mentálně si uvědomíte, koho tam chcete zahalit a co tam chcete zahalit do tohoto pláště, tak tento plášť bude plnit svou funkci. Jakou? Vše, co není láskou a světlem, v lásku, světlo a harmonii přemění.

Co to tedy znamená? Jestliže si představíte, že máte s někým rozpory, jestliže máte s někým – s člověkem nebo s lidmi - nějaký problém, tak si představte, jak pod tento háv (plášť) zahalíte sebe a toho člověka či lidi s myšlenkou, aby fialovou energií ezechielova pláště byly všechny energie nelásky mezi vámi a těmi lidmi přeměněny na nejčistší lásku a světlo – tak, jak je t v souladu s vůlí boží a záměry vašich duší. Z počátku tam tuto myšlenku dávat můžete, ale později již není třeba. Když si pak jen uvědomíte, že fialovým plášťem Ezechiela něco zahalíte, tak tam, kde vaše duše nemá na vás žádné nároky, abyste si některé věci uvědomili, procítili, atd., a stejně tak na toho druhého člověka nemá jeho duše nároky, aby si něco uvědomil, procítil, pochopil, tak díky plášti archanděla Ezechiela se energie nelásky a nesouladu samy změní v energie lásky, smíru, míru a to, co se mezi vámi dvěma bude odehrávat, bude již v těchto láskyplných energiích.

Ale prosím, jestliže toto budete používat, tak je třeba, abyste věřili v absolutní schopnost fialové transformační energie. Jestliže se budete halit do tohoto pláště a nebudete vůbec tomu věřit, tak to, co je ve vašem srdci, bude přehlušeno. Nevíra toto přehluší. Jestliže tam bude víra, tak to bude stoprocentně fungovat. Kolik nevíry a strachu tam vložíte, tolik se vám projeví na samém výsledku.

Takže mí drazí. Co všechno můžete udělat s tímto pláštěm, závojem nebo hávem; nazvěte si to každý, jak chcete. Můžete tímto harmonizovat neláskyplné energie třeba když přijdete někam do místnosti. Tu místnost můžete zahalit tímto pláštěm. Zklidní se tam energie. V jednacích síních, ve školách, na pracovištích – kdekoliv. Nezáleží na prostoru, na šíři prostoru. Tato energie obsáhne nekonečně velký prostor, stejně tak i úplně malinký. Čili to je, kde můžete pracovat s tímto vně sebe. Můžete pomáhat v krajině, pokud je krajina poškozena. Pokud je nějakým způsobem zraněna lidskou rukou či jakkoliv. Působí to jak na krajinu, tak na lidi. Čili to je vně vás.

Nyní si povíme, jak s pláštěm pracovat v případě vašeho vnitřního světa, vašeho nitra. I zde můžete s tímto pláštěm pracovat. Například takto: „Uvědomuji si sám sebe v té určité energii – smutku, beznaděje, zoufalství – prostě jakékoliv emoční situaci, která vás častěji ovládá. A sám sebe halím tímto fialovým pláštěm Ezechiela.“

Tento plášť bude působit, jak již bylo řečeno – co není láskou, světlem, svobodou, tak v to vše přemění. Opět zde ale zdůrazňuji, pokud vaše duše nechce, abyste si něčím prošli, něco pochopili, něco si uvědomili, tak se tato přeměna v energie lásky, světla a svobody stane. Pokud je záměrem vaší duše jistou situací projít a něco díky ní pochopit, tak plášť zabere jen do té míry, jak vaše duše určí/dovolí.

Takže mí drazí, toto je fialový plášť, který bych vám teď velmi rád předal. Takže dovolte prosím, abych ke každému z vás s velikou láskou přistoupil, objal se s vámi každým. A dovolte, prosím, aby se naše srdce dotkla. A potom každému z vás vložím buď na ramena nebo na hlavu – jak budete každý chtít - splývavý fialový plášť. Nemyslete si ale, že když ho budete mít na ramenou, že se do něj nemůžete skrýt celí. Toto je energie a vy s touto energií můžete pracovat. Vy tento plášť můžete také někam poslat. I do vzdálených oblastí Země. Jakmile ho jednou dostanete, máte ho ve své již trvalé výbavě. I když ho tisíckrát, milionkrát pošlete, stále ho máte. Víte, že tyto energie jsou tzv. věčné, a i když ho pošlete jinam, stále jej máte.

Takže teď prosím dovolte, abych vás mí drazí objal.“

Eva P.: „Teď už si prosím každý tedy prožijme to krásné objetí s archandělem Ezechielem a přijměme s láskou jeho plášť... Až vám archanděl Ezechiel tento plášť předá, tak prosím každý si jej hned vyzkoušejte.“

Archanděl Ezechiel: „Jestliže někdy si nebudete jistí, jestli tato energie působí, nechte, ať se tento plášť jakoby úplně vsákne do děje, do lidí, do situace, do místa atd., pak si můžete být jisti, že to, co jste požadovali a bylo v souladu s vůlí boží a záměry duší těch zúčastněných se naplnilo. Někdy se dotýkáte věcí velmi osobních, a proto si přestáváte trochu věřit. Protože vždycky je tam určitá obava, když se jedná o věci, které se vás bytostně dotýkají. Vím, že lidé mají potom obavu např.: „Nechal jsem tam působit patřičně dlouho tento plášť?“. Tedy  můžete ho nechat jakoby zcela vsáknout a rozpustit do místa působení či do člověka, zvířete... I to je pro vás možná takové vodítko. A nyní mí drazí, pokud byste cokoliv chtěli, na cokoliv byste se chtěli zeptat, tak prosím můžete pokládat otázky – velmi rád vám na vše odpovím.“

Otázka: Lze také léčit fyzické nemoci jakožto důsledek energetické nerovnováhy?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Co se týče nemocí fyzického těla – můžeš to k tomu přidat, ale myslím, že bratr Rafael vám podá ještě hlubší pomoc. Ale samozřejmě, že i tato energie bude působit. Přátelé drazí, záleží vždy na vás, jaké nástroje použijete k tomu, co potřebujete dát do pořádku. Vy máte již několikero tzv. darů. Každý ten dar sám o sobě má skutečně velkou moc. Velkou. Záleží na vás, zdali tuto schopnost působení nezatížíte svými obavami, nevírou, atd. Nezatížíte-li, má obrovskou schopnost – každý dar. Mnozí jste to poznali, když jste začali pracovat s mečem archanděla Michaela. Takže použijete-li jeden nástroj nebo vícero těchto nástrojů, záleží pouze na vás, tak jak to sami budete cítit. Každý ten nástroj sám o sobě – je jedno, jestli je to plášť, jestli je to meč nebo jestli je to květina, atd. - má obrovskou schopnost absorbovat nelásku. A když tuto záležitost skumulujete, tak dosáhnete přirozeně zvětšeného výsledku. Takže nechávám to pouze na vaší fantazii, na vaší tvořivosti a na vás samých. Co se týče fyzického těla, i zde může pomoci, pokud se jedná o tzv. různé energetické přetlaky atd. Ale pokud se jedná o původce nějakých chorob, tak k tomu vám více poví archanděl Rafael. A myslím, že vám k tomu v poslední fázi vaší mise bude chtít sdělit něco i archanděl Michael.“

Otázka: Přijali jsme meč archanděla Michaela, pytlík (očistný váček) archanděla Anaela a teď tento plášť archanděla Ezechiela. Jsou to velmi podobné energie. Jaký je mezi tím rozdíl?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Záleží to na tobě, bratříčku, jakým způsobem jsi schopný pracovat. Někdo se lépe tzv. ohání mečem, někdo dává rád věci do pytlíku, někdo zahaluje věci do pláště. Oni jsou podobné, ale ne shodné. Sám si později vyzkoušíš, co ti na co bude více fungovat. Protože všechny tyto tzv. dary pomáhají po dobu transformace lidstva. A vy, jako Služebníci Světla, toto budete rozšiřovat. Dostáváte proto pro očistu více nástrojů, abyste si vyzkoušeli, který osobně vám bude moci dále pomáhat. Tento plášť či závoj, který jsem vám dnes předal, prosím potom předejte dál na vašich seminářích dalším Služebníkům Světla. Mimo Služebníky Světla zatím tento nástroj, tento plášť, nebude zcela funkční. Protože lidé, kteří ještě se neprobudili a duchovně na sobě nepracují, tak mají v sobě ještě příliš mnoho bloků a energií nelásky, které si potřebují uvědomit a dát do pořádku, očistit karmickou zátěž a tak podobně, takže tam by to ne zcela fungovalo. Ale vám jako Služebníkům Světla, kteří potřebujete být již očištěni, se proto nyní rozevírá celá tato škála nástrojů. Ale zpět ke tvojí otázce. Máš pravdu – jsou to věci velmi podobné. Jsou. Ale ty také máš třeba ve své skříni mnoho oblečení. Všechno je to oblečení, ale i přesto se ráno rozhoduješ, které z nich si ten konkrétní den oblékneš... Přesto si v něm vybíráš, v čem se budeš cítit lépe... Práce s dary a energiemi je velmi podobná. Máš vícero těchto nástrojů, se kterými můžeš zacházet, jak potřebuješ a můžeš naplnit to, co s nimi či pomocí nich naplnit chceš.“

Otázka: Můžeme ten plášť dávat dušičkám, které už nežijí na Zemi?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Sestřičko milá. Tam fungují jiné záležitosti. Tadyto je pro očistu lidstva, fyzického lidstva. Samozřejmě, když jej tam pošleš, tak neuděláš chybu. Ale bytosti, které opustily fyzické tělo a pohybují se v meziživotí, tak tam oni mají daleko otevřenější vědomí a mohou s těmito nástroji pracovat sami. Je to především k použití pro fyzické lidi a fyzický život třetí dimenze.“

Otázka: Když dělám vlastní semináře a cítím, že na tento dar ještě nějaký účastník zcela připraven není. Mohu to předat celému semináři?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Zeptej se duše, sestřičko. Zeptej se jejich duše. Jedině tím, jak se napojíš na duši těchto bytostí, poznáš a pochopíš. Protože tam, kde předáš toto tzv. předčasně, přinese tento dar člověku sice nějaký výsledek, ale přinese mu to pravděpodobně také spoustu problémů, které si on neumí ještě zpracovat. Toto je zatím jenom pro Služebníky Světla, kteří na sobě začali už alespoň částečně a vědomě pracovat. Protože jestliže lidé nebudou vědět, jak se sebou pracovat, objeví se jim problémy. Ty problémy, které se vám projevují, a vy je velmi dobře znáte jako následky něčeho nezpracovaného. Tak je třeba, aby ten člověk věděl, jakým způsobem má sám se sebou dál dělat – proč se mu věci dějí a jak má s tím dál naložit. To je třeba, aby tito lidé věděli. Pokud toto bude ten člověk vědět, pak samozřejmě předávej a není v tom žádný problém. Ale není smyslem, abyste předávali lidem něco, co v nich bude vyvolávat ještě větší problémy.“

Otázka: Lze plášť použít na rozpouštění emocí?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Je třeba si ji alespoň uvědomit. Jak to cítíš, jak je pojmenuješ nebo si je uvědomíš, tak na to energie působí. Potřebuješ si ty emoce uvědomit. Tím, jak si je uvědomíš, tak je tento plášť do sebe absorbuje. Fyzičtí lidé mají navíc na svých negativních energiích závislosti.“

Otázka: Má archanděl Ezechiel něco společného s archandělem Zadkielem? Vnímám je totiž jakoby jednu bytost.
Odpověď archanděla Ezechiela: „Sestřičko, máš pravdu. Dá se říci, že jsme stejná energie. Lidské pojmenování vzniklo na mnoha místech této planety. Mnozí lidé pod jednou energií mají více jmen. Je to jako, že někdo se na tebe obrací s rodinnými záležitostmi, někdo s pracovními apod. Někdo tě osloví mámo, někdo ti říká sestro, jiný kolegyně... Jsi to ale pořád Ty...“

Ezechiel: „Nebojte se nás volat. Nebojte se volat kohokoli, koho nazýváte bytostí světla a lásky. Nebudete-li si něčím jisti, zavolejte nás. I proto dostáváte vícero nástrojů, které můžete používat současně. Víme, že vy lidé podléháte svým nejistotám. Je to ale přirozený vývoj. Používejte získané nástroje hlavně pro sebe! Teď je doba vlastní očisty!“

Meditaci vedla a poselství přijala: Eva Puklová
6. 9. 2009, Polsko
Textovou podobu připravili: Lukáš Severa a Sylva Chantée

Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/
 

Vyhledávání