Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi Mise Mongolsko 2010 Pouště a hory v zemi modrého nebe
Mise Mongolsko 2010 Pouště a hory v zemi modrého nebe PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 08 Listopad 2009 19:25

EBESUN ORON - cesta do země trav

Velká jarní mise, cesta do země ležící ve středu Asie, v poušti a v horách mezi Čínou a Ruskem. Plocha této země je dvacetkrát větší než celé Čechy, ale s populací dvacetkrát menší. Objevíme čtyřtisícové vrcholy hor, ledová pole, divoké řeky, zalesněné kopce, písečné hory, sopky, vodopády, jeskyně i pravou poušť.
Budeme cestovat a žít spjati s přírodou jako správní mongolové a uvidíme krásnou panenskou přírodu, která se zachovala díky pozoruhodnému vztahu těchto lidí k okolí, které je obklopuje. Uvidíme zázračnou poušť Gobi, která není jen neplodná pustina nebo hromada písku,ale hlavně se svojí rozlohou 900 000 km2 patří k největším chráněním územím světa a je druhou největší pouští na světě.

 

Program jednotlivých dní:

0.den - 23.května

-  odlet z Prahy ve 13.00, sraz na letišti 10.30, přestup v Moskvě

 

1.den - 24.května

- přílet do Mongolska, odjezd do hotelu v hlavním městě Ulanbataru /v překladu Rudý bohatýr/, po odpočinku prohlídka města, nákupy potravin na cestu do centrálního Mongolska, seznámení s průvodci, řidiči, večerní meditace v místě ubytování nebo na posvátném OVOO.

 

2. den - 25.května

- Ulanbatar, ráno po snídani nakládka vozů, seznámení s trasou a odjezd směrem na jih do oblasti krajského města Cojr - v okolí si prohlédneme známé zříceniny budhistického kláštera a zde  bude i oběd, odpoledne budeme pokračovat do oblasti Dalandzargalan (drahé kameny, chalcedony, acháty) a vjedeme do samého začátku pouště Gobi do města Sajnsand, kde budeme nocovat. Meditace proběhne v oblasti nejsilnějšího energetického centra na polích s acháty anebo v údolí u starého budhistického kláštera.

 

3.den - 26.května

-Sajnsand - ráno odjezd směrem do pouště na Chamrij Chijd, navštívíme další budhistický klášter, kde se nalézá energetické centrum celé této oblasti, cestou budeme pozorovat přerod pouště z části kamenité přes sakury, sukulenty až po písečné duny. Meditace bude na nejvyšší a nejkrásnější písečné duně; v oblasti i nocleh.

 

4.den - 27.května

- Chamrijn Chijd - poušť, ráno odjedeme přes pustinu směrem k osadě Dzunbajan, kde můžeme dokoupit nutné potraviny a další věci pro náš pobyt a naše cesta bude pokračovat do kaňonu pravěké řeky Chongil Cav – zde navštívíme proslavené světové naleziště koster dinosaurů, kde na nás dýchnou dávné pradávné věky, tou největší silou, jaká je zde možná. Projdeme se částí kaňonu a budeme sami pátrat po celých skeletech těchto pravěkých zvířat. A právě poušť Gobi je proslavená nálezy celých dinosauřích koster, dalších zbytků, celých hnízd i s vejci - to vše Mongolům závidí celý svět. Po obědě navštívíme oblast okolo Suvragijn Chijd, známý budhistický klášter ve stepi – zde budeme meditovat a strávíme noc.

 

5.den - 28.května

- odjíždíme dále pláněmi a pustinou z oblasti okolo Suvragijn Chijd, projedeme osadou Chuvsgul do nové části polopouště Ergelijn dzu, kde budeme obdivovat krásy a divokost nespoutané přírody, projedeme do rezervace s divokými zvířaty - zde budeme pozorovat stáda divokých oslů a připravíme si oběd. Odpoledne dojedeme do budhistického kláštera Ulgij Chijd, v této oblasti přenocujeme. Meditovat budeme dle počasí a nalezených center energie.

 

6.den - 29.května  

- další den přejedeme pláněmi na Sujchentij a do oblasti Culu, kde budeme pátrat a obdivovat pravý nefalšovaný les zkamenělého dřeva. Užijeme si dostatečně divoké přírody a utáboříme se v ní. V noci budeme pozorovat hvězdné plejády na neuvěřitelně čistém nebi.

 

7.den - 30.května

- po snídani pojedeme do oblasti Sujchentij Culu a dále budeme pozorovat život obyčejných Mongolů v místních vesničkách jako je usedlost Mandach, která je velkým orientačním bodem na naší cestě, protože leží v naprostém středu skutečné pouště Gobi. Odpoledne dojedeme do údolí Ich Gazryn Culu a budeme tu obdivovat horotvorné síly přírody a jejich sochařská díla na bizardních kamenech - za pomoci větru, písku, vody i slunce. Před noclehem v tomto amfiteátru proběhne velká pouštní meditace a určitě stihneme i malou procházku do okolí.

 

8.den - 31 května

- z oblasti  Ich Gazryn Culu dojedeme do krajského města Mandalgobi - správního střediska a centra celé oblasti Středogobijského ajmaku. Město leží na hlavní cestě z Ulanbátaru do Dalandzadgadu. Navštívíme zde pravý nefalšovaný mongolský bazar (trh) na všechno a doplníme zde opět svoje zásoby na další cestu. Pokud bude sezona, můžeme zde ochutnat Kudys - kobylí mléko nebo zajít na vyhlídkový kopec nad městem. V centru je též budhistický klášter. Meditační sezení proběhne ale až v klidném odpoledním čase v oblasti vesnice Erdenedalai, kam dojedeme a kde budeme tento večer i nocovat.

 

9.den - 1.června  

- v oblasti vesnice Erdenedalai smyjeme pot z pouštních etap v Gobi v lázních Chudzirt - a tento den budeme nocovat v Jurtovém hotelu v pravých jurtách jako skuteční Mongolové. Meditace bude v oblasti lázní a v případě nepohody v jedné jurtě. 

 

10.den - 2.června

- z jurtového městečka Chudzirt odjedeme do Char Chorin - bývalého mongolského hlavního města. Navštívíme hlavní Džingischánovo město dávné mongolské říše Karakorum. Z dnešního Char Chorin spatříme již jen půdorysy a zakryté místo vykopávek chánského paláce. Hlavním magnetem Carchorinu je však opevněný klášter Erdenedzú /Drahokamový budha/ z konce 16.stol. a klášter Tuvchun se zachovalou původní atmosférou. V oblasti Chijd budeme meditovat a připravíme se na  nocleh.

 

11.den - 3.června

- opět se navrátíme do mongolské přírody a v oblasti Tuvchun Chijd navštívíme známý 20m vysoký Orchonský vodopád, uděláme několik pěkných výletů v horách nad vodopádem.Toto sopečné pohoří Changaj je dlouhé 800 km a má vrcholky až do 4000 m n.m. Táhne se paralelně s Mongolským Altajem, který v dálce uvidíme. Vodopád leží v divoké rokli v sopečných horách na řece Ulán Gol. Na večer postavíme v těchto horách své stany a připravíme se na pravou přírodní meditaci.

 

12.den - 4.června

- tento den věnujeme aktivnímu odpočinku, uděláme několik kratších výletů do okolních hor, budeme fotografovat, odpočívat, prát, zpracovávat svoje zápisky a také proběhne i nutný servis všech našich vozidel, včetně oprav, výměny oleje a doplnění dalších kapalin.

 

13. den - 5.června

- po snídani se vydáme na cestu z hor do Cencherijn Chalun Arsan, kde navštívíme další přírodní lázně a koupele – zde proběhne naše meditační setkání. Přenocujeme v místním jurtovém hotelu.

 

14.den - 6.června

- Cencherijn Chalun Arsan opustíme dopoledne a naše cesta povede do krajského města Cecerleg -hlavní správní středisko Archangajského ajmaku /kraje/ ležícího uprostřed nádherné horské krajiny. Najdeme zde velký Djajajn - gegénův chrám, přeměněný v muzeum. Je to jeden z mála mongolských chrámů, které přežily řádění Rudých hord. Meditace bude v oblasti silné zemské energie u Tajchar Culu - posvátného kamene. Projedeme dolinou okolo řeky, kde na břehu jsou dodnes hroby bojovníků z dob Čingischana, na konci údolí se zastavíme u brodu a zde též přenocujeme.

 

15.den - 7.června

- naše se cesta se pomalu otáčí zpět k hlavnímu městu Ulanbatar, dojedeme do  Chairchan okolo vyhaslé sopky Uran Togoo - zde si vyhledáme místo na  nocleh. Meditovat budeme v pozadí kráteru této vyhaslé sopky, co nejblíže k horotvorným procesům a místem do středu země, kterým sopky právě jsou.

 

16.den - 8.června

- z Uran Togo vyjíždíme ráno směrem na známé krajské město Bulgan, které si prohlédneme a dokoupíme zde zásoby. Objedeme klášter Dashchoinkhorlon Khiid a pojedeme do hornické oblasti a městečka  Erdenet. V oblasti  Amarbajasgalan najdeme pěkné místo na meditační setkání a připravíme si nocleh.

 

17.den - 9.června

- z Amarbajasgalan vyjíždíme směr hlavní město Ulanbatar, noc v hotelu

 

18.den - 10.června

- Ulanbatar - odpočinek, prohlídka města a okolí, servis pro naše auta, zakončení první části naší výpravy, případný odlet účastníku zkrácené mise zpět do Prahy. Možnost návštěvy některého z řady muzeí (např. Muzeum dějin přírody s pozůstatky dinosauřích koster, Muzeum národních dějin, Muzeum dějin náboženství, Muzeum výtvarného umění s rozsáhlou sbírkou buddhistického umění a obrazy  socialistického realismu). Zajímavý je také např. klášter Gandan, chrámové muzeum Čojdžinlamy či Bogdchánův palác.

 

19. – 21. den - 11,12,13. června - volné dny použitelné k rozšíření programu jak v části 1., tak v části 2. Předpokladaný příjezd do Ulanbataru bude tedy  asi 12. června  odpoledne, 13. června volný den v Ulanbatar a okolí  a 14. června odjezd na sever.

 

22.den - 14.června

- odjezd z Ulanbataru a pokračování druhé části výpravy směrem na sever do  Cherlen Bajan Ulan, kde byl Čingischánův hlavní stan.Cestou návštěva nadrozměrné sochy Čingischána a posvátného místa Ovoo, s rituálem a možností meditace, večer dojezd na místo přenocování bude ve stanech. 

 

23.den – 15. června

- Cherlen Bajan Ulan - Dadal (Čingischánovo rodiště)prohlídka jeho památníku, možnosti pěších výletů do okolní přírody,tento den navštívíme světoznámá naleziště polodrahokamů.Večer  se můžeme ubytovat v místním "hotelu", nebo ve stanech.

 

24.den - 16.června

- Dadal - Batsiret (noc ve srubu Taivan)Dnes si prohlídneme malý budhistický chrám v  Batsirete a hlavně dokoupíme potraviny v místní vesnici.Po cestě se můžeme vykoupat v jezeře a nocleh bude již na ranči TAIVAN,v jeho prostorách je 12 postelí, 6x v jednom srubu a po dvou postelích je v dalších třech srubech.Ostatní mohou spát ve stanech okolo.Možnost vaření je v kuchyni ranče. Ubytování je v ceně zájezdu.

 

25.den - 17.června

- program v okolí srubu (šamani, historické památky,šamanské posvátné místo OVO,Čingischánova zeď)program okolo srubu ,možnost lovení ryb,koupání vřece cca 100m od srubů,výstup na šamanské ovoo + rituál,můžeme navštívit místní pastýře,pronajmout si vyjíždku na koních, udělat výlety do okolních kopců a případně program prodloužit o jeden další den.

 

26.den - 18.června

- ze srubu odjíždíme na Bereven Chijd (klášter) a dále k jezeru Chuch nur (Temudzin), kde přenocujeme, cestou se zastavíme u zbytků Čingischánovy zdi, mongolské obdoby velké čínské zdi.

 

27.den - 19.června

- Bereven Chijd -  , dneska si prohlídneme jediný budhistický klášter , který se zachoval na východě Mongolska,američané se ho snažili zrekonstruovat, ale pro nedostatek peněz byla stavba dočasně zastavena. nocovat budeme u jezera Chuch nur, můžeme podniknout výlety do okolí, koupat se, odpočinek. Možno doplnit jeden den.

 

28.den – 20.června

Ulanbatar - muzea, trhy, obchody,večer návštěva folklorního vystoupení, rozloučení s Mongolskem

 

29.den - 21.června

odlet do Prahy, přílet do Prahy 12.10

 

 

 

 

Ubytování: v hotelech-ubytovnách dle možností, jurtách dle rozpisu, ostatní ve stanech – zajistí mongolská strana.

 

Stravování: ve vlastní režii, možnost nákupů potravin v místě, vaření jednotlivě či ve skupinkách dle vlastního uvážení. Potřeby pro vaření zajistí mongolská strana.

 

Přeprava: letadly, privátní doprava auty 4x4, možnost zajistit projížďku na koních, jacích i velbloudech za cca 10 USD na hodinu

 

Cena mise: 56.500,- Kč ( cena při 15 účastnících stanovena k 16. 3. 2010). Před odletem budou přesně stanoveny taxy k letenkám, které se pohybují. Nyní jsou započteny dle současné kalkulace.

 

Cena zahrnuje: dopravu letecky včetně let. poplatků Praha – Ulanbátar a zpět, dopravu auty 4x4 po Mongolsku dle programu, řidiče každého automobilu a průvodce, česky mluvícího průvodce, zapůjčení stanů a vybavení na vaření v přírodě, meditační program, poplatek za vízum, homeopatika na cestu.

 

Cena nezahrnuje cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu, výdaje na potraviny a vstupy – od 250 USD, dle osobních nároků

 

Předběžné přihlášky prosím směřujte co nejrychleji e-mailem, abychom mohli rezervovat letenky, v této době je v Mongolsku nejvyšší sezóna a zájem turistů..

 

Na společnou cestu a setkání se těší Lenka Zárubová, tel.: 608 976 140, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Vyhledávání