Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Poselství z misí Poselství od archanděla Rafaela přijaté na misi v Polsku 2009
Poselství od archanděla Rafaela přijaté na misi v Polsku 2009 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Sobota, 14 Listopad 2009 12:49

V tomto článku najdete další přepis meditace a poselství, které bylo přijaté na meditační misi v Polsku na podzim roku 2009. Tato meditace probíhala v národním parku – tzv. Polská Sahara. 


MEDITACE S ARCHANDĚLEM RAFAELEM (POLSKO 2009)

Poselství přijaté Evou Puklovou:
„A nyní k nám přichází nádherná zelená energie, energie Arachanděla Rafaela...“

Archanděl Rafael: „Dovolte mí drazí, dovolte mi, abych k Vám s velikou láskou a úctou přistoupil. Známe se. My všichni se známe velmi, velmi dobře. Pouze vy, fyzičtí lidé, máte funkční roušku zapomnění, a proto si nevzpomínáte. Ale toto pomine a vy potom ucítíte, jak naše objetí bude srdečné a přátelské.

Teď mi dovolte, moji drazí, a nejenom vy fyzičtí lidé, ale i vy, bytosti z Vaší multidimenzionality - ze vzájemné multidimenzionality lásky, teď mi dovolte vy všichni, abych Vám něco předal. Velmi rád bych Vám předal zelenou energii, zelenou energii Pravdy a léčení. A protože vaše srdeční čakra, je-li v harmonii, tak vibruje zelenou a růžovou energií, tak bych vám do vašeho Srdce, do vašeho Lidského Srdce, do vaší srdeční čakry, s velikou láskou a pokorou, rád dal velikou zelenou léčivou energii. Zelenou energii s nádechem do růžova, a to v podobě koule či balonku, jak si to kdo představíte.

Zelená energie je jednak velmi léčivá, ale zároveň je to také energie, která vám pomůže dozvědět se o sobě pravdu. Jakmile se o sobě dozvíte pravdu, tak touto pravdou se začnete léčit. To je to, čemu říkáte „ta duchovní příčina“. Takže tato zelená energie vám bude pomáhat zjišťovat příčiny vašich problémů a zároveň je bude léčit, a to včetně následků.

Představte si prosím tuto zelenou energii v podobě jaké chcete. Do vašeho srdce vám vložím takovou kuličku asi o velikosti tenisového míčku. Tato kulička se zvětší tím, jak Vy ji v sobě rozdýcháte nebo si ji představíte, jak se nádherně zvětšuje, jak přesáhne nejenom energii vašeho fyzického těla, ale dokáže obsáhnout i vaší auru. Tedy je takovýchto rozměrů a vy s ní můžete léčit vše, co je potřeba a zjišťovat příčiny problémů jež máte, ale i duchovní příčiny z veškeré vaší multidimenzionální sféry.

A jestli dovolíte mí drazí, tak tuto stejnou zelenou kouli bych vložil všem částem vaší duše, všem bytostem jež sem přišly. Abyste k sobě vy, jednotlivé bytosti své vlastní celistvosti, měli mnohem blíže a mohli si vzájemně pomáhat, vzájemně se uzdravovat a vzájemně se rychleji dostávat do Jednoty, pochopit svou vlastní celistvost.

Takže teď - jestli dovolíte, rád bych vám tuto zelenou kouli vložil do vašeho Lidského Srdce čili srdeční čakry. Každému vám ji vložím způsobem, tak jak vaše duše dovolí. Někomu speciálně do srdeční čakry Anaháty, někomu do Anaháty i Vadžradháry, někomu jen do Vadžradháry, tak jak vaše duše bude souhlasit s tímto umístěním.

Tedy s velkou láskou k tobě přistupuji sestřičko, s velkou láskou k tobě přistupuji bratře, a jen prosím tě mi to dovol. Bez Tvého svolení, toto nemohu provést.“

Eva P.: „Takže každý si prosím uvědomíme své srdce, pokud souhlasíme, potom řekneme své ano bratrovi Rafaelovi a potom si procítíme to, co a jak nám do našeho bytí vloží - tuto kouli či kuličku - a pomalu ji začneme rozdýchávat, abychom se do ní celí vešli. Myslím teď naše fyzické tělo, aby fyzické tělo bylo uvnitř této nádherné, zelené, energetické koule léčení. A potom uvidíme dál....

Takže prosím, teď si to prožijme každý sám. A až se prosím ocitnete svým fyzickým tělem v této krásné světelné zelené kouli, která má barvu světelného mechu, jako když do mechu svítí sluníčko, této nádherné zelené energie, tak potom se podívejte v této kouli sami, jak jste, po svém fyzickém těle.“

Archanděl Rafael říká: „Když se takto uvědomíte v této zelené kouli, tak můžete zřetelně vidět, kde vaše fyzické tělo má nějaký problém, jakýkoliv zdravotní problém. Uvidíte tam zauzlovanou energii nebo dost tmavou energii, prostě každý si najde místo, kde tam není ta krásná zelená energie. Stačí jen požádat: „Kde je v mém těle problém, nechť je v této energii zvýrazněn“. A potom, až se vám tento problém zvýrazní: „Posílám zelenou energii k samému zdroji, k příčině tohoto mého problému a nechť se mi zjeví příčina mého problému nejprve pocitově, a pak i vizuálně.“ A podle pocitu každý poznáte oč se jedná. Ten pocit vás zavede do situací, kde vznikla ta příčina, či budete vědět, co je potřeba udělat.

Toto je záležitost tréninku, přátelé. Promiňte mi, že používám tento výraz, ale nejlépe vyhovuje tomu, co chci říct. Protože vy se musíte naučit zacházet se svým fyzickým tělem i po této stránce. Jak vás tak vnímám, tak mnozí z vás svému fyzickému tělu příliš péče zatím nedali. A proto, mí drazí, zkuste tento způsob.

Postupně porozumíte různým odstínům světelné energie a pochopíte, že tam, kde zelená energie nezáří jako světlo, že tam právě existuje určitý problém. Tam nechejte zelenou energii rozzářit. Tedy tam kde se objeví ve vašem fyzickém těle jakýkoliv blok, zjistíte jeho příčinu tímto způsobem.

Máte nástroje i od dalších bratrů archandělů, které můžete použít na závěr léčení, když odstraníte tu duchovní příčinu, porozumíte jí nebo ji přijměte. Někdy stačí jenom tu příčinu uvědomit a přijmout.

Zelené světlo používejte například tak, jako byste ho zaměřili na tu příčinu. Jako byste měli baterku se zeleným světlem a tu zacílili a ona tam nádherně, cíleně svítí a léčí. To se týká vašeho fyzického těla, moji milí.

Tato zelená energie může léčit i vzájemné problémy plynoucí z vaší multidimenzionality. Čas se nachyluje a vy víte, že se postupně stanete bytostmi multidimenzionálními. Že začnete sami sebe vnímat, jakmile přijde ten čas, ne jenom jako bytost 3D, ale jako bytost všech devíti dimenzí této Galaxie. Takže vy můžete právě s bytostmi - s částmi své duše - tímto způsobem pracovat. Pozvěte si je do tohoto zeleného světla, do vaší zelené koule, a vše, co můžete vzájemně vyléčit, zeleným světlem vyléčíte. Necháte tu zelenou kouli, aby obstoupila Vás, jako fyzického člověka, i bytost z vaší multidimenzionality. Zatím to nedělejte s vícero bytostmi. Zkoušejte to pozvolna. Nejdříve se naučte zacházet se svým fyzickým tělem. Ale já vám říkám jen možnosti, které tato zelená světelná koule má... Nejdříve zkoušejte a doslova trénujte se svým fyzickým tělem, se zjišťováním duchovních příčin a problémů vašeho fyzického těla, a potom s léčením těchto následků vašeho fyzického těla.

Až se na tomto dostatečně procvičíte, tak teprve potom prosím, tak jak to budete každý cítit, pak bude také dobré, když se zeptáte také své duše, která vám k tomu dá souhlas, nebo mne, to záleží na vás, tak potom je dobré se zkontaktovat s dalšími částmi své duše a léčit vzájemná zranění. Vy víte, že se ve výsledku jedná o jednu duši, která se určitým způsobem rozdělila a v různých částech této Vesmírokupy (a nejenom této Vesmírokupy), poznává a prožívá život a získává potřebné zkušenosti. Takže vy si pak můžete tímto způsobem vzájemně pomáhat, navzájem se léčit a společně se dostávat na své společné vývojové cestě rychleji dopředu.

Zelené světlo má i další možnosti. Vy můžete toto z světlo používat zde na planetě Zemi k léčení. K léčení zvířat, k léčení duchovních bytostí přírody, k léčení rostlin, zkrátka k léčení všude tam, kde něco není zcela v pořádku, kde neproudí Láska a Světlo. Protože co je zdraví...? Zdraví je přirozené plynutí energie. Tam kde energie stagnuje nebo je jí někdy přebytek, tak tam můžete touto energií zeleného světla léčit.

Můžete léčit i určité energie mezi vámi lidmi. Když pošlete určitému člověku zelenou energii, můžete mu pomoci. Ale opět tak, že zelenou energii vyšlete s Láskou: „Je-li to vůle Boží či vůle Tvé Duše, prosím přijmi ji“. Nikdy prosím energii nevnucujte, vždy tam prosím přidejte tu větičku „je-li to v souladu s vůlí či záměrem Tvé Duše nebo s vůli Boží“. Je jedno, jestli řeknete to či to. Protože vaše Duše a vůle boží spolu souzní. Takže takto můžete pomáhat i ostatním lidem.

Můžete zároveň léčit i vaše vzájemné mezilidské vztahy – způsobem, jak jsme si řekli. Není to jen léčení fyzična, ale je to zjišťování duchovních příčin. Tedy se do této zelené koule dostanete a necháte ji, aby se zvětšila a zahrnula do sebe vás i druhého člověka, pak požádáte zelenou energii ,aby vám ukázala, kde je váš vzájemný problém, kde je příčina vašeho vzájemného problému. Pak vás opět tato zelená energie zavede k příčině a vy svým pocitem pochopíte oč se jedná. Zda-li se jedná o karmický dluh, o energie prokletí, o přísahy, zřeknutí se atd. Jsou to energie, které již vesměs znáte, a i tímto způsobem můžete zjišťovat právě příčiny svých vzájemných vztahových problémů.

Zelená energie je tedy energií léčení a pravdy - pravdy o vás - objektivní pravdy. Dovede vás k pochopení příčin. Můžete ji používat tam, kde cítíte, že ji použít chcete. Je to energie lásky, takže nemějte obavy, že byste nějakým způsobem ublížili. Na jedno jediné bych vás rád upozornil, nikdy tuto energii nevnucujte druhým. Jinak byste mohli - jak vy říkáte – tzv. páchat dobro.

Pokud se budete chtít dozvědět ještě další věci o této zelené energii, velmi rád s vámi sejdu. Ale nejdříve bych byl velmi rád, abyste zvládli uvědomit si své fyzické tělo a začali pracovat se svým fyzickým tělem a s duchovními příčinami problémů vašeho fyzického těla.

Protože to ponoření se do vašeho fyzického těla vyžaduje od vás soustředění, klid a trpělivost. Udělejte si toto každý sám. Víte jak, není to vůbec složité. Začněte s touto energií prosím pracovat na zlepšení vašeho fyzického zdraví. Za krátké období pochopíte proč je třeba, aby vaše fyzické tělo bylo zdravé. Budete jej potřebovat, mí drazí.

A nyní mi dovolte, abych vám malinkou zelenou kuličku vsunul také do vašich dlaní, do vašich dlaňových čaker . Jste všichni služebníci Světla, a až pochopíte jak léčit sami sebe, bude z vás tryskat ta krásná energie, když se budete lidí dotýkat. U vás lidí jsou dotyky velmi potřebné... Ale vy lidé se velmi málo hladíte, velmi málo se lidé dotýkáte, velmi málo si vyjadřujete lásku...

Rád bych tedy nyní vložil do vašich dlaní tuto zelenou energii pravdy a léčení. Uprostřed vašich dlaní máte dlaňové čakry, dovolte mi prosím, abych do nich vložil takové malé zelené kuličky – jako malé zelené hrášky. Samozřejmě, že budou fungovat stejně jako ve vaší srdeční čakře.

Kdykoliv budete chtít někomu pomoci, položíte ruku na místo, kde toho člověka bolí nebo se alespoň přibližte alespoň, nemusíte se ani přímo dotýkat fyzicky,  tak tato energie se aktivuje. Stačí, když si ji jen uvědomíte a necháte ji, aby zářila a z vašich dlaní tryskala. Můžete ji mít v podobě koule, která vstupuje jako koule do toho člověka, nebo to může být jako zelený energetický vír, nebo zelené paprsky... Buďte prosím tvořiví. Toto zelené světlo je energie, vy jí můžete dát tvar jaký budete chtít. Já vám ji vkládám v podobě koule. Protože zatím cvičně pro vás je to, řekl bych nejjednodušší způsob, ale vy si ji můžete upravit na jakýkoliv tvar. Můžete to dokonce střídat, jednou ji vnímat tak a podruhé zase jinak. Je to pro a na vaši tvůrčí práci. Dostáváte zelenou léčivou energii, se kterou zacházejte ve jménu Světla a Lásky, tak jak sami uznáte za vhodné.   

Tedy mí drazí, dejte mi své dlaně a dovolte mi to prosím. Vkládám každému z vás zelené kuličky do dlaní a myslím, že je tam každý vidíte a cítíte. Ve vašich dlaňových čakrách se nyní pohybuje a proudí krásná zelená energie světla.

Teď už mi dovolte, abych vám jen požehnal mí drazí. A pokud budete chtít, kdykoliv mě zavolejte. Nemusíte být ve skupině, můžete každý jednotlivě. Zavolejte mne, rád vám ve všem co budete potřebovat poradím, pomohu vám, jenom se nebojte nás kontaktovat, ať jsem to já nebo jakýkoliv bratr nebo sestra, nebojte se nás přátelé kontaktovat a věřte, že jsme teď tady pro vás, protože vy teď nejvíce potřebujete pomoci.“

Eva P.: „My Ti bratříčku velmi, velmi děkujeme.

On se usmívá, uklání se, a možná to také vidíte, že za ním stojí matka Marie, protože i ona pomáhá při léčení, je tam její energie. A samozřejmě zde byla a je náš bratříček mistr Hilarion.

Teď už jakoby se vše zastřelo krásnou zelenou energii, úplně všechno se zastírá touto nádhernou zelenou energií a uvědomujeme si teď každý sám sebe, jak jsme v té nádherné zelené světelné kouli, uvědomujeme si své dlaně se zelenými světelnými kuličkami, které se u mnohých nápadně zvětšily... Přiložte si prosím, ještě jenom na chvíli, každý své ruce - můžete fyzicky nebo jen mentálně, jak chcete - na místa, kde máte na fyzickém těle nějaký problém, protože tuto léčivou zelenou energii máte také přirozeně užívat pro sebe...

Prociťme si, jak energii vnímáme ze svých rukou. Někdo ji můžete cítit teplem, někdo jenom pocitově, někdo tlakem..., různě. A potom každý, jak budete chtít, se vraťte z meditace, tak jak to budeme cítit, ve svém vlastním čase...a poděkume archanděli Rafaelovi, matce Marii, bratru Hilarionovi a každý též své Duši... děkujeme...“

Přijala: Eva Puklová
7. 9. 2009
Slovinský národní park aneb „Polská Sahara“, Polsko
Textovou podobu připravili: Ladislav Mlčák a Sylva Chantée

***************

Poselství přijaté Sylvou Chantée:
Archanděl Rafael hovoří: „Moji drazí, moji milovaní, přicházím k Vám dnes s obzvláště velkým potěšením a radostí z toho, jak nádherně připravena jsou Vaše Srdce pro to, co Vás dnes čeká. Tak rád jsem já a mí bratři a mé sestry – archandělé a nanebevzetí mistři, tak jsme všichni rádi, že jste dnes zde a toužíte po poznání, po Pravdě, Lásce a Světle.

Vaše Srdce jsou již nyní jako mohutná zářivá pokladnice a zazáří ještě více, až do nich vložíte dar, který Vám i celému Lidstvu na planetě Zemi přináším.

Dovolíte-li, tak nyní vkládám do Vašeho nádherného Srdce – do toho již opět živého a vzkříšeného Kosmického Kristova Srdce krásný, zářivý a čistý smaragd – zelený krystal smaragdu. Krystal čisté a neposkvrněné Pravdy Srdce – smaragd Pravdy.

Energie tohoto krystalu – tohoto zářivě zeleného smaragdu – Vám bude velmi pomáhat při nalézání vaší vlastní Pravdy.

Energie krystalu smaragdu odbourá postupně všechny lživé nánosy plné iluzí a převzatých názorů, jež jste podvědomě přijali za své a nyní je mylně žijete a domníváte se, že jste to Vy, a že žijete svou Pravdu.

Tato zelená energie smaragdu Vás dovede k té nejčistší, neposkvrněné a celistvé Pravdě Vašeho Srdce a pomůže Vám tuto Pravdu konečně naplno ŽÍT. Pak budete opravdu „vyléčeni“.

Energii smaragdu můžete použít na doléčení či lépe řečeno dočištění toho tzv. „karmického labyrintu“ okolo vašeho Lidského Srdce, o kterém hovořil bratr archanděl Anael (viz poselství archanděla Anaela zde »). Již jste za těchto pár dní, co jste zde v Polsku, přetransformovali v Lásku a Světlo velikou část těchto svých vlastních bariér okolo Srdce, ale u většiny z Vás zde ještě zůstalo poměrně dost energií nelásky, které se týkají iluzorních a neláskyplných přesvědčení, názorů a vzorců, které ve svých životech ještě žijete – nevědomě, ale mnohdy i vědomě.

Energie krystalu smaragdu, tato krásná všeprostupující zelená energie, Vám dodá sílu a odvahu prozřít a projít závojem iluzí a mylných přesvědčení. Odhalí Váš vlastní prostor – odhalí Pravdu Vašeho Srdce.

Předávám Vám i několik manter, pomocí kterých se rychle naladíte na tuto energii smaragdu, a pomocí kterých podpoříte léčení sebe sama skrze Pravdu Srdce:

  • JÁ JSEM PRAVDA, ČISTÁ PRAVDA MÉHO SRDCE
  • MÉ OČI JSOU OČI PRAVDY
  • MÉ UŠI JSOU UŠI PRAVDY
  • MÁ SLOVA JSOU SLOVA PRAVDY
  • MÉ POCITY JSOU POCITY PRAVDY
  • MÉ RUCE JSOU RUCE PRAVDY
  • JÁ JSEM ŽITÁ PRAVDA MÉHO SRDCE

Tak jest, moji milí. Nechť Vás smaragdová Pravda Srdce provází. Neboť Vaše Srdce jsou Srdcem Jednoho...

Pravda s Vámi.“

Archanděl Rafael

Přijala: Chantée
7. 9. 2009
Slovinský národní park aneb „Polská Sahara“, Polsko

 

********

Poznámka: Jakékoli reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, jsou povoleny pouze za podmínky, že u reprodukované části bude zřetelně uvedena poznámka: „Převzato z webu www.transformace.info“, a to včetně aktivního odkazu na stránku http://www.transformace.info/

 

Vyhledávání