Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Akce Akce našich přátel Kryon - Kryonův seminář v Praze, 29.-30.9. - 2018 Jaké to bylo?
Kryon - Kryonův seminář v Praze, 29.-30.9. - 2018 Jaké to bylo?
Uveřejnil(a) Láďa   
Neděle, 30 Prosinec 2018 17:51

Na takovou otázku - jaké to bylo? -  existuje jediná odpověď: Kolosálně pyramidální!!! Úžasné. Byla to komplexní událost, která v sobě propojovala duchovní přístupy a informace s reálným životem a to vše pak obalovaly energie sdělovaných channelingů. Bylo to také chvílemi zábavné show, což bylo skvělým doplňkem, či můstkem, celého programu, protože si představte, že byste 2 dny, vždy asi po dvouhodinových blocích, seděli v prostředí vážně sdělovaných informací. Prostě, že by to bylo takové nějaké "fousaté"...:) To byste se v tom sedadle po nějaké chvíli asi začali "vrtět". A tak to Lee odlehčoval vtipnými narážkami apod. Lidi se smáli, cítili se příjemně, přičemž se v přednáškách dozvídali seriozní informace třeba i ke švýcarskému CERNU. Celý program semináře, vč. i pak channelingů, lze obecně shrnout  pod pojem "Vědomí a uvědomění si sebe".

Bylo a vlastně je obdivuhodné s jakou energií Lee Carroll ke svým vystoupením přistupuje. Jak srší aktivitou, entuziasmem, radostí. Ve svých přibližně 75 letech působí velmi vitálně a mladistvě.

Channelingy byly celkem čtyři když ten první, v sobotu před velkou pauzou, byl bonusový, neohlášený. A s každým channelingem rostla síla energie v sále, kterou Lee předávalVšechny šly do nitra nás a zdůrazňovaly skutečnost toho kdo jsme, co si máme uvědomit,  jakou sílu v sobě máme, role poznání lásky a soucitu v nás, o tom, kdo je bůh a  že jsme jeho částí, kterou potřebujeme v sobě rozpoznat i uchopit, stát jím.. Možná pro někoho "omleté téma", ale téma nadmíru důležité a zásadní, bez kterého by na planetě nedošlo k posunu. Všechen ostatní posun je pak již jen atributem tohoto základního pochopení a uvědomění.

Síla energie, intenzita laskavosti, lásky a soucitu vložená do channelingů postupně otevírala další úrovně srdce zúčastněných lidí. A bylo tam opravdu široké spektrum účastníků. Od několika těch, co jen od  kamarádů zaslechli, že je možno jít na takový seminář a nikdy předtím se s Kryonem nesetkali a ani dokonce se nikdy nezajímali o "nějakou tu ezoteriku" až po "ostřílené dlouholeté harcovníky" duchovního růstu a transformací. 

Ti první zpočátku jen tak koukali a snažili se s tím nějak vypořádat a brali to jen jako jakousi show, ti hodně "pokročilí", zase chtěli "cosi víc".  A pokud dokázali pochopit rozličnost účastenstva, s čímž je nutné počítat a žít přítomností jaká byla, tak se posléze dokázali napojit na hlubší roviny energií channelingů a přijmout to své, na své (vyšší) úrovni, bez ohledu na slova.  Kdo své předsudky, předpojatosti a očekávání nepřekročil, zůstal na povrchu. Ke své škodě.

Každopádně v celém sále, napříč všemi, docházelo k otevírání srdcí, spolu s tím, jak přítomná energie rozemílala vnitřní bloky, zákazy, strachy, různá zapouzdření atd., které se postupně odkrývají zpřístupňují, jak jdeme životem, aby nám bylo umožněno je vyřešit, což se projevovalo duchovním, osobním, silným zážitkem, doprovázeným slzami až pláčem.  Posléze plakali skoro všichni a jedna osoba prožívala tak silnou vnitřní reakci, neboli léčení, že to ke konci neustála a vzlykala hlasitě, na celý sál...

Uvedu i i další dva autentické zážitky. V sále byli manželé, z nichž o Kryona se zajímal manžel. Žena ho doprovázela ze zvědavosti a také z jejich vzájemného  vztahu. Nicméně byla přítomná. Doslova. A postupně ji energie otevíraly, jak jsem uvedl, rozemílaly bloky, až se stalo,  že nejenže pustila pár slziček, ale u posledního channelingu se doslova rozplakala a vše, co léta zadržovala, pustila. Otevřela se a propojila se s láskou. To jsou úžasné doklady o energiích semináře, pokud někdo něco takového potřeboval se dozvědět...

Jeden účastník přišel jen na sobotní část semináře. Přicestoval z města téměř 100 km od Prahy, kam po skončení sobotního programu spokojeně odcestoval. Ale energie pracovaly, působily a tento účastník náhle pocítil vysokou potřebu se zúčastnit i nedělního programu. Něco nebylo dokončeno. Po dopoledním telefonickém hovoru, že je možné přijet a zúčastnit se programu po polední přestávce (pochopitelně za „zbytkovou“ cenu,), se dostavil před zahájením odpoledního programu a dokončil si, co potřeboval. Energie pak byly úplné.

Někteří měli velká očekávání, že nám tam ať již Lee či Kryon jeho prostřednictvím, řeknou o významu české kotliny či Prahy zvláště. Ano, bylo něco lehce řečeno, ale jen lehce a nebylo to hlavním tématem. Co řekl. Přibližně hovořil o tom, že k nám jezdí spousty cizinců. Zdánlivě za památkami, vidět Karlův most, Pražský Hrad. Ale pravda je, že to je vnější rovina věci, ve skutečnosti jezdí za zdejší energií a oni jezdí, aby si ji nabrali. A že jsme trochu podobní Maďarům, díky tomu, co jsme prožili v minulosti. A dodal, trochu si do nás „rýpnul“, že si v dnešní době máme více věřit, pak můžeme změnit politiky. Takže u některých přišlo zklamání. Zbytečně. Zbytečně proto, že vše má svůj čas.

Kryon přišel a v lásce sjednotil a zvýšil vibrace 700 lidí, kteří dále budou žít ve svých prostředích (chodit po planetě, jak Kryon říká) a vyzařovat tuto energii. Ovlivňovat své okolí. Budou a již jsou, nápomocni vytváření vyššího informačního pole v ČR. A o slova o našem významu jsme nepřišli. Ta tam řečena byla.

Odbočím. A mimo seminář, jelikož jsme, náš organizační tým – Láďa Mlčák, Marie Kuchařová, Renata Zábranská i Zuzana Šiková - s Leem Carrollem a jeho kolegy strávili pět dní, tak můžeme tlumočit, že Lee řekl dvě věci. Jednak, že vnímá Prahu jako město hudby, byl nadšen hudebními, koncertními možnostmi a příležitostmi, ale především, pokud jde o energie té naší "kotliny" uvedl, že vnímá, jak jsou zde energie silně duchovní, pokročilé a v kontextu s energiemi střední Evropy uvedl, že transformace Evropy jako takové, vzejde právě odtud. A můžeme dodat, že kdy a jak, to už záleží na nás, na růstu našeho sebeuvědomění a jak to promítneme např. do svých např. i volebních rozhodnutí. Zda si zvolíme sebevědomé, národní představitele, nebo následovníky plánů globálních elit. 

A když se vrátím k semináři. Máme ověřeno, že  účastníci zažívali i po semináři jisté "pokračování" (pochopitelně každý po svém, s různou intenzitou). A to v podobě pociťovaných vibrací v těle, až po tzv. vnitřní třes, kdy se "třásla", vibrovala každá buňka těla.  K tomu uvádím, aby to bylo správně pochopeno, citát z knihy 12 - Dvanáct vrstev DNA:

"...Vaše buňky jsou navrženy, aby zvonily [vibrovaly při poznání], když si uvědomí přítomnost pravdy. Můžete to skutečně cítit a vědět, že to tak je. Je to pravda v informaci, ne v chemii. Někteří z vás cítí mrazení či jiné fyzické znaky, jak se celá DNA snaží předat vašemu mozku znamení, že jste obdrželi „celé“ poselství, což nemusí nutně znamenat jen to, co slyšíte. Je předáváno „třetím jazykem“ [další trojka], který jsme již identifikovali jako ve své podstatě katalytický; něco mění. Teď tomu můžete porozumět díky zjednodušenému vysvětlení o významu čísel od mého partnera. Vidíte, existuje více než jeden způsob, jak obdržet informace v rámci lidské komunikace. Vždyť i samotné buňky přijímají energii v každé situaci. Často to cítíte jako bezdůvodný strach nebo bezdůvodnou radost nebo „pocit“, že máte jít něco udělat. Přemýšlejte o tom jako o druhém mozku, možná duchovním, který vůbec nepoužívá lineární jazyk. Je to kvantový efekt, takže to nemůžete vysvětlit. Ale je tam a je připravený na zavolání, jak se posuneme v této knize dále. Někteří tomu dokonce říkají „břišní instinkt“...." (Lee Carroll, 12 vrstev DNA, kapitola 6)

A je potřebné ještě říct, že se seminář mohl uskutečnit díky vytrvalé kolektivní práci celého našeho kolektivu, všech v čase zúčastněných překladatelů Kryonových channelingů, těch, jejichž iniciály jsou uváděny dole pod channelingem; díky překladu všech Kryonových knih, které přeložila Marie Kuchařová a také Zuzana Šiková. A také, obě posledně jmenované, Marie a Zuzana, přispěly k úspěchu semináře svým tlumočením, což vyjádřil i Lee Carroll, který tlumočení označil za opravdu vynikající, jedno z nejlepších za jeho mezinárodní kariéru.

V průběhu semináře měli účastníci možnost si koupit Kryonovy knihy - jen se po nich zaprášilo, doslova. Pak také tachyony z produkce firmy Terra Tachyon, což jsou tachyony evropského provedení, odlišné od tachyonů amerických. O tachyonech přineseme časem  další informace. Dále pak hudebník Anders Holte nabízel svá hudební CD, Amber Wolfová různé energetické předměty, i ve vztahu k Lemurijskému sesterstvu. Monika Muranyi energetické předměty z produkce Jane Toberové a v neposlední řadě časopisy Kvalitní život a produkty z Moringy z Tenerife, která tato společnost dováží.

A doplním, že s časopisem Kvalitní život jsme se dohodli, že postupně uveřejní přepisy všech čtyř pražských channelingů. A první přepis byl již zveřejněn v prosincovém čísle – ZDE. Prosincové číslo je ke stažení za 49,-Kč. Zdarma je mžnost si stáhnout srpnové číslo, kde jsou anotace všech knih Kryona a článek o Kryonovi, Lee Carrolovi, Kryonovu učení apod. - ZDE

Seminář skončil velkým aplausem ve stoje a velkým přáním všech zúčastněných, aby Lee Carroll a Kryon přijeli znovu. A myslím, že je to na dobré cestě...:).

A protože již od semináře uplynul nějaký čas, tak se již podařilo vložit záznamy pražských Kryonových channelingů na web a vy si je můžete v pohodlí domova všechny vychutnat. Přeji krásné obohacující zážitky.

1) „Posun a vy" - 21:50 min

2) Duše, která je hodna" - 24:41 min.

3) "Partnerství" - 19:14 min.

4) "Navždy s vámi" - 26:41 min

 

Vyhledávání