Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Poselství pro rok 2010
Poselství pro rok 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Středa, 13 Leden 2010 23:13
„Připněte si své éterické pásy a držte se pevně!  Mars a Merkur jsou právě v retrográdní fázi, 31. prosince nastalo úplné zatmění měsíce v úplňku a zatmění Slunce proběhne 14. ledna na novoluní. První dva týdny roku 2010 budou namáhavé i neodolatelné. Unikátní energie zaplavuje planetu  sprchou meteorů, která se objevila 3. ledna a dále se bude zvyšovat koktejl intenzity energií. Objevuje se fraktální energie, která ve své podstatě může být pociťována jako jeden krok zpátky předtím, než uděláte dva kroky kupředu. Přesto je to pro vás velká příležitost. Abyste se zaměřili na ty dva kroky kupředu. Může to stejně tak být vhodný a dobře využitý čas.“ Saint Germain

Alchymie roku 2010

Archanděl Metatron a Saint Germain

Channelováno přes Jamese Tyberonna 
Zdravím Vás mistři, Já jsem Metratron, pán světla. A zdravím vás všechny na vlně unikátní vesmírné energie, naplněné bezpodmínečnou láskou. A tak jsme se sešli, abychom pohovořili o nadcházejícím roce, energiích nových i uplynulých, významných a významnějších tím jak se blížíme zvěstovanému Vzestoupení a Nanebevstoupení

Drazí Mistři, 2010 bude silným rokem, rokem velkého vývoje , významný milník, ještě větší přibližování se galaktickému středu Vzestupu. Rok 2010 má několik významných Vstupních bran, a těch byste měl využit. Musíte do nich vstoupit, otevřít svoje srdce a mysl. Doporučujeme vám, abyste zaměřili svou pozornost ke křižovatkám a potenciálům vaší životní cesty do vyššího rozsahu než jste dosud měli.
Vidíte, postup, na kterém jste dosud pracovali a na který jste čekali po mnoho mnoho životů, abyste se na něm podíleli, je teď zde. Ve skutečnosti žijete ve finálních třech letech 26 tisíciletého cyklu, kdy má planeta Země vstoupit do galaktického středu. Tři roky zbývají do roku 2012, ale je to jen malá část tohoto cyklu trvajícího 26 tisíc let. Vzestup se ve skutečnosti děje Nyní.
Takže až vstoupíte do roku 2010 používejte moudrost v tom, jak a s kým se stýkáte a interagujete. Zvyšujte svou frekvenci tím, že budete ještě víc otevření novým potenciálům. Neposuzujte své zkušenosti ani zkušenosti jiných, protože všichni zažívají dobré i chybné cesty na svém vzestupu ke Kristovu/Křišťálovému vědomí dokonalosti.
Mistři uvědomte si, že je nezbytné být plně přítomný, být plně v přítomném okamžiku. Dobře ukotven na Zemi, na cestě kdy hledáte vzestup vibrací a dimenzionální posun. Toto je speciálně pravdivé v pokračující retrográdní fázi planety Merkur, Mars a Saturn. Zaměřte svou plnou pozornost do každého momentu a ne jinam, abyste nepropásli, co jste po velmi dlouhou dobu chtěli zažít. Následujte příkladu vaší planety Země a očistěte vše, co vám již neslouží ve vašem životě.

Využijte výjimečné brány, které se vyskytují při slunovratech a rovnodennostech.  Brány synchronicity, v každém měsíci, zatmění a postavení. (alignments?). Zatmění měsíce 31. prosince a 15. ledna jsou kódovány enormními energiemi, které dopadají na Zemi. Co na vás čeká v prvních dvou týdnech roku 2010 je dokončení triády hvězdných bran roku 2009: Čas jít do svého nitra a najít řešení problémů, odhodlání, nebo nová předsevzetí. Stále jsou to dvě strany jedné mince a proto budou tyto energie mezi těmi nejvíce příhodnými a náročnými z celého roku pro mnohé z vás.
Prožijte tyto brány zatmění v osamění. Sdílejte rovnodennosti a slunovraty a trojité hvězdné brány ve skupině. Objevujte jako hledači spřízněné duše na cestě, které jsou oddaně připravené udělat další krok na objevné cestě. Scházejte se ve skupině, protože je exponenciálně větší síla v jednotě než v oddělenosti. Uznáváme a ctíme tuto speciální komunikaci a esej. A jak vám můžeme dále pomoci v těchto mimořádných dnech, drazí?
Otázka pro Metatrona: Můžete popsat efekty, kdy je Merkur v retrográdní fázi? Zatmění úplňku, zatmění Slunce které se objeví mezi 31. 12 a 15 .lednem 2010?
AAMetatron:  
Jistě, ale máme tu k představení speciálního drahého hosta, aby vám odpověděl na tuto otázku. K optimálnímu využití právě dopadajících energií fialového paprsku jsou dosti působivé a vhodné, aby uvedly energie, které v této době dopadají na Zemi.

Je tu přítomen nanebevzatý mistr fialového paprsku St Germaine. St Germaine je strážce fialového paprsku Vodnářského věku, stejně jako Ježíš (Jeshua) byl strážce na Zemi pro dvoutisíciletý věk Ryb. St Germaine na vaší planetě nedávno pobýval. A jako hrabě vynikal v umění a vědě, astronomii, astrologii a alchymii. Protože všechny tyto předměty jsou Metatronické ve své povaze a frekvenci, přestože je z rodiny Archanděla Michaela, jeho studie v astrologii jsou Metatronické povahy.

Přizpůsobíme energii a vytvoříme vstupní prostor.

St Germaine:
Srdečně vás zdravím! Jsem, který jsem. Jsem poctěný strážce služby pro Zemi a lidstvo v této době. Předtím, než Země byla stvořena, kráčel jsem s Vámi se všemi. Každý z vás je známý mé duši, srdcem i jménem, ve všech vašich podobách a jednotlivých životech. Jste známí mé duši, protože jsme snili sen o Vzestupující Zemi, společně o tomto čase po celou tu dlouhou dobu. Jste, skutečně Milovaní, mnou, Stvořitelem, námi všemi z kosmického koncilu Světla a lásky.
Stojím tu před Vámi nyní jako speciální vyslanec Vzestupu v rámci toho čemu se říká Vodnářský věk.
A tak znovu, objímám každého z vás v radosti s nejlaskavějšími pozdravy.

Jsem tím, koho můžete nazvat moderním nanebevzatým mistrem, který je s vámi úzce spojen.  Kráčel jsem několik pozemských životů s napojením a v mnoha pobytech na Zemi. Studoval jsem vědu o hvězdách. Povaha astrologie je znalostí prostoru a času. Perfektně vytvořená, aby Zákon času je nadřazen ve své tvořivé síle

Je vám známo že vaše fyzická realita je hmota/energie ve své prostorovo-časové matrici kontinuum a v matrici duality, duality v rámci polarity. Přesto rezonující harmonie jedné setrvačné reality je vyvolaná do elektromagnetického kontextu všech následujících časoprostorových diagramů skrze jedinečnou frekvenční gravitační vlnu a geometrické (Metatronické) světelné kódy formované a projektované všemi nebeskými tělesy. Tímto způsobem alchymická věda astrologie / astronomie ovlivňuje Zemi a lidstvo.

Nyní přejdu k více srozumitelné terminologii a lidské řeči, když budu hovořit na vaše konkrétní otázky.
První dva týdny roku 2010 budou těžké a přesto závažné, velkou výzvou. Takže připoutejte si své éterické pásy a držte se pevně! Mars a Merkur právě následují Saturn ve zpětném pohybu, je úplné zatmění měsíce 31. prosince 2009 a nové zatmění Slunce měsícem 15. ledna 2010

První dva týdny roku 2010 vás budou zkoušet, mohou být namáhavé, ale přesto velmi obohacující a významné.
Na Zemi dopadá jedinečná energie se sprchou meteorů, která se objevila 3. ledna a ještě více zvýšila koktejl intenzivních  energii. Sluneční vítr ze zvýšené aktivity Slunečních skvrn se spojují s přítomností fraktální energie v této extrémně potentní fázi.

Může to být pociťováno, jako když jdete jeden krok dozadu, předtím než uděláte dva kroky kupředu.  Toto qintefectum – (pětiefekt?)je velkou příležitostí k realizaci.

Je to tavící kotel velkorysého rozměru. Tedy mistři, je dobré zaměřit záměr na ty dva kroky kupředu, podobně jako fáze odvahy může být silným čistícím prostředkem, pokud je dobře použitý. Ale pamatujte si! Pokud bude nestřežený, může to být čas vyčerpání, únavy a malátnosti.
A jak vám Metatron řekl, masa lidstva vydává více energie během prosince a ledna než obdržuje, a toto často vede k období klidu, ubývající vitality a deprese.

Během periody, o které mluvíte, je také Saturn v retrográdní fázi, přidává na intenzitě. Saturn proto vládne tomuto času…a životní směr je ovlivněn energiemi a aspekty Raka a Kozoroha.

Můžete být proto překvapeni, když vám řeknu, že trojefekt Merkuru, Saturnu a Marsu v retrográdní fázi, v kombinaci se zatměním měsíce v úplňku  a nové zatmění slunce měsícem jsou perfektním doplňkem pro adventní triádu hvězdných bran, dvojitých dat 11.11, 12.12 a 21.12 rovnodennosti roku 2009.

Triáda hvězdných bran byla zkouška ohněm, vytrysknutí a urovnání skrytých překážek, bloků, které vám brání v růstu, do křišťálové vibrace dokonalosti. A toto se doplní do celistvého kruhu během prvních třech týdnů roku 2010. Je čas nastoupit do vlaku, nebo zůstanete navždy pozadu. Protože vše se zrychluje v tavícím kotli Quintfecta

A vidíme, že zatmění měsíce v úplňku je v rámci vlivu Raka a Kozoroha. Je to pak axiální integrace srdce/domu se 3D světem, a vyžaduje i nabízí balancování mezi těmito dvěma. Když zatmění přejdou do Raka a Kozoroha, člověk čelí potřebě nalézt rovnováhu. Stává se zesílený, umocněný tavící kotel, krize ve směru. Přesto každé ze zatmění má vliv, který není měřitelný v čistě astrologické gravitaci, každý je jedinečný a ovlivněný neustálým prouděním a změnou lidské evoluce v čase, jak vidíte. Jak ušitý na míru potřebám Země i lidstva v kontinuitě lineárního času, Quintfecta bude časem dvojitého – ostří –který bude pro mnoho lidi nějakým způsobem plný úzkosti, obav, problémů, svárů, a letargie. Přitom také poskytuje příležitost pro další vnitřní usebrání, rozřešení, předsevzetí, odhodlání a změně.

Merkur v retrográdní fázi v tandemu se dvěma zatměními je „quintfecta“ sil, které přináší rubikovu kostku vedle sebe položených a spojených témat, která byla přinesena do popředí zájmu v triádě hvězdných bran, a umožňuje jim, aby byly hluboce přezkoumány a rozřešeny. Nové zatmění Slunce měsícem 15. ledna je extrémně potentní pro představení vašich mnohých dohod, rozhodnutí, odhodlání, záměrů, cílů, vaší cesty v rámci vyšší vůle.
Globální tradice formující odhodlání a záměry do nového roku jsou obzvláště možné a silné v těchto energiích pozice planet a zatmění. Je pro vás tato odpověď nápomocná?

Otázka k St Germainovi: Ano, díky že jsi zde. Mohu tě požádat, aby jsi se rozhovořil o ideálním využití quintfecta jak ho popisuješ?

St Germaine: Jistě, milovaný příteli. Pocta je na mé straně. A věz, že jsem stále zde jako část doprovodu nanebevzatých mistrů a kosmické rady světla, jsem jaksi blíže k Zemi než Archandělé.

Tedy zpátky k tvé otázce. Nejprve a především, nedovolte, abyste upadali do negativních aspektů fraktálních energií vytvořených v rámci retrográdní fáze zesílené zatměním měsíce v úplňku, sprchou meteoritů a solárními větry.
Sledujete a hlídejte si a pozorujte své myšlenky a emoce. Vybírejte si ty, které chcete. Vyhýbejte se hádkám a zaplétáním se do problémů klesající spirály strachu nebo depresí, které se tak často objevují v povánočním období. Vyhněte se mentální letargii. Pracujte na tom, abyste byli pozitivní a udržujte aurické pole nedotčené.
Mars v retrográdní fázi může a bude ovlivňovat podrážděnost lidí během ledna. Vznětliví lidé mohou vybuchnout, a Merkur vede k dalšímu nedorozumění. Choďte po špičkách! Buďte uvnitř fialového plamene, fialového paprsku.

Energie této doby vás zcela jistě přivedou k introspekci. Využijte to, ale ne k sebeodsuzování, ale spíše k hledání,  ale spíš k rekalibrování silnějšího světla skrze elektromagnetickou indukci pole Raka-Kozoroha.  

A tak s přicházející vlnou Raka a Kozoroha si budou tyto otázky klást mnozí. Jste tam, kde potřebujete být pokud jde o hojnost a výživu, stravu? Jsou vaše ambice 3 dimenzionálního světa v souladu s nejvyššími cíli Ducha? Žijete to o čem mluvíte? Bilance v těchto otázkách je skládačkou, kterou musí každý člověk vyřešit.

A tak mnozí oblečení do minulosti nejsou schopni nalézt základy nezbytné v 3D zaměstnání, aby manifestovali paradigma stravy. Manna nepadá z nebe v období vzestupu Země. Je po vás požadováno, abyste tvořili způsobem, který vyhovuje všem potřebám vašeho pozemského pobytu. A VY se musíte zasadit o to, aby se to stalo, činy. Vaše probuzení nespadne z nebe, jak o tom hovoří staré systémy víry.

Abyste manifestovali, musíte být elektro-magneticky intaktní, auricky celiství, musíte expandovat do krystalické merkaby. A poslouchejte pozorně. V expanzi a dosahování vyšších a rozsáhlejších dimenzionálních oblastí nebe, musíte získat spojení se všemi dimenzemi, včetně prvních tří! Tolik lidí zabývající se metafyzikou, duchovnem zapomíná na požadavek zůstat uzemněný“.
Získat mistrovství třetí dimenze je velká část vašeho růstu, a nemůže být dosažena opuštěním a zřeknutím se, únikem ze 3D, protože dimenze tří je velmi důležitá dimenze, kterou musíte zvládnout předtím, než se posunete výše.

Jsou tu jako vždy všeobecná pravidla dobře pochopitelná v rámci ustupujícího Merkuru. Což znamená – je tu možnost neporozumění v komunikaci, myšlenkách, cestování může být ohroženo. Lidé se mohou cítit letargičtí a podráždění. Mentální apatie může vést k nepozornosti, a při snížené pozornosti jsou častější dopravní nehody. Stravte čas v kontemplaci, rozjímání.

Velká hustota energií během Pěti prvních zákonů účinku, které mohou vytvořit intenzivní rozjímání, mohou také vést k pocitům sklíčenosti. Lepší je vydat se cestou nalézání duše. Světlo na konci tunelu! A tak, abychom odpověděli vaší otázku ve shrnutí, na co je dobré se zaměřit, jak tyto energie využít .31. 12 . - 15.1. Quintfecta (vymyslel jsem nový pojem!) by měl být využitý k vnitřnímu zkoumání, spolu se zaměřeným úsilím, že půjdete hlouběji, v tomto období Merkuru a Saturnu na ústupu, během zesílení při zatmění většího než si dovedete představit.
Energie jsou ve skutečnosti způsobující introverzi. Využijte zatmění úplňku měsíce 31. 12 k prozkoumání, a zatmění Slunce na novoluní 15. ledna učiňte závazek vůči vašim zkoumáním rozhodnutím a výsledkům. Odpověděl jsem na vaši otázku?

 
Otázka na St germaina:  
Ano, děkuji. Můžeš popsat stručně hlavní data a portály roku 2010?

St Germaine: Rovnodennosti a slunovraty, zatmění, trojitý portál(hvězdná brána) 10-10-10 jsou specifické pro 2010. Každý rok pak úplňky, novoluní, pochopení využití přibývání a ubývání měsíce.
20 března rovnodennost, 10-10-10 a zatmění úplňku 21. 12. v rámci slunovratu jsou tři nejsilnější. Totální sluneční zatmění 11. července a rovnodennost 22. září jsou také silné hvězdné brány. 12.12. v prosince v kombinaci s 21. 12. mají také velký potenciál.
K pochopení planetárních pohybů a postavení, která se objeví v červnu a červenci. 13 června 2010 Uran Jupiter a Merkur budou spojeny na jedné straně Slunce zatímco Venuše Mars a Saturn budou v linii na straně druhé. Země bude v této době ležet na kolmici vůči Slunci.
Toto je spojeno s velmi důležitou planetární konfigurací, jako hlavní aspekt ve čtvrtém týdnu měsíce července. Kvadratura spojení měsíce a pěti planet s dalšími významnými faktory je těžký aspekt, indikující transformační krizi kolektivního vědomí které se dramaticky odehrává v globálním měřítku Nicméně drama je nějak přesměrováno skrze úplné zatmění slunce 11: července, což nabízí dočasnou úlevu, oddech.
Od zářijové rovnodennosti k datu 10.10. 2010 bude zvýšená sluneční aktivita ve spojení s Jupiterem a Saturnem. To znamená pravděpodobnost slunečních větrů, které se přeženou přes planetu a geomagnetické bouře.

A tak já, St Germaine tu stojím s mými lidskými bratry a sestrami v upřímné touze, abych přinesl pochopení světu, který zapomněl na svou roli. Astrologický vliv roku 2010 vám však pomůže abyste si vzpomněli, proč jste zde, spojeni po celou dobu v jednom srdci. Astrologický vliv roku 2010 vám pomůže abyste si vzpomněli, proč jste zde, abyste se spojili v jedno srdce.

Voláme vaši duši, aby si vzpomněla, a věřili jste ve vyšší dobro. V milujícím soucitu úpěnlivě prosíme a zveme každého z vás, aby se posunul nad tuto dramatickou iluzi a vzal si zpět svůj božský původ, a abyste tak mohli učinit, s nohama pevně zakořeněnýma na milované na Zemi. Možná to zní paradoxně, ale toto je cesta mistrovství. Věřím ze svého srdce, že jsem vám pomohl.  Prosím vás, abyste invokovali/ vyvolávali fialový plamen a realizovali příležitost a krásu tohoto vzestupu. TOTO JE BOD VE VĚČNOSTI NA KTERÝ JSME TAK DLOUHO ČEKALI. A VYTVOŘILI! VZESTUP SE STANE  A já vracím pódium energii milovaného Lorda Metatrona a zdvořile se ukláním. Jsem Saint Germaine, k vašIm službám.
 
(pozn jak volat fialový plamen? Já Jsem já Jsem já Jsem bytost fialového plamene, já jsem ta čistota, kterou bůh žádá. Já jsem já jsem Já jsem ten fialový plamen a proměnuji negativitu ve světlo. (představit si fialovou barvu, oheň, paprsek, jak proniká aurou, bloky a naplnuje je. Strachy, bolesti, myšlenkové vzorce které jsou již přežité.. cokoliv co potřebujete odevzdat.. volejte a vizualizujte si fialový plamen, paprsek, volejte jeho bytosti pozn. kk)

AA Metatron: Drazí, jak si vzpomínáte na božské pravdy toho, kým jste, změníte svůj vnitřní svět a pak také vnější svět. Jste nádherné, úžasné děti světla. Korupce a konflikty, které vidíte, jsou iluze, přesto jejich účel v dualitě byl velkým zdrojem ponaučení. Příčina a následek je lékař, který stále přichází za vámi domů. A jak starý strážce kontroly, strachu a negativismu praská ve své poslední smrtelné agónii, vězte, že tato stará unavená energie musí brzy odejít z pódia. A tak v posledních slovech Quintfecta, rovnodennosti, trojitých branách, zatmění a slunovratu vám říkáme? Využijte tento čas skutečně a hluboce, abyste objevovali vaše srdce. Zjistěte, co potřebujete uvolnit, vyřešit, rozhodnout a manifestovat ve své mysli, duši, těle a vědom, abyste fyzicky i duševně žili radostnější a dokonalý život ve spojení se svou duší. Udělejte vůj záměr čistý a vytvořte jej. Toto je rok krystalické Mer-ka-Ba a nabízí úžasné skoky k dokončení Cesty.
Já jsem Metatron a sdílím s vámi tyto pravdy. Jste milovaní. A tak to je.

přeložila Karolina K.
Zdroj:  www.Earth-Keeper.com

 

Vyhledávání