Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - 8/8 Lví brána 2019
AA Michael - 8/8 Lví brána 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 06 Srpen 2019 21:50

Dokončete vtělení Duše, když vstupujeme do Tvořivého cyklu 2019/20
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, stojíme na bodu přechodu velké změny. Můžete říct, že to tak je po mnoho let, a vážně budete mít pravdu, neboť cesta Transformace/Přeměny a Vzestupu se před vámi odkryla. Ale v tomto okamžiku a v době Portálu Lví Brány 2019 plně vstupujete do zrychleného času přeměny, který vás s sebou vezme do roku 2020 a bude kulminovat v roce 2021. Je to doba kdy uvolňujete poslední zbytky Starého a plně aktivujete proces Vtělení Duše, což je prvotní záměr procesu Vzestupu. Jak se to stane, stanete se ztělesněným světlem, ztělesněným Duchem, žijícím bez strachu cestu Tvořivé lásky, která se stala vaším osudem, když jste si vybrali se inkarnovat v této fyzické formě.

Jak víte, Milovaní, Lví Brána je velmi zvláštní dobou Svatého roku. Je to okamžik, kdy začíná nová Doba Tvoření, a vy můžete začít a ukončit časové linie nebo časové cykly, jak je raději nazýváme. Můžete také ve svém tvořivém požadavku žít svůj nejlepší život (životy) přeskočit časové linie, reality a dokonce i vesmíry, a přitom sloučit všechny zážitky do mocného a vždy přítomného okamžiku NYNÍ.

Svatý rok začíná 26. července s planetárním Novým Rokem, a předchází mu oslavovaný „Den mimo Čas“ 25. července. Vaši dávní předkové věděli, že mají 25. července oslavovat přechod od starého cyklu k novému, s tvořivou radostí a svátkem. 26. byl započat nový cyklus. 26. červenec slavili Májové a staří Egypťané jako okamžik, kdy byl Čas Prostor obnoven Božskou Tvořivou Inteligencí pro další cyklus. Byl to také čas, kdy Královská Hvězda Sirius byla a je spojena s naším Sluncem a stoupá v konjunkci (ve spojení) při východu Slunce na severní polokouli a zvláště nad Egyptem v době stoupání nad řekou Nil, což představuje návrat hojnosti půdě a lidem pro další cyklus života. Lidé Síria a Královské Lví Bytosti byli a zůstali Hvězdnými učiteli – Mistry, kteří pomáhali vést Lidstvo po cestě vzestupu a Vývoje.

Portál Lví Brány je strážen dvěma Královskými Lvy Síria, kteří jsou ve svatých textech známi jako „Lvi včerejška a zítřka“.Jsou to strážci brány, kteří zajišťují, že jen ti, kteří jsou uzemněni v Přítomném okamžiku a jsou vědomě na své cestě, jsou schopni projít bránou a vytvořit vědomě další cyklus. Nejsou to jen strážci, ale také učitelé, kteří pracují s Anděli a Archanděli, aby vedli ty, kteří jsou připraveni na své cestě probuzení a tvoření. Každý z vás, kdo čtete tato slova, má schopnost udělat tento vědomý přechod, protože byste k těmto slovům nebyli přivedeni, kdybyste neměli frekvenci potřebnou k tomu, abyste přitáhli tuto pravdu a byli součástí moci a zmocnění tvoření Lví Brány 2019.

Portál Lví Brány se začíná otvírat 26. a plně se otevře 8. srpna, nebo-li 8/8, pod znamením/konstelací Lva.Pak se začíná zavírat a je dokončen 12. srpna. 13. srpna je oslava dokončení a okamžik posunu vpřed, neboť planety jsou nyní pod vedením Hvězdných Královských Lvích Učitelů Alfa Leonis, Srdce Lva, kteří vedou Zem konstelací Panny k zářijové Rovnodennosti.

Bude to mocná doba a opravdu budete pozváni, abyste vstoupili do své plné síly jako Mistři Světla a Tvoření a Ztělesněné Duše v Andělských Lidských Tělech.

2019 až 2020: Doba Velkého Potenciálu a Moci.

Milovaní, jen bychom něco řekli o frekvenci a moci přicházejícího cyklu a dalších dvou letech. V této době budete „uzavírat“ cyklus duchovního růstu a přeměny, který začal v roce 1999 a kulminuje v roce 2021. Je to Archetypální Cesta Hledajícího, jak byla známa předkům, sledujícím cestu symbolů, které uvolňovaly svou moc a moudrost těm, jejichž srdce a duše byly otevřeny procesu.

V roce 2019 bylo zaměření Cesty na energiiBožského Ženství, jako duchovního vůdce a učitele, protože Božské Ženství je to, co udává tón pro tvoření v tomto Tisíciletí, kterému převládá frekvence čísla 2, což je duchovní frekvence Božského Ženství. Rok 2019 je 3. rok, který má frekvenci Matky Země a Hojnosti. Společně frekvence tohoto čísla slouží k tomu, aby daly moc Božské Ženskosti v její roli Vedení a Tvoření pro Novou Zemi, a přitom také posilovaly vzestup Nového Mužství pro Novou Zemi.

2020 přináší novou energii, která má frekvenci dvojitého mistrovského čísla, dvojité 2, aby dala moc Božské Ženskosti a dvojité 0, která znamená Prázdnotu, Nulu a klíčení nového semene, které protančí ke zhmotnění Božskou Ženskostí v jejím tanci tvoření, jak rodí nové cykly pro Novou Zemi. Zároveň bude do Země plně uzemněno Božské Mužství a bude vyjadřovat své energie jako je dávání moci a zhmotňování tvoření a rození nových společenství světla pro Novou Zemi.

Takže, buďte ujištěni, Milovaní, že tento cyklus vašich životů bude nezměrně mocný a tvořivý. Zrodíte a necháte protančit do tvoření všechny své touhy, pokud vaše zaměření a záměr jsou čisté a pokud se odevzdáte plynutí Božské Tvořivé Inteligence a dovolíte proces klíčení a zrodu na duchovní úrovni.

Dokončete Ztělesnění Duše: Dokončování této fáze Procesu Vzestupu s Oslavou

Zaměření na osobní úrovni pro tento cyklus bude na proces dokončení vtělení Duše, který byl započat v cyklu let 2018/19. V tomto minulém cyklu vám bylo Diamantovými a Zlatými Světelnými Kódy umožněno aktivovat původní vzor DNA pro Andělského Člověka. To vytvořilo prostor pro Duši, aby plně sestoupila do těla a dokončila tuto fázi vzestupu vědomí.

To nebyl nikterak jednoduchý proces, neboť zahrnoval hluboké léčení a uvolňování všech starých vzorců myšlenek a druhů víry, které neodpovídaly frekvenci Duše. Jinými slovy, Ego potřebovalo uvolnit jakýkoli druh chování a víry, které blokovaly duši před vyjádřením jejích energií v této lidské zkušenosti. Tak, Milovaní, jste byli zaměstnáni intenzivním procesem vyhazování a čištění na emocionální, mentální a fyzické úrovni. Tento proces čištění byl tak intenzivní, že mnozí z vás se cítili, jako když už nemohou dál. Ale, buďte ujištěni, Milovaní, že tento proces kulminuje. V tomto nadcházejícím cyklu bude Duše schopna vstoupit plně do Svaté jednoty Těla a Duše, a začnou žít jako Jeden. Nebudou žádné rozdíly mezi Tělem a Duší a Tělo bude čisté, aby vyjadřovalo tvořivou energii Duše. To povede do času velkého vnitřního míru a harmonie, která se postupně začne odrážet ve vnějším světě jak více a více pracovníků světla a těch, kdo ukazují cestu, dokončí proces.

Milovaní, velmi brzy bude všechno, co uděláte, vyjádřením duše a andělského tvoření. Budete schopni cítit uvnitř svého těla, kdy vaše duše tančí ve světle nebo jestli se cítí nepohodlně s vašimi volbami, protože nejsou v harmonii s vaším životním plánem. Pak budete jemně vedeni k tomu, abyste učinili nová rozhodnutí, která jsou harmoničtější, a tak se posunete dopředu na své cestě vytváření jen hojnosti, míru a radosti v realitě Nové Země.

Tento proces aktivace Vzoru Božského Člověka a jeho naplnění Božským Diamantovým Světlem bude také zhmotněn na Kolektivní úrovni Vědomí. Tady uvidíte a ucítíte, jak staré vzorce života společenství a bytí uvolňují cestu novým myšlenkám společenství a novým způsobům bytí a sdílení zdrojů. Jako Společenství také uvolníte staré ego a vzorce, které dominují mysli, abyste uvolnili cestu pro způsoby bytí více naplněné duší a vzájemnou interakcí.

Mnozí z vás budou cítit volání, aby začali nové formy Společenství jako součást svého poslání Duše, aby aktivovali Svaté Energie Země, a někteří budou vedeni k tomu, aby pomáhali v přeměně společenství, která již existují, a naplnili je Světlem Duše Božské Ženskosti a Nového Mužství.

V tomto cyklu budou zvýšené úrovně toho, co nazýváme „Léčením Předků“, na individuální úrovni i na úrovni společenství a dokonce i na národní úrovni, jak vše, co patří mysli, začíná uvolňovat cestu strukturám založeným na Srdci, Duši a Soucitné Lásce. Minulost a Budoucnost se navždy změní, jak se budete zaměřovat na tento cyklus a dělat změny, které budou určovat to, že tato časová linie/ tento časový cyklus 2019/20, bude ta, která změní všechno a vytvoří Zlatou Budoucnost, kterou hledáte a snažíte se ji vytvořit a zažít.

Co to znamená pro vás, jako pro ty, kdo ukazují Cestu Nové Země

Milovaní, nebude to pro vás jednoduchá doba, neboť zmatek a bouře kolem vás budou dál živit ohně přeměny a změny. Ale my víme, že jak vaše Duše začne být víc tím, kdo jste, a je vyjadřována jako ten/ta, kdo jste, budete víc znát svou cestu vpřed a svou schopnost vytvořit to, co si přejete.

Vždy si pamatujte Kdo Jste a co a proč jste přišli na Zem vytvořit a zažít, jako Duše a Bytost Nekonečného Světla a Energie.Nikdy nezapomeňte, jak jste požehnaní, abyste udrželi tuto vědomou pozornost a vědomí, zatímco mnozí žijí ve zmatku a utrpení, pouze s ustrašeným egem, které je vede.

Ať kolem vás vzplanou jakékoli základní a emocionální bouře, udržujte svůj vnitřní mír a zůstaňte uzemnění. Pamatujte, že jako Vtělená Duše a Andělský člověk žijete „zevnitř ven“ a ne „z vnějšku dovnitř“. To jednoduše znamená, žecokoli se stane v dramatu života „vně“ vás, tak víte, že uvnitř vás je místo míru a bezpečí a hojnosti a lásky. Nedávejte svou sílu dramatům strachu a nedostatku, ale zaměřte se jednoduše na svou vášeň a na to, co chcete vytvořit a zažít na Zemi jako Božské Požehnání.

V této době, v tomto cyklu, jsou dvě verze Země, které existují najednou, Multidimenzionální/ Mnohoúrovňová Nová Země a Alternativní Země nižší úrovně, neboť Země 3. dimenze už neexistuje. Částí zmatku, který zažíváte, je posun mezi dimenzemi, který je pro mnoho lidí nevědomý a náhodný. Ale vy, kteří shromažďujete zkušenosti pod vedením své Duše, se učíte pohybovat se mezi dimenzemi a opravdu mezi Světy a Časovými Liniemi s Ladností a Elegancí a bez traumat a dramat.

Toto bude také doba, kdy se budete potřebovat starat o své Tělo. Nyní je Svatým Chrámem vaší Duše a bude mu (tělu) chvíli trvat, než se přizpůsobí vyšším frekvencím a vědomí, které přichází s tím, jak je naplněno vnímáním a pocity duše. Tělo se může cítit vyčerpané, když musí spustit tyto intenzivní frekvence a vyrovnat se s intenzivními zkušenostmi, které jsou daleko mocnější než cokoli, co mohla vytvořit stará mysl ega. Klíčem je vždy odevzdat. Uvolněte se a dovolte duši a vyššímu já být vaší podporou a vytvořit zázraky, které vás posunou vpřed na nové úrovně lásky, zkušenosti a radosti, když vaše tělo akceptuje tyto intenzivní a mocné proudy energie z duše a aklimatizuje se na ně.

Buďte probuzení, buďte vědomí a posílení mocí.

Vy jste Posun v Lidské Formě. To jste přišli zažít.

Přejeme vám Radost, jak procházíte Lví Bránou. Andělské Říše jsou tu, aby vás podporovaly, Galaktičtí učitelé jsou tu, aby vás vedli, a Mistři udržují energii těch, kteří otevřeli cestu.

Potřebujete prostě udělat volbu a zaměřit Záměr, když tvoříte Sen.

Budoucnost je vaše a je Nyní!


Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Vyhledávání