Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi Mise Jižní Francie 10. - 26. 9. 2010
Mise Jižní Francie 10. - 26. 9. 2010 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pátek, 05 Únor 2010 14:01
Seznam článků
Mise Jižní Francie 10. - 26. 9. 2010
Page #
Všechny strany

Jižní Francie 10. – 26. září 2010

24. meditační Mise na pomoc Matce Zemi nás zavede tentokrát do Jižní Francie, romantických míst Provence, katarských hradů, míst historicky významných, či energeticky silných, nádherné přírody i uvolněné atmosféry jihofrancouzských měst a městeček. Do kraje plného vůní, nádherných výhledů, teplých prosluněných skal protnutých zákruty řek. Vše toto propojené každodenní meditací a prací na pomoc Matce Zemi

 

 

1.den  - 10.9.
odjezd  ve večerních  hodinách z Prahy přes SRN do Francie

2.den – 11.9.
zastávka v Belfort, návštěva pevnosti, přejezd do města Besancon – prohlídka města + nocleh Besancon
Praha – Belfort – Besancon                                                               1.022 km
Belfort
dominantou  města je neuvěřitelně velká citadela architekta Vaubana z doby Ludvíka XIV., ale za hlavní symbol města je považována  plastika obrovského lva z růžového pískovce, jehož autorem je Frédéric Bartholdi. Jeho nejznámnější dílo – socha Svobody.
Besancon
město v meandru řeky Doubs pod množstvím pahorků. Strategická poloha přispěla proto ke stavbě četných pevností. Původní galorománské sídlo Vesontio ve 2.stol. pokřesťanštěno, ve 4. stol. -  porobeno Maďary, ve středověku – střídaní vládců.

3.den – 12.9.

odjezd do Lyonu – celý den – prohlídka města, nocleh Lyon
Besancon – Lyon                                                                                  259 km
Lyon
pro svou strategickou polohu sem již zavítali Galové, pro které byla tato oblast hlavním vojenským a obchodním centrem. V r. 43 př.n.l. zde pak byla Římany – jmenovitě Juliem Caesarem – založena metropole Gallia-Lugundum. O 5 století později se tato metropole stala hl.městem říše Burgunské, později součástí Francké a Římsko-německé říše, od r. 1307 – je pak součástí Francie.
Historické památky z antiky – zbytky antického města – nejdůležitější Grand Théatre /Velký amfiteátr/ - nejstarší divadlo ve Francii z r. 15 př.n.l. pro 30.000 diváků. Po Florencii v Itálii – 2. největší soubor renesančních budov, dále i nová architektura až do 20. stol.

4.den – 13.9.

návštěva města Vienne, návštěva Hauterives – Palais idéal du facteur Cheval a pak Vion  /nad Valence/ -   ubytování Montélimar nebo Valence
Lyon – Vienne – Hauterives – Valence                                               114 km
Vienne
město mezi řekou Rhonou a kopci se soustředěním velkého množství historických  památek. Strategické a estetické výhody tohoto místa si uvědomili již Římané, kteří po vpádu v 1. stol. př.n.l. značně rozšířili tehdejší vesnici. Historické památky – Theatre de Cybele – chrám, zasvědený bohyni Kybelé. Chrám Augusta a Livie z r.  25 př.n.l. – název podle císaře Caesara Augusta a jeho manželky Livie. Fragmenty staré římské silnice, ale např. i kostel St. André-le-bas, který patří k nejstarším křesťanským kostelům ve městě.
Vion
malé městečko s hlavní památkou památkou – románským kostelem z 11. stol.
Hauterives – Palais idéal du facteur Cheval
dnes klasifikovaná francouzská historická památka – jedna z nejvelkolepějších kuriozit Francie – výstřední palác listonoše Chevala. Představuje směsici egyptských, římských, aztéckých a siamských architektonických stylů.

5.den – 14.9.
Montélimar, Ardeche – kaňon, nocleh Orange
Valence -  Montélimar – okruh kaňonem Ardeche – Orange            154 km
Montélimar
malá vesnička, kolem které se projíždí do přírodní rezervace Ardeche
Ardeche
Francouzi tvrdí, že vítr a voda obdařily tuto část Francie nespoutanou a zbrázděnou krajinou, která často připomíná spíše americký jihozápad. Nejhezčí jsou  celkové pohledy ze silnice – z jednotlivých vyhlídek, kterých je po celé délce několik. Silnice vede 32 km souběžně s řekou.
Ardeche – vesnička Balazuc
vesnička na řece Ardeche, ale již v klidnějším místě. Typická vesnice z 12. stol. s velkým množstvím kamenných domů.
Ardeche – vesnička Vogüé
nedaleko od Balazucu, výhodná poloha mezi řekou Ardeche a vápencovou skalou. Tato vesnička, v jižní části toku řeky Ardeche  je uváděna mezi nejkrásnějšími francouzskými vesničkami a je údajně charakteristickou vesničkou této oblasti. Na příkrých březích – zbytky obranných věží, na kopci je kruhová věž, která je součástí hradu. Cesta k hradu je lemována úzkými uličkami se středověkými domy.

6.den – 15.9.

návštěva města Orange,  pak odpoledne přejezd do Alpes du Dauphiné – vrchol Mont Ventoux, návrat přes Fontaine-de-Vacluse a Carpentras -  do Avignonu   - nocleh Avignon
Orange – okruh do Avignonu                                                               122 km
Orange
je městem, které je současně klenotnicí historie a umění. Z dob antiky je tu nejzachovalejší amfiteátr Evropy – pro 10 tis. diváků, ale je zde možné navštívit i další památky z této doby – Velký římský chrám, Triumfální oblouk. V Městském muzeu je možné se seznámit i s historií města od dob prehistorických až do současnosti. Nechybí zde ani kostely - jako katedrála Panny Marie Nazaretské a klášterní kostel františkánů – sv. Florenc. Je to samozřejmě i vzkvétající centrum regionu, které je i významným střediskem obchodu s hroznovým vínem, olivami, medem a lanýži.
Mont Ventoux
v provensálštině „Větrná hora“, na dolních úbočích je rozmanitá fauna i flóra, ale holá bílá špička 1.909 m vysokého štítu vypadá, jako by byla i v létě pokryta sněhem.
Fontaine-de-Vaucluse
hlavní turistické lákadlo je pramen řeky Sorgue, nejmohutnější ve Francii. U paty útesu tryská z podzemní řeky až 90.000 l vody za sekundu.
Carpentras

z původních hradeb je dochována jen jedna brána Porte d´Orange. Ve středověku zde sídlila velká židovská obec a město je dodnes živým židovským centrem z nejstarší synagogou – z r. 1367 – ve Francii.

7.den  - 16.9.
Avignon – prohlídka města, nocleh Avignon

volný den pro řidiče                                                                         0 km
Avignon
druhý  „Řím“ – sídlo papežů, vzdoropapežů, svatyně křesťanů dob středověku, metropole evropské kultury. Prohlídka města, spojená s návštěvou Papežského paláce, ale samozřejmě i s procházkou na známém  mostě.


8.den – 17.9.
přírodní park Camargue, Ste.Maries de-la-Mer, prohlídka Aigues-Mortes, pak ubytování Montpellier
Avignon – Ste.Maries de-la-Mer, Aigues-Mortes – Montpéllier         139 km
Přírodní park Camargue

140.000 h bažin, pastvin, dun a slanisek  při deltě řeky Rhony  nedaleko od Marseille – to je přírodní park Camargue. Zdejší pasáci býků „gardians“, kteří zde kdysi žili v doškových chatrčích, stále hrají významnou roli při opatrování tradic Camargue.
Stes-Maries-de-la-Mer
V srdci Camargue je malá vesnička Les Stes-Maries-de-la-Mer, která je známá především svým opevněným kostelem. Květnovou poutí /24. a 25. května/ k tomuto opevněnému kostelu cikáni oslavují legendární příchod Maří Magdalény, sv. Marty a sestry Panny Marie lodí v r. 18 našeho letopočtu. Tuto událost zachycují sochy v kostele. Na tuto pouť se sem sjíždějí cikáni z celého světa.
Aigues-Mortes
„Město mrtvých vod“, založené Ludvíkem XI. ve 13. stol., aby byla upevněna jeho moc ve Středomoří. Impozantní obranný systém kdysi významného přístavu /dnes jej dělí 5 km od moře/ se proměnil v turistickou atrakci.

9.den – 18.9.

Béziers -  prohlídka propustí na Canal du Midi, odjezd do Minerve – prohlídka a pak do Carcassonnu -  ubytování Carcassonne
Montpéllier – Béziers – Minerve – Carcassonne                                 170 km
Béziers – Canal du Midi - zdymadla
systém zdymadel na Canal du Midi. Soustava, po sobě jdoucích zdymadel, zdolávajících na délce 300 m převýšení 21,5 m. V r. 1996 – zapsání soustavy zdymadel na listinu technických památek a ve stejném roce – celý kanál zapsán na listinu kulturních památek UNESCA jako Světové kulturní dědictví.
Minerve
město do dnešních dnů chrání  Candela /Svíčka/, jak místní obyvatelé nazývají osmibokovou věž, která se jako jediná dochovala ze středověkého hradu. V r. 1210 zde proběhla poprava 140 zajatých, kteří byli upáleni u kůlu poté, co se odmítli zřeknout své víry. Ve městě též cesta katarů – okolo románské brány – Porte des Templiers, kde je neuměle vytesaná holubice, symbol katarů.
Carcassonne
strategická poloha mezi Atlantikem a Středozemním mořem na důležité cestě mezi Pyrenejským poloostrovem a ostatní Evropou. Ve 12. stol. –  toto opevněné město na vrcholu slávy, v 19. stol. rekonstrukce do původního stavu.

10.den – 19.9.
odjezd z Carcassonnu do Rennes-le-Chateau, pak Perpignan  - prohlídka, ubytování Perpignan
Carcassonne – Rennes-le-Chateau – Perpignan                                 124 km
Rennes-le-chateau

Místní malý kostel na úpatí Pyrenejí je zahalený bezpočtem legend. Ve 13. stol. – celá tato oblast spjata s křižáckými výpravami. U vchodu do kostela se nachází ďábel, podepírající kropenku se svěcenou vodou, má údajně chránit poklad před zloději. Zvláštní je také nápis, vyskytující se na portále tohoto božího stánku: „terribilis est locus iste“  - „toto místo je hrozné“.
Perpignan
město, kde se projevuje již  katalánský ráz, které dosáhlo největšího rozkvětu ve 13. a 14. stol. za králů Mallorky a Aragonie, kteří vládli nad rozlehlým územím v severním Španělsku a jižní Francii.
Mezi nejdůležitější zdejší památky patří především Palác králů z Mallorky, gotická budova Námořní burzy, ale i středověká radnice s oblázkovou fasádou a katedrála sv. Jana.

11.den – 20.9.
Elne, Salses – katarský hrad , event. možnost koupání na plážích této oblasti, ubytování Montpellier
Perpignan – Elne – Salses – Montpellier                                               194 km
Elne

Starobylé Elne poskytlo nocleh Hannibalovi a jeho slonům na cestě do Říma v r. 218 př. n.l. Nyní – katedrála sv. Eulalie a sv. Julie z 11. stol.. Pozůstatek křížové chodby kláštera, část ambitu nejblíže ke katedrále  z let  1.100 – 1.110, ostatní části ze 13. – 14. stol.
Salses
Pevnost Salses byla vystavěna na bývalé španělsko-francouzské hranici. Stavba v letech 1497 – 1506 králem Ferdinandem Aragonským. Mohutné hradby a kulaté věže – klasická ukázka španělské vojenské architektury.

12.den – 21.9.
odjezd z Montpellier, návštěva vesničky Tarascon,  prohlídka St. Rémy-de-Provence, příjezd do Marseille, ubytování Marseille
Montpellier – Tarascon – St.Rémy-de-Provence – Marseille               190 km
Tarascon

perlou je hrad – jedna z nejkrásnějších ukázek vojenské gotické architektury 15. stol. Podle legendy bylo město nazváno podle obludy Tarasque – napůl zvířete, napůl ryby – která zastrašovala okolní kraj. Zkrotila ji až sv. Marta, která je pohřbena ve zdejším kostele.
St. Rémy-de-Provence
příjemné  městečko, kde v místní nemocnici v r. 1889 strávil jeden rok Vincent van Gogh a celkem zde namaloval 150 děl. A velmi důležité  - v r. 1503  se tu také narodil Nostradamus, známý  svými pochmurnými proroctvími.

13.den – 22.9.
prohlídka Marseille – celý den
ubytování Marseille
volný den pro řidiče                                                                                0 km
Marseille

největší středomořský přístav, nad kterým se nalézá jedno ze 100 nejslavnějších poutních míst světa – bazilika Notre Dame de la Garde. Ostrovy Pevnost If a Frioulské ostrovy, které jsou opředeny legendami,  přitahují také velké množství návštěvníků.

14.den – 23.9.
z Marseille – odjezd směr Toulon, pak dále po pobřeží přes Hyeres do St. Tropez, pak Port Grimaud a dále na ubytování do Fréjus.
Marseille – Toulon, Hyeres – St.Tropez – Fréjus                                  159 km
Hyeres

městečko v sobě spojuje několik superlativů – jsou to nejzápadnější, nejjižnější a nejstarší mořské lázně na francouzské rivieře. Je to i město palem, které v r. 2006 získalo mezinárodní ocenění „Modrá vlajka“ za čistotu prostředí.
Port Grimaud
lagunové městečko, vystavěné vv 70. – 80. letech 20. století na místě rybářského přístavu, ale které mělo vypadat starší než Saint Tropez.
Saint Tropez
původně malá rybářská vesnička, proslavená především díky jednomu z dílů ze slavné série filmů o četníkovi, ale i postimpresionistickým malířům na konci 19. stol. a v 60. letech 20. stol. Brigit Bardot. Citadela na kopci, ale i krásné uličky starého města, spojené s přístavem.

15.den – 24.9.
cesta do Velkého kaňonu řeky Verdon, jezero sv. Kříže a vesnička Moustiers-St. Marie,
ubytování Fréjus
Fréjus – Cannes – Grasse, Comps s./Artuby, Moustiers – Aups – Fréjus   270 km
Velký kaňon řeky Verdon

nejúžasnější a nejdramatičtější scenerie v Evropě. Při vyhlídkové cestě je možné nahlédnout někdy i do více než 250 m hlubokého kaňonu. Při cestě – přejezd přes jedinečný most Pont d´Artuby, který jediným obloukem překlenuje téměř 200 m hluboký kaňon. Řeka Verdon se vlévá do jezera sv. Kříže. Tam je možné koupání i zapůjčení šlapadel nebo kanoi či kajaků a je tu možnost vplutí do kaňonu.
Moustiers –St. Marie
Vesnička z 2. strany jezera, která je vklíněna mezi skály a která je zařazena mezi 143 nejkrásnějších vesniček ve Francii.

16. den – 25.9.
návštěva středověké vesničky Eze s botanickou zahradou a továrnou na parfémy, poté přejezd do Monackého knížectví – tam 9 hod.
Fréjus – Eze – Monacké knížectví                                                          100 km
Eze

tzv. „vesnička na bidýlku“, vystavěná na skále se středověkými uličkami. Na nejvyšším místě je v polorozbořené středověké pevnosti umístěna exotická botanická zahrada. Nejen krásná zahrada, ale i úžasný výhled na celé pobřeží, při dobré viditelnosti až na Korsiku.
Monacké knížectví
2. nejmenší stát světa, který se skládá z několika měst. Je zde možné navštívit nejen Oceánografické muzeum, ale i knížecí palác, projít se v nádherným zahradách a seznámit se s celkovou historií tohoto malého, ale slavného evropského státu.

následně  -  odjezd směr Janov a dále přes Itálii a Rakousko do ČR
Monaco – Genova – Milano – Brescia – Brenner – Linz – Praha        1.273 km

17.den – 26.9.
příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
předpokládaný celkový počet ujetých km                           4.290 km


Cena :   23.950,- Kč
cena je kalkulována pro minimálně 20 účastníků kurz 26,20 Kč/1 EUR

Cena zahrnuje:
dopravu lux. zahraničním autobusem, 14x ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, služby průvodce, každý den meditaci s Evou Puklovou.
Za příplatek 524,- Kč je možno dokoupit komplexní cestovní pojištění včetně pojištění stornopoplatků – rozsah zašlu na vyžádání.

Doprava: je zajištěna luxusním zahraničním autobusem s minibarem (káva, čaj, inst. polévky, čokoláda, studené nápoje), polohovací sedadla, klimatizace, WC.


Ubytování:
ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích hotelů, dle typu hotelu příslušenství na pokoji, či na chodbě (systém F1). Za příplatek je možno zajistit i jednolůžkový pokoj, v případě obsazení pokoje 3 osobami sleva. Hotely jsou čisté, v ceně je vždy ložní prádlo, někde ručníky.

Stravování: na zájezdu jsou zahrnuty do ceny pouze 3 snídaně. Toto řešení jsme zvolili z ekonomických důvodů, ale i určitého specifika francouzských snídaní. Snídaně ve většině hotelů stoji od 4 do 6 EUR a v ceně je káva, čaj, pomerančový džus a croisant s džemem. Jestliže budete mít o tyto snídaně zájem mohu Vám je objednat, ale pro mě je to nevhodná skladba snídaně a tedy i zbytečný výdaj.
Kávu a čaj nám může uvařit řidič v autobusu za Kč (eventuelně i instatntní polévku – to vše lze dohodnout). Počítáme s tím, že se můžeme najíst individuálně (večeře) někde ve městě, či si nakoupit potraviny – zeleninu, ovoce, sýry v supermarketu. Lze dohodnout i společnou večeři ve větších městech v restauraci a průvodkyně ji objedná a zarezervuje, obvyklá cena za menu je od 13 EUR. Zajišťovat dopředu večeře v restauracích je především drahé a ještě určitým způsobem stresující na cestě, kdy musíme být v nějakém místě v tu přesnou hodinu na večeři.

Stronopoplatky:
Do 90 dnů před odjezdem                   10%
90. – 60. den před odjezdem               40%
60. – 30. den před odjezdem               75%
méně jak 30. den před odjezdem         100%

Jestliže najdete za sebe v případě storna náhradníka, stornopolatky se neúčtují. Je možné se připojistit viz. „Cena zahrnuje“

Platby:
záloha po zaslání přihlášky ve výši 3.000,- Kč
záloha ve výši 10.000,- Kč do 10. 6. 2010
doplatek ve výši 10.950,- Kč do 1. 8. 2010

Jestliže byste měli nějaké závažné důvody pro úpravu splátkového režimu, kontaktujte mne a pokusíme se najít optimální řešení.

Veškeré platby směřujte na účet číslo 749 993 0267 / 0100 KB Praha 10

Přihlášku zašlete na adresu: Lenka Zárubová, Za Strašnickou vozovnou 2438/5,100 00 Praha 10 

Vyhledávání