Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace
Verše ze seminářů od Daniely #2
Uveřejnil(a) Transformace   
Čtvrtek, 31 Říjen 2019 08:59

Zkušenost

Tmou šli jsme cestou dlouhou,
hnáni tou velkou touhou,
dát životu dar největší,
snad čekajíc, že někdo se odvděčí
za tu snahu převelikou.

 

Však donuceni jít oklikou,
dostali jsme se do toho kola,
jež ne každý tak rychle zdolá.
Do kola, kde poznávání je pokřivené
a mnohé zanechalo roztříštěné.

 

Až k uzoufání zdálo se,
že z něj už vyjít nedá se.
Však láska je a vždycky byla,
aby cestu naši prosvětlila.

 

Teď trhají se temná mračna
a každá bytost celá lačná
za světlem tím už obrací se.
Domů, do nitra svého navrací se.

 

I když... není to jak lusknout prsty.
Vždyť odhodit je třeba všechny vrstvy,
všech nánosů se zbavit, očistit svoje bytí,
v radosti a lásce ať je to nové žití.

 

Ta těžká práce, snaha vyplatí se,
pak staří známí setkají se.
A žití s poznáním, jak velkou cenu život má,
to už je zkušenost navždy tvá...

 

Vyhledávání