Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace
Verše ze seminářů od Daniely #2
Uveřejnil(a) Administrator   
Čtvrtek, 31 Říjen 2019 08:59

Zkušenost

Tmou šli jsme cestou dlouhou,
hnáni tou velkou touhou,
dát životu dar největší,
snad čekajíc, že někdo se odvděčí
za tu snahu převelikou.

 

Však donuceni jít oklikou,
dostali jsme se do toho kola,
jež ne každý tak rychle zdolá.
Do kola, kde poznávání je pokřivené
a mnohé zanechalo roztříštěné.

 

Až k uzoufání zdálo se,
že z něj už vyjít nedá se.
Však láska je a vždycky byla,
aby cestu naši prosvětlila.

 

Teď trhají se temná mračna
a každá bytost celá lačná
za světlem tím už obrací se.
Domů, do nitra svého navrací se.

 

I když... není to jak lusknout prsty.
Vždyť odhodit je třeba všechny vrstvy,
všech nánosů se zbavit, očistit svoje bytí,
v radosti a lásce ať je to nové žití.

 

Ta těžká práce, snaha vyplatí se,
pak staří známí setkají se.
A žití s poznáním, jak velkou cenu život má,
to už je zkušenost navždy tvá...

 

Vyhledávání