Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Další témata Zdokonalení frekvence
Zdokonalení frekvence PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Pondělí, 22 Únor 2010 10:40

únor 2010

Únor se stejně jako leden otevírá vzápětí po silném úplňku, nejjasnějším měsíci celého roku 2010.  Lednová planetární vyrovnání, spolu s novoluním/slunečním zatměním, vnesly vyšší úrovně fotonového světla, které se zanořilo hluboko do každé z oblastí naší frekvenční pohody.
Pouhé konstatování, že leden byl intenzivní, by zdaleka nevystihlo skutečnost. Především s sebou přinesl laserový paprsek uvědomění do všech oblastí zastaralých přesvědčení a energie v našem vědomém   a – to zejména -  nevědomém Já. Běžné byly pocity odpojení a rozrušení. Bolesti hlavy, závrať, nespavost, úzkost a nejistota nás nutily zpochybnit samotné naše základy.
Nižší vibrace kolektivu procházejí rekalibrací tak, jak pokračujeme v procesu vzestupu. Pocit uvíznutí na nižší rychlosti není nikdy příjemný, a u každého je to trochu jiné.  Znovu jsme stáli tváří v tvář všemu, na čem ulpíváme, a neprobíhalo to zrovna jemně.
Rok 2012 a náš vzestup se rychle v našem vědomí dostává na první místo – u všech pracovníků světla a hvězdné setby. Pocit naléhavosti je onou energií v pozadí, která nás zavádí hlouběji do všech oblastí, jež vyžadují “frekvenční zdokonalení”.  Naše část z  vyšších dimenzí nás žádá, abychom udržovali jasnou vizi ohledně toho, co chceme, jak se chceme cítit a kde chceme být – a to ve všech oblastech našeho života.
Únor je oním mostem mezi silnými měsíci lednem a březnem. Během ledna jsem vnímala  poklid potřeby být v tichu a  hluboko se  ponořit… a s tím přišla expanze a stažení, které jsou vždy součástí takového poklidu.  Náš vesmír se stále rozšiřuje, stejně jako my. Během poklidného období novoluní jsem požádala Arkturiány, aby mi ukázali, co se děje se mnou a též s ostatními. Vysvětlili mi, že rozšířené částice výšedimenzionálního fotonového světla aktivují krystalickou povahu naší šišinky. Tato aktivace je součástí našeho probíhajícího frekvenčního zdokonalování, či opětovném přepojování, které bude pokračovat  nadsvětelnou rychlostí do té doby, než dosáhneme úrovně nezbytné pro náš vzestup. Viděla jsem, jak se šišinka otevírá se zábleskem přicházejícím z jejího nitra a rozšiřuje se v kouli ze světla a energie.
O něčem podobném mluví také Steve Rother a Tom Kenyon. Zjevně dostáváme všichni tutéž zprávu, že se jedná o významnou a důležitou část procesu našeho vývoje, jenž bude dále podporovat naši cestu.
Můžeme přitom zakoušet fyzickou nesourodost, co se týká frekvenčního mostu mezi naším světelným tělem a naším tělem fyzickým, emocionálním, mentálním a duchovním. Pocit, že se pokoušíme projít blátem, jak to nedávno popsal jeden klient, je přesný, protože si po fyzické stránce hrajeme na honěnou.  Pocity závratě, bolesti krku a hlavy, pocity odpojení, vyčerpání, úzkost… to vše je součástí téhož uvádění na vyšší úroveň.
Byla mi ukázána koule pulzující vzory, které se proplétaly korunní čakrou a kolem ní  a vytvářely nové frekvenční pásmo, jež je třeba zpracovat. Propojení této koule – orbu – s holografickým prostorem v našem srdci poskytuje okamžitou útěchu a pocit přítomnosti v tomto “přítomném okamžiku”.
Během měsíce ledna jsme vytvořili pro tuto energii místo – jako bychom odstranili tlustý svrchní nátěr.  Energie února spolu s pokračujícími planetárními a galaktickými vyrovnáními začne být pro nás lehčí, neboť se krystalická povaha naší DNA v mnohem větší míře  přenáší do našeho fyzického vědomí.
Staré národy považovaly žlázu šišinky za bránu k duši, a když je tato propojena se srdcem, připraví nás na DNA aktivaci, jež započne na hlubší úrovni během světelného koridoru 333 (3. března 2010). Březen též přináší jarní rovnodennost  a slibuje se stát velkým a mocným měsícem zdokonalování a změn, a to na velmi hluboké úrovni.
Ačkoliv se nám zdá, že nad tím vším nemáme žádnou vládu, ve skutečnosti jsme právě učeni  ovládání frekvencí. My sami jsme těmi jedinými, kdo je schopen působit na naši frekvenční rovnováhu.
Jakkoliv obtížné pro nás tyto změny jsou, stále jsme jen my odpovědní za to, jak se cítíme. Každá živá bytost na této planetě prochází v důsledku nárůstu světla velkou změnou. Je přirozené, když cítíme změnu, hledat podporu a útěchu u těch, kteří jsou nám blízcí, nicméně je nezbytné chápat, že oni taktéž procházejí změnami ve vztahu k sobě samým.  Jedná se o nanejvýš osobní a individuální změnu, která se dost často liší od toho, co dle svého názoru potřebujeme nebo co nám je důvěrně známé.
Během měsíce února slavíme Valentýna jako den, kdy prokazujeme úctu těm, které milujeme, jakkoliv ta nedůležitější úcta musí být v našem nitru. Posvátnou láskou, již chováte vůči svým drahým,  jste vy… a když to takto vnímáme, jsme schopni nabídnout bezpodmínečnou lásku v plné míře - nebo alespoň částečně - všemu, co ve svém životě máme.
Energie února  bude naším polem protékat a odeznívat, protože vstupujeme do  svého světelného frekvenčního pláště. Můžeme očekávat, že pocítíme propady a výšky v kontextu naší osobní cesty.  Poněkud příjemněji se začneme cítit, až se naše emoce usadí a my se budeme v souvislosti se změnami schopni snadněji rozhodovat.  Buďte připraveni na výsledky, které se zdaleka nebudou podobat čemukoliv, co byste snad očekávali, přesto se objeví a nabídnou širší vizi či perspektivu.
Láska je frekvencí, jež je naším prostředkem pro interdimenzionální cestování. Láska, která je bezpodmínečná, pozvedá frekvenci a vibraci všeho, s čím se setká. Rozšiřuje naše vnímání energie, času a síly obsažené v každém z nás. Spojení této síly prostřednictvím kolektivu vytvoří vyšší frekvenci v mřížkách, ley liniích, krystalech a energetických branách naší milované Matky Země.
Únor defragmentuje náš pevný disk, abych tak řekla (pozn.: defragmentace = proces zpětného skládání celku z dílčích částí), což nás přiměje, abychom propustili iluzi svého ega, omezení, zastaralých přesvědčení a očekávání, jež máme vůči sobě i druhým.  Všechno je frekvence a vibrace. Slyšíme, mluvíme, dotýkáme se, jíme a pohybujeme se vibrací. Rychlost víření vibrace určuje hustotu objektu. Víříme stále rychleji a uvolňujeme hustší části sebe sama, abychom se stali ve větší míře krystalickým tekutým světlem.
Naše světelné tělo na lásku odpovídá výrazem radosti. Je to naše právo od narození.  Každá buňka našeho těla touží vyjádřit radost a jedinou překážkou jsou naše opakované myšlenky strachu.
Je čas velkého probouzení a je čas být laskaví, jemní a trpěliví sami k sobě, a především k těm, které milujeme. Propustíme-li všechna očekávání a budeme pobývat v radostném přítomném okamžiku, spojí nás to s naším světelným tělem a kouzelnými bytostmi, jimiž se stáváme.
Pokud se cítíte osamělí, ochablí a neklidní, buďte ujištěni, že nejste sami, ale vězte, že nás velmi podporují nadcházející významné fáze měsíce v únoru a též naše výšedimenzionální aspekty v tom, abychom se odtrhli od hustých vrstev a jasně zazářili.
Tato volba je zcela a jedině naše, a  vyvolává velké vzrušení v samotném jádru naší bytosti.  Udělejte si během února čas, abyste si doplnili a soustředili tuto novou energii, protože se připravujeme na další frekvenční zdokonalení – a čeká nás toho ještě více.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále!
S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala
© Shala Mata 2010

Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
http://www.lightworker.com/shala/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

Vyhledávání