Aktualitky

1. - 6.8. – Cesta lásky I – Hotel Hrazany (volná místa)

Milí přátelé,
na blížící se Cestě lásky I v Hrazanech (1-6. 8. 2020) je ještě několik volných míst. Pokud bystě měli zájem, přihlašte se Míňě Noskové, tel: 777 214 872 (nejlépe poslat textovou zprávu - SMS) či napište na e-mail: prihlasky@transformace.info

Seminář Cesta lásky I. vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, jak spolupracovat s anděly a zvláště, jak je důležité otevírat své srdce lásce. Začnete rozumět vesmírným zákonům a používat je ve svém životě a co je důležité, všichni se naučíte rozpouštět svou karmickou zátěž. Začíná se vždy v sobotu od 14.hod. První jídlo je večeře veget. a dále si vybíráte ze 2 jídel (veget. nebo s masem). Součástí semináře je bufet v ceně (voda, kava,caj) po celou dobu. Končí se vždy ve čtvrtek po obědě cca ve 13. hod. Každý den je rozdělen do 3 částí. Po snídani začíná od 9:30 do 12.00 - 1. část semináře, po obědě je do 15:30 osobní volno pro procházky, 2. část je od 15:30 do 18.00 a po večeři je od 19:30 do 21:30 - 3. část.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon . Kryon na Rapa Nui - Druhý den, Channeling 3
Kryon . Kryon na Rapa Nui - Druhý den, Channeling 3
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 20 Listopad 2019 17:55

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem na Velikonočním ostrově,
27. října 2018

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Znovu žádám předky o svolení, abych mohl předat tuto zprávu. Chci, abyste si byli vědomi energie předků, kteří jsou zde. Nejsou to pouze předkové zastoupení sochami. Je zde velmi hluboká Akáša. Akáša planety i těch, kteří toto místo obývali po dlouhou dobu. Drazí, i současní obyvatelé Rapa Nui znovu objevují energii ostrova. I když je zde větší turistický ruch, některá místa jsou znovu prohlašována za posvátná. Je to proto, že tuto posvátnost cítí více a více lidí.

Chci teď mluvit o vás. O těch, kteří jsou součástí skupiny. Ne o těch, kteří poslouchají až později. Před chvílí bylo řečeno, že sedíte v lůně Gaii. Jde o metaforu. Sedíte v soustavě jeskyní ukrytých pod zemí. Toto místo v minulosti sloužilo mnoha účelům. Co právě teď cítíte? Jste tady druhý den. Pokud jste zde ještě nezačali cítit některé věci, nadchází k tomu správný čas. Nechci, abyste cítili podivnou energii. Chci, abyste cítili energii, která tu pro vás byla zanechána. Chci, abyste cítili mír, laskavost, lásku. Takové je vědomí Lemuřana.

Dlouho předtím, než zde vznikly sochy, dlouho předtím, než vypukla občanská válka, přišli ti, kteří byli čistí. Drazí, nechali zde energii určenou právě pro vás. Ještě mnohokrát sem přijdou ezotericky založení lidé. Budou čekat, že se zde budou cítit neobvykle. Ucítí energii a budou věřit, že jsou zde správně a že mají ostrovu požehnat. Znovu vám něco povím. Toto území požehnání nepotřebuje; je čisté. Energie, kterou cítíte, je určena pro vás a vaše srdce. Pokud tomuto ostrovu chcete něco dát, chci, abyste dali sami sobě svolení ke změně. Nacházíte se ve velmi výjimečné a čisté oblasti, která může promlouvat k vašim srdcím. Pokud jste přijeli s potížemi, může vás začít léčit. Na tomto ostrově je pro vás připraveno léčení. I když to může znít jako metafora, tento ostrov je známý svými léčivými bylinami. Nese energii léčení. Může ve vašem životě uzdravit i věci, které ani nesouvisí se zdravím. Může vnést klid do určitých situací nebo možná zahnat strach. Je zde pro vás možnost přepsat vztek. To všechno tady je. Pokud jste dnes dopoledne poslouchali šamana, víte, že o těchto věcech mluvil. Jsou zde, i po všech těch letech. Odrážejí sílu vašich slov a o tom přesně mluvíme i my. Tomu často věří i zdejší lidé. Je to dané jejich původem, jejich ezoterickou minulostí. A vy jste zde, abyste to vstřebali.

Řeknu to znovu: pokud tomuto ostrovu chcete něco dát, dejte sami sobě svolení ke změně. Možná vzdáte díky a úctu těm, kteří zde byli dříve a žili na tomto místě, na tomto malém ostrově uprostřed oceánu. Týká se to vašeho srdce. Navštívíte zde ještě další místa, která k vám možná budou promlouvat ještě silněji než cokoli, co jste zde zatím poznali. Chci, abyste je vyhledávali. Možná některé takové místo najdete jen sami pro sebe. Bude k vám promlouvat. Některá tato místa vám řeknou: „Vzpomeň si. Vzpomeň si.“ To nutně neznamená, že byste v minulosti na Rapa Nui žili. Znamená to, že si máte vzpomenout na základní pravdy, kterým jste se učili v Lemurii. Na tyto pravdy si staré duše během tohoto posunu potřebují vzpomenout. Proč jste ve skutečnosti tady? Je to proto, že je tento ostrov známý? Chcete vidět některé z Moai? Nebo si vás ostrov zavolal? Ponechám na vás, abyste určili, jaký byl skutečný a nejhlubší důvod, proč jste řekli ano a přijeli z takové dálky. Chci, abyste dali svolení, abyste se mohli změnit. Toto je k tomu to pravé místo. Laskavost, mír, zdraví, léčení a láska. Chci, abyste se teď na chvíli zastavili a zamysleli se nad těmito věcmi.

Drazí, předkové jsou velmi potěšeni vaší jemnou úctou vůči tomu, kdo jsou.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Day two - channelling two - MP3 – 12:49

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

 

Vyhledávání