Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Moudrá učení od Archanděla Michaela * * duben 2020 -Přecházení posledními podrovinami čtvrté dimenze
Moudrá učení od Archanděla Michaela * * duben 2020 -Přecházení posledními podrovinami čtvrté dimenze
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 23 Duben 2020 08:38

AA Michael prostřednictvím Ronny/ svatý písař

** Přecházení posledními podrovinami čtvrté dimenze **

Milovaní mistři, jste Zlomkem Atomu Semínka bílého ohně Božího vědomí. Váš individualizovaný Atom Božího Semínka je celistvostí vaší Bytosti ve zkušenosti tohoto PodVesmíru. Představte si své Boží Já jako zlatou kouli Andělského Světla, která vyslala vpřed mnoho a mnoho Zlomků Sebe skrz naskrz oněmi mnoha Stvořeními v tomto PodVesmíru. Jste jedním z těchto briliantově zářících Zlomků. Vaše BOŽÍ JÁ nebo PŘÍTOMNOST JÁ JSEM zažívá mnoho realit najednou. Jak se plně přesouváte do prostředí vstupních úrovní Páté dimenze, začnete zažívat určité prokrvení telepatických myšlenkových forem a informací od některých svých bližších, energeticky nejvíce kompatibilních Vyšších Já. Stáváte se multidimenzionálními Duchovními/Lidskými Bytostmi.

Jste na prahu vstupu do jiné reality – světa, kde jsou zvláštní talenty a znaky normální součástí toho, kdo jste. Zažíváte najednou fyzickou i nefyzickou realitu . Strávili jste doposud daleko více času v nefyzické realitě než ve fyzickém světě. Pozemské bytí je okamžikem času v porovnání s dobou strávenou ve vyšších říších.

Neměli byste se zaměřovat na senzace nebo způsoby, jak udělat dojem na lidi, ale na způsoby, jak pomoci sobě a ostatním stát se více vědomými a víc kontrolovat svou vlastní budoucnost. Jak byste chtěli zažít příštích pět nebo deset let? Jak si sami sebe představujete? Právě teď je čas začít budovat svou novou realitu a duchovní přátelé a vyšší Já vám to mohou pomoci udělat – účinně, s mírem a v souladu s vaším nejvyšším dobrem.

Spojení a dorozumívání se s vaším Vyšším Já, s průvodci a učiteli, vám umožní přístup k novým, pokročilým znalostem a informacím. Vaše citlivost k energii, inspiraci a tichému hlasu Ducha dramaticky vzroste. Vystavění a zlepšování vaší schopnosti telepaticky se dorozumívat změní způsob , jak se díváte na svět. Budete se cítit jistější a cítit, že více ovládáte svůj osud. Jak se učíte být pozorovatelem z vyššího úhlu pohledu, uvidíte, že tyto znaky udrží plynutí Lásky / Světla skrze vás, protože nebude žádných pokroucení, která by zpomalovala proces rozšíření mysli a zakomponování Vyššího Já.

Je životně důležité, abyste chápali, že telepatické komunikace nemá být dosaženo lehce. Není to zábavná hra, která má uspokojit něčí zvědavost. Hlavní instrukce a návody jsme uvedli v našem díle STUDIJNÍ NÁVOD JAK SE STÁT VESMÍRNÝM TELEPATEM. Jsou tam uvedeny různé kroky k telepatické komunikaci, a také jsou tam uvedena důležitá pravidla: co dělat a co nedělat. Je životně důležité, abyste se správně připravili a připravili jeviště pro tuto důležitou stránku mistrovství Já, jak se snažíte tvořit a žít v prostředí Páté dimenze..

 • Pokud si přejete, můžete použít pro „sezení rozvíjející vaše telepatické schopností svou Osobní Pyramidu“ nebo můžete vytvořit zvláštní osobní Pyramidu speciálně k tomuto účelu. Když to tak uděláte, požádejte své vůdce, učitele a andělské přátele, aby se tam k vám připojili. Vaše Osobní pyramidy se budou skládat ze vhodných frekvencí a budou naladěny na specifické projekty, které máte na mysli.

 • Pamatujte, můžete postavit tolik Pyramid Světla, kolik chcete. Vlastně čím víc, tím líp, protože když to tak uděláte, přitáhnete do svých Pyramid patřičné vibrační frekvence a andělské pomocníky, aby vám pomohli a podpořili vaše zvláštní úsilí.

 • Andělská říše má své specialisty, tak jako vy na Zemi, anděly, kteří zosobňují všechny znaky, ctnosti a kvality Božího Vědomí. Pracují pod vedením a směrováním archandělů každého Paprsku. Můžete je nazývat „Pracovitými včeličkami – Anděly.“ Jsou jich miliardy a vždy jsou připravení vám dychtivě pomoci.

 • Silně vám navrhujeme, abyste alespoň občas navštívili Nebeská Světelná města vyšších dimenzí, která Osvěcují vaší oblast. Navrhujeme, abyste pravidelně chodili do své Pyramidy Světla, než usnete, a požádali, abyste byli vzati do jedné z „Komnat urychlujících Vzestup“ ve Světelném městě, když je to vhodné.

 • Po mnoho předchozích let jsme se snažili vám pomáhat, abyste se spojili se svými Zlomky Duše z prostředí Třetí dimenze, přetvořili je a a vstřebali je a povznesli se nahoru do vyšších úrovní Čtvrté dimenze. Tento proces se nemůže uspěchat, tak netlačte, jen nechte, ať se stane přirozeně. Meditace a cvičení, které vám nabízíme, jsou dobrou příležitostí k používání vaší intuice a vnitřního zraku. I když naše frekvence nesledujete dlouho, možná na začátku vstřebáváte jen malou část vyšších úrovní, vibračních frekvencí, ale postupně získáte schopnost vstoupit do vyšších a čistších frekvencí a vstřebat je a začlenit je. Vzpomeňte si na rady, které vám dáváme: Rychleji a více neznamená vždycky lépe.Cesta Vzestupu je postupný odliv a příliv uvolňování starých vibračních vzorců, tak aby se vytvořila cesta pro vyšší frekvence Světla. Je to pokračující nekonečný proces.

 • SVĚTLO má vědomí. Každý do určité míry ztělesňuje Světlo . Je to váš Život, vaše Životní cesta k Božímu Zdroji. Proto, abyste přešli do vyšší říše, je důležité, abyste kolem sebe vytvořili KOULI SVĚTLA a ochranu. To zajistí vaše bezpečí a pohodlí, když si budete zvykat na různé frekvenční vzorce a jemnější vibrační energie.

 • Právě tak, jako byste měli vždy zahalit své Vyšší Já a vědomí do SFÉRY SVĚTLA, když cestujete do vyšších dimenzí nebo do Měst Světla, bude vás vaše koule světla chránit ve fyzické říši, když zůstanete vycentrování ve svém svatém Srdci a zůstanete na něj zaměřeni. Propustí k vám a dovolí vstoupit do vašeho silového pole jen frekvencím, které jsou pro vás výhodné.

 • Zvykněte si mít na svém rameni sedícího DUCHA a dejte svým průvodcům a učitelům svolení pracovat s vámi a vaším prostřednictvím.

 • Požádejte v meditaci o otevření svého VNITŘNÍHO OKA a rozšíření svých vnitřních schopností. Když se naučíte udržet úrovně mozkových vln ve frekvenci Alfa, vědomí vám pomůže v tomto úsilí. Jste v procesu sjednocování levé a pravé mozkové hemisféry a vyrovnávání / harmonizace svých mužských a ženských vlastností, znaků a ctností.

 • Nejduchovnější vůdci přebývají a pracují na zvláštních úrovních frekvence vnitřních dimenzí vědomé pozornosti. Jak pozvedáte své vědomí a zjemňujete svůj energetický podpis, změní se vaši vůdci. Ale vaši zvláštní ANDĚLÉ STRÁŽNÍ zůstanou s vámi po mnoho životů, protože jsou Tvářemi / Stránkami vaší Vyšší NadDuše a budou vás doprovázet při všech zkušenostech na Zemi i jinde.

 • Buďte si vědomi toho, že dosažení mistrovství Sebe vyžaduje úsilí, sílu vůle, výdrž a závazek nejvyšší pravdě a integritě. Jakmile jednou začnete věřit svému vnitřnímu hlasu a jeho vedení, přirozeně se začnou dít pozitivní změny. Velké i malé zázraky se budou přirozeně objevovat a vy se naučíte udržovat postoj vděčnosti. Vzdávání díků a odpuštění se stane důležitou součástí vašeho každedenního rituálu.

 • Získáte více vhledu do významu a testů a výzev, které jsou před vámi a naučíte se nenechat se vtáhnout do dramatických každodenních situací, které vás dříve vyváděly z rovnováhy a mátly. Naučíte se, že ve většině případů je lepší zůstat vycentrovaní ve svém středu a nesnažit se za nikoho kolem sebe dávat věci do pořádku nebo je nějak napravovat.

 • Nezapomeňte, nejdříve se musíte soustředit na ty Zlomky, které jste vytvořili, které rezonují s frekvenčními vzorci, které jsou nižší než vaše. Tyto nižší Zlomky se začleňují jinak než Stránky vašeho Vyššího Já. Tyto Zlomky, které byly vytvářeny vašimi závislostmi, negativními zvyky a pokroucenými myšlenkovými formami po mnoho vašich minulých životů, musejí být vyléčeny a milovány k osvobození, osvobozeny láskou prostřednictvím vašich pozitivních záměrů, akcí, změn v přístupu a zvycích. Tento počáteční proces je obvykle tím, co vytváří všechny zkoušky a velké změny, které přinášejí problémy a starosti v životě člověka, dokud se člověk nezačne postupně vracet do rovnováhy a harmonie ve svém světě Třetí/Čtvrté dimenze.

 • Když jste přeměnili padesát jedna procent svých negativních energií, jste připraveni začít proces integrace, začlenění, své NadDuše / svého Vyššího Já. V té chvíli, pokud udržíte kurz, budete velmi rychle pokračovat po zrychlené Cestě vzestupu.

Potom co vstřebáte a začleníte to množství Zlomků, které jste vytvořili ve Třetí a nižší Čtvrté úrovni vědomí – prostřednictvím tří nižších čaker své fyzické loďky – další fáze procesu Vzestupu nastane, když se postupně začnou Atomy paměťových semínek ze Zlomků DušeVyššího Já přesunovat do zarovnání s vaším sloupem Světla. Každý se postupně usídlí ve vaší Osmé čakře (nazývané Hvězda Duše), protože začne stahovat a vyzařovat prvky a znaky a kvality své vyšší frekvence do vašeho aurického pole a do systému čaker. Tento proces sjednocení vás postupně spojí s vyššími a vyššími úrovněmi vašeho rozsáhlého Vyššího Já, jak si budete vyměňovat ony mnohé důležité Atomy Paměťových semínek s oněmi mnoha Tvářemi/Stránkami své Bytosti, které jste zanechali při svém cestování do hustoty po celém tomto PodVesmíru.

Mí stateční, nyní, více než kdy dříve, máte nástroje zhmotňování ve svých rukách. Vy musíte vykročit ven ze své zóny pohodlí a uvolnit všechno, co už neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Každý z vás ví, pro kterou část vašeho života to platí – měsíce a roky vám to zírá do tváře – bude to ještě nesnesitelnější, dokud nakonec nebudete souhlasit a neuvolníte to, co vás drží zpátky. Jak začínáte být sběhlejší jako inspirovaní spolutvůrci, už nebudete zaměřovat na svou energii na tvoření malých běžných přání minulosti. Ustanovíte plynutí Adamantinových částic do vaší fyzické loďky a skrze ni, a co bude navíc, bude plynout do vnějšího světa formy. Naprogramujete nejmenší detaily, které si přejete manifestovat, zhmotnit, pro své osobní pohodlí a potěšení. Vaší stálou mantrou bude: Všechny moje potřeby a přání jsou vyplněny ještě dříve, než zjistím, jaké jsou, což vždy bude pro mé nejvyšší dobro a pro nejprospěšnější dobro všech.

S pozorností k detailům načrtnete svou cestu služby lidstvu, což bude v naprostém souladu s vaším Andělským Posláním pro tento nový věk. Budete mít stálé, jasné a výhodné spojení se svým sídlícím Vyšším Já, - svou NadDuší, a s ladností a lehce budete následovat Cestu Světla, která se věčně vine výš a výš do jemnějších a čistších říší bytí. Buďte si jistí, že já vás vždy povedu, budu vás směrovat, inspirovat a chránit při vaší cestě do neznáma. Vyzařuji věčnou lásku našeho Boha Matky/Otce ke každému z vás.

JÁ JSEM Archanděl Michael

POZNÁMKA OD RONNY:

Milovaní přátelé, naším úkolem je projasnit a harmonizovat všechny nižší úrovně myšlenkových vzorců naší osobní astrální úrovně, abychom mohli rezonovat se Čtvrtou podúrovní Čtvrtůé dimenze. Čtvrtá podúrověň každé dimenze je přechodovou úrovní vědomí, jako Srdce, Čtvrtá čakra, je naším fyzickým Duchovním mostem k vyššímu vědomí. Archanděl Michael nám říká: Je velmi odvážné dosáhnou toho, že vystoupíte ze systému víry negativního kolektivního vědomí a začnete hledat svou vlastní osvícenou pravdu.“

Archanděl Michael nám také řekl, že kvůli tomu, čeho nyní dosahujeme, žádný jiný pokus s vědomím nikdy nedovolí Duším Hvězdných semínek nebo jakýmkoli Zlomkům Božího vědomí klesnout tolik do hustoty Třetí dimenze. Sedmá kniha Archanděla Michaela, Kouzlo a velkolepost, velmi podrobně popisuje náš průchod Čtvrtou hustotou zpátky do Páté dimenze a opětovné propojení se svatou Triádou.

Musíme přejít vyšší úrovně Čtvrté dimenze, abychom získali vědomí Páté dimenze. Každá dimenze se skládá ze Sedmi PodDimenzí: první je nejnižší a sedmá nejvyšší. První tři nižší podúrovně Čtvrté dimenze obsahují negativní frekvence astrální úrovně, které obsahují veškerou negativitu myšlenkových forem druhů víry kolektivního vědomí vytvořených lidstvem v minulých věcích.

Tři Vyšší úrovně Čtvrté dimenze jsou místem, kde začínáme vstřebávat zbylé Zlomky Duše, které jsme vytvořili, abychom zažili hustoty nižší Čtvrté a Třetí dimenze. Naším cílem je vrátit každou jednotlivou nižší dimenzi (1., 2., 3., 4.) do původně navrženého Spektra Světla a Stínu. Čtvrtá dimenze byla navržena, aby byla negativně mimo rovnováhu. Lidstvo je zodpovědné za hordu negativity, kterou Třetí a Čtvrtá dimenze obsahují, a naší prací je navrátit tyto Dimenze do vhodných frekvencí Světla, abychom mohli zažívat polaritu a dualitu v původně navrženém Spektru, Adamantinovými částicemi Světla Stvořitele.

Naším hlavním cílem je vrátit se k přijatelnému spektru duality, kde Energetický Podpis vibruje harmonickými frekvenčními vzorci, což je kompatibilní sestřední Čtvrtou dimenzí a výše. To je požadovaná úroveň harmonických frekvencí, které jsou potřeba k tomu, abychom vstoupili do moci a kouzla Fialového paprsku přeměny a čerpali z nich a začali mít přístup k plné míře celého spektra Adamantinových částic Světla Stvořitele a abychom jej mohli používat.

Jak začínáme zjemňovat frekvenční vzorce svého Mentálního těla, pomalu získáváme přístup ke své Svaté Mysli a k truhle s pokladem vyššího mentálního vědomí, které je tam sdíleno. Naše Svatá Mysl a Svaté Srdce se sjednotí s naší NadDuší-Vyšším Já a znovu nás začnou svým vlivem vést naším duchovním hledáním. Začneme být tolerantnější k víře ostatních lidí, jelikož se naučíme, že existuje mnoho cest; Nicméně, jsme si nyní vědomi toho, že všechny cesty nakonec vedou ke stejnému cíli. Naučíme se rozlišovat, co budeme akceptovat, co přijmeme za svou pravdu a budeme akceptovat jen ty pravdy, které rezonují pozitivně s naším Svatým Jádrem Bytosti. Začneme rozšiřovat své horizonty myšlenek a mnozí z nás si vyvinou touhu dozvědět se víc o svých duchovních začátcích na Zemi, co je naším posláním/účelem pro tento život a co se s námi stane po našem přerodu.

Čas PROBUDIT SE a stát se Duchovní/Lidskou Bytostí je opravdu tady, začal. Máme na výběr přijmout tuto výzvu lehce, a ladně a nebo s odporem, v chaosu a dramatickými výzvami. Co si vyberete? Andělská požehnání, Ronna

© Ronna Herman

https://www.starquestmastery.com/

                         

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání