Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela ** květen 2020
AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela ** květen 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 27 Květen 2020 13:24

AA Michael prostřednictvím Ronny /svatý písař

**Je čas začít zářit svým světlem a sdílet svou vizi**

Milovaní mistři, během těchto časů zrychlené přeměny a chaotických změn se mezi rasami, náboženstvími a kulturami na světě vytvořily dně hlavní odlišné skupiny. Z našeho úhlu pohledu z vyšších říší jsou tyto dvě skupiny dobře rozlišitelné. Těm, kteří věřili v budoucnost a snaží se jakýmkoli možným způsobem vytvořit pro sebe a ostatní lepší život, aurické pole září Světlem a rozšiřuje se ve stále větších kruzích, a tím pozitivně ovlivňují každého a všechno kolem nich. Mnozí z vás se stali transformátory moci, majáky a strážci pro příliv Božího Světla, které hledá na Zemi zdroj ukotvení. Jak jsme mnohokrát řekli, mocné, přeměňující, plnospektrální Světlo je energií Svatého Ohně, kterou lidstvo a Země potřebují, aby úspěšně přešli z hustého širokého spektra duality nižších dimenzí do Světlosti a rozšířené svobody Vyšší čtvrté a Páté dimenze.

Zázrakem pro vás, věrné Duše, které zaměřují své oči a svá srdce na zářivou novou budoucnost, je, že vaše vize a sny se uskutečňují rychleji, než si dokážete představit.Vaše intuitivní schopnosti se zpřesňují a sílí a vy se rychle stáváte profesionály v komunikaci mysli s myslí, se svými průvodci a učiteli ve vyšších říších. Zlepšují se vaše schopnosti zhmotňování, protože víte, že se musíte věrně držet vesmírných zákonů dodávky, plnění přání. Zaprvémusíte mít stručné, jasné semínko myšlenky toho, co si přejete projevit (toho dosáhnete použitím znaků Andělské / božské Vůle, Prvního Paprsku od Boha Otce). Zadruhé si musíte vyžádat pomoc svého Vyššího Já a andělských pomocníků, tím že prohlásíte: „Žádám o toto nebo o něco lepšího pro své nejvyšší dobro a pro nejvýhodnější výsledek pro všechny.Musíte také přidat svým semínkům myšlenek emocionální, ze srdce cítěné palivo (tato činnost vyvolá znaky Druhého Paprsku, lásku a moudrost našeho Boha Matky). Zatřetímusíte podniknout akci potřebnou k tomu, aby vaše sny přinesly ovoce (to je použití dynamických znaků Třetího Paprsku), tím získáte výhody všech kvalit, znaků a ctností Božího vědomí od Třetího do Sedmého Paprsku.

Strach je převládající emocí druhé, převládající skupiny, jejíž členové jsou stále ještě zaseknuti v silném proudu negativity ve struktuře víry kolektivního vědomí mas. Strach z budoucnosti, strach z nedostatku, z vlády, z korporací, z náboženské víry, z různých kultur, z racionálních dogmat a dokonce i strach z Božího hněvu. Existuje nelibost k těm a strach z těch, kteří vypadají, myslí a jednají jinak. A hlavně strach ze změny. Lidé se bojí, proto kritizují, soudí a útočí ve zlosti a frustraci, čímž kolem sebe vytvářejí ještě větší a silnější myšlenkové formy negativity a strachu. Tyto ubohé duše, které ztratily iluze, vytvářejí silnější, stále se rozpínající vír negativity kolem sebe a kolem svých milovaných, čímž k nim přitahují to, čeho se nejvíc bojí, jsou chyceni v síti vlastních proroctví, která se sama naplňují a znovu posilují jejich víru. To je udržuje připoutané k jejich iluzornímu světu utrpení, nedostatku a zmatku.

Jednoho dne také pozvednou své oči a srdce k ráji a odpoví na šeptání Ducha, když se obrátí dovnitř pro útěchu a vedení ke svému Já Duše. Avšak, jak víte, í velký vesmírný cyklus se rychle blíží ke svému uzavření a Země se po spirále posouvá na nové místo sluneční soustavy vzhledem k tomu, kdo je připraven vzestoupit s ní a kdo ne. A tak, mí milovaní Rodiči a Nositelé Světla, tady vstupujete na scénu vy. To je vaše velká příležitost ZÁŘIT SVĚTLEM a SDÍLET SVOU VIZI.

Ano, slyšíme vaše protesty a chápeme je. Myslíte si, že nejste dost dobří nebo moudří na to, abyste byli Pracovníkem Světla, který ukazuje cestu. Některé z vás to tak děsí, že se chcete vzdát a už se nesnažit rozšiřovat vědomí a požadovat mistrovství.

Tento vzkaz vás má ujistit, milovaní, že už jste učiteli pro vaše okolí. Učíte příkladem. Učíte svými slovy a činy. Učíte každým slovem, které řeknete a každou myšlenkou, kterou ostatním vyšlete. Vaše aurické pole ovlivňuje lidi kolem vás buď pozitivně nebo negativně.

Vyzařujete Lásku, důvěru, naději a svobodu? Snad nepřidáváte ke strachu a negativitě; nicméně vás ujišťujeme, že nemůžete zůstat ve statu quo nebo nedotčenosti či ne-činění. Vesmírný zákon vyžaduje, že abyste udrželi stálý příliv Lásky/Světla Stvořitele, musí tato plynout do vaší fyzické loďky, skrze vás, jak si berete to, co potřebujete, a pak máte zbytek vyzařovat ven lidstvu a Zemi. To je neumlčitelný, bezchybný zákon.

V minulých sděleních jsme vysvětlovali, jak budou Avataři, Vzestoupení Mistři, Andělská království a velké Bytosti Světla společně s rychle se rozšiřujícím počtem pozemských Zasvěcených na Cestě pracovat pod vedením Vesmírné Rady Světla, aby vynesli na povrch pokročilá moudrá učení pro tyto časy přeměny a vzestupu, které nemají obdoby. Nedělejte chyby, všichni, kdo jste na Cestě jste učiteli, ať už formálně nebo svým příkladem, a co je nejvíce potřeba, je vaše záření a čistý záměr.

Pamatujte, vy k sobě magneticky přitahujete energii a vy vyzařujete energii ze svého Centra Sluneční moci (předního i zadního). Jak se bude váš Energetický podpis zjemňovat a bude naladěný na vyšší frekvence Světla, stále budete vytahovat na povrch dávku polovičního spektra., látku Prvotní životní síly, dokud budete v prostředí Třetí a Čtvrté dimenze. Avšak bude se mísit s Adamantinovými částicemi Světla vyšší frekvence a bude automaticky přeměńována vaším milujícím záměrem na energii vyšších frekvencí, jak budete slaďovat svou vůli s Vůlí našeho Boha Matky/Otce.

Vy jste ti, kdo musí být nádobami, podpůrnými okvětními lůžky a přeměňovateli /Božího Světla od Nejvyššího Stvořitele, které je k vám dolů filtrováno naším Bohem Matkou/Otcem. Tak jako naši milovaní Vesmírní rodiče redukují a filtrují Stvořitelovo Světlo ven do galaktických sluncí, které je pak proměńováno jako přes transformátor a vysíláno směrem ven do sluncí naší sluneční soustavy a směrem ven, jste určeni a navrženi k tomu, abyste filtrovali Světlo skrze sebe. Vy ho musíte aktivovat svou bezpodmínečnou láskou a pak vyzařovat ven do světa. Jediná cesta, jak se můžete stát čistou nádobou Světla, je stát se Mistry Sebe a jediná cesta, jak to můžete udělat, je stát se „o-Svíce/Světlo-ným“ prostřednictvím moudrých učení, která vám byla nabídnuta. To vyžaduje, abyste vstřebali a začlenili do svého života vesmírné principy, které byly obnoveny na vyšší stupeň, abyste se mohli stát žijícími příklady a Světly, která vedou ostatní.

Abyste se stali žijícími přítokyŘeky života, musíte se připravit na to, abyste dovolili esenci Života plynout do vás a skrze vás. Musíte použít, co potřebujete, a pak dovolit zbytku plynout vpřed, připravenému a k dispozici k tomu, aby byl zformován do divukrásných nových stvoření.. Takto se stanete Rodiči, Nositeli a Služebníky Světla.

To je konečný vzkaz všech učení, která jsme vám za poslední roky poskytli. To je cíl mistrovství Sebe. To je cesta Vzestupu.

Dovolte nám dát vám více myšlenek pro kontemplaci ve vašem každodenním životě.

Proces osvícení začíná, když posunete svou osobnost ega a vědomí levé poloviny mozku zaměřené navenek tak, abyste začlenili svou pravou mozkovou hemisféru zaměřenou dovnitř, intuitivní vědomí, a začali poslouchat své Já Duše.

Nové cesty v mozku se otevřou, jak začnete odemykat Balíčky Světla moudrosti a vaší minulosti uložené v úrovních vyšší dimenze vaší Svaté Mysli. Staré cesty a bolestivé vzpomínky vaší minulosti Třetí a Čtvrté dimenze začnou uvadat a zjistíte, že je stále těžší si vzpomenout na prohry a utrpení svých minulých životů. Neříkali jsme vám, že léčíte minulost tím, jak jdete po spirále do budoucnosti.? Budete si pamatovat na to, kdo jste, na svou minulost, ale jen na pozitivní a harmonické události.

Moment probuzeníje, když se v kořenové čakře zažehne Oheň Kundalini a začne stoupat páteřním sloupem prostřednictvím systému čaker, a tím otevře Sedm pečetí Vyššího vědomí. Medula Oblongata nebo-li čakra Vzestupu, která se také někdy nazývá Božími ústy, se aktivuje a šišinka začne pulzovat a fungovat tak, jak bylo původně určeno. To naopak otevře korunní čakru nebo-li lotus O-Svíce/Světlo-ní na vrcholu hlavy, a tím spojí zářící sloup Světla, což nakonec vede ke sjednocení s vaším Božím Já a Přítomností Já Jsem. Jakmile uděláte toto spojení, jste navždy proměněni. Duch obdařený mocí začne plynout skrze vás a vy začnete znovu požadovat a potvrzovat své mistrovství Sebe společně s Božskými dary jako svým Andělským dědictvím.

Vracíte se ke sému přirozenému stavu Bytí a znovu požadujete a potvrzujete své vesmírné vědomí, jak se zjemňujete a připravujete na to, být prototypem „Adama a Evy“ nové Zlaté Galaxie budoucnosti.

Musíte se snažit sladit s mnoha Stránkami/Tvářemi svého Vyššího Já a vždy se snažit o nejvyšší dobro pro všechny.Už nejste jen jedinec zaměřený na svůj vlastní blahobyt, neboť jste se posunuli hlouběji do Jednoty Ducha. Jak se přesouváte do stavu neubližování, posouváte se zároveň do stavu Milosti, a v tu chvíli začínají zázraky. Nastane neurologické přestrukturování mozku a vy nakonec dosáhnete nezvratného stavu Vesmírného vědomí.

Ujišťujeme vás, že osvícení mas je v tomto životě možné a každý z vás má hrát v tomto velkém dramatu svou neoddělitelnou roli.

Věk Sedmého paprsku a Fialový plamen jsou bodem obratu v procesu evoluce, kdy Trojplamen Božího Vědomí dramaticky zrychlí svůj přímý vliv na Zemi a na lidstvo. Jak se zrychluje, točí se nebo běží po spirále dolů prostřednictvím Sedmého Paprsku, a také nahoru z velkých věčných Fialových Ohňů v Zemi. Zjemnělé vibrační vzorce pěti vyšších galaktických Paprsků budou pak plynout ven z vašich srdečních center, vás Rodičů a Nositelů Světla, obklopovat svět a ovlivňovat vědomí lidstva. Tento Andělský/Boží Elixír Vesmírného Ohně je tvořen ponořením do jednoty Modrého Plamene Andělské/ Boží Vůle Otce a Růžového Plamene Andělské/ Boží Lásky Bohyně, společně se zářícím Zlatým Plamenem Andělské/ Boží Moudrosti. Tato spirálová Akce přinese smísení Růžového a Modrého Plamene se Zlatým Plamenem jádra, a tím vytvoření Svatého Fialového Plamene. To vytvoří Andělskou/ Boží alchymii, čímž se všechny nesouladné nebo neharmonické energie mohou přetvořit nebo přeměnit na látku pozitivní Životní Síly a taky se tak stane. To obsahuje všechny dary a požehnání našeho Boha Otce/Matky a zpřístupňuje je vám, Slunečním synům a dcerám nebo-li „Sluncím Světla“, která byla zrozena jejich svatým sjednocením.

Milovaní, v budoucnosti bude normální žít v aurickém poli mistra, význačné Bytosti Světla nebo, velmi vzácně, Archanděla. Některé z pokročilých duší na Cestě již tak činí. Vy, aspiranti na Cestě, budujete mostem mezi materiálním světem a světem Ducha Světlo intelektu a Světlo důvodu, rozumu, přinášejí moudrost a porozumění, protože zásobují mentální povahu palivem, které vám umožňuje pochopit svět formy a stát se jeho mistrem. Než jste se inkarnovali, souhlasili jste s tím, že budete Osvětlovat cestu a ukazovat ji těm, kdo vás následují. Musíte být pilní ve svém hledání pravdy a musíte mít silnou touhu a ochotu sloužit, pokud se máte připojit k řadám mistrů. Nyní jste v procesu , kdy se přizpůsobujete vyšším frekvencím proudů elektromagnetického Světla. Já Duše vás pobízí, abyste začali vědomě pozorovat povýšené zákony Vesmíru, abyste mohli plně využít své Bohem vám dané tvořivé schopnosti.

Statečná srdce, zahalujeme vás aurickým polem ochrany a vyzařujeme k vám věčnou lásku a vděčnost Vesmírné rady Světla a našeho Boha Matky/Otce. Jsme stále s vámi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© Ronna Herman

https://www.starquestmastery.com/                       

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání