Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Kryon - Plán
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 29 Červenec 2020 09:14

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Buffalu, New York,, 8. června 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby. Adironnda (v úvodu tohoto poselství channelovaná skrze Marylin Harper) vás požádala, abyste zvedli zrcadlo a uviděli se jinak, než jak vás to učili. Vše se scvrkává do starého paradigmatu oproti novému paradigmatu, jímž procházíte. Často vám to ztěžuje vaše vnímání toho, kým jste, kdo jsou ti ostatní nebo co se děje na planetě. Jak jsem již dříve řekl, sedíte na srázu úžasné cesty! Jste jedna z generací, která tuto cestu dokončí. A jste jediná generace, pro kterou se posun odehrál uprostřed vašich „životních hodin“. Lidé narození po roce 2012 budou mít úplně jiné vnímání. Nebudou spoutáni tím vším, co máte vy jako starší generace se starými informacemi, s představami typu kdo jste, co se tady děje a co se stane. To všechno pochází z minulosti, která se už nebude opakovat.

Jeden z posledních channelingů, které jsem předal daleko odtud na ostrovech uprostřed Atlantského oceánu, jsem nazval Osvícené hodiny (Azorské ostrovy, 25. května 2019 – pozn. překl.). Drazí, to je metafora, která vás žádá, abyste pochopili, že nejste sami. Tyto osvícené hodiny jsou systémem, pokud byste to tak chtěli nazvat, nebo spíše paradigmatem spolupracujících ozubených koleček, která jsou vzájemně závislá na přesnosti, s jakou každé z nich vykonává svou práci. Spojují se navzájem, protože znají ta druhá (kolečka) a jsou dokonalá v tom, co dělají.

A existuje plán a cíl, ten pravý čas (a ten cíl je mít dokonalé načasování). Můžete mít tyto hodiny tak velké nebo tak malé, jak chcete ve své mysli, ale to, co je dělá osvícenými, je to, že znají své části a ještě víc. Pokud byste se zeptali jednoho kolečka v těchto osvícených hodinách: Kdo jsi?, odpovědělo by: „Jsem nádhernou částečkou božského plánu. V tom, co dělám, je určitý smysl, záměr.“ Tato krásná částečka ví o ostatních částečkách. I kdyby nevěděly, co dělají, za vším, co se děje, však existuje záměr. Slyšeli jste to?

Co vám teď řeknu, je komplexní. Existuje záměr, který přesahuje vše, co znáte. Aby tento záměr byl dokončen, musíte někdy ztratit některé z nejsoucitnějších a nejúžasnějších lidí na této planetě. Se svým srdcem plným žalu úpěnlivě zapřísaháte Boha a ptáte se: „Proč? Ten člověk byl tak úžasný a soucitný. Byl na cestě, byl pracovníkem světla nebo třeba nebyl, ale byl soucitný, pomáhal planetě a ostatním lidem. Co se stalo?“ Je to těžké. Pokud jste jednou z těch částeček v osvícených hodinách, které zapadávají do ostatních součástek, pak stále pracujete na skládance (puzzle). Ale tato částečka je smutná, možná pláče, ale na jisté úrovni ví, že ten, kdo zemřel, se brzy vrátí, aby byl ještě velkolepější než kdy jindy, díky svému soucitu, díky svému tréninku, díky své angažované přirozenosti. A ví, že ta druhá částečka musela odejít dřív, aby se vrátila ještě větší a stala se součástí hodin, jaké jste dosud neviděli.

Je to těžké, ale tohle všechno vám má říct, že jste nepřišli trpět. Přišli jste, abyste se stali součástí něčeho elegantního, plného porozumění a soucitu, dokonce i když vás bolí srdce. Dokážete to pochopit a říct: „Děkuji Ti, Duchu za vše, co dnes je a za to, že jsem součástí těchto hodin, které umožňují plynutí času pro vývoj lidstva, soucit, věci, které přijdou.“ A pokud jste to ještě nepochopili, říkám vám, až jednou odejdete a vrátíte se, budete s těmi, kteří odešli dříve. Mohou být vašimi učiteli nebo vašimi partnery, ale najdete je. Protože to je plán osvícených hodin. A nejsou to jen jedny hodiny. Existují také hodiny budoucnosti a další hodiny za nimi atd. Je to součást soucitného porozumění pracovníků světla tomu, jak věci fungují. Že ty tikající hodiny mají tolik součástí, které spolupracují a které se všechny znají a všechny se vzájemně oslavují.

Je to metafora pro soucitnou planetu a skupinu pracovníků světla. Právě teď je to pořád malá skupina, ale stále se zvětšuje. A už jsme dřív říkali, že tato větší skupina, která vznikne, nebude skupinou, která by přišla na podobné shromáždění, jaké je teď tady. Nejde o systém víry, náboženství nebo Boha, ale něco mnohem zásadnějšího. Jde o individuální vědomí soucitu a péče o ostatní lidi, uvědomění si správných věcí – jde o integritu, která se bude vlévat do všeho, ať už půjde o podnikání, politiku nebo vědu. Nakonec to povede k vnitřnímu sebezkoumání toho, kým jste, kým byste mohli být, kdo jiný je zapojen do této galaxie. Nakonec se to odhalí a nebude to šok, ale oslava.

To je osvícení, o kterém mluvíme, a které přichází na tuto planetu. Nejde o systém víry nebo doktrínu, ale o obecné vnímání paradigmatu, které nastává. To je podstata míru na Zemi a pochopení, proč se určité věci dějí určitým způsobem. Je to zralost a mnozí to začínáte chápat a začínáte oslavovat, kdo jste a že skutečně existuje plán a nejste sami. Všude kolem vás jsou různé části těchto hodin, které pracují a jsou součástí celé té skládanky. Znají vás a vy znáte je. Čím déle budete žít, s tím více částmi se setkáte. A když se podíváte jeden druhému do očí, nemusíte mluvit o hodinách, protože jak vy, tak oni budete vědět, že existuje záměr, proč jste se právě teď v této době narodili a prodělali všechny své zkušenosti. Existuje plán, aby tyto hodiny dokonale tikaly. Potkáte správné lidi, budete na správném místě, budou se dít věci a budou vše přesahovat v dokonalé lásce.

Říká se tomu pracovník světla, protože je v tom zahrnuta práce jako je překonat ego, překonat emoce, které by těžce zranily ostatní. Máte k dispozici zralost a pokračujete v cestě. Je toho ještě víc, co vám sdělíme ohledně tohoto paradigmatu. Ale teď chceme, abyste to věděli, že jste se nenarodili jako oběť! Narodili jste se, abyste byli součástí něčeho krásného. Doprovod, který je zde přítomen, vám tleská za vše, čím jste prošli, za vše, čím jste a budete.

Tohle je posun. Dnes mluvíme k malé skupině, později budeme mluvit k větší skupině a jednou k celé planetě. Je nám líto, drazí, že to trvá tak dlouho a že se setkáváte s tolika překážkami a komplikacemi. Ale lidská povaha se změní, a i když uděláte dva kroky vpřed a jeden krok vzad, budete to moci jasně vidět ve svých zprávách a mezi lidmi kolem vás. A budete vědět, že toto je pravda. A tak to je.

Říkáme tyto věci s láskou k těm, kteří tu sedí před námi, které hluboce milujeme a kteří vědí o Bohu ve svém nitru a plánu.

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.com – The Plan - MP3 – 13:40 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

Kryonův seminář v Praze –

Potřebné informace získáte na Kryon-Praha.cz

 

Vyhledávání