Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Práce s Duchem – Láska
Kryon - Práce s Duchem – Láska
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:01

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizoně, 12. ledna 2020

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Jsem si dobře vědom, že toto je začátek roku 2020. Někteří by řekli začátek mini cyklu. Jako každý rok jste se rozhodli začít prvním kalendářním měsícem, částečně kvůli roční době, částečně kvůli astronomii. Toto je začátek. Proto je vhodná doba na to, abych mluvil o věcech, o kterých obzvlášť rád hovořím. Nazval bych to channelingem lásky. Rád bych, abyste si poslechli některé věci, které jsem již řekl, ale dnes je možná předám poněkud odlišným způsobem.

Existuje jedna otázka, na kterou se všichni ptají v souvislosti s duchovními záležitostmi a která zní: „Jak Bůh pracuje s člověkem? Jaká je tato spolupráce doopravdy? Děje se to prostřednictvím pravidel, učení, proroků? Jaký je - jak říkává můj partner - mechanismus toho, co funguje nebo nefunguje mezi člověkem a Tvořivým zdrojem?“

Tvořivý zdroj má mnoho jmen. V některých systémech je tak vznešený a tak mocný, že jsou mu dána jména, která nelze vyslovit. Obecně se uznává, že tento Tvořivý zdroj není jen zdrojem všeho, co je, ale je také spojen s lidmi prostřednictvím duše. Každý velký systém víry na planetě má nějaký druh duše nebo vysvětlení pro posvátnou část ve vás. Je to proto, že je to intuitivní. A mají pravdu. Každý z vás má kolem sebe něco, co je multidimenzionální částí, ale co je velmi, velmi obtížné popsat.

Dokonce se ptáte, k čemu a proč by to něco mělo být tady, a to je součástí otázky, proč vůbec žijete. I po takovýchto setkáních, jako je toto, se člověk neustále ptá: „Co je to vlastně za vztah?“ Vlivem vaší současné lidské přirozenosti se vy, lidé, zeptáte: „Dělám to správně? Dělám to špatně? Je něco, co bych měl dělat, ale nedělám?“ Intelekt vždy klade stejné otázky, jako by Bůh byl člověk stojící vedle vás, netrpělivě podupávající nohama. Ale žádná z těchto věcí není pravda. Nic z toho není pravda.

Abych mohl vyprávět tento příběh a představit vám, jak to vnímám já, rád bych se vrátil k tomu okamžiku, kdy můj partner poprvé seděl na židli a zeptal se na základě své svobodné volby, zda jsem skutečný. Možná jste tento příběh už slyšeli. Možná jste toto poselství už slyšeli. Nyní vám řeknu, jak funguje práce s Duchem. Je to snazší, než si myslíte.

Komplexnost vaší duše přesahuje to, čemu můžete vůbec věřit nebo chápat. Je nad rámec toho, co si skutečně myslíte, že je nezbytné, protože to je mimo lidské vnímání vůbec. Vaše duše je vznešená a nádherná. Je před vámi skrytá, drazí. Všechno to velkolepé je vám k dispozici, ale skrývá se to, dokud něco neuděláte.

Tehdy můj partner tajně doufal, že na svou otázku nedostane žádnou odpověď. Otázka by zněla: „Kryone, pokud jsi skutečný, ukaž mi to. Sedím tady na židli a něco očekávám.“ Ale neočekával to. Tento inženýr měl dilema, o kterém jsme mnohokrát mluvili. Byly věci, které poukazovaly na náhody, na které nevěřil. Tohle ho přivedlo k tomu, sednout si na židli a položit otázku. Často cítil nutkání sednout si na židli, někdy ne. Byl to experiment v jeho mysli. Nic víc to nebylo. Byl to experiment. Otázka, kterou položil se svobodnou volbou pod širým nebem, zněla: „Pokud jsi skutečný, ukaž mi to.“ To bylo všechno.

Vědomí v tomto okamžiku bylo u tohoto muže, inženýra, odlišné, než je dnes, bylo jednoduché, trojrozměrné, logické. Otázka byla logická a rozumná. „Jsi skutečný? Tak mi to ukaž!“ Ale to, co pak dostal, vůbec neočekával. Ačkoli můj partner neočekával, že by se mu na té židli mohlo něco přihodit, prohlášení, které učinil, bylo stále svobodnou volbou: „Pokud jsi tady, ukaž mi to.“ Právě jsem vám odhalil mechanismus laskavého, soucitného a nádherného Tvořivého zdroje, jak pracuje s vaší duší.

Když seděl na židli, bylo to, jako by se ta židle sama rozžhavila; to horko na něj bylo příliš. Cítil něco, co nikdy předtím nepocítil. Každá buňka v jeho těle byla naplněna láskou. Nikdy nic takového nepocítil. Ach, pobýval dřív na místech, kde se modlil a kde pěstoval svou víru. Chodíval tam, sedával tam, slýchal slova a cítil energii, ale nic podobného se mu nikdy nepřihodilo. Netušil, že něco takového vůbec existuje. Může být někdo tak moc milován?

To, co udělal, bylo svolení, aby mu to bylo ukázáno. Udělal něco, co si vůbec neuvědomil - otevřel dveře dokořán. Nežádal o vyléčení, ani o znamení. Jen řekl: Ukaž mi to. A to jsme udělali! Udělali jsme to! Ten den se nekonal žádný channeling. Ten den nedošlo na žádná slova. Ten den však došlo na slzy. Dalo by se jim říkat slzy zmatení, ale on si nemohl pomoct.

Už jste někdy zažili situaci, která byla tak vzácná a krásná, ať už v přírodě nebo s lidmi či zvířaty, že vás dovedla k slzám a byly to slzy soucitu, vděčnosti, lásky a nikoli smutku? To je něco jiného. Mluvím o skvělých, krásných, vzácných věcech, které jste možná zahlédli a nemohli si pomoct. Slzy tekly z vašich očí, protože jste nemohli dělat nic jiného. Přesně to se mu stalo. Bylo dobré, že byl sám. Věděl, že je sám. Mohl být sám a vnímat tyto věci. Nečekal to. Židle byla příliš horká a tak z ní vyskočil. To byl začátek Kryona na planetě Zemi s tímto mužem. Zbytek příběhu, o kterém často mluví, vypadá takto. Byl zmatený, plakal a něco cítil, takže se musel zeptat sám sebe: „Co to bylo? Jak je možné, že jsem mohl až ve špičkách nohou cítit nebeské legie? Cítil jsem lásku, jakou jsem nikdy předtím nepocítil. Nerozumím tomu všemu.“

Ale víte, co se stalo, že? Nemohl si pomoct. Nemohl to nechat jen tak v klidu. Dostalo se mu příčiny a následku. Pokud máte ve vědě příčinu a následek, vždy se k tomu vracíte, že? Zkoušíte to znovu, že? Je to součást vědecké metody, že? V tu chvíli to bylo vědecké. Znovu se posadil a ono se to opakovalo. To byl pro něj začátek změny paradigmatu jeho života. Nic nebylo řečeno, nebyla vyslovena žádná slova. Ale emoce, kterou cítil, nemohla být předstíraná. Věděl to. Okamžitě také věděl, že je ve spojení. Ve skutečnosti došlo k něčemu, co přesahovalo cokoli, co kdy znal nebo v co věřil. Ach ano, věřil ve Stvořitele. Věřil v Boha. Věřil v Boží lásku. Ale tohle bylo jiné. Bylo to fyzické. Proniklo to do něj a on si uvědomil, že jeho duše a tělo se na pár okamžiků do určité míry rozplynuly; byl jedním se vším, o čem lze říci, že je to Bůh, soucit, který byl tak velký, že jej rozžhavil a rozplakal a prožíval všechny věci, o kterých si myslíte, že nejsou možné. To byl začátek toho, co můžete vidět dnes.

Říkám vám, právě jste mohli tento proces vidět. Takže když se zeptáte: „Jakým způsobem pracuje Stvořitel s lidskou bytostí?“, tak to neintelektualizujte. Drazí, je to tak snadné. Přemýšlejte o tom takto. Všechny tyto věci existují ve vás právě teď. Nejsou od vás odděleny, i když si to myslíte, máte ten pocit nebo vám bylo řečeno, že oddělené jsou. Jsou to ty duchovně nejkrásnější věci, které by kdy mohly být součástí vás - včetně vaší duše – máte je u sebe. Skutečně nejsou na druhé straně závoje, protože tato multidimenzionalita, o které stále mluvíme, může být na mnoha místech najednou. Neřešte tedy, kde to je, jak to kontaktovat, jaké jsou důvody, procesy, kroky a všechno to ostatní. Říkám vám, že stačí jeden krok: „Jsi skutečný? Pak mi to ukaž!“ Podle toho, jak velkou máte víru, se začnou dít věci jinak, než byste čekali.

Můj partner nečekal to, co dostal. A nerozuměl tomu, co k němu přichází. Ale otázka, kterou položil, byla čistá. Chtěl odpověď, takže se předem nerozhodl, jaká by ta odpověď měla být. Pochyboval o určitých věcech, ale předem se nerozhodl, že nemohou existovat. Čistý záměr je proto nezbytný. „Myslím to vážně. Dostal jsem se k tomuto bodu, nebo to mohu cítit a téměř se toho dotýkat. Vím, že je to jen do určité míry. Dej mi ten zbytek. Pokud jsi tady, ukaž mi to.“

Nerozhodujte předem, že by to mohlo být hloupé nebo pošetilé. Říkám vám, že lidé ve svém nitru hodně prožívají a kladou otázky, aniž by měli skutečný záměr získat dobrou odpověď. Protože naprogramované vzorce chování převezmou kontrolu a poté řeknou, že to nemůže fungovat nebo že toho nejste hodni či jiné podobné věci. Tohle všechno je třeba odstranit a není to tak těžké.

Sedíte v lásce. Než řeknete: „Je to skutečné?“ řekněte: „Drahý Duchu, dej mi schopnost být neutrální v této záležitosti, v čisté lásce, jen na okamžik. Jsi skutečný? Ukaž mi to.“Nebuďte překvapeni, pokud vás hned zamrazí. Nebuďte překvapeni, když se začnou dít věci. Nebuďte překvapeni, když prožijete uzdravení. To je komunikace! To je způsob, jakým Stvořitel říká: „Jsem tady. Podívej, moje ruka byla celou dobu natažená a čekala na to, až se zeptáš. Proč ti to trvalo tak dlouho?

Důvodem, proč to lidstvu trvá tak dlouho, je naprogramování, že to nemůže být skutečné, nebo že věci takto nefungují. Víte to lépe. Byly vám řečeny různé věci a vy věříte v nejrůznější věci. Ale přehlížíte, že by to mohlo být docela snadné. Spojení s tou částí vás, kterou je Bůh, Duch, Tvořivý Zdroj, toto spojení je jako tenký kus papíru, který čeká jen na to, abyste jím prošli a řekli: „Jsem tady. Jsi tady. Pojďme tím teď společně projít.“

Když jsem poprvé dorazil a začal předávat channelingy prostřednictvím svého partnera, zahájil jsem tématem, které stále pokračuje: Nikdy nejste sami. To je téma, na kterém je založen tento channeling, který jsem vám právě předal. Možná si myslíte, že se to týká duchovních průvodců, andělů a dalších duší. Ale ne. Toto téma se týká vašeho Já, Tvořivého zdroje, který ve vás žije, který toho tolik představuje. Je těžké popsat, jak by mohla být vaše duše naplněna ostatními, jinými bytostmi, jinými energiemi, ale je to tak. Toto je síla multidimenzionality, která nemá žádný prostor ani čas a která je s vaším jménem stále s vámi.

Můžete zažít multidimenzionalitu lásky a soucitu, která s vámi zůstává, která změní váš život a zahájí léčebné procesy ve vašem těle, které jste neočekávali. Umožní vám žít velmi dlouhý život bez obav ze smrti.To jsou věci, které učíme už třicet let. Teď začínají dostávat ostřejší kontury. Obraz toho, jak všechno funguje, se stává jasnější. Láska je prostě taková, neexistují žádné hranice.

To, co můj tehdy partner cítil, je nepopsatelné. Mohu vás ujistit, že si na to zvykl. Zvykl si na to, i když pro něj bylo obtížné channelovat před lidmi. Říkám vám, že kdykoli si znovu sedá na tuto židli, tak jak to udělal teď, přichází něco, co jej přesahuje. Stále se to děje. Bez ohledu na to, co si o tom někdo myslí, jeho mysl říká: „Sedím tady na správném místě ve správný čas. Jsem naplněn něčím tak mimořádným, že to prostě chci všem vykřičet nahlas!“ Pak vstoupím já a mírním ho, aby nedošlo k žádnému křiku, a předávám vám poselství, které vám dávám.

Přemýšlejte si o těchto věcech sami.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – Working with Spirit/LOVE – MP3 – 29:54 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
Informacewww.kryon.webnode.cz
http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání