Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Kryon - Nový dar přenosu
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 05 Září 2020 17:02

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem ve Phoenixu, Arizona , 12. ledna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Toto je poslední channeling tohoto víkendu v prvních týdnech roku 2020. Tématem tohoto dne se zdá být sounáležitost (pospolitost) a koherence (soudržnost), téma, které pro vás pravděpodobně nebude úplně nové. Chci vám však říct, že v současné energii je třeba na toto téma pohlížet velmi odlišně.

Po mnoho let, ne-li století, existují lidé, kteří rozuměli Světlu. Shromažďovali se, někdy tajně, někdy veřejně, podle toho, ke které kultuře patřili nebo zda byli součástí systému. Byli to strážci bdělosti pro planetu, jak bych to chtěl nazvat.

Vyslovovali poděkování stejně tak, jak o to před chvílí žádala Adironnda. Modlili se za trpící nebo třeba za lidi, kteří trpěli během mnoha válek. Bylo v tom vysíláno hodně energie reprezentující dobré myšlenky. Drazí, chceme vám říci, že to není nový nápad, že společně jste mocní a že vaše myšlenky dokázaly něco udělat, dostat se nějakým způsobem na nějaké místo. Ale nyní, najednou, jak se objevila nová energie, se to, co leží před námi, formuje ve zhuštěně míře. Začíná dávat smysl, proč to funguje.Začínáte chápat, že se jedná o systém a že tento systém najednou dozrává do bodu, kde ho můžete vnímat, porozumět mu a pracovat s ním. To je rozdíl. Ale víc než to, staré duše a pracovníci světla, kteří to chcete slyšet – dnes mají vaše myšlenky více síly, než kdykoli předtím. Je to síla a moc někam jít a upokojit, utišit.Síla, které si všimnou po celém světě i ti, kteří ani nechápou, co cítí. Nyní víte o poli. Začínáte ho měřit a mluvit o něm. Nyní také víte o uzlech a nulových bodech, které byly nedávno spárovány. Jsou strojem, drazí, krásným ezoterickým strojem. Chci, abyste mysleli na něco konkrétního, jako na metaforu tohoto stroje. Představte si, jak tento stroj, který proudí na tuto planetu, ji potahuje vrstvou - možná to můžete vidět ve svých vlastních metafyzických, metaforických očích. Tato vrstva, kterou budeme nazývat transferní (přenosová), se rozprostírá po celém světě a pokrývá jej něčím novým.

Tato vrstva přenosu je podporou, jaká tu dosud nikdy neexistovala. Je to podpora pro energii, která tady také nikdy předtím nebyla, skrze kterou mohou myšlenky, modlitby a projevy několika málo lidí změnit celou planetu. Koherence (soudržnost) je nyní mnohem jednodušší. Několik málo lidí - jako tato skupina nebo ti, kteří to poslouchají - mohou nyní začít vytvářet něco nového. Nejenže mohou vysílat mír, aby upokojil srdce a duše těch, kteří to potřebují, po celé této planetě, ale také soucit a informace. Nejde o věcné informace jako v knize. Jsou to INFORMACE LÁSKY, jak bych je nazval. Umožňují lidem nejen se zklidnit, ale zároveň jim poskytují nástroje, aby se mohli rychleji a snadněji dostat ze svých obtíží, zármutku a utrpení. To je nové. Proto to cvičení, které jste před chvílí společně provedli a při kterém jste byli požádáni o vykonávání planetárního vlivu, už není tím, čím bývalo dříve.

Říkám vám, že tento nástroj začal působit teprve před pár měsíci. Vrstva přenosu - v tomto kontextu nové slovo - znamená, že přenos energie je okamžitý. Energie z několika málo lidí se přenáší na mnoho lidí na planetě a oni to cítí tak intenzivně, že vás mohou téměř vidět, jak energii vysíláte. Mohou vidět ruce zvednuté v modlitbě, díkůvzdání, a vnímat, že se něco děje. Pole je ovlivněno, potenciály se mění a životy, které byly považovány za ztracené, začínají znovu dávat smysl.To je to, čím jste. Právě to začalo. Stejně jako v minulosti se budou provádět řízené experimenty. Povedou k úžasným výsledkům, které ukážou, jak je vaše energie soucitu téměř okamžitě přenesena na ty, kteří ji potřebují po celé planetě. Lidé, kteří trpí, pláčou a jsou deprimovaní, najednou přestanou trpět, plakat a být deprimovaní. Nebudou schopni vám říct proč. Ale vy budete tady sedět a vědět proč, protože to funguje! Funguje to! Funguje to!

Vítejte v novém světě, ve kterém něco znamenáte. Pokud patříte mezi ty, kteří tu sedí a trpí velmi nízkou sebehodnotou kvůli věcem, kterými jste prošli, nebo kvůli lidem, kteří vám tyto věci říkali, rád bych vám něco sdělil. Tohle samo buduje vaši hodnotu, bez ohledu na to, jak jste staří, jaké máte pohlaví nebo co si o sobě myslíte. Staré duše, prošly jste tím a to vytváří moudrost, energii a zralost. Tento motor přenosu míru a krásy vytváří rozdíl a vstupuje rovnou do této nové mřížky. To je to, kým jste. Chci, abyste si o tom sami přemýšleli a abyste se napřímili. Jste důležití, a proto jste tady!

Chci, abyste si to vzali s sebou domů. Když přemýšlíte o těchto věcech, jak vložit do mřížky soucit, rád bych, abyste viděli výsledky. Chci, abyste si představili někoho, kdo má problémy, jak už v těch problémech není.Představte si někoho, kdo hodně trpí zármutkem a pak najednou už netrpí, protože dostal něco, co mu pomohlo překonat žal. Neví, co to je, co to dostal, ale cítí se mnohem lépe, sám se sebou, se svým životem a se vším, co se mu stalo. Pak můžete sedět sami ve své ložnici, usmívat se a říkat si: „Funguje to!“ Protože to skutečně funguje.

Něco velmi starého, princip, modlitba vysílající energie, se nyní stává něčím, co byste nikdy neočekávali.To je jeden z důvodů, proč jsou zde uzly a nuly. To je další důvod, proč se vědomí této planety zvyšuje. Jde o pomoc planetě a ostatním. Začíná to přesahovat metafyzickou myšlenku, kterou jste měli a která je pro mnohé lidi velmi zvláštní, o tom, jak se mlha zvedá a mění a že vy způsobujete ten rozdíl.

Vítejte v nové energii, drazí, kterou ovládáte! Energie soucitu a lásky a přenos této energie jsou na této planetě právě teď velmi potřebné. Napřimte se ve své hodnotě. To je to, čím jste. To je to, čím jste.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Postupně získáte lepší představu o tom, proč. Prozatím to stačí.

A tak to je.

Kryon

Práce s Duchem – Láska

Zdroj: www.kryon.com – New Transference Gift – MP3 – 25:04 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

                Online setkání s Leem Carrollem, Kryonem a hosty – 20.9. od 18 hod.
                                      Informacewww.kryon.webnode.cz
                                                           http://kryon-praha.cz/index.php/cs/

 

Vyhledávání